Πρότυπο:Υπουργικό Συμβούλιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 1960