Πρότυπο:Σκακιστικό διάγραμμα

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
{{{2}}}
Σκακιστικό περίγραμμα 26.PNG
Chess zver 26.png
[[Αρχείο:chess_{{{3}}}l44.png|26px|α8]] [[Αρχείο:chess_{{{4}}}d44.png|26px|β8]] [[Αρχείο:chess_{{{5}}}l44.png|26px|γ8]] [[Αρχείο:chess_{{{6}}}d44.png|26px|δ8]] [[Αρχείο:chess_{{{7}}}l44.png|26px|ε8]] [[Αρχείο:chess_{{{8}}}d44.png|26px|ζ8]] [[Αρχείο:chess_{{{9}}}l44.png|26px|η8]] [[Αρχείο:chess_{{{10}}}d44.png|26px|θ8]]
[[Αρχείο:chess_{{{11}}}d44.png|26px|α7]] [[Αρχείο:chess_{{{12}}}l44.png|26px|β7]] [[Αρχείο:chess_{{{13}}}d44.png|26px|γ7]] [[Αρχείο:chess_{{{14}}}l44.png|26px|δ7]] [[Αρχείο:chess_{{{15}}}d44.png|26px|ε7]] [[Αρχείο:chess_{{{16}}}l44.png|26px|ζ7]] [[Αρχείο:chess_{{{17}}}d44.png|26px|η7]] [[Αρχείο:chess_{{{18}}}l44.png|26px|θ7]]
[[Αρχείο:chess_{{{19}}}l44.png|26px|α6]] [[Αρχείο:chess_{{{20}}}d44.png|26px|β6]] [[Αρχείο:chess_{{{21}}}l44.png|26px|γ]] [[Αρχείο:chess_{{{22}}}d44.png|26px|δ6]] [[Αρχείο:chess_{{{23}}}l44.png|26px|ε6]] [[Αρχείο:chess_{{{24}}}d44.png|26px|ζ6]] [[Αρχείο:chess_{{{25}}}l44.png|26px|η6]] [[Αρχείο:chess_{{{26}}}d44.png|26px|θ6]]
[[Αρχείο:chess_{{{27}}}d44.png|26px|α5]] [[Αρχείο:chess_{{{28}}}l44.png|26px|β5]] [[Αρχείο:chess_{{{29}}}d44.png|26px|γ5]] [[Αρχείο:chess_{{{30}}}l44.png|26px|δ5]] [[Αρχείο:chess_{{{31}}}d44.png|26px|ε5]] [[Αρχείο:chess_{{{32}}}l44.png|26px|ζ5]] [[Αρχείο:chess_{{{33}}}d44.png|26px|η5]] [[Αρχείο:chess_{{{34}}}l44.png|26px|θ5]]
[[Αρχείο:chess_{{{35}}}l44.png|26px|α4]] [[Αρχείο:chess_{{{36}}}d44.png|26px|β4]] [[Αρχείο:chess_{{{37}}}l44.png|26px|γ4]] [[Αρχείο:chess_{{{38}}}d44.png|26px|δ4]] [[Αρχείο:chess_{{{39}}}l44.png|26px|ε4]] [[Αρχείο:chess_{{{40}}}d44.png|26px|ζ4]] [[Αρχείο:chess_{{{41}}}l44.png|26px|η4]] [[Αρχείο:chess_{{{42}}}d44.png|26px|θ4]]
[[Αρχείο:chess_{{{43}}}d44.png|26px|α3]] [[Αρχείο:chess_{{{44}}}l44.png|26px|β3]] [[Αρχείο:chess_{{{45}}}d44.png|26px|γ3]] [[Αρχείο:chess_{{{46}}}l44.png|26px|δ3]] [[Αρχείο:chess_{{{47}}}d44.png|26px|ε3]] [[Αρχείο:chess_{{{48}}}l44.png|26px|ζ3]] [[Αρχείο:chess_{{{49}}}d44.png|26px|η3]] [[Αρχείο:chess_{{{50}}}l44.png|26px|θ3]]
[[Αρχείο:chess_{{{51}}}l44.png|26px|α2]] [[Αρχείο:chess_{{{52}}}d44.png|26px|β2]] [[Αρχείο:chess_{{{53}}}l44.png|26px|γ2]] [[Αρχείο:chess_{{{54}}}d44.png|26px|δ2]] [[Αρχείο:chess_{{{55}}}l44.png|26px|ε2]] [[Αρχείο:chess_{{{56}}}d44.png|26px|ζ2]] [[Αρχείο:chess_{{{57}}}l44.png|26px|η2]] [[Αρχείο:chess_{{{58}}}d44.png|26px|θ2]]
[[Αρχείο:chess_{{{59}}}d44.png|26px|α1]] [[Αρχείο:chess_{{{60}}}l44.png|26px|β1]] [[Αρχείο:chess_{{{61}}}d44.png|26px|γ1]] [[Αρχείο:chess_{{{62}}}l44.png|26px|δ1]] [[Αρχείο:chess_{{{63}}}d44.png|26px|ε1]] [[Αρχείο:chess_{{{64}}}l44.png|26px|ζ1]] [[Αρχείο:chess_{{{65}}}d44.png|26px|η1]] [[Αρχείο:chess_{{{66}}}l44.png|26px|θ1]]
Chess zver 26.png
Σκακιστικό περίγραμμα 26.PNG
{{{67}}}