Ρετροϊός

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Ρετροϊός ονομάζεται ο ιός, οποίος έχει ως γενετικό υλικό RNA, και, με την βοήθεια ενός ενζύμου (της αντίστροφης μεταγραφάσης), έχει τη δυνατότητα να το μετασχηματίζει σε DNA. Οι ρετροϊοί πραγματοποιούν τις λειτουργίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επιβίωσή τους και την μετάδοση από έναν ξενιστή σε έναν άλλο, χρησιμοοιούν ένα κύτταρο του οργανισμού που μολύνουν, καθώς αποτελούν ακυττερικές μορφές ζωής. Η αναπαραγωγή τους πραγματοποιείται εντός του κυττάρου, αφού, μετά την είσοδο του ρετοϊού σε ένα κύτταρο, με την βοήθεια ενός ενζύμου (της ενσωματάσης), ενσωματώνει το γενετικό του υλικό (RNA) στο γενετικό υλικό των κυττάρων (DNA), και έπειτα, με την βοήθεια της αντίστροφης μεταγραφάσης, το μετασχηματίζει σε DNA. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να σχηματίζει τις πρωτεΐνες, οι οποίες του είναι απαραίτητες για την λειτουργία του, και να φτιάχνει νέα μικρόβια (ίδια με τον αρχικό ρετροϊό), με τη βοήθεια του ξενιστή του (το κύτταρο στο οποίο εισήλθε). Έτσι ο ιός μεταδίδεται από κύτταρο σε κύτταρο και από οργανισμό σε οργανισμό.

Ένας ρετροϊός, με την βοήθεια πρωτεϊνών που φέρει στο καψίδιο, προσκολλάται στην κυτταρική μεμβράνη του κυττάρου που επιθυμεί να προσβάλλει. Μέσω της συνένωσης συγκεκριμένων υποδοχέων στην κυτταρική μεμβράνη και των πρωτεϊνών, οι οποίες βρίσκονται πάνω στο καψίδιο του ρετροϊού, αλλά και της ενσωμάτωσης του καψιδίου με την κυτταρική μεμβράνη του κυττάρου, ο ρετροϊός εναποθέτει το γενετικό του υλικό (RNA) στο κύτταρο. Έπειτα, με την βοήθεια ενζύμων (της αντίστροφης μεταγραφάσης και ενσωματάση) ενσωματώνουν το RNA τους, στο DNA των κυττάρων, έτσι ώστε να εκτελέσουν την σύνθεση των πρωτεϊνών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους, και να παραχθούν νέοι ιοί (του ίδιου είδους). Οι γνωστότεροι ρετροϊοί είναι ο ιός του HIV, ο οποίος μεταδίδεται, κυρίως, κατά την σεξουαλική επαφή και την μόλυνση, υγειούς ατόμου, με αίμα μολυσμένου, και προκαλεί την νόσο AIDS, και ο Κορωνοϊός (COVID-19). Και οι δύο ιοί παρουσιάζουν προβλήματα στην εύρεση εμβολίου.