Κατηγορία:Τουρκικά πρότυπα συντομογραφίας πολιτικών κομμάτων