Κυκλοαλκυλοαλογονίδια

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Τα κυκλοαλκυλοαλογονίδια ή αλοκυκλοαλκάνια είναι οργανικές ενώσεις που αποτελούν ιδιαίτερη χημική ομόλογη σειρά. Πρόκειται για ενώσεις με δυο χαρακτηριστικές ομάδες: την παρουσία ενός δακτυλίου, που θεωρείται ιεραρχικά ανώτερη, και ενός ατόμου αλογόνου.

όπου n = 3,4... και Χ: φθορίου (F), χλωρίου (Cl), βρωμίου (Br) και ιωδίου (I).

  • Είναι ισομερή των αλκενυλοαλογονιδίων.
  • Το αστάτιο (At) θεωρητικά δεν αποκλείεται, αλλά τα κυκλοαλκυλοαστατίδια έχουν πρακτικά μελετηθεί πολύ λίγο ακόμη και λόγω της σχετικά μικρής ηλεκτραρνητικότητάς του δεν είναι σίγουρο ότι συμπεριφέρονται όμοια με τα υπόλοιπα κυκλοαλκυλοαλογονίδια.