Πρότυπο:Πληροφορίες χημικού στοιχείου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
{{{στοιχείο}}}
{{{αριστερά}}} ← {{{στοιχείο}}} → {{{δεξιά}}}
{{{πάνω}}}

{{{σύμβολο}}}

{{{κάτω}}}
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif
Transparent.gif

[[Εικόνα:{{{εικόνα}}}|200px]]
{{{λεζάντα}}}

[[Εικόνα:{{{εικόνα2}}}|200px]]
{{{λεζάντα2}}}

Ιστορία
Πρόβλεψη {{{Πρόβλεψη}}}
Ανακαλύφθηκε {{{Ανακαλύφθηκε}}}
Πρώτη Απομόνωση {{{Πρώτη Απομόνωση}}}
Ταυτότητα του στοιχείου
Όνομα, σύμβολο {{{όνομα}}} ({{{σύμβολο}}})
Ατομικός αριθμός (Ζ) {{{ατομικός αριθμός}}}
Κατηγορία {{{κατηγορία}}}
ομάδα, περίοδος,
τομέας
{{{ομάδα}}} ,{{{περίοδος}}}, {{{τομέας}}}{{{τομέας}}}
Σχετική ατομική
μάζα (Ar)
{{{σχετική ατομική μάζα}}}
Φυσική κατάσταση {{{Φυσική κατάσταση}}}
Ηλεκτρονική
διαμόρφωση
{{{ηλεκτρονική διαμόρφωση}}}
Αριθμός EINECS {{{EINECS}}}
Αριθμός CAS {{{CAS numb}}}
Ατομικές ιδιότητες
Ατομική ακτίνα {{{ατομική ακτίνα}}}
Ομοιοπολική ακτίνα {{{ομοιοπολική ακτίνα}}}
Ακτίνα van der Waals {{{ακτίνα van der Waals}}}
Ηλεκτραρνητικότητα {{{ηλεκτραρνητικότητα}}}
Κυριότεροι αριθμοί
οξείδωσης
{{{αριθμοί οξείδωσης}}}
Ενέργειες ιονισμού {{{ενέργειες ιονισμού}}}
Φυσικά χαρακτηριστικά
Κρυσταλλικό σύστημα {{{κρυσταλλικό σύστημα}}}
Κρυσταλλικό πλέγμα {{{κρυσταλλικό πλέγμα}}}
Σημείο τήξης {{{σημείο τήξης}}}
Σημείο βρασμού {{{σημείο βρασμού}}}
Τριπλό σημείο {{{τριπλό σημείο}}}
Κρίσιμο σημείο {{{κρίσιμο σημείο}}}
Πυκνότητα {{{πυκνότητα}}}
Ενθαλπία τήξης {{{ενθαλπία τήξης}}}
Ενθαλπία εξάτμισης {{{ενθαλπία εξάτμισης}}}
Ειδική θερμοχωρητικότητα {{{ειδική θερμοχωρητικότητα}}}
Μαγνητική συμπεριφορά {{{μαγνητική συμπεριφορά}}}
Ειδική ηλεκτρική
αντίσταση
{{{ειδική ηλεκτρική αντίσταση}}}
Ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα {{{ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα}}}
Ειδική θερμική
αγωγιμότητα
{{{ειδική θερμική αγωγιμότητα}}}
Σκληρότητα Mohs {{{σκληρότητα Mohs}}}
Σκληρότητα Vickers {{{σκληρότητα Vickers}}}
Σκληρότητα Brinell {{{σκληρότητα Brinell}}}
Μέτρο ελαστικότητας
(Young's modulus)
{{{μέτρο ελαστικότητας}}}
Μέτρο διάτμησης
(Shear modulus)
{{{μέτρο ολίσθησης}}}
Μέτρο ελαστικότητας όγκου
(Bulk modulus)
{{{μέτρο ελαστικότητας όγκου}}}
Λόγος Poison {{{λόγος Poison}}}
Ιξώδες {{{Ιξώδες}}}
Ταχύτητα του ήχου {{{ταχύτητα του ήχου}}}
Η κατάσταση αναφοράς είναι η πρότυπη κατάσταση (25°C, 1 Atm)
εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά

Χρήση προτύπου[επεξεργασία κώδικα]

 • Αντιγράψτε τον κώδικα του χρώματος που παρατίθεται στο τρίτο κελί για την ανάλογη κατηγορία στοιχείων και επικολλήστε τον στο πεδίο "χρώμα":
Χρωματική κατηγοριοποίηση
Κατηγορία
στοιχείου
Χρώμα Κώδικας
Αμέταλλα
  
#00ffa0
Ευγενή αέρια
  
#c0ffff
Αλκάλια
  
#ff6666
Αλκαλικές γαίες
  
#ffdead
Μεταλλοειδή
  
#cccc99
Αλογόνα
  
#ffff99
Μέταλλα
  
#cccccc
Στοιχεία μετάπτωσης
  
#ffc0c0
Λανθανίδες
  
#ffbfff
Ακτινίδες
  
#ff99cc
Άγνωστα
  
#e8e8e8
{{Πληροφορίες χημικού στοιχείου
<!--------Χρώμα πίνακα--------->
|χρώμα            =
<!--Θέση του στοιχείου στον περιοδικό πίνακα-->
|αριστερά           =
|δεξιά            =
|πάνω             =
|κάτω             =
<!----------Ιστορία----------->
|Πρόβλεψη           =
|Ανακαλύφθηκε         =
|Πρώτη Απομόνωση       =
<!-----Κυρίως πληροφορίες----->
|όνομα            =
|σύμβολο           =
|εικόνα            =
|λεζάντα           =
|εικόνα2           =
|λεζάντα2           =
|ατομικός αριθμός       =
|κατηγορία          =
|ομάδα            =
|περίοδος           =
|τομέας            =
|σχετική ατομική μάζα     =
|φυσική κατάσταση       =
|ηλεκτρονική διαμόρφωση    =
|EINECS            =
|CAS numb           =
|ατομική ακτίνα        =
|ομοιοπολική ακτίνα      =
|ακτίνα van der Waals     =
|ηλεκτραρνητικότητα      =
|αριθμοί οξείδωσης      =
|ενέργειες ιονισμού      =
|κρυσταλλικό σύστημα     =
|κρυσταλλικό πλέγμα      =
|σημείο τήξης         =
|σημείο βρασμού        =
|τριπλό σημείο        =
|κρίσιμο σημείο        =
|πυκνότητα          =
|ενθαλπία τήξης        =
|ενθαλπία εξάτμισης      =
|ειδική θερμοχωρητικότητα   =
|μαγνητική συμπεριφορά    =
|ειδική ηλεκτρική αντίσταση  =
|ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα =
|ειδική θερμική αγωγιμότητα  =
|σκληρότητα Mohs       =
|σκληρότητα Vickers      =
|σκληρότητα Brinell      =
|μέτρο ελαστικότητας     =
|μέτρο ολίσθησης       =
|μέτρο ελαστικότητας όγκου  =
|λόγος Poison         =
|ιξώδες            =
|ταχύτητα του ήχου      =
<!--------Ενότητα : Επικινδυνότητα ---------------->
|επικινδυνότητα         =<!---ναι/όχι--->
<!-----Εικόνες επικινδυνότητας------>
|διαβρωτικό           =<!---ναι/όχι--->
|εκρηκτικόΕικ          =<!---ναι/όχι--->
|επιβλαβές           =<!---ναι/όχι--->
|ερεθιστικό           =<!---ναι/όχι--->
|εύφλεκτο            =<!---ναι/όχι--->
|πολύ εύφλεκτο         =<!---ναι/όχι--->
|επικίνδυνο για το περιβάλλον  =<!---ναι/όχι--->
|τοξικό             =<!---ναι/όχι--->
|πολύ τοξικό          =<!---ναι/όχι--->
|οξειδωτικό           =<!---ναι/όχι--->
|ραδιενεργό           =<!---ναι/όχι--->
|φράση-R            =
|φράση-S            =
|LC50              =
|MSDS              =
|NFPA1             =
|NFPA2             =
|NFPA3             =
|NFPA4             =
|άλλοι κίνδυνοι         =
<!------Ενότητα : Εκρηκτικό------>
|εκρηκτικό           =<!---ναι/όχι--->
|ευαισθησία στην κρούση     =
|ευαισθησία στην τριβή     =
|ταχύτητα έκρηξης        =
}}