Ενδοκοινοτική απόκτηση

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Ενδοκοινοτική Απόκτηση Αγαθών για ένα Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται η αγορά προϊόντων από άλλο Κράτος Μέλος. Ήτοι, για την Ελλάδα θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση η αγορά αγαθών από τη Γαλλία και ομοίως για τη Γαλλία θεωρείται ενδοκοινοτική απόκτηση η αγορά αγαθών από την Ελλάδα. Δε θα πρέπει να συγχέεται με τις εισαγωγές, δηλαδή με την αγορά αγαθών από τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Οικογένειας, όπως π.χ. Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιαπωνία, Τουρκία...). Ο χαρακτηρισμός αυτός και η διάκριση γίνεται για σκοπούς ΦΠΑ.

Ο ορισμός που δίνει ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 είναι ο εξής:

"Ενδοκοινοτική απόκτηση, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2...",(βλέπε ΦΠΑ),"... θεωρείται η απόκτηση της εξουσίας να διαθέτει κάποιος ως κύριος ενσώματα κινητά αγαθά, που αποστέλλονται ή μεταφέρονται στον αποκτώντα από τον πωλητή ή τον αποκτώντα από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους, στο εσωτερικό της χώρας από άλλο κράτος μέλος, από το οποίο αναχώρησε η αποστολή ή η μεταφορά του αγαθού."