Περιφέρειες του Καζακστάν

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το Καζακστάν διαιρείται σε 17 περιφέρειες (καζακικά: облыстар‎‎ / oblıstar; ενικός: облыс / oblıs; ρωσικά: области‎‎ / oblasti; ενικός: область / oblast' ). Οι περιφέρειες υποδιαιρούνται περαιτέρω σε επαρχίες (καζακικά: аудандар‎‎ / awdandar; ενικός: аудан / awdan; ρωσικά: районы‎‎ / rayony; ενικός: район / ραγιόν ). Τρεις πόλεις, το Σιμκέντ, το Αλμάτι και η Αστάνα είναι ξεχωριστές πόλεις που δεν είναι μέρος της περιφέρειας που περιβάλλονται. 

Στις 16 Μαρτίου 2022 ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθούν τρεις νέες περιοχές.[1].

Η νεοσύστατη Περιφέρεια Αμπάι δημιουργήθηκε από εδάφη της Περιφέρειας του Ανατολικού Καζακστάν με νέα πρωτεύουσα το Σεμέι. Επίσης η Περιφέρεια Ουλουτάι δημιουργήθηκε από εδάφη της Περιφέρειας Καραγκαντά με νέα πρωτεύουσα το Τζεζκαζγκάν και τέλος η Περιφέρεια Ζετισού δημιουργήθηκε από εδάφη που ανήκαν προηγουμένως στην Περιφέρεια Αλμάτι, με νέα πρωτεύουσα το Ταλντικοργκάν. Σε συνέχεια της διοικητικής μεταρρύθμισης, η πρώην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Αλμάτι μεταφέρθηκε από το Ταλντικοργκάν στο Κονάγιεβ.[2]

Ελληνικά Τύπος Όνομα στην καζακική Όνομα στη ρωαική μεταγραφή στα ελληνικά ζώνη ώρας
Περιφέρεια Ακμόλα περιφέρεια Ақмола облысы

Aqmola oblısı

Акмолинская область

Akmolinskaya Oblast′

Ακμολίνσκαγια Ομπλάστ UTC+06:00
Περιφέρεια Ακτόμπε περιφέρεια Ақтөбе облысы

Aqtöbe oblısı

Актюбинская область

Aktyubinskaya Oblast

Ακτιουμπίνσκαγια Ομπλάστ UTC+05:00
Αλμάτι πόλη[nb 1] Алматы қаласы

Almatı qalası

город Алматы

gorod Almaty

γκόραντ Αλμάτι UTC+06:00
Περιφέρεια Αλμάτι περιφέρεια Алматы облысы

Almatı oblısı

Алматинская область

Almatinskaya Oblast

Αλματίνσκαγια Ομπλάστ UTC+06:00
Περιφέρεια Αμπάι περιφέρεια Абай облысы

Abai oblysy

Абайская область

Abaiskaya Oblast′

Αμπαΐσκαγια Ομπλάστ UTC+06:00
Αστάνα πόλη[nb 1] Астана қаласы

Astana qalası

город Астана

gorod Astana

γκόραντ Αστανά UTC+06:00
Περιφέρεια Ατιράου περιφέρεια[nb 2] Атырау облысы

Atıraw oblısı

Атырауская область

Atyrauskaya Oblast

Ατιραούσκαγια Ομπλάστ UTC+05:00
Μπαϊκονούρ πόλη[nb 3] Байқоңыр қаласы

Bayqoñır qalası

город Байконур

gorod Baykonur

γκόραντ Μπαϊκονούρ UTC+06:00
Περιφέρεια Ανατολικού Καζακστάν περιφέρεια Шығыс Қазақстан облысы

Şığıs Qazaqstan oblısı

Восточно-Казахстанская область

Vostochno-Kazakhstanskaya Oblast

Βοστότσνο-Καζαχστάνσκαγια Ομπλάστ UTC+06:00
Περιφέρεια Ζετισού περιφέρεια Жетісу облысы

Jetısu oblısı

Жетысуская область

Zhetysuskaya Oblast

Ζετισούσκαγια Ομπλάστ UTC+06:00
Περιφέρεια Τζαμπίλ περιφέρεια Жамбыл облысы

Jambıl oblısı

Жамбылская область

Zhambylskaya Oblast

Ζαμπίλσκαγια Ομπλάστ UTC+06:00
Περιφέρεια Καραγκάντα περιφέρεια Қарағанды облысы

Qarağandı oblısı

Карагандинская область

Karagandinskaya Oblast

Καραγκαντίνσκαγια Ομπλάστ UTC+06:00
Περιφέρεια Κοστανάι περιφέρεια Қостанай облысы

Qostanay oblısı

Костанайская область

Kostanayskaya Oblast

Κοσταναΐσκαγια Ομπλάστ UTC+06:00
Περιφέρεια Κιζιλορντά περιφέρεια Қызылорда облысы

Qızılorda oblısı

Кызылординская область

Kyzylordinskaya Oblast

Κιζιλορντίνσκαγια Ομπλάστ UTC+06:00
Περιφέρεια Μανγκιστάου περιφέρεια Маңғыстау облысы

Mañğıstaw oblısı

Мангыстауская область

Mangystauskaya Oblast

Μανγκισταούσκαγια Ομπλάστ UTC+05:00
Περιφέρεια Βόρειου Καζακστάν περιφέρεια Солтүстік Қазақстан облысы

Soltüstik Qazaqstan oblısı

Северо-Казахстанская область

Severo-Kazakhstanskaya Oblast

Σεβέρο-Καζαχστάνσκαγια Ομπλάστ UTC+06:00
Περιφέρεια Παβλοντάρ περιφέρεια Павлодар облысы

Pavlodar oblısı

Павлодарская область

Pavlodarskaya Oblast

Παβλοντάρσκαγια Ομπλάστ UTC+06:00
Σιμκέντ πόλη[nb 1] Шымкент қаласы

Şymkent qalasy

город Шымкент

gorod Shymkent′

γκόραντ Σιμκέντ UTC+06:00
Περιφέρεια Τουρκιστάν περιφέρεια Түркістан облысы

Türkıstan oblysy

Туркестанская область

Turkestanskaya Oblast′

Τουρκιστάνσκαγια Ομπλάστ UTC+06:00
Περιφέρεια Δυτικού Καζακστάν περιφέρεια[nb 2] Батыс Қазақстан облысы

Batıs Qazaqstan oblısı

Западно-Казахстанская область

Zapadno-Kazakhstanskaya Oblast

Ζαπάντνο-Καζαχστάνσκαγια Ομπλάστ UTC+05:00
Περιφέρεια Ουλατάι περιφέρεια Ұлытау облысы

Ūlytau oblysyБатыс

Улытауская область

Ulytauskaya Oblast

Ουλατάουσκαγια Ομπλάστ UTC+06:00

Σημειώσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

^1^1 Η Αστάνα και το Αλμάτι έχουν καθεστώς κρατικής σημασίας και δεν σχετίζονται με κάποια περιφέρεια. 
^2^2 Η περιφέρεια Ατιράου και Δυτικού Καζακστάν ανήκουν μερικώς στην Ευρώπη, καθώς ο Ουράλης περνάει από το Ατιράου και το Οράλ, τα περιφερειακά κέντρα των παραπάνω περιφερειών.
^3^3 Το Μπαϊκονούρ έχει ειδικό καθεστώς καθώς είναι μισθωμένο στη Ρωσία με το κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ μέχρι το 2050. 

Δημογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Περιφέρεια Πρωτεύουσα Έκταση (τ.χλμ.) Πληθυσμός 

(απογραφή του 2009)

Κωδικός ISO 3166-2
Περιφέρεια Ακμόλα Κοκσετάου 146,219 0,731,133 KZ-AKM
Περιφέρεια Ακτόμπε Ακτόμπε 300,629 0,786,209 KZ-AKT
Αλμάτι Αλμάτι 000,682 1,449,696 KZ-ALA
Περιφέρεια Αλμάτι Κονάγιεβ 105,100 1,103,237 KZ-ALM
Περιφέρεια Αμπάι Σεμέι 185,500 0,654,423 KZ-
Αστάνα Αστάνα 000,797 0,613,006 KZ-AST
Περιφέρεια Ατιράου Ατιράου 118,631 0,510,377 KZ-ATY
Μπαϊκονούρ Μπαϊκονούρ 0,057 0,36,175 KZ-BAY*
Περιφέρεια Ανατολικού Καζακστάν Οσκεμέν 283,226 1,394,963 KZ-VOS
Περιφέρεια Ζετισού Ταλντικοργκάν 118,500 0,620,593 KZ-
Περιφέρεια Τζαμπίλ Ταράζ 144,264 1,055,942 KZ-ZHA
Περιφέρεια Καραγκάντα Καραγκάντα 427,982 1,357,943 KZ-KAR
Περιφέρεια Κοστανάι Κοστανάι 196,001 0,879,523 KZ-KUS
Περιφέρεια Κιζιλορντά Κιζιλορντά 226,019 0,712,915 KZ-KZY
Περιφέρεια Μανγκιστάου Ακτάου 165,642 0,545,975 KZ-MAN
Περιφέρεια Βόρειου Καζακστάν Πετροπάβλ 097,993 0,583,561 KZ-SEV
Περιφέρεια Ουλατάι Τζεζκαζγκάν 188,900 0,223,664 KZ-
Περιφέρεια Παβλοντάρ Παβλοντάρ 124,800 0,746,829 KZ-PAV
Σιμκέντ Σιμκέντ 1,163 0,730,873 KZ-
Περιφέρεια Τουρκιστάν Τουρκιστάν 116,100 1,738,484 KZ-TUR
Περιφέρεια Δυτικού Καζακστάν Οράλ 151,339 0,612,516 KZ-ZAP

Πρώην περιφέρειες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αλλαγή των περιφερειών και συνόρων από το 1954 έως σήμερα

Τα τελευταία 60 χρόνια, έχουν αλλάξει αρκετά τα σύνορα, όπως συγχωνεύσεις ή διασπάσεις (περιφέρεια Γκούργιεφ, διασπάστηκε σε Ατιράου και Μανγκιστάου), περιφέρεια Καραγκάντα (ενώθηκε με την περιφέρεια Τζεζκαζγκάν), περιφέρεια Ανατολικού Καζακστάν (ενώθηκε με την περιφέρεια Σεμιπαλατίνσκ), περιφέρεια Κοστανάι (ενώθηκε με την περιφέρεια Τουργκάι) και η περιφέρεια Τσελινογκράντ που ενώθηκε με την περιφέρεια Ακμόλα. Επίσης άλλαξαν τα ονόματα πολλών πόλεων όπως το Άλμα-Άτα που έγινε Αλμάτι. Το 1997, όταν έγινε η τελευταία αλλαγή περιφερειακών συνόρων, το 1999 έγιναν ορισμένες επιπλέον αλλαγές στα σύνορα μεταξύ των περιφερειών Βόρειου Καζακστάν και Ακμόλα, όπου μέρη της πρώην περιφέρειας Κοκσετάου έγιναν μέρη της περιφέρειας Ακμόλα. Έγιναν, για να χωρίσουν τους ρωσικούς πληθυσμούς και να μην υπάρχουν περιφέρειες με πλειοψηφεία Ρώσων.[3]


Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  1. «V Kazakhstane poyavitsya chetyre novykh regiona» В Казахстане появится четыре новых региона [Four new regions will appear in Kazakhstan]. Interfax.ru (στα Ρωσικά). Ανακτήθηκε στις 20 Απριλίου 2022. 
  2. INFORM.KZ. «3 new regions established in Kazakhstan». Казинформ (στα Αγγλικά). qazinform. Ανακτήθηκε στις 22 Μαΐου 2022. .
  3. Bologov, Pyotr (25 Αυγούστου 2016). «Три угрозы для Назарбаева: насколько стабилен Казахстан» (στα Ρωσικά). carnegie.ru. http://carnegie.ru/commentary/2016/08/25/ru-64345/j3vs. Ανακτήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2016.