Ιχθυοτουρισμός

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Οι αλιείς (επαγγελματίες και μή) και άλλοι τοπικοί παράγοντες μπορεί να επιθυμούν να εκμεταλλευτούν το μεγάλο αριθμό τουριστών σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους προκειμένου να προωθήσουν δραστηριότητες και προϊόντα που σχετίζονται με την αλιεία, όπως αλιευτικές εκδρομές ή αγορά τοπικών αλιευμάτων. Ορισμένες τουριστικές δραστηριότητες είναι εφικτές μόνο κατά την περίοδο αιχμής, π.χ. οι αλιευτικές εκδρομές συχνά επιτρέπονται μόνο κατά τους θερινούς μήνες όταν η θάλασσα είναι πιο ήρεμη, ενώ άλλα προϊόντα μπορεί να εξαρτώνται από το μεγάλο αριθμό τουριστών για να είναι βιώσιμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το έργο είναι πιθανό να αποτελέσει συμπληρωματικό εισόδημα κατά τους θερινούς μήνες (ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο αιχμής). Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι σε ορισμένες περιοχές η τουριστική περίοδος αιχμής συμπίπτει με την αλιευτική περίοδο αιχμής.

Στην Ελλάδα, μπορούν να διενεργηθούν από:

  • Επαγγελματίες Αλιείς με άδεια Τουριστικής Αλιείας
  • Ενοικιαζόμενα σκάφη αναψυχής, σε Θάλασσα, Γλυκά νερά
  • Επαγγελματικά Τουριστικά σκάφη ανεξαρτήτως μεγέθους, σε Θάλασσα, Γλυκά νερά
  • Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 7 μέτρων σε Θάλασσα & Γλυκά νερά
  • Ιδιώτες, ως οδηγούς για ψάρεμα σε Θάλασσα, Γλυκά νερά, καθώς και από τις ακτές

Περιοχές δραστηριοποίησης

Οι αλιευτικές εκδρομές διεξάγονται εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας, καθώς και των πλεύσιμων ποταμών, λιμνών και λιμνοθαλασσών, όπου διενεργείται αλιεία, καλλιέργεια και εκτροφή υδρόβιων οργανισμών, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, των θαλάσσιων πάρκων και των υποθαλάσσιων αρχαιολογικών μνημείων. Δραστηριότητες του αλιευτικών εκδρομών δύνανται να πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, και στη χερσαία παράκτια, παραλίμνια και παρόχθια ζώνη.

Δυνατότητες στην Ελλάδα για το ψάρεμα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στην Ελληνική επικράτεια μπορούν να πάνε Έλληνες & αλλοδαποί για ψάρεμα, ως ερασιτέχνες, σε Θάλασσα και σε Γλυκά νερά χωρίς να απαιτείται η έκδοση άδειας. Για την διενέργεια αλιευτικών εκδρομών από επαγγελματίες αλιείς απαιτείται έκδοση ειδικής άδειας για Αλιευτικό Τουρισμό.

Αλιευτικός τουρισμός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η πρώτη εφαρμογή του "Αλιευτικού τουρισμού" έγινε με την νομοθεσία ΦΕΚ (97/20-1-2015, τ.Β)

Με την ΚΥΑ αριθ. 414/2354/12.1.2015 καθορίζονται οι «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς», οι οποίοι είναι κάτοχοι επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών και επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικό τουρισμό παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές τους δραστηριότητες.

Όσον αφορά τις αλιευτικές εκδρομές από:

  • Επαγγελματικά σκάφη αναψυχής (ανεξάρτητα μεγέθους)
  • Ιδιωτικά σκάφη αναψυχής (άνω των 7 μέτρων)

διέπονται από ειδικές νομοθεσίες σχετικά με την ενοικίαση τους μέσω ναυλοσύμφωνου, αλλά χωρίς να απαιτείται έκδοση άδειας.

Τι είναι ο αλιευτικός τουρισμός;

Ο Αλιευτικός Τουρισμός περιλαμβάνει:

  • την επίδειξη τεχνικών αλιείας, σπογγαλιείας, και μεθόδων εκτροφής και καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών και της χρήσης συγκεκριμένων μεθόδων και εργαλείων από τους ίδιους τους τουρίστες-επισκέπτες ή και την άμεση και ενεργό συμμετοχή των τουριστών – επισκεπτών σε αυτές τις δραστηριότητες και πρακτικές, τόσο στον υδάτινο χώρο όσο και σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στην παράκτια, παρόχθια και παραλίμνια ζώνη, την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης σε παράκτιες, παρόχθιες και παραλίμνιες περιοχές αλιευτικών κοινοτήτων, την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δράσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν με στόχο την ψυχαγωγία και την απόκτηση γνώσεων και εμπειριών του επισκέπτη – τουρίστα μέσω της επαφής του με την αλιεία και την σπογγαλιεία και το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της και τέλος την διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων για όλα τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 176 έως και 186 του νόμου 4070/2012, ο Αλιευτικός Τουρισμός είναι ειδική μορφή Τουρισμού Υπαίθρου, η οποία συνίσταται στο σύνολο των δραστηριοτήτων παροχής επιχειρηματικά οργανωμένων τουριστικών υπηρεσιών και αγαθών, που συνδέονται με:

  • την αλιευτική, σπογγαλιευτική και υδατοκαλλιεργητική παραγωγή, το πολιτιστικό περιβάλλον των αλιευτικών κοινοτήτων, τις αλιευτικές, τις σπογγαλιευτικές και τις υδατοκαλλιεργητικές ασχολίες και τις αντίστοιχες πρακτικές και τα τοπικά έθιμα, που σχετίζονται με αυτές, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία σε σχέση με την αλιεία, την σπογγαλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, τη διοργάνωση γιορτών και εκδηλώσεων στις αγροτικές και αλιευτικές περιοχές με βάση τα τοπικά έθιμα, τον τοπικό πολιτισμό και τις τοπικές παραδόσεις.

Ποιες χαρακτηρίζονται επιχειρήσεις αλιευτικού τουρισμού

Επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισμού, είναι κάθε επιχείρηση η οποία παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες και πρέπει:

  • να ανήκει σε επαγγελματία αλιέα ή επαγγελματίες αλιείς ή συνεταιρισμούς αυτών ή υδατοκαλλιεργητές ή το κεφάλαιό της να ανήκει τουλάχιστον κατά 50% σε επαγγελματία αλιέα ή επαγγελματίες αλιείς ή συνεταιρισμούς αυτών ή υδατοκαλλιεργητές και να χρησιμοποιεί επαγγελματικά αλιευτικά ή και σπογγαλιευτικά σκάφη που είναι επίσημα καταχωρισμένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο ή στο Μητρώο Αλιευτικών σκαφών Εσωτερικών Υδάτων.

Προκειμένου μια επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισμού να ασκήσει νόμιμα την εν λόγω δραστηριότητα, θα πρέπει να διαθέτει όλες τις σχετικές με τη δραστηριότητα αυτή προβλεπόμενες άδειες ή μπορεί να συνεργαστεί με νόμιμα αδειοδοτημένους παρόχους της υπηρεσίας αυτής. Στο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων, που τηρείται από τον Ε.Ο.Τ., καταχωρούνται και οι Επιχειρήσεις Αλιευτικού Τουρισμού. Κάθε επιχείρηση Αλιευτικού Τουρισμού μπορεί να χρησιμοποιεί μικρά λεωφορεία τύπου «βαν», καθώς και αυτοκίνητα τύπου «4Χ4», νομίμως αδειοδοτημένα στο όνομα της επιχείρησης ή νομίμως μισθωμένα με απλή μίσθωση ή με leasing, αποκλειστικώς και μόνο για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της και των πελατών της κατά την παροχή των υπηρεσιών της σε δραστηριότητες Αλιευτικού Τουρισμού.

Τουριστική Αλιεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Είναι ο κοινός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αλιεία από τουρίστες παγκοσμίως.

Ερασιτεχνική Αλιεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Με την κατάργηση της άδειας ερασιτεχνικής αλιείας με τον νόμο "Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις 4256/14-4-2014", οποιοσδήποτε βρίσκεται στην Ελληνική επικράτεια μπορεί να ψαρέψει στα Ελληνικά νερά (εφόσον δεν απαγορεύεται) είτε από την ακτή είτε από σκάφος. Ο ερασιτέχνης αλιέας πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί την Ελληνική νομοθεσία περί αλιευμάτων (μεγέθη, βάρος, πληθώρα, εποχές).

Διαδικασία κράτησης Αλιευτικών εκδρομών στην Ελλάδα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Δεν επιτρέπεται σε άτομα και επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου να διοργανώνουν αλιευτικές εκδρομές και περιηγήσεις.


Σημειώσεις και Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αλιευτικές Εκδρομές: FARNET Europe

Αλιευτικός Τουρισμός: ΚΥΑ Αλιευτικού Τουρισμού

Κατάργηση Ερασιτεχνικής άδειας αλιείας: Αριθ. πρωτ.: 3342.2.1/01/17.4.2014 Ν. 4256/2014 (Α' 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις» (Ν. 4256/2014 (Α' 92) «Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις»)