Πρότυπο:Πληροφορίες οικιστικής περιοχής/τεκμηρίωση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση


Το πρότυπο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός κουτιού πληροφοριών για ένα ανθρώπινο οικισμό (πόλεις, χωριά, κοινότητες) καθώς και για άλλες διοικητικές επαρχίες, νομούς, περιφέρειες κτλ. Γενικά πρέπει να χρησιμοποιείται για όλες τις υποδιαιρέσεις του επιπέδου της χώρας, για την οποία πρέπει να χρησιμοποιείται το πρότυπο {{Πληροφορίες Χώρας}}. Οι παράμετροι του προτύπου περιγράφονται στον πιο κάτω πίνακα.

Χρήση μετρικών μονάδων[επεξεργασία κώδικα]

{{Πληροφορίες οικιστικής περιοχής
| name          = 
| native_name       = 
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{Lang}} instead -->
| settlement_type     = 
| image_skyline      = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| image_flag       = 
| flag_alt        = 
| image_seal       = 
| seal_alt        = 
| image_shield      = 
| shield_alt       = 
| etymology        = 
| nickname        = 
| motto          = 
| image_map        = 
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_map_caption   = 
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coor_pinpoint      = 
| coordinates_type    = 
| coordinates_footnotes  = 
| coordinates_region   = 
| subdivision_type    = Χώρα
| subdivision_name    = 
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = 
| subdivision_type3    = 
| subdivision_name3    = 
| established_title    = 
| established_date    = 
| founder         = 
| seat_type        = 
| seat          = 
| government_footnotes  = 
| leader_party      = 
| leader_title      = 
| leader_name       = 
| unit_pref        = Μετρικά
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
<!-- for references: use <ref> tags -->
| area_footnotes     = 
| area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_magnitude     = <!-- <ref> </ref> -->
| area_note        = 
| area_water_percent   = 
| area_rank        = 
| area_blank1_title    = 
| area_blank2_title    = 
<!-- square kilometers -->
| area_total_km2     = 
| area_land_km2      = 
| area_water_km2     = 
| area_urban_km2     = 
| area_rural_km2     = 
| area_metro_km2     = 
| area_blank1_km2     = 
| area_blank2_km2     = 
<!-- hectares -->
| area_total_ha      = 
| area_land_ha      = 
| area_water_ha      = 
| area_urban_ha      = 
| area_rural_ha      = 
| area_metro_ha      = 
| area_blank1_ha     = 
| area_blank2_ha     = 
| length_km        = 
| width_km        = 
| dimensions_footnotes  = 
| elevation_footnotes   = 
| elevation_m       = 
| population_as_of    = 
| population_footnotes  = 
| population_total    = 
| population_density_km2 = auto
| population_note     = 
| population_demonym   = 
| timezone1        = 
| utc_offset1       = 
| timezone1_DST      = 
| utc_offset1_DST     = 
| postal_code_type    = 
| postal_code       = 
| area_code_type     = 
| area_code        = 
| iso_code        = 
| website         = <!-- {{Url|example.com}} -->
| footnotes        = 
}}

Χρήση μη μετρικών μονάδων[επεξεργασία κώδικα]

{{Πληροφορίες οικιστικής περιοχής
| name          = 
| native_name       = 
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{Lang}} instead -->
| settlement_type     = 
| image_skyline      = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| image_flag       = 
| flag_alt        = 
| image_seal       = 
| seal_alt        = 
| image_shield      = 
| shield_alt       = 
| etymology        = 
| nickname        = 
| motto          = 
| image_map        = 
| map_alt         = 
| map_caption       = 
| pushpin_map       = 
| pushpin_label_position = 
| pushpin_map_alt     = 
| pushpin_map_caption   = 
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coor_pinpoint      = 
| coordinates_type    = 
| coordinates_footnotes  = 
| coordinates_region   = 
| subdivision_type    = Χώρα
| subdivision_name    = 
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = 
| subdivision_type3    = 
| subdivision_name3    = 
| established_title    = 
| established_date    = 
| founder         = 
| seat_type        = 
| seat          = 
| government_footnotes  = 
| leader_party      = 
| leader_title      = 
| leader_name       = 
| unit_pref        = US<!-- or UK -->
<!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
<!-- for references: use <ref> tags -->
| area_footnotes     = 
| area_urban_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_rural_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_metro_footnotes  = <!-- <ref> </ref> -->
| area_magnitude     = <!-- use only to set a special wikilink -->
| area_note        = 
| area_water_percent   = 
| area_rank        = 
| area_blank1_title    = 
| area_blank2_title    = 
<!-- square miles --> 
| area_total_sq_mi    = 
| area_land_sq_mi     = 
| area_water_sq_mi    = 
| area_urban_sq_mi    = 
| area_rural_sq_mi    = 
| area_metro_sq_mi    = 
| area_blank1_sq_mi    = 
| area_blank2_sq_mi    = 
<!-- acres -->
| area_total_acre     = 
| area_land_acre     = 
| area_water_acre     = 
| area_urban_acre     = 
| area_rural_acre     = 
| area_metro_acre     = 
| area_blank1_acre    = 
| area_blank2_acre    = 
| length_mi        = 
| width_mi        = 
| dimensions_footnotes  = 
| elevation_footnotes   = 
| elevation_ft      = 
| population_as_of    = 
| population_footnotes  = 
| population_total    = 
| population_density_sq_mi= auto
| population_note     = 
| population_demonym   = 
| timezone1        = 
| utc_offset1       = 
| timezone1_DST      = 
| utc_offset1_DST     = 
| postal_code_type    = 
| postal_code       = 
| area_code_type     = 
| area_code        = 
| iso_code        = 
| website         = <!-- {{Url|example.com}} -->
| footnotes        = 
}}

Σύντομη έκδοση[επεξεργασία κώδικα]

{{Πληροφορίες οικιστικής περιοχής
| name          = 
| native_name       = 
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{Lang}} instead -->
| settlement_type     = 
| image_skyline      = 
| image_alt        = 
| image_caption      = 
| etymology        = 
| nickname        = 
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coordinates_type    = 
| coordinates_region   = 
| subdivision_type    = Χώρα
| subdivision_name    = 
| subdivision_type1    = 
| subdivision_name1    = 
| subdivision_type2    = 
| subdivision_name2    = 
| website         = <!-- {{Url|example.com}} -->
}}

Πλήρεις άδεια σύνταξη, με σχόλια[επεξεργασία κώδικα]

Πιο κάτω περιλαμβάνονται όλες οι παράμετροι εκτός από κάποιες επαναλαμβανόμενες παραμέτρους οι οποίες σημειώνονται στα σχόλια. Τα σχόλια εδώ είναι σύντομα. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για πλήρη περιγραφή κάθε παραμέτρου.

{{Πληροφορίες οικιστικής περιοχής
| name          = <!-- at least one of the first two fields must be filled in -->
| official_name      =
| native_name       = <!-- if different from the English name -->
| native_name_lang    = <!-- ISO 639-2 code e.g. "fr" for French. If more than one, use {{Lang}} instead -->
| other_name       =
| settlement_type     = <!-- such as Town, Village, City, Borough etc. -->
<!-- transliteration(s) -->
| translit_lang1     =
| translit_lang1_type   =
| translit_lang1_info   =
| translit_lang1_type1  =
| translit_lang1_info1  =
| translit_lang1_type2  =
| translit_lang1_info2  = <!-- etc., up to translit_lang1_type6 / translit_lang1_info6 -->
| translit_lang2     =
| translit_lang2_type   =
| translit_lang2_info   =
| translit_lang2_type1  =
| translit_lang2_info1  =
| translit_lang2_type2  =
| translit_lang2_info2  = <!-- etc., up to translit_lang2_type6 / translit_lang2_info6 -->
<!-- images, nickname, motto -->
| image_skyline      =
| imagesize        =
| image_alt        =
| image_caption      =
| image_flag       =
| flag_size        =
| flag_alt        =
| flag_border       =
| flag_link        =
| image_seal       =
| seal_size        =
| seal_alt        =
| seal_link        =
| seal_type        =
| image_shield      =
| shield_size       =
| shield_alt       =
| shield_link       =
| image_blank_emblem   =
| blank_emblem_type    = <!-- defaults to Logo -->
| blank_emblem_size    =
| blank_emblem_alt    =
| blank_emblem_link    =
| etymology        = 
| nickname        =
| motto          =
| anthem         =
<!-- maps and coordinates -->
| image_map        =
| mapsize         =
| map_alt         =
| map_caption       =
| image_map1       =
| mapsize1        =
| map_alt1        =
| map_caption1      =
| pushpin_map       = <!-- name of a location map as per Template:Location_map -->
| pushpin_label_position = <!-- position of the pushpin label: left, right, top, bottom, none -->
| pushpin_label      = <!-- only necessary if "name" or "official_name" are too long -->
| pushpin_map_alt     =
| pushpin_mapsize     =
| pushpin_relief     =
| pushpin_map_caption   =
| coordinates       = <!-- {{Coord}} -->
| coor_pinpoint      = <!-- to specify exact location of coordinates (was coor_type) -->
| coordinates_region   = <!-- ISO 3166-1 alpha-2 or ISO 3166-2 code for country/region containing the coordinates -->
| coordinates_type    = <!-- parameter list passed to Coord template, overrides coordinates_region -->
| coordinates_wikidata  = yes
| coordinates_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| grid_name        = <!-- name of a regional grid system -->
| grid_position      = <!-- position on the regional grid system -->
<!-- location -->
| subdivision_type    = Χώρα
| subdivision_name    = <!-- the name of the country -->
| subdivision_type1    =
| subdivision_name1    =
| subdivision_type2    =
| subdivision_name2    = <!-- etc., subdivision_type6 / subdivision_name6 -->
<!-- established -->
| established_title    = <!-- Founded -->
| established_date    =
| established_title1   = <!-- Incorporated (town) -->
| established_date1    =
| established_title2   = <!-- Incorporated (city) -->
| established_date2    =
| established_title3   =
| established_date3    =
| established_title4   =
| established_date4    =
| established_title5   =
| established_date5    =
| established_title6   =
| established_date6    =
| established_title7   =
| established_date7    =
| extinct_title      =
| extinct_date      =
| founder         =
| named_for        =
<!-- seat, smaller parts -->
| seat_type        = <!-- defaults to: Seat -->
| seat          =
| seat1_type       = <!-- defaults to: Former seat -->
| seat1          =
| parts_type       = <!-- defaults to: Boroughs -->
| parts_style       = <!-- list, coll (collapsed list), para (paragraph format) -->
| parts          = <!-- parts text, or header for parts list -->
| p1           =
| p2           = <!-- etc., up to p50: for separate parts to be listed-->
<!-- government type, leaders -->
| government_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| government_type     =
| governing_body     =
| leader_party      =
| leader_title      =
| leader_name       = <!-- add &nbsp; (no-break space) to disable automatic links -->
| leader_title1      =
| leader_name1      = <!-- etc., up to leader_title4 / leader_name4 -->
<!-- display settings -->
| total_type       = <!-- to set a non-standard label for total area and population rows -->
| unit_pref        = <!-- enter: Imperial, to display imperial before metric -->
<!-- area -->
| area_footnotes     = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_magnitude     = <!-- use only to set a special wikilink -->
| dunam_link       = <!-- If dunams are used, this specifies which dunam to link. -->
| area_total_km2     = <!-- ALL fields with measurements have automatic unit conversion -->
| area_total_sq_mi    = <!-- see table @ Template:Infobox settlement for details -->
| area_total_ha      =
| area_total_acre     =
| area_total_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_land_km2      =
| area_land_sq_mi     =
| area_land_ha      =
| area_land_acre     =
| area_land_dunam     = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_water_km2     =
| area_water_sq_mi    =
| area_water_ha      =
| area_water_acre     =
| area_water_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_water_percent   =
| area_urban_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_urban_km2     =
| area_urban_sq_mi    =
| area_urban_ha      =
| area_urban_acre     =
| area_urban_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_rural_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_rural_km2     =
| area_rural_sq_mi    =
| area_rural_ha      =
| area_rural_acre     =
| area_rural_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_metro_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| area_metro_km2     =
| area_metro_sq_mi    =
| area_metro_ha      =
| area_metro_acre     =
| area_metro_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_rank        =
| area_blank1_title    =
| area_blank1_km2     =
| area_blank1_sq_mi    =
| area_blank1_ha     =
| area_blank1_acre    =
| area_blank1_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_blank2_title    =
| area_blank2_km2     =
| area_blank2_sq_mi    =
| area_blank2_ha     =
| area_blank2_acre    =
| area_blank2_dunam    = <!-- used in Middle East articles only -->
| area_note        =
<!-- dimensions -->
| dimensions_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| length_km        =
| length_mi        =
| width_km        =
| width_mi        =
<!-- elevation -->
| elevation_footnotes   = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_m       =
| elevation_ft      =
| elevation_point     = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_max_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_max_m     =
| elevation_max_ft    =
| elevation_max_point   = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_max_rank   =
| elevation_min_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| elevation_min_m     =
| elevation_min_ft    =
| elevation_min_point   = <!-- for denoting the measurement point -->
| elevation_min_rank   =
<!-- population -->
| population_as_of    =
| population_footnotes  = <!-- for references: use <ref> tags -->
| population_total    =
| pop_est_as_of      =
| pop_est_footnotes    =
| population_est     =
| population_rank     =
| population_density_km2 = <!-- for automatic calculation of any density field, use: auto -->
| population_density_sq_mi=
| population_urban_footnotes   =
| population_urban        =
| population_density_urban_km2  =
| population_density_urban_sq_mi =
| population_rural_footnotes   =
| population_rural        =
| population_density_rural_km2  =
| population_density_rural_sq_mi =
| population_metro_footnotes   =
| population_metro        =
| population_density_metro_km2  =
| population_density_metro_sq_mi =
| population_density       =
| population_density_rank    =
| population_blank1_title    =
| population_blank1       =
| population_density_blank1_km2 =
| population_density_blank1_sq_mi=
| population_blank2_title    =
| population_blank2       =
| population_density_blank2_km2 =
| population_density_blank2_sq_mi=
| population_demonym   = <!-- demonym, e.g. Liverpudlian for someone from Liverpool -->
| population_note     =
<!-- demographics (section 1) -->
| demographics_type1   =
| demographics1_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics1_title1  =
| demographics1_info1   = <!-- etc., up to demographics1_title5 / demographics1_info5 -->
<!-- demographics (section 2) -->
| demographics_type2   =
| demographics2_footnotes = <!-- for references: use <ref> tags -->
| demographics2_title1  =
| demographics2_info1   = <!-- etc., up to demographics2_title5 / demographics2_info5 -->
<!-- time zone(s) -->
| timezone1        =
| utc_offset1       =
| timezone1_DST      =
| utc_offset1_DST     =
| timezone2        =
| utc_offset2       =
| timezone2_DST      =
| utc_offset2_DST     =
<!-- postal codes, area code -->
| postal_code_type    = <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal_code       =
| postal2_code_type    = <!-- enter ZIP code, Postcode, Post code, Postal code... -->
| postal2_code      =
| area_code_type     = <!-- defaults to: Area code(s) -->
| area_code        =
| geocode         =
| iso_code        =
| registration_plate_type =
| registration_plate   =
<!-- blank fields (section 1) -->
| blank_name_sec1     =
| blank_info_sec1     =
| blank1_name_sec1    =
| blank1_info_sec1    =
| blank2_name_sec1    =
| blank2_info_sec1    = <!-- etc., up to blank7_name_sec1 / blank7_info_sec1 -->
<!-- blank fields (section 2) -->
| blank_name_sec2     =
| blank_info_sec2     =
| blank1_name_sec2    =
| blank1_info_sec2    =
| blank2_name_sec2    =
| blank2_info_sec2    = <!-- etc., up to blank7_name_sec2 / blank7_info_sec2 -->
<!-- website, footnotes -->
| website         = <!-- {{Url|example.com}} -->
| footnotes        =
}}

Ονόματα παραμέτρων και περιγραφών[επεξεργασία κώδικα]

Ονομασία και μεταγραφή[επεξεργασία κώδικα]

Όνομα παραμέτρου Χρήση Περιγραφή
name προαιρετική Η συνηθισμένη ονομασία στα ελληνικά. Αν δεν καθοριστεί, το πρότυπο θα χρησιμοποιήσει την παράμετρο official_name σαν ένα τίτλο, εκτός και είναι και αυτή ακαθόριστη οπόταν θα χρησιμοποιήσει τον τίτλο της σελίδας.
official_name προαιρετική Η επίσημη ονομασία στα ελληνικά εάν διαφέρει από την ονομασία στην παράμετρο name
native_name προαιρετική Η ονομασία στην τοπική γλώσσα, εάν διαφέρει από την ονομασία στην παράμετρο name και αν δεν είναι στα ελληνικά. Θα εμφανίζεται κάτω από την παράμετρο name/official name.
native_name_lang προαιρετική Χρησιμοποιείστε τον Κατάλογος κωδικών ISO 639, π.χ. "fr" για τα γαλλικά. Αν υπάρχουν περισσότερες από μια ονομασίες, σε διαφορετικές γλώσσες, γράψτε τις ονομασίες αυτές χρησιμοποιώντας το πρότυπο If there is more than one native name, in different languages, enter those names using {{Lang}}.
other_name προαιρετική Για τοποθεσίες με ένα παλαιότερο ή πιο γνωστό όνομα όπως η Μουμπάι ή η Σαϊγκόν.
settlement_type προαιρετική Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε είδος, όπως πόλη, χωριό, δήμος κτλ. Αν χρησιμοποιηθεί, θα εμφανίζεται κάτω από την παράμετρο name ή official_name υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται κάποια από αυτές. Might also be used as a label for total population/area (defaulting to City), if needed to distinguish from Urban, Rural or Metro (if urban, rural or metro figures are not present, the label is Total unless total_type is set).
Μεταγραφή
translit_lang1 προαιρετική Θα τοποθετήσει την «καταχώρηση» πριν τη λέξη «μεταγραφή». Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί μια συγκεκριμένη γλώσσα.
translit_lang1_type
translit_lang1_type1
έως
translit_lang1_type6
προαιρετική
translit_lang1_info
translit_lang1_info1
έως
translit_lang1_info6
προαιρετική
translit_lang2 προαιρετική Θα τοποθετήσει τη δεύτερη μεταγραφή.
translit_lang2_type
translit_lang2_type1
έως
translit_lang2_type6
προαιρετική
translit_lang2_info
translit_lang2_info1
έως
translit_lang2_info6
προαιρετική

Εικόνες, ψευδώνυμα, σύνθημα[επεξεργασία κώδικα]

Όνομα παραμέτρου Χρήση Περιγραφή
Φωτογραφία ορίζοντα
image_skyline προαιρετική Παρόλο την ονομασία της παραμέτρου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε εικόνα επιθυμεί ο συντάκτης.
imagesize προαιρετική Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή του μεγέθους της εικόνας προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν ένας συντάκτης θέλει να κάνει το κουτί πλατύτερο. Αν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να προσδιορίζονται το εικονοστοιχεία (pixels). Το προεπιλεγμένο μέγεθος είναι 250px.
image_alt προαιρετική Το εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα, που χρησιμοποιείται για αναγνώστες που δεν μπορούν να δουν την εικόνα.
image_caption προαιρετική Θα τοποθετήσει μια λεζάντα κάτω από την εικόνα (αν υπάρχει).
Εικόνα σημαίας.
image_flag προαιρετική Χρησιμοποιείται για μια σημαία.
flag_size προαιρετική Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αλλαγή του μεγέθους της σημαίας προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να προσδιορίζονται το εικονοστοιχεία (pixels). Το προεπιλεγμένο μέγεθος είναι 100px.
flag_alt προαιρετική Το εναλλακτικό κείμενο για τη σημαία, που χρησιμοποιείται για αναγνώστες που δεν μπορούν να δουν τη σημαία.
flag_border προαιρετική Αν καθοριστεί ως 'no' αφαιρείται το πλαίσιο από τη σημαία.
flag_link προαιρετική
Εικόνα σφραγίδας
image_seal προαιρετική Αν ο τόπος έχει επίσημη σφραγίδα.
seal_size προαιρετική Αν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να προσδιορίζονται τα px. Το προεπιλεγμένο μέγεθος είναι 100px.
seal_alt προαιρετική Το εναλλακτικό κείμενο για τη σφραγίδα.
seal_link
seal_type
προαιρετική
Εικόνα εθνόσημου.
image_shield προαιρετική Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν ο τόπος έχει εθνόσημο.
shield_size προαιρετική Αν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να προσδιορίζονται τα px. Το προεπιλεγμένο μέγεθος είναι 100px.
shield_alt προαιρετική Το εναλλακτικό κείμενο για το εθνόσημο.
shield_link προαιρετική Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν υπάρχει λήμμα για το εθνόσημο.
Εικόνα εμβλήματος.
image_blank_emblem προαιρετική Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αν ο τόπος έχει ένα επίσημο λογότυπο, έμβλημα κλπ. Ο προεπιλεγμένος τύπος είναι το λογότυπο.
blank_emblem_type προαιρετική Για να καθοριστεί ο τύπος του εμβλήματος της παραμέτρου "image_blank_emblem". Ο προεπιλεγμένος τύπος είναι το λογότυπο.
blank_emblem_size προαιρετική Αν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να προσδιορίζονται τα px. Το προεπιλεγμένο μέγεθος είναι 100px.
blank_emblem_alt προαιρετική Το εναλλακτικό κείμενο για το έμβλημα.
blank_emblem_link προαιρετική
Ψευδώνυμο, σύνθημα
etymology προαιρετική Προέλευση του ονόματος
nickname προαιρετική Γνωστά ψευδώνυμα
motto προαιρετική θα τοποθετήσει το σύνθημα κάτω από τα ψευδώνυμα
anthem προαιρετική Θα τοποθετήσει τον ύμνο (τραγούδι) κάτω από τα ψευδώνυμα.

Χάρτες, συντεταγμένες[επεξεργασία κώδικα]

Όνομα παραμέτρου Χρήση Περιγραφή
Εικόνα χάρτη
image_map προαιρετική
mapsize προαιρετική Αν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να προσδιορίζονται τα px. Το προεπιλεγμένο μέγεθος είναι 250px.
map_alt προαιρετική Το εναλλακτικό κείμενο για το χάρτη.
map_caption προαιρετική
image_map1 προαιρετική Μια δεύτερη εικόνα χάρτη. Η παράμετρος image_map πρέπει να συμπληρώνεται πρώτη.
mapsize1 προαιρετική Αν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να προσδιορίζονται τα px. Το προεπιλεγμένο μέγεθος είναι 250px.
map_alt1 προαιρετική Το εναλλακτικό κείμενο για το δεύτερο χάρτη.
map_caption1 προαιρετική
Χάρτες με σημάδια, συντεταγμένες
pushpin_map προαιρετική Η ονομασία ενός location map σύμφωνα με το Πρότυπο:Location map (π.χ. Κύπρος). Οι παράμετροι συντεταγμένων (από |coordinates=) τοποθετεί ένα σημάδι και μια ετικέτα αυτόματα στο χάρτη. Για να τοποθετήσετε πολλαπλούς χάρτες, γράψτε μια λίστα των χαρτών χωρισμένους με #, π.χ. Κύπρος#Λεμεσός
pushpin_label_position προαιρετική Η θέση της ετικέτας σχετικά με το χάρτη σε σχέση με το σημάδα. Έγκυρες επιλογές είναι: left, right, top, bottom, none. Αν αυτό το πεδίο δεν έχει καθοριστεί, η προεπιλεγμένη τιμή είναι right.
pushpin_map_alt προαιρετική Το εναλλακτικό κείμενο για το χάρτη.
pushpin_mapsize προαιρετική Να γραφτεί σαν αριθμός —να μην χρησιμοποιηθεί το px. Το προεπιλεγμένο μέγεθος είναι 250.
pushpin_map_caption προαιρετική Συμπληρώστε το αν μια διαφορετική λεζάντα από τη λεζάντα της παραμέτρου map_caption είναι επιθυμητή.
pushpin_relief προαιρετική Set this to y or any non-blank value to use an alternative relief map provided by the selected location map (if a relief map is available).
pushpin_overlay προαιρετική Can be used to specify an image to be superimposed on the regular pushpin map.
coordinates προαιρετική Latitude and longitude. Use {{Coord}}. See the documentation for {{Coord}} for more details on usage.
coor_pinpoint προαιρετική If needed, to specify more exactly where (or what) coordinates are given (e.g. Town Hall) or a specific place in a larger area (e.g. a city in a county). Example: Masovian Voivodeship
coordinates_region προαιρετική Can be used to override the default region: for the coordinates. Use either a two character ISO 3166-1 alpha-2 country code or an ISO 3166-2 region code.

If coordinates_region is omitted or blank, region: will be set according to subdivision_name, using {{Country abbreviation}}. For example, subdivision_name = United Kingdom will generate coordinates with "region:GB". In addition, wherever possible, subdivision_name1 will be used to determine the region. For example: subdivision_name=Canada and subdivision_name1=Ontario will yield "region:CA-ON".
coordinates_type (below) overrides this parameter.

coordinates_type προαιρετική Can be used to override the default coordinate parameters for the coordinates. May include type:, scale:, dim:, region:, and/or source:, joined by underscores ("_").

If |coordinates_type= is omitted or blank:

 • scale:, dim:, and source: will be left unspecified.
 • region: will be set by |coordinates_region= (above), |subdivision_name= and |subdivision_name1= (below), and
 • type: will be set to "type:city" if the population_total field is omitted or blank. If population_total is a number without commas, "type:city(population_total)" is used. But if population_total includes letters or punctuation, "type:city" is used.
coordinates_footnotes προαιρετική Reference(s) for coordinates, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
coordinates_wikidata προαιρετική If the parameter is set to any non-blank value, and the |coordinates= parameter is blank/omitted, and the coordinates are on the corresponding wikidata page, then the coordinates will be pulled from wikidata.
grid_name
grid_position
προαιρετική Name of a regional grid system and position on the regional grid

Τοποθεσία, εγκαθίδρυση, έδρα, υποδιαιρέσεις, διακυβέρνηση, ηγέτες[επεξεργασία κώδικα]

Όνομα παραμέτρου Χρήση Περιγραφή
Τοποθεσία
subdivision_type προαιρετική σχεδόν πάντα είναι Χώρα
subdivision_name προαιρετική Εξαρτάται από την παράμετρο subdivision_type — χρησιμοποιείστε το όνομα σε μορφή κειμένου, όπως: Κύπρος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν flag icons ή πρότυπα σημαιών.
subdivision_type1
έως
subdivision_type6
προαιρετική Μπορεί να είναι πολιτεία, επαρχία, περιφέρεια, νομός.
subdivision_name1
έως
subdivision_name6
προαιρετική Χρησιμοποιείστε το όνομα σε μορφή κειμένου, όπως: Λεμεσός ή [[Λεμεσός]]. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν flag icons ή πρότυπα σημαιών.
Εγκαθίδρυση
established_title προαιρετική Παράδειγμα: Ίδρυση
established_date προαιρετική
established_title1 προαιρετική Παράδειγμα: Ενσωμάτωση (πόλη)
[Σημειώνεται ότι η παράμετρος "established_title1" είναι διαφορετική από την παράμετρο "established_title". Μπορείτε να θεωρείσετε την παράμετρο "established_title" σαν "established_title0".]
established_date1 προαιρετική [Δείτε σημείωση για παράμετρο "established_title1".]
established_title2 προαιρετική Παράδειγμα: Ενσωμάτωση (πόλη)
established_date2 προαιρετική
established_title3 προαιρετική
established_date3 προαιρετική
established_title4 προαιρετική
established_date4 προαιρετική
established_title5 προαιρετική
established_date5 προαιρετική
established_title6 προαιρετική
established_date6 προαιρετική
established_title7 προαιρετική
established_date7 προαιρετική
extinct_title προαιρετική Όταν ένας οικισμός παύει να υπάρχει
extinct_date προαιρετική
founder προαιρετική Από ποιον ιδρύθηκε ο οικισμός.
named_for προαιρετική Η πηγή του ονόματος του οικισμού (ένα πρόσωπο, μια θέση, κ.λπ.)
Έδρα της κυβέρνησης
seat_type προαιρετική Η ετικέτα για την έδρα της κυβέρνησης (προεπιλογή Seat).
seat προαιρετική Η έδρα της κυβέρνησης.
Μικρότερα τμήματα (π.χ. δήμοι της πόλης)
parts_type προαιρετική Η ετικέτα για τις μικρότερες υποδιαιρέσεις (προεπιλογή δήμοι).
parts_style προαιρετική Ρύθμιση σε list να εμφανιστεί ως ένας πτυσσόμενος κατάλογος, coll ως μια συνεπτυγμένη λίστα, ή para για να χρησιμοποιήσετε στυλ παραγράφου. Η προεπιλογή είναι list για έως και 5 αντικείμενα, αλλιώς coll.
parts προαιρετική Κείμενο ή κεφαλίδα της λίστας των μικρότερων υποδιαιρέσεων.
p1
p2
έως
p50
προαιρετική Οι μικρότερες υποδιαιρέσεις που πρέπει να αναφερθούν.
Τύπος διακυβέρνησης, ηγέτες
government_footnotes προαιρετική Παραπομπή/ες για κυβέρνηση. Τοποθετείται εντός <ref> </ref>. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρότυπο {{Cite web}}.
government_type προαιρετική Παράδειγμα: Δημοτικό Συμβούλιο
governing_body προαιρετική Ονομασία του κυβερνητικού σώματος του τόπου.
leader_party προαιρετική Πολιτικό κόμμα του κυβερνητικού ηγέτη του τόπου.
leader_title προαιρετική Πρώτος τίτλος του ηγέτης της τοποθεσίας, π.χ. Δήμαρχος.
leader_name προαιρετική Όνομα του ηγέτη του τόπου.
leader_title1
έως
leader_title4
προαιρετική
leader_name1
έως
leader_name4
προαιρετική Για μεγάλες λίστες χρησιμοποιείστε {{Collapsible list}}.

Γεωγραφικές πληροφορίες[επεξεργασία κώδικα]

Τα πεδία αυτά έχουν διπλή αυτόματη μετατροπή μονάδων που σημαίνει ότι αν έχουν εγγραφεί μόνο μετρικές τιμές, οι βρετανικές µονάδες µέτρησης θα μετατραπούν αυτόματα και το αντίστροφο. Εάν ένας συντάχτης επιθυμεί να ξεπεράσει την αυτόματη μετατροπή, π.χ. αν η πηγή δίνει και μετρικές και βρετανικές μονάδες μέτρησης ή εάν απαιτείται ένα εύρος τιμών, θα πρέπει να εισάγετε και τις δύο τιμές στους αντίστοιχους τομείς τους.
Όνομα παραμέτρου Χρήση Περιγραφή
Ρυθμίσεις εμφάνισης
total_type προαιρετική Καθορίζει που αναφέρονται οι παράμετροι total area και total population π.χ. του Μεγάλου Λονδίνου. Αυτό αντικαθιστά άλλες ετικέτες για το σύνολο του πληθυσμού/της έκτασης. Για να κάνετε τη συνολική έκταση και το συνολικό πληθυσμό να εμφανίζονται στην ίδια γραμμή με τις λέξεις "Έκταση" και "Πληθυσμός», χωρίς «Σύνολο» ή παρόμοια ετικέτα, ορίστε την τιμή αυτής της παραμέτρου σε  .
unit_pref προαιρετική To change the unit order to imperial (metric), enter imperial. The default display style is metric (imperial). However, the template will swap the order automatically if the subdivision_name equals some variation of the USA or the UK.
For the middle east, a unit preference of Σκάλα (μονάδα εμβαδού) can be entered (only affects total area).
All values must be entered in a raw format: no commas, spaces, or unit symbols. The template will format them automatically.
Area
area_footnotes προαιρετική Reference(s) for area, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
area_magnitude προαιρετική Setting this to any non-empty value will create a link to the appropriate order of magnitude of area page (e.g. 1 E+6 m²).
dunam_link προαιρετική If dunams are used, the default is to link the word dunams in the total area section. This can be changed by setting dunam_link to another measure (e.g. dunam_link=water). Linking can also be turned off by setting the parameter to something else (e.g. dunam_link=none or dunam_link=off).
area_total_km2 προαιρετική Total area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_total_sq_mi is empty.
area_total_ha προαιρετική Total area in hectares—symbol: ha. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display acres if area_total_acre is empty.
area_total_sq_mi προαιρετική Total area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_total_km2 is empty.
area_total_acre προαιρετική Total area in acres. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display hectares if area_total_ha is empty.
area_total_dunam προαιρετική Total area in dunams, which is wiki-linked. Used in middle eastern places like Israel, Gaza, and the West Bank. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers or hectares and square miles or acreds if area_total_km2, area_total_ha, area_total_sq_mi, and area_total_acre are empty. Examples: Γάζα and Ραμάλα
area_land_km2 προαιρετική Land area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_land_sq_mi is empty.
area_land_sq_mi προαιρετική Land area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_land_km2 is empty.
area_land_ha προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_ha
area_land_dunam προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_dunam
area_land_acre προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_acre
area_water_km2 προαιρετική Water area in square kilometers—symbol: km2. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square miles if area_water_sq_mi is empty.
area_water_sq_mi προαιρετική Water area in square miles—symbol: sq mi. Value must be entered in raw format, no commas or spaces. Auto-converted to display square kilometers if area_water_km2 is empty.
area_water_ha προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_ha
area_water_dunam προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_dunam
area_water_acre προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_acre
area_water_percent προαιρετική percent of water without the "%"
area_urban_km2 προαιρετική
area_urban_sq_mi προαιρετική
area_urban_ha προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_ha
area_urban_dunam προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_dunam
area_urban_acre προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_acre
area_rural_km2 προαιρετική
area_rural_sq_mi προαιρετική
area_rural_ha προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_ha
area_rural_dunam προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_dunam
area_rural_acre προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_acre
area_metro_km2 προαιρετική
area_metro_sq_mi προαιρετική
area_metro_ha προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_ha
area_metro_dunam προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_dunam
area_metro_acre προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_acre
area_rank προαιρετική The settlement's area, as ranked within its parent sub-division
area_blank1_title προαιρετική Example see London
area_blank1_km2 προαιρετική
area_blank1_sq_mi προαιρετική
area_blank1_ha προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_ha
area_blank1_dunam προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_dunam
area_blank1_acre προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_acre
area_blank2_title προαιρετική
area_blank2_km2 προαιρετική
area_blank2_sq_mi προαιρετική
area_blank2_ha προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_ha
area_blank2_dunam προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_dunam
area_blank2_acre προαιρετική ομοίως με την παράμετρο area_total_acre
area_note προαιρετική A place for additional information such as the name of the source.
Dimensions
dimensions_footnotes προαιρετική Reference(s) for dimensions, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
length_km προαιρετική Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display length in miles if length_mi is empty.
length_mi προαιρετική Raw number entered in miles. Will automatically convert to display length in kilometers if length_km is empty.
width_km προαιρετική Raw number entered in kilometers. Will automatically convert to display width in miles if length_mi is empty.
width_mi προαιρετική Raw number entered in miles. Will automatically convert to display width in kilometers if length_km is empty.
Elevation
elevation_footnotes προαιρετική Reference(s) for elevation, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
elevation_m προαιρετική Raw number entered in meters. Will automatically convert to display elevation in feet if elevation_ft is empty. However, if a range in elevation (i.e. 5–50 m ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_ft προαιρετική Raw number, entered in feet. Will automatically convert to display the average elevation in meters if elevation_m field is empty. However, if a range in elevation (e.g. 50–500 ft ) is desired, use the "max" and "min" fields below
elevation_max_footnotes
elevation_min_footnotes
προαιρετική Same as above, but for the "max" and "min" elevations. See Ληντς.
elevation_max_m
elevation_max_ft
elevation_max_rank
elevation_min_m
elevation_min_ft
elevation_min_rank
προαιρετική Used to give highest & lowest elevations and rank, instead of just a single value. Example: Χάλιφαξ.

Πληθυσμός, δημογραφικά[επεξεργασία κώδικα]

The density fields have dual automatic unit conversion meaning that if only metric values are entered, the imperial values will be automatically converted and vice versa. If an editor wishes to over-ride the automatic conversion, e.g. if the source gives both metric and imperial or if a range of values is needed, they can enter both values in their respective fields. To calculate density with respect to the total area automatically, type auto in place of any density value.
Όνομα παραμέτρου Χρήση Περιγραφή
Population
population_total προαιρετική Actual population (see below for estimates) preferably consisting of digits only (without any commas)
population_as_of προαιρετική The year for the population total (usually a census year)
population_footnotes προαιρετική Reference(s) for population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_km2 προαιρετική
population_density_sq_mi προαιρετική
population_est προαιρετική Population estimate.
pop_est_as_of προαιρετική The year or month & year of the population estimate
pop_est_footnotes προαιρετική Reference(s) for population estimate, placed within <ref> </ref> tags
population_urban προαιρετική
population_urban_footnotes προαιρετική Reference(s) for urban population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_urban_km2 προαιρετική
population_density_urban_sq_mi προαιρετική
population_rural προαιρετική
population_rural_footnotes προαιρετική Reference(s) for rural population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_rural_km2 προαιρετική
population_density_rural_sq_mi προαιρετική
population_metro προαιρετική
population_metro_footnotes προαιρετική Reference(s) for metro population, placed within <ref> </ref> tags
population_density_metro_km2 προαιρετική
population_density_metro_sq_mi προαιρετική
population_rank προαιρετική The settlement's population, as ranked within its parent sub-division
population_density_rank προαιρετική The settlement's population density, as ranked within its parent sub-division
population_blank1_title προαιρετική Can be used for estimates. Example: Windsor, Ontario
population_blank1 προαιρετική The population value for blank1_title
population_density_blank1_km2 προαιρετική
population_density_blank1_sq_mi προαιρετική
population_blank2_title προαιρετική
population_blank2 προαιρετική
population_density_blank2_km2 προαιρετική
population_density_blank2_sq_mi προαιρετική
population_demonym προαιρετική A demonym or gentilic is a word that denotes the members of a people or the inhabitants of a place. For example, a citizen in Λίβερπουλ is known as a Λίβερπουλ.
population_note προαιρετική A place for additional information such as the name of the source. See Windsor, Ontario for example.
Demographics (section 1)
demographics_type1 προαιρετική Section Header. For example: Ethnicity
demographics1_footnotes προαιρετική Reference(s) for demographics section 1, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics1_title1
έως
demographics1_title5
προαιρετική Titles related to demographics_type1. For example: White, Black, Hispanic...
demographics1_info1
έως
demographics1_info5
προαιρετική Information related to the "titles". For example: 50%, 25%, 10%...
Demographics (section 2)
demographics_type2 προαιρετική A second section header. For example: Languages
demographics2_footnotes προαιρετική Reference(s) for demographics section 2, placed within <ref> </ref> tags, possibly using the citing format at {{Cite web}}
demographics2_title1
έως
demographics2_title5
προαιρετική Titles related to demographics_type2. For example: English, French, Arabic...
demographics2_info1
έως
demographics2_info5
προαιρετική Information related to the "titles" for type2. For example: 50%, 25%, 10%...

Άλλες πληροφορίες[επεξεργασία κώδικα]

Όνομα παραμέτρου Χρήση Περιγραφή
Ζώνη ώρας
timezone1 προαιρετική
utc_offset1 προαιρετική
timezone1_DST προαιρετική
utc_offset1_DST προαιρετική
timezone2 προαιρετική Παράμετρος για δεύτερη ζώνη ώρας για μεγαλύτερες περιοχές, όπως μια περιφέρεια.
utc_offset2 προαιρετική
timezone2_DST προαιρετική
utc_offset2_DST προαιρετική
Ταχυδρομικός κώδικας και κωδικός περιοχής.
postal_code_type προαιρετική
postal_code προαιρετική
postal2_code_type προαιρετική
postal2_code προαιρετική
area_code_type προαιρετική Εάν μείνει κενή ή δεν χρησιμοποιηθεί θα εμφανιστεί το προεπιλεγμένο «Area code(s)»
area_code προαιρετική
geocode προαιρετική Δείτε Γεωκωδικοποίηση (w:en:Geocoding)
iso_code προαιρετική Δείτε ISO 3166 (w:en:ISO 3166)
registration_plate_type προαιρετική Εάν μείνει κενή ή δεν χρησιμοποιηθεί θα εμφανιστεί το προεπιλεγμένο «Πινακίδα κυκλοφορίας»
registration_plate προαιρετική Δείτε Πινακίδα κυκλοφορίας
Κενά πεδία (τμήμα 1).
blank_name_sec1 προαιρετική Τα πεδία που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση άλλων πληροφοριών. Το όνομα εμφανίζεται με έντονους χαρακτήρες στην αριστερή πλευρά του πλαισίου πληροφοριών.
blank_info_sec1 προαιρετική Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την παράμετρο blank_name . Οι πληροφορίες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του πλαισίου πληροφοριών, στην ίδια γραμμή με το όνομα.
blank1_name_sec1
έως
blank7_name_sec1
προαιρετική Έως 7 επιπλέον πεδία (8 συνολικά) μπορούν να εμφανιστούν σε αυτή την ενότητα.
blank1_info_sec1
έως
blank7_info_sec1
προαιρετική
Κενά πεδία (τμήμα 2).
blank_name_sec2 προαιρετική Για μια δεύτερη ενότητα κενών πεδίων.
blank_info_sec2 προαιρετική
blank1_name_sec2
έως
blank7_name_sec2
προαιρετική Έως 7 επιπλέον πεδία (8 συνολικά) μπορούν να εμφανιστούν σε αυτή την ενότητα.
blank1_info_sec2
έως
blank7_info_sec2
προαιρετική
Ιστοσελίδα, σημειώσεις
website προαιρετική Εξωτερικοί σύνδεσμοι σε επίσημες ιστοσελίδες. Χρησιμοποιείστε, {{URL}}, όπως: {{Url|example.com}}
footnotes προαιρετική Κείμενο που θα παρουσιάζεται στο κάτω μέρος του πλαισίου πληροφοριών

Examples[επεξεργασία κώδικα]

Example 1
Clockwise from top: Downtown Chicago, the Chicago Theatre, the Chicago 'L', Νέιβι Πιερ (Navy Pier), Millennium Park, the Field Museum, and the Γουίλις Τάουερ
Πληροφορίες οικιστικής περιοχής/τεκμηρίωση is located in USA
Chicago
Chicago
Location in the United States
Country United States
State Ιλινόι
Counties Cook, DuPage
Διακυβέρνηση
 • Είδος Mayor–council
 • Mayor Ραμ Εμάνουελ
 • Council Chicago City Council
Έκταση
 • Μητροπολιτική
Περιοχή
10.874 sq mi (28,160 km2)
Υψόμετρο 181 m (594 ft)
Πληθυσμός (2010)[1][2]
 • City 2,695,598
 • Εκτίμηση (2011) 2,707,120
 • Urban 8.711.000
 • Μητροπολιτική περιοχή 9.461.105
Ζώνη ώρας CST (UTC−06:00)
 • Θερινή (DST) CDT (UTC−05:00)
FIPS code Πρότυπο:FIPS
GNIS feature ID Πρότυπο:GNIS4, Πρότυπο:GNIS4
Ιστοσελίδα www.cityofchicago.org
[3]
<!-- NOTE: This differs from the actual Chicago infobox in order to provide examples. -->
{{Πληροφορίες οικιστικής περιοχής
| name = Chicago
| settlement_type = [[City (Illinois)|City]]
| image_skyline = Chicago montage.jpg
| imagesize = 275px <!--default is 250px-->
| image_caption = Clockwise from top: [[Downtown Chicago]], the [[Chicago Theatre]], the [[Chicago 'L']], [[Νέιβι Πιερ (Navy Pier)]], [[Millennium Park]], the [[Field Museum]], and the [[Γουίλις Τάουερ]]
| image_flag = Municipal Flag of Chicago.svg
| image_seal = Chicago city seal.png
| etymology = {{lang-mia|shikaakwa}} ("wild onion" or "wild garlic")
| nickname = [[Origin of Chicago's "Windy City" nickname|The Windy City]], The Second City, Chi-Town, Chi-City, Hog Butcher for the World, City of the Big Shoulders, The City That Works, and others found at [[List of nicknames for Chicago]]
| motto = {{Lang-la|Urbs in Horto}} (''City in a Garden''), Make Big Plans (Make No Small Plans), I Will
| image_map = US-IL-Chicago.png
| map_caption = Location in the [[Chicago metropolitan area]] and Illinois
| pushpin_map = USA
| pushpin_map_caption = Location in the United States
| coordinates = {{Coord|41|50|15|N|87|40|55|W}}
| coordinates_footnotes = <ref name="USCB Gazetteer 2010"/>
| subdivision_type = Country
| subdivision_name = United States
| subdivision_type1 = State
| subdivision_name1 = [[Ιλινόι]]
| subdivision_type2 = [[List of counties in Illinois|Counties]]
| subdivision_name2 = [[Cook County, Illinois|Cook]], [[DuPage County, Illinois|DuPage]]
| established_title = Settled
| established_date = 1770s
| established_title2 = [[Municipal corporation|Incorporated]]
| established_date2 = March 4, 1837
| founder =
| named_for = {{lang-mia|shikaakwa}}<br /> ("Wild onion")
| government_type = [[Mayor–council government|Mayor–council]]
| leader_title = [[Mayor of Chicago|Mayor]]
| leader_name = [[Ραμ Εμάνουελ]]
| leader_party = [[Δημοκρατικό Κόμμα (ΗΠΑ)]]
| leader_title1 = [[City council|Council]]
| leader_name1 = [[Chicago City Council]]
| unit_pref = Imperial
| area_footnotes = <ref name="USCB Gazetteer 2010">{{Cite web| url = http://www.census.gov/geo/www/gazetteer/files/Gaz_places_national.txt | title = 2010 United States Census Gazetteer for Places: January 1, 2010 | format = text | work = 2010 United States Census | publisher = [[United States Census Bureau]] | date = April 2010 | accessdate = August 1, 2012}}</ref>
| area_magnitude = 1 E+8
| area_total_sq_mi = 234.114
| area_land_sq_mi = 227.635
| area_water_sq_mi = 6.479
| area_water_percent = 3
| area_urban_sq_mi = 2123
| area_metro_sq_mi = 10874
| elevation_footnotes = <ref name="GNIS"/>
| elevation_ft = 594
| elevation_m = 181
| population_as_of = [[2010 United States Census|2010]]
| population_footnotes = <ref name="USCB PopEstCities 2011">{{Cite web| url = http://www.census.gov/popest/data/cities/totals/2011/tables/SUB-EST2011-01.csv | title = Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places Over 50,000, Ranked by July 1, 2011 Population | format = [[comma-separated values|CSV]] | work = 2011 Population Estimates | publisher = [[United States Census Bureau]], Population Division | date = June 2012 | accessdate = August 1, 2012}}</ref><ref name="USCB Metro 2010">{{Cite web| url=http://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-01.pdf | title = Population Change for the Ten Most Populous and Fastest Growing Metropolitan Statiscal Areas: 2000 to 2010 | date = March 2011 | publisher = [[U.S. Census Bureau]] | page = 6 |accessdate = April 12, 2011}}</ref>
| population_total = 2,695,598
| pop_est_as_of = 2011
| population_est = 2,707,120
| population_rank = [[Κατάλογος πόλεων των Ηνωμένων Πολιτειών ανά πληθυσμό]]
| population_density_sq_mi = 11,892.4<!-- 2011 population_est / area_land_sq_mi -->
| population_urban = 8711000
| population_density_urban_sq_mi = auto
| population_metro = 9461105
| population_density_metro_sq_mi = auto
| population_demonym = Chicagoan
| timezone = [[Central Standard Time|CST]]
| utc_offset = −06:00
| timezone_DST = [[Central Daylight Time|CDT]]
| utc_offset_DST = −05:00
| area_code_type = [[North American Numbering Plan|Area codes]]
| area_code = [[Area code 312|312]], [[Area code 773|773]], [[Area code 872|872]]
| blank_name = [[Federal Information Processing Standards|FIPS]] code
| blank_info = {{FIPS|17|14000}}
| blank1_name = [[Geographic Names Information System|GNIS]] feature ID
| blank1_info = {{GNIS4|423587}}, {{GNIS4|428803}}
| website = {{Url|www.cityofchicago.org}}
| footnotes = <ref name="GNIS">{{Cite GNIS|428803|City of Chicago|April 12, 2011}}</ref>
}}
References
 1. «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places Over 50,000, Ranked by July 1, 2011 Population» (CSV). 2011 Population Estimates. United States Census Bureau, Population Division. Ιουνίου 2012. Ανακτήθηκε στις 1 Αυγούστου 2012. 
 2. «Population Change for the Ten Most Populous and Fastest Growing Metropolitan Statiscal Areas: 2000 to 2010» (PDF). U.S. Census Bureau. Μαρτίου 2011. σελ. 6. Ανακτήθηκε στις 12 Απριλίου 2011. 
 3. Πρότυπο:Cite GNIS

Example 2
Πληροφορίες οικιστικής περιοχής/τεκμηρίωση
  City  
Images from top to bottom, left to right: Downtown Detroit skyline, Spirit of Detroit, Greektown, Ambassador Bridge, Michigan Soldiers' and Sailors' Monument, Fox Theatre, and Comerica Park.
Πληροφορίες οικιστικής περιοχής/τεκμηρίωση is located in USA
Detroit
Detroit
Location within the contiguous United States of America
Country Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
State Michigan
County Wayne
Διακυβέρνηση
 • Είδος Mayor-Council
 • Mayor Dave Bing
 • City Council
Έκταση
 • Μητροπολιτική
Περιοχή
3.913 sq mi (10,130 km2)
Πληθυσμός (2011)
 • City 706,585
 • Urban 3,863,924
 • Μητροπολιτική περιοχή 4,285,832 (US: 13th)
 • CSA 5,207,434 (US: 11th)
Ζώνη ώρας Ανατολική Ζώνη Ώρας (UTC−5)
 • Θερινή (DST) Ανατολική Ζώνη Ώρας (UTC−4)
FIPS code Πρότυπο:FIPS
GNIS feature ID Πρότυπο:GNIS4, Πρότυπο:GNIS4
Ιστοσελίδα DetroitMI.gov
{{Πληροφορίες οικιστικής περιοχής
| name          = Detroit
| settlement_type     = [[City (Michigan)|City]]
| official_name      = City of Detroit
| image_skyline      = Detroit Montage.jpg
| imagesize        = 290px
| image_caption      = Images from top to bottom, left to right: [[Downtown Detroit]] skyline, [[Spirit of Detroit]], [[Greektown Historic District|Greektown]], [[Ambassador Bridge]], [[Michigan Soldiers' and Sailors' Monument]], [[Fox Theatre (Detroit)|Fox Theatre]], and [[Comerica Park]].
| image_flag       = Flag of Detroit.svg
| image_seal       = The Official City Seal of the City of Detroit, Michigan.svg
| etymology        = {{Lang-fr|détroit}} ([[Πορθμός]])
| nickname        = The Motor City, Motown, Renaissance City, The D, Hockeytown, The Automotive Capital of the World, Rock City, The 313
| motto          = ''Speramus Meliora; Resurget Cineribus''<br /><small>([[Λατινική γλώσσα]]: We Hope For Better Things; It Shall Rise From the Ashes)</small>
| image_map        = Wayne County Michigan Incorporated and Unincorporated areas Detroit highlighted.svg
| mapsize         = 250x200px
| map_caption       = Location within [[Wayne County, Michigan]] and the state of [[Μίσιγκαν]]
| pushpin_map       = USA
| pushpin_map_caption   = Location within the [[Contiguous United States|contiguous United States of America]]
| coordinates = {{Coord|42|19|53|N|83|2|45|W}}
| coordinates_footnotes  =
| subdivision_type    = Country
| subdivision_name    = {{flagu|United States of America}}
| subdivision_type1    = State
| subdivision_name1    = {{Flag|Michigan}}
| subdivision_type2    = [[List of counties in Michigan|County]]
| subdivision_name2    = [[Wayne County, Michigan|Wayne]]
| established_title    = Founded
| established_date    = 1701
| established_title2   = Incorporated
| established_date2    = 1806
| government_footnotes  = <!-- for references: use<ref> tags -->
| government_type     = [[Mayor-council government|Mayor-Council]]
| leader_title      = [[List of mayors of Detroit, Michigan|Mayor]]
| leader_name       = [[Dave Bing]]
| leader_party      = [[Δημοκρατικό Κόμμα (ΗΠΑ)]]
| leader_title1      = [[Detroit City Council|City Council]]
| leader_name1      = {{Collapsible list|bullets=yes
 | title = Members
 | 1 = [[Charles Pugh]] – Council President
 | 2 = [[Gary Brown (Detroit politician)|Gary Brown]] – Council President Pro-Tem
 | 3 = [[JoAnn Watson]]
 | 4 = [[Kenneth Cockrel, Jr.]]
 | 5 = [[Saunteel Jenkins]]
 | 6 = [[Andre Spivey]]
 | 7 = [[James Tate (Detroit politician)|James Tate]]
 | 8 = [[Brenda Jones (Detroit politician)|Brenda Jones]]
 | 9 = [[Kwame Kenyatta]]
 }}
| unit_pref        = Imperial
| area_footnotes     =
| area_magnitude     =
| area_total_sq_mi    = 142.87
| area_total_km2     = 370.03
| area_land_sq_mi     = 138.75
| area_land_km2      = 359.36
| area_water_sq_mi    = 4.12
| area_water_km2     = 10.67
| area_urban_sq_mi    = 1295
| area_metro_sq_mi    = 3913
| elevation_footnotes   =
| elevation_ft      = 600
| population_as_of    = 2011
| population_footnotes  =
| population_total    = 706,585
| population_rank     = [[Κατάλογος πόλεων των Ηνωμένων Πολιτειών ανά πληθυσμό]]
| population_urban    = 3,863,924
| population_metro    = 4,285,832 (US: [[List of United States metropolitan statistical areas|13th]])
| population_blank1_title = [[Combined statistical area|CSA]]
| population_blank1    = 5,207,434 (US: [[List of United States combined statistical areas|11th]])
| population_density_sq_mi= {{#expr:713777/138.8 round 0}}
| population_demonym   = Detroiter
| population_note     =
| timezone        = [[Ανατολική Ζώνη Ώρας]]
| utc_offset       = −5
| timezone_DST      = [[Ανατολική Ζώνη Ώρας]]
| utc_offset_DST     = −4
| postal_code_type    =
| postal_code       =
| area_code        = [[Area code 313|313]]
| blank_name       = [[Federal Information Processing Standards|FIPS code]]
| blank_info       = {{FIPS|26|22000}}
| blank1_name       = [[Geographic Names Information System|GNIS]] feature ID
| blank1_info       = {{GNIS4|1617959}}, {{GNIS4|1626181}}
| website         = [http://www.detroitmi.gov/ DetroitMI.gov]
| footnotes        =
}}

Redirects and calls[επεξεργασία κώδικα]

At least 0 other templates call this one and many templates redirect here.

Βοηθητικά πρότυπα[επεξεργασία κώδικα]

Η ακόλουθη λίστα παρουσιάζει τα βοηθητικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται από το πρότυπο πληροφορίες οικιστικής περιοχής. Δείτε την τρέχουσα λίστα με όλα τα βοηθητικά πρότυπα για τεκμηρίωση, πρόχειρα κτλ.

 1. {{Infobox settlement/areadisp}}
 2. {{Infobox settlement/densdisp}}
 3. {{Infobox settlement/dunam}}
 4. {{Infobox settlement/dunam/mag}}
 5. {{Infobox settlement/impus}}
 6. {{Infobox settlement/impus/mag}}
 7. {{Infobox settlement/lengthdisp}}
 8. {{Infobox settlement/link}}
 9. {{Infobox settlement/metric}}
 10. {{Infobox settlement/metric/mag}}
 11. {{Infobox settlement/pref}}

Microformat[επεξεργασία κώδικα]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[επεξεργασία κώδικα]

If the place or venue has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE).

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[επεξεργασία κώδικα]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

Precision[επεξεργασία κώδικα]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use Πρότυπο:TL's |name= parameter.

TemplateData[επεξεργασία κώδικα]

Tracking categories[επεξεργασία κώδικα]