Προσωπικό νεύρο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


a)Η κινητική ρίζα: εκφύεται από τον κινητικό πυρήνα του νεύρου. Μέσα στη ρίζα αυτή πορεύονται και προγαγγλιακές παρασυμπαθητικές ίνες μου εκφύονται από τον δακρυορρινικό πυρήνα. Οι ίνες της κινητικής ρίζας πορευόμενες μέσα στη γέφυρα προς τα επάνω, περικάμπτουν τον πυρήνα του απαγωγού νεύρου (έσω γόνυ) και στη συνέχεια αναδύονται από το υπερλαϊκο βοθρίο.

b) Η αισθητική ρίζα (ή διάμεσο νεύρο του Wrisberg): Οι ίνες της είναι οι κεντρικές αποφυάδες των ψευδομονόπολων κυττάρων του γονάτιου γαγγλίου, που απολήγουν στον πυρήνα της μονήρους δεσμίδας. Μέσα στο διάμεσο νεύρο πορεύονται ακόμη και προγαγγλιακές παρασυμπαθητικές ίνες, που εκφύονται από τον άνω σιαλικό πυρήνα.

Α) Ενδοκράνια (λιθοειδής) μοίρα του προσωπικού νεύρου

Το νεύρο πορευόμενο μέσα στον προσωπικό πόρο, παρουσιάζει τρεις μοίρες: την οβελιαία, την εγκάρσια και την κατιούσα και χορηγεί τους εξής κλάδους:
1. Μείζον επιπολής λιθοειδής νεύρο: Εκφύεται από το γονάτιο γάγγλιο και φέρεται στην ομώνυμη αύλακα του λιθοειδούς οστού. Φθάνει στο πρόσθιο ρηματώδες τρήμα, όπου και ενώνεται με το εν τω βάθει λιθοειδές νεύρο σχηματίζοντας το νεύρο του πτερυγοειδή πόρου (του Vidi), διαμέσου του οποίου οι ίνες του μείζοντος λιθοειδούς νεύρου φέρονται στο σφηνοϋπερώιο γάγγλιο. Μέσα στο μείζον επιπολής λιθοειδές πορεύονται γευστικές ίνες για τους γευστικούς κάλυκες της υπερώας και προγαγγλιακές παρασυμπαθητικές ίνες από τον δακρυορρινικό πυρήνα για τους βλεννογόνους της ρίνας και της υπερώας και για τον δακρυϊκο αδένα.
2. Νεύρο του μυός του αναβολέα: Εκφύεται από την κατιούσα μοίρα του προσωπικού νεύρου και νευρώνει τον μυ του αναβολέα.
3. Χορδή του τυμπάνου: Εκφύεται από το προσωπικό νεύρο αμέσως επάνω από το βλενομαστοειδές τρήμα και πορεύεται τοξοειδώς πάνω από τον τυμπανικό υμένα. Εξέρχεται από την τυμπανική κοιλότητα από τη λιθοτυμπανική σχισμή και στον υποκροτάφιο βόθρο αναστομώνεται με το γλωσσικό νεύρο. Μέσα στη χορδή του τυμπάνου πορεύονται γευστικές ίνες για τους γευστικούς κάλυκες των μυκητοειδών θηλών της γλώσσας και προγαγγλιακές παρασυμπαθητικές ίνες από τον άνω σιαλικό πυρήνα για τον υπογνάθιο και υπογλώσσιο σιαλογόνο αδένα.
4. Αναστομωτικός κλάδος προς τον ωτιαίο κλάδο του πνευμονογαστρικού νεύρου.

Β) Εξωκράνια μοίρα του προσωπικού νεύρου

Οι κλάδοι της εξωκράνιας μοίρας του προσωπικού νεύρου είναι οι εξής:
1. Οπίσθιο ωτιαίο νεύρο: Διανέμεται στον ινιακό, στον οπίσθιο και στον άνω ωτιαίο μυ.
2. Διγαστορικός κλάδος: Νευρώνει την οπίσθια γαστέρα του διαγάστορα μυός αφού προηγουμένως χορηγήσει τον βελονοϋοειδή κλάδο για τον ομώνυμο μυ.
3. Τελικοί κλάδοι: Εκφύονται από το παρωτιδικό πλέγμα και αναδύονται από το άνω και πρόσθιο χείλος της παρωτίδας, πορευόμενοι επιπολής. Αυτοί είναι από επάνω προς τα κάτω οι εξής: Κροταφικοί κλάδοι, ζυγωματικοί κλάδοι, βυκανητικοί κλάδοι, ο επιχείλιος κλάδος της κάτω γνάθου και ο τραχηλικός κλάδος, οι οποίοι νευρώνουν τους μιμικούς μυς.