Σαγουδάτες

From Βικιπαίδεια
Jump to navigation Jump to search
Οι Σλάβοι στην Ευρώπη κατά τον 7ο μ.Χ αιώνα

Οι Σαγουδάτες (σλάβικα: Сагудати) είναι μία σλαβική φυλή η οποία κατά τον 7ο μ.Χ αιώνα εποίκισε τα εδάφη της κεντρικής, κυρίως, σημερινής Βόρειας Μακεδονίας. Εγκαταστάθηκαν την περιοχή κατά μήκος του ποταμού Μπρεγκάλνιτσα (Καμένιτσα, Κότσανη, Βίνιτσα, Στιπ) και στις δυτικές, προς το νότο, όχθες του ποταμού Βαρδάρη (Αξιού). Εκτός από τους Σαγουδάτες στα εδάφη της σημερινής ΠΓΔΜ εγκαταστάθηκαν οι σλαβικές φυλές των Βερζητών και των Στρουμιάνων.

Πηγές[edit | edit source]