Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μεμπιμπάιτ

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Ποσότητες μπάιτ
Διαδεδομένη χρήση και
κατά SI πρότυπο νόημα
Πρότυπα δυαδικού προθέματος
σύμφωνα με IEC 60027-2
Όνομα Σύμβολο Ποσότητα Όνομα Σύμβολο Ποσότητα
Κιλομπάιτ KB 210 (103) Κιμπιμπάιτ KiB 210
Μεγαμπάιτ MB 220 (106) Μεμπιμπάιτ MiB 220
Γιγαμπάιτ GB 230 (109) Γκιμπιμπάιτ GiB 230
Τεραμπάιτ TB 240 (1012) Τεμπιμπάιτ TiB 240
Πεταμπάιτ PB 250 (1015) Πεμπιμπάιτ PiB 250
Εξαμπάιτ EB 260 (1018) Εξμπιμπάιτ EiB 260
Ζεταμπάιτ ZB 270 (1021) Ζεμπιμπάιτ ZiB 270
Γιωταμπάιτ YB 280 (1024) Γιωμπιμπάιτ YiB 280

Ένα μεμπιμπάιτ (μια σύμπτυξη της ονοματικής φράσης mega binary byte) είναι μονάδα πληροφορίας ή μνήμης υπολογιστή, συντομευμένα MiB (ποτέ "miB").

1 μεμπιμπάιτ = 220 μπάιτ = 1.048.576 μπάιτ = 1.024 κιμπιμπάιτ

Το μεμπιμπάιτ έχει στενή σχέση με το μεγαμπάιτ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν συνώνυμο του μεμπιμπάιτ ή να αναφέρεται σε 106 μπάιτ = 1.000.000 μπάιτ (δες δυαδικό πρόθεμα).

Η χρήση αυτού του όρου έχει σκοπό να αποτρέψει τη σύγχυση που είναι κοινή όταν αναφερόμαστε σε αποθηκευτικά μέσα, εξαιτίας της αμφισημίας του όρου "κιλομπάιτ". Έτσι ο όρος κιμπιμπάιτ έχει ορισθεί να αναφέρεται ακριβώς σε 1024 μπάιτ.

Δείτε επίσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]