Μέσα ελάττωσης διατοιχισμού

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Μεταξύ των βασικών επιδιώξεων της ναυπηγικής είναι και η δια του σχήματος της γάστρας (=των υφάλων του πλοίου), επίλυση ορισμένων προβλημάτων αυτής, που έχουν να κάνουν για παράδειγμα τη δημιουργία της ελάχιστης δυνατής αντίστασης κατά τη πρόωση του πλοίου, καθώς και η απόκτηση ασφαλούς ευστάθειας. Για το λόγο αυτό τα διδόμενα συνήθως σχήματα της γάστρας προκαλούν μεγάλο διατοιχισμό αν δεν ληφθεί κατά τη ναυπήγηση του σκάφους κάποια μέριμνα.

Είναι γεγονός πως οι διάφορες προεξέχουσες της γάστρας επιφάνειες όπως οι τρόπιδες, τα μεγάλα και πεπλατυσμένα τμήματα της γάστρας και ο μεγάλος συντελεστής νομέως προκαλούν ταχεία απόσβεση του διατοιχισμού, πλην όμως δεν ευνοούν τα βασικά παραπάνω προβλήματα της ναυπηγίας. Έτσι προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση τουλάχιστον του διατοιχισμού, έτσι ώστε ταυτόχρονα να επιδρούν όσο το δυνατόν λιγότερο δυσμενώς στις βασικές επιδιώξεις της ναυπηγίας.
Κοινό σημείο αναφοράς όλων των χρησιμοποιουμένων μέσων για την ελάττωση του διατοιχισμού είναι ότι η ενέργεια όλων αυτών συνίσταται στη δημιουργία ροπής με φορά αντίθετη από τη φορά της περιστροφής που λαμβάνει κάθε στιγμή το σκάφος, κατά τη διατοιχισμό του.

Από τα διάφορα επινοηθέντα τέτοια μέσα που πρόσφεραν ικανοποιητικότερα αποτελέσματα είναι αναμφίβολα τα παρατροπίδια. Εκτός όμως αυτών σήμερα υφίστανται και άλλα συστήματα εξ ίσου αξιόλογα που ακολουθούνται ανάλογα των τύπων των πλοίων και των σύγχρονων απαιτήσεων. Τα σύγχρονα συστήματα ΄και μέσα ελάττωσης διατοιχισμού των πλοίων είναι: