Παρακλητική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Παρακλητική ή μεγάλη Οκτώηχος είναι το βιβλίο που περιέχει τους ύμνους για τους Εσπερινούς, τους Όρθρους και τη Λειτουργία (των Τυπικών και των Μακαρισμών) κάθε ημέρας της εβδομάδας, στους οκτώ ήχους της εκκλησιαστικής μουσικής: Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, πλάγιο Α΄, πλάγιο Β΄, βαρύ, πλάγιο Δ΄. Κάθε ήχος καλύπτει μια εβδομάδα ολόκληρη· έτσι η Παρακλητική καλύπτει οκτώ εβδομάδες, μετά τις οποίες επαναλαμβάνεται από την αρχή. Σε παράρτημα περιέχει τα 11 εωθινά αναστάσιμα εξαποστειλάρια με τα θεοτοκία τους, έργα τού Κωνσταντίνου Ζ΄ τού Πορφυρογγένητου και τα 11 εωθινά ιδιόμελα, έργα τού Λέοντα ΣΤ΄ τού Σοφού (πατέρα τού προηγουμένου).

Η Παρακλητική χρησιμοποιείται παράλληλα με τα 12 Μηναία, που περιέχουν τις ακίνητες εορτές τού έτους. Εκτός της Παρακλητικής, υπάρχει επίσης η απλή Οκτώηχος, που περιέχει μόνο τους ύμνους των Κυριακών κατά τους οκτώ Ήχους της Εκκλησιαστικής μουσικής.