Καναδική Ένωση Ερευνητικών Βιβλιοθηκών

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Η Καναδική Ένωση Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (αγγλ.Canadian Association of Research Libraries - CARL) / Association des bibliothèques de recherche du Canadaείναι ο οργανισμός, ο οποίος εκπροσωπεί τις ερευνητικές βιβλιοθήκες του Καναδά, υπερασπίζεται τα συμφέροντα τους και υποστηρίζει το έργο τους. Έχει συσταθεί βάσει της Δράσης Μη Κερδοσκοπικών Συνεργασιών Καναδά (Canada Not- for- Profit Corporations Act) και το σύνολο των μελών της απαρτίζεται από 29 ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και τρία μεγάλα ομοσπονδιακά ιδρύματα. [1]

Σκοπός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σε γενικά πλαίσια, η CARL εργάζεται για την προώθηση των ερευνητικών βιβλιοθηκών του Καναδά. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, η CARL προσπαθεί να ενισχύσει το κύρος των βιβλιοθηκών – μελών της στον τομέα της έρευνας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στοχεύει στην αποτελεσματική και βιώσιμη επιστημονική επικοινωνία και τη δημόσια πολιτική που να ενθαρρύνει την έρευνα και την ευρεία πρόσβαση στην επιστημονική πληροφόρηση. Ο στρατηγικός σχεδιασμός [2] της CARL για το χρονικό διάστημα 2010-2012 εστιάζει στο συνεχή μετασχηματισμό της επιστημονικής επικοινωνίας, την υποστήριξη για ευνοϊκά αποτελέσματα στην ομοσπονδιακή δημόσια πολιτική για το περιβάλλον, καθώς και στην ενίσχυση και την προώθηση των ερευνητικών βιβλιοθηκών του Καναδά.

Διοίκηση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η CARL διευθύνεται [3] από το Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors), το οποίο εκλέγεται από τα μέλη και είναι υπεύθυνο τόσο για τα ζητήματα που αφορούν το σύνολο των μελών της ένωσης όσο και για την εύρυθμη λειτουργία της. Βασικοί εκπρόσωποι της CARL είναι ο Πρόεδρος (President) και ο Εκτελεστικός Διευθυντής (Executive Director), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση των δραστηριοτήτων της ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συστήσει τρεις Στρατηγικές Επιτροπές [4](Strategic Committees) για την υποστήριξη των στρατηγικών κατευθύνσεων της ένωσης, οι οποίες είναι η Δημόσια Πολιτική (Public Policy), η Επιστημονική Επικοινωνία (Scholarly Communication) και οι Ερευνητικές Βιβλιοθήκες (Research Libraries). Είτε οι συγκεκριμένες Επιτροπές είτε το Συμβούλιο έχουν τη δυνατότητα να συστήνουν επιμέρους Επιτροπές, Υποεπιτροπές (Subcommittees) και Ομάδες Εργασίας (Working Groups), οι οποίες δρουν επικουρικά προς το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι οι εξής:

  • Υποεπιτροπή Οικονομικών και Λογιστικού Ελέγχου (Finance and Audit Subcommittee)
  • Επιτροπή Δημόσιας Πολιτικής (Public Policy Committee)
  • Επιτροπή Επιστημονικής Επικοινωνίας (Scholarly Communication Committee)
  • Επιτροπή Ερευνητικών Βιβλιοθηκών (Research Libraries Committee)
  • Υποεπιτροπή Διαχείρισης Δεδομένων (Data Management Subcommittee)
  • Κοινή Ομάδα Εργασίας για την Ανοικτή Πρόσβαση της CARL και του Καναδικού Δικτύου Ερευνητικής Γνώσης (Canadian Research Knowledge Network – CRKN)

Μέλη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το σύνολο των μελών [5] της CARL απαρτίζεται από ακαδημαϊκές ερευνητικές βιβλιοθήκες με έδρα τον Καναδά, η εκπροσώπηση των οποίων πραγματοποιείται μέσω του Διευθυντή κάθε Ιδρύματος - μέλους. Συγκεκριμένα, η CARL περιλαμβάνει στο δυναμικό των μελών της 29 ακαδημαϊκές ερευνητικές βιβλιοθήκες από τον Καναδά και τρία μεγάλα ομοσπονδιακά ιδρύματα, τα οποία είναι η Βιβλιοθήκη και τα Αρχεία του Καναδά (Library and Archives Canada), η Βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου (Library of Parliament) και το Ινστιτούτο Επιστημονικής και Τεχνικής Πληροφόρησης Καναδά (Canada Institute for Scientific and Technical Information - CISTI).

Δράση[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σε γενικά πλαίσια η CARL εργάζεται για την υποστήριξη και την ενίσχυση του έργου των Καναδικών ερευνητικών βιβλιοθηκών. Συγκεκριμένα, αποτελεί έναν τόπο δημόσιας συζήτησης, όπου τα μέλη της μπορούν να έρθουν σε επαφή και να ανταλλάξουν απόψεις και προωθεί την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων μεταξύ τους. Επιπλέον, αναγνωρίζει τη σημαντική συνεισφορά ορισμένων μελών της στο έργο της, μέσω της απονομής τιμητικών διακρίσεων και της απονομής βραβείων. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της CARL έγκειται και η διεξαγωγή δύο Γενικών Συνελεύσεων [6] (general membership meetings) σε ετήσια συχνότητα, όπου το Διοικητικό Συμβούλιο και κάποιες από τις Επιτροπές έρχονται σε επαφή, μελετούν και εξετάζουν αναδυόμενα ζητήματα που αφορούν το έργο και την πορεία της Ένωσης. Παράλληλα, η CARL αναπτύσσει και διατηρεί συνεργατικές σχέσεις με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των βιβλιοθηκών, της έρευνας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσα από τη δράση της, η CARL συμβάλλει στη συλλογή και συντήρηση ερευνητικού υλικού και στην ενίσχυση ερευνητικών ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο.

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]