Κατάλογος πόλεων της Βόρειας Μακεδονίας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Σκόπια

Οι μεγαλύτερες πόλεις της Βόρειας Μακεδονίας είναι:

Κατάταξη Πόλη Πληθυσμός 2002
1 Σκόπια 415.212
2 Μοναστήρι (Μπίτολα) 74.550
3 Κουμάνοβο 70.842
4 Πρίλαπος 66.246
5 Τέτοβο 52.915
6 Βελεσά 43.716
7 Άστιβος (Στιπ) 43.652
8 Αχρίδα (Οχρίδα) 42.033
9 Δραύδακο (Γκόστιβαρ) 35.847
10 Στρώμνιτσα 35.311
11 Καφαντάρι (Καβαντάρτσι) 29.188
12 Κότσανη 28.330
13 Κίτσεβο 27.067
14 Στρούγγα 16.559
15 Ράντοβις 16.223
16 Γευγελή 15.685
17 Δίβρη (Ντέμπαρ) 14.561
18 Κρίβα Παλάνκα 14.558
19 Σβέτι Νίκολε 13.746
20 Νεγκότινο 13.284
21 Ντέλτσεβο 11.500
22 Βίνιτσα 10.863
23 Ρέσνα (Ρέσεν) 8.748
24 Πρόμπιστιπ 8.714
25 Μπέροβο 7.002
26 Κράτοβο 6.924
27 Βογδάντσα 6.011
28 Κρούσοβο 5.330
29 Μακέντονσκα Καμένιτσα 5.147
30 Βαλάντοβο 4.402