Στάθμη χάρτου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ως στάθμη χάρτου ή μηδέν χάρτου (chart datum) χαρακτηρίζεται η στάθμη θαλάσσης υπό την οποία παρέχονται τα βάθη σε ναυτικό χάρτη.

Έχει αποφασισθεί διεθνώς η σημειούμενη στάθμη χάρτου να είναι σε τέτοιο ύψος από τον βυθό, ώστε σπάνια η στάθμη θαλάσσης να κατέρχεται αυτής. Εν τούτοις πολλές φορές έχει διαπιστωθεί κατά τη χαρτογράφηση θαλάσσιων περιοχών εγγύτατα ακτών να μη τηρείται από πολλά κράτη. Συνεπώς κάθε στάθμη χάρτου θα πρέπει να θεωρείται προσεγγιστική αφού πολλές φορές καθορίζεται πριν την παρατήρηση και ανάλυση των παλιρροιών του τόπου.

  • Όλα τα ύψη παλιρροιών καταγράφονται υπεράνω της στάθμης χάρτου.

Η στάθμη χάρτου αναγράφεται στους χάρτες ακριβώς κάτω από τη κλίμακά τους. Στους χάρτες μικρής κλίμακας δίνεται κατά προσέγγιση, στους δε μεγάλης κλίμακας δίνεται με προσέγγιση αγγλικού ποδιού ή μέτρου.
Λεπτομέρειες επί της στάθμης χάρτου και της στάθμης παλιρροιών των κύριων λιμένων του κόσμου παρέχονται επίσης στους ειδικούς πίνακες του 1ου τόμου των Παλιρροϊκών πινάκων με τους οποίους οφείλουν να είναι εφοδιασμένα όλα τα πλοία.