Οπτικός δρόμος

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Εάν το φως διατρέξει σε χρονικό διάστημα Δt το μήκος d μέσα σε ένα οπτικό μέσο με δείκτη διάθλασης n, τότε το γινόμενο

ονομάζεται οπτικός δρόμος (optical path) και ισούται με το μήκος που θα διένυε το φως μέσα στο κενό στο ίδιο χρονικό διάστημα. Το φως κατά την πορεία του μέσα από διάφορα οπτικά μέσα επιλέγει εκείνη τη διαδρομή (οπτικό δρόμο) η οποία είναι η πιο σύντομη για αυτό (Αρχή του ελαχίστου χρόνου) . Το γεγονός αυτό αποτελεί μέρος της γενικότερης αρχής (τάσης) της ελάχιστης δράσης που ισχύει για την φύση.