Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο που συνδέει τους δημόσιους φορείς εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να επιταχυνθεί η διασυνοριακή διοικητική συνεργασία. Επιτρέπει στις δημόσιες διοικήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να εντοπίζουν τις ομολόγους τους σε άλλες χώρες και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. Προ-μεταφρασμένες ερωτήσεις κι απαντήσεις καθώς και αυτόματη μετάφραση κάνει δυνατή την επικοινωνία στη γλώσσα τους.

Ιστορικό[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική αγορά υποχρεώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να βοηθούν τις ομολόγους τους στο εξωτερικό, παρέχοντάς τους πληροφορίες. Ορισμένη νομοθεσία απαιτεί επίσης την επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (για παράδειγμα για την κοινοποίηση των εθνικών μέτρων εκτέλεσης του δικαίου της Ένωσης). Το IMI αναπτύχθηκε για να διευκολύνει αυτή την καθημερινή ανταλλαγή πληροφοριών.

Το IMI ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2008. Η ανάπτυξη και συντήρησή του χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Λύσεις διαλειτουργικότητας για τις Ευρωπαϊκές Δημόσιες Διοικήσεις (ISA) από τον Ιούλιο του 2010. Το ISA είναι ο διάδοχος του προγράμματος διαλειτουργικής παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες (IDABC), το οποίο αρχικά χρηματοδοτούσε το ΙΜΙ κι έφτασε στο τέλος του στις 31 Δεκεμβρίου του 2009.

Το IMI είναι ένα από τα εργαλεία διακυβέρνησης της Ενιαίας Αγοράς. Άλλα τέτοια εργαλεία είναι το Η Ευρώπη σου,[1] το Η Ευρώπη σου – Συμβουλές,[2] το SOLVIT[3] και τα Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης.[4]

Το IMI εφαρμόζει την προσέγγιση "από σχεδίου προστασία απορρήτου (privacy by design)" – την ενσωμάτωση της τήρησης του απορρήτου και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού του IMI – η οποία έχει αναπτυχθεί σε διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ).[5]

Πρωταγωνιστές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ΙΜΙ αναπτύχθηκε με αποκεντρωμένο τρόπο. Ως εκ τούτου, η υλοποίησή του στην πράξη αποτελεί ευθύνη των επιμέρους Κρατών Μελών. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στο δίκτυο ΙΜΙ.

Αρμόδιες αρχές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι αρμόδιες αρχές είναι οι τελικοί χρήστες του ΙΜΙ. Πρόκειται για τους δημόσιους φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να ασχολούνται με τμήματα της εφαρμογής της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά. Μπορεί να λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Συντονιστές ΙΜΙ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Υπάρχει ένας εθνικός συντονιστής ΙΜΙ (NIMIC) ανά Κράτος Μέλος, που συνήθως εδρεύει σε ένα εθνικό υπουργείο. Ο ρόλος του είναι να επιβλέπει τη συνολική εφαρμογή και την ομαλή λειτουργία του ΙΜΙ σε εθνικό επίπεδο. Οι συντονιστές ΙΜΙ μπορούν να μεταβιβάσουν μέρος των αρμοδιοτήτων τους σε επιπλέον περιφερειακούς συντονιστές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, για παράδειγμα, για ένα νομοθετικό τομέα ή μια γεωγραφική περιοχή, ανάλογα με τις διοικητικές δομές κάθε κράτους μέλους.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και ανάπτυξη του εργαλείου, τις υπηρεσίες βοήθειας χρηστών και την εκπαίδευση. Επίσης, διαχειρίζεται και υποστηρίζει το δίκτυο των συντονιστών ΙΜΙ, προωθεί την περαιτέρω επέκταση του ΙΜΙ και δημοσιεύει εκθέσεις σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος.

Ροές εργασίας του IMΙ[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ΙΜΙ προσφέρει μια σειρά από ροές εργασίας για τους χρήστες του, προκειμένου να διευκολυνθούν διάφορες μορφές διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Αιτήσεις παροχής πληροφοριών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Όταν μια αρμόδια αρχή χρειάζεται πληροφορίες από μία αντίστοιχη στο εξωτερικό, μπορεί να στείλει ένα αίτημα για πληροφορίες. Ο εν λόγω μηχανισμός ανταλλαγής χρησιμοποιεί λίστες ερωτήσεων κι απαντήσεων που είναι προ-μεταφρασμένες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Η επισύναψη εγγράφων είναι επίσης δυνατή. Μόνο οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται άμεσα στην ανταλλαγή πληροφοριών έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο. Ένα πρακτικό παράδειγμα ενός αιτήματος πληροφοριών είναι όταν ένας Γερμανός καθηγητής θα ήθελε να συνεχίσει τις δραστηριότητές του στην Πορτογαλία. Η πορτογαλική αρχή πρέπει να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του σαρωμένου διπλώματός του. Μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει το ΙΜΙ για να στείλει ένα αίτημα για πληροφορίες στην αντίστοιχη αρχή στη Γερμανία. Αυτή η αρχή μπορεί να δεχθεί το αίτημα και να στείλει μια απάντηση πίσω στην Πορτογαλική αρχή. Χάρη στις προ-μεταφρασμένες ερωτήσεις κι απαντήσεις, οι δύο αρχές μπορούν να επικοινωνούν στην δική τους γλώσσα.

Προειδοποιήσεις[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρόκειται για μία-προς-πολλές ανταλλαγή πληροφοριών όπου οι αρχές μπορούν να προειδοποιήσουν ή να κοινοποιήσουν σε μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές ή/και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, η Οδηγία σχετικά με τις Υπηρεσίες στην Ενιαία Αγορά ορίζει ότι τα κράτη μέλη ειδοποιούν το ένα το άλλο για τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων ή του περιβάλλοντος που προκαλούνται κατά την παροχή των υπηρεσιών.[6]

Αποθήκες πληροφοριών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι αποθήκες πληροφοριών IMI είναι βάσεις δεδομένων που αποθηκεύουν συγκεκριμένες πληροφορίες για ορισμένους τομείς πολιτικής. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας αποθήκευσης είναι ο κατάλογος των μητρώων που διατηρούνται από τις αρμόδιες αρχές σε όλο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Αυτός ο κατάλογος είναι εξοπλισμένος με πολύγλωσσες λειτουργίες αναζήτησης. Στο περιεχόμενο μιας αποθήκης πληροφοριών μπορούν να έχουν πρόσβαση από μια περιορισμένη μόνο ομάδα των αρμοδίων αρχών έως όλοι οι χρήστες του ΙΜΙ.

Νομικό πλαίσιο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το IMI χρησιμοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για τη διοικητική συνεργασία που προβλέπεται στην Οδηγία για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων (2005/36/EC),[7] από την Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά (2006/123/EC)[8] και, σε πιλοτική βάση, την Οδηγία περί Απόσπασης Εργαζομένων.[9] Πρόκειται να επεκταθεί για να καλύψει περαιτέρω νομοθετικούς τομείς. Για παράδειγμα, τον Κανονισμό για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ[10] και την Οδηγία περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.[11]

Το IMI στοχεύει στο να "γίνει ένα ευέλικτο σύνολο εργαλείων στην υπηρεσία της διοικητικής συνεργασίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση της διακυβέρνησης της Εσωτερικής Αγοράς".[12]

Ο κανονισμός ΙΜΙ (ΕΕ)[13] αριθ. 1024/2012 που τέθηκε σε ισχύ στις 4 Δεκεμβρίου 2012 είναι ένας νόμος της ΕΕ που θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για το ΙΜΙ. Παρέχει ένα πλήρες σύνολο κανόνων για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο ΙΜΙ και ορίζει μια μέθοδο για τη μελλοντική επέκταση του ΙΜΙ σε άλλους τομείς πολιτικής.

References[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. «Η Ευρώπη σου». 
 2. «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές». 
 3. «SOLVIT». 
 4. «Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης». 
 5. «Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)». 
 6. «Οδηγία 2006/123/EΚ για τις υπηρεσίες». 12 Δεκεμβρίου 2006. Ανακτήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2013. 
 7. «προβλέπεται στην Οδηγία για την Αναγνώριση των Επαγγελματικών Προσόντων». 7 Σεπτεμβρίου 2005. Ανακτήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2013. 
 8. «την Οδηγία για τις Υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά». 12 Δεκεμβρίου 2006. Ανακτήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2013. 
 9. «Οδηγία περί Απόσπασης Εργαζομένων». 16 Δεκεμβρίου 1996. Ανακτήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2013. 
 10. «τον Κανονισμό για την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ». 16 Νοεμβρίου 2011. Ανακτήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2013. 
 11. «την Οδηγία περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης». 9 Μαρτίου 2011. Ανακτήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2013. 
 12. «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: στρατηγική για την επέκταση και ανάπτυξη του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά» (PDF). 21 Φεβρουαρίου 2011. Ανακτήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2013. 
 13. «κανονισμό σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισμός ΙΜΙ»)». 25 Οκτωβρίου 2012. Ανακτήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2013. 

External links[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]