Πρότυπο:Υπουργικό Συμβούλιο Νίκου Αναστασιάδη 2013