Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάσκα υποδικτύου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Δημιουργία υποδικτύου διαιρώντας τον αναγνωριστή φιλοξενίας

Ένα υποδίκτυο ή μάσκα υποδικτύου είναι η λογική υποδιαίρεση ενός δικτύου διευθύνσεων IP.[1] Η πράξη της διαίρεσης ενός δικτύου σε δύο ή περισσότερα δίκτυα ονομάζεται υποδίκτυο.

Οι υπολογιστές που ανήκουν σε ένα υποδίκτυο αντιμετωπίζονται με μια πανομοιότυπη ομάδα του πιο σημαντικού μπιτ σε διευθύνσεις IP. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την λογική κατανομή μιας διεύθυνσης IP σε δύο τομείς, τον αριθμό του δικτύου ή το πρόθεμα δρομολόγησης και το υπόλοιπο πεδίο ή αναγνωριστικό φιλοξενητή. Το υπόλοιπο πεδίο είναι ένα αναγνωριστικό για ένα συγκεκριμένο φιλοξενητή ή δίκτυο.

Η μάσκα υποδικτύου απαιτείται από το πρωτόκολλο IPv4. Είναι μια τιμή 32bit που χωρίζει το τμήμα δικτύου της διεύθυνσης από το τμήμα του κεντρικού υπολογιστή (host) (π.χ 255.255.255.0). Η μάσκα υποδικτύου καθορίζει το συγκεκριμένο υποδίκτυο που η συσκευή είναι μέλος. Για το IPv4, ένα δίκτυο μπορεί επίσης να χαρακτηρίζεται από τη μάσκα υποδικτύου ή μάσκα δικτύου, η οποία είναι η μάσκα μπιτ όταν εφαρμόζεται από τη λειτουργία bitwise AND σε οποιαδήποτε διεύθυνση IP στο δίκτυο, αποδίδοντας το πρόθεμα δρομολόγησης. Οι μάσκες υποδικτύου εκφράζονται επίσης σε δεκαδική μορφή τελείας, όπως μια διεύθυνση. Για παράδειγμα, η 255.255.255.0 είναι η μάσκα υποδικτύου για το πρόθεμα 198.51.100.0/24.

Η κίνηση ανταλλάσσεται μεταξύ των μασκών υποδικτύων μέσω δρομολογητών όταν τα προθέματα δρομολόγησης από την διεύθυνση προέλευσης και την διεύθυνση προορισμού διαφέρουν. Ένας δρομολογητής λειτουργεί ως λογικό ή φυσικό όριο μεταξύ των μασκών.

  1. .  Updated by RFC 6918.