Εκπαιδευτική ρομποτική

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Η εκπαιδευτική ρομποτική θεωρείται ως σχέδιο διεπιστημονικής δραστηριότητας κυρίως στην επιστήμη, τα μαθηματικά, την πληροφορική και την τεχνολογία, προσφέροντας σημαντικά νέα οφέλη στην εκπαίδευση και γενικότερα σε όλα τα επίπεδα [1][2]. Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια ισχυρή και ευέλικτη διδασκαλία μάθησης που ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να κατασκευάσουν και να ελέγξουν τα ρομπότ χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού([3]). Η Εκπαιδευτική Ρομποτική προάγει έναν ευχάριστο τρόπο μάθησης, ενώ παράλληλα προωθεί τα κίνητρα των παιδιών, την συνεργασία, την αυτοπεποίθηση και τη δημιουργικότητα [4][5][6]. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα ρομποτικής παρέχουν μια πολύτιμη διαδρομή για την αύξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών και τη συμμετοχή τους στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM), ενώ τα παρακινούν να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία σε έναν από αυτούς τους τομείς [7][8][9].

Η εκπαιδευτική ρομποτική αποτελεί ένα σχετικά νέο επιστημονικό κλάδο ο οποίος ασχολείται με την κατασκευή, τον προγραμματισμό και την αξιοποίηση των ρομπότ σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Εμπεριέχεται ως διδακτικό αντικείμενο στο μάθημα της πληροφορικής και αποσκοπεί στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την ενίσχυση δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης (Ψαρά Ε., 2016[10]). Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη απήχηση της εκπαιδευτικής ρομποτικής από τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξαιτίας της αποτελεσματικότητας με την οποία βοηθά τους μαθητές στην απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων (problem solving skills).

Για την επιτυχή ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών ρομπότ στο σχολείο είναι απαραίτητο να υφίστανται δύο βασικοί παράγοντες. Ο πρώτος είναι η ύπαρξη των ίδιων των ρομπότ ως κατασκευές και εργαλεία μάθησης στο σχολείο, τα οποία αποτελούν τα ηλεκτρονικά μέσα και ο δεύτερος παράγοντας είναι η δημιουργία και η κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υποδομών που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν εκπαιδευτικές πλατφόρμες μάθησης, προγραμματισμού και αλληλεπίδρασης μεταξύ χρήστη / μαθητή και εκπαιδευτικού ρομπότ.

Τα οφέλη της εκπαιδευτικής ρομποτικής προς τους/τις μαθητές/τριες επικεντρώνονται στην αποτελεσματική οικοδόμηση της γνώσης (Κοντρουκτιβισμός) μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στις διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής εκπαιδευτικών ρομπότ, γεγονός που σταδιακά οδηγεί σε εφαρμοσμένες πρακτικές και διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων. Για να εφαρμοστεί το παραπάνω πλαίσιο είναι απαραίτητη η δημιουργία στοχευμένων δραστηριοτήτων που να εμπλέκουν τους μαθητές στον πειραματισμό με τα ρομπότ, ώστε να εξερευνήσουν τους κανόνες από τους οποίους διέπονται (Θεοχάρη Μ., 2013[11]).

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Τι είναι;[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ας ξεκινήσουμε από την έννοια του Ρομπότ.

Τα ρομποτ στην Αρχαιότητα και στη Μυθολογία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τάλως (μυθολογία)

Το ρομπότ στην Λογοτεχνία και στην 7η τέχνη[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εγώ, το ρομπότ

Ανάπτυξη δεξιοτήτων - γνώσεων μέσω της εκπαιδευτικής ρομποτικής[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η εκπαιδευτική ρομποτική προσφέρεται για την καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής συνεργασίας στους μαθητές, ενώ τους ενθαρρύνει να πειραματιστούν και να εφαρμόσουν αυτά που έχουν διδαχθεί από από τα γνωστικά πεδία των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής. Επιπλέον, έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού και ανακαλύπτουν τις υποσυνείδητες χρήσεις των οργάνων του ανθρώπινου σώματος και το πώς αυτές εφαρμόζονται στην τεχνολογία (π.χ κίνηση με εμπόδια, χρώμα).[12]

Μπορώ να την εφαρμόσω σε σχολική τάξη;[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ναι, αρκεί να έχω όρεξη και διάθεση για κάτι διαφορετικό από τα τετριμένα. Στην αρχή φαίνεται αρκετά δύσκολο και πολύπλοκο. Αλλά με την παρακίνηση των μαθητών και το προσωπικό ενδιαφέρον θα μεταμορφωθεί σε αρκετά ενδειαφέρον.

Mε ποιές εκπαιδευτικές πλατφόρμες μπορώ να την εφαρμόσω;[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βεβαίως:

Με διάφορα υλικά (π.χ. καλαμάκι, μπαλόνι, ξυλάκια, δίχαλα, χαρτόνι, πλαστικά συρίγγια, κινητήρες από χαλασμένα παιχνίδια, διάφορα εξαρτήματα από χαλασμένα παιχνίδια, ξυλάκια από παγωτό κλπ)

Διαγωνισμοί Εκπαιδευτικής Ρομποτικής[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

First LEGO Leage - https://web.archive.org/web/20180920035520/http://firstlegoleague.gr/

World Robot Olympiad - www.wro2012.org

Open Robotics https://web.archive.org/web/20190216231548/https://robotics.ellak.gr/

Παραπομπές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 1. D. Alimisis, Teacher education on robotics-enhanced constructivist pedagogicalmethods. School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE),2009.http://www.terecop.eu/en/Products1.html
 2. C. Rogers, M. Portsmore, Bringing engineering to elementary school, J. STEM Educ. 5 (2004) 17–29
 3. D. Alimisis, Teacher education on robotics-enhanced constructivist pedagogical methods. School of Pedagogical and Technological Education (ASPETE), 2009. http://www.terecop.eu/en/Products1.html
 4. D. Miller, I. Nourbakhsh, R. Siegwart, Robots for education in handbook ofrobotics, in: Springer Handb. Robot., 2008, pp. 1283–1301. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-30301-5_56
 5. A. Eguchi, What is educational robotics? Theories behind it and practical implementation, in: Soc. Inf. Technol. Teach. Educ. Int. Conf. 2010, Associationfor the Advancement of Computing in Education, AACE, Chesapeake, VA, 2010, pp. 4006–4014. http://www.editlib.org/p/34007
 6. A. Khanlari, Effects of robotics on 21st century skills, Eur. Sci. J. 9 (27) (2013) 27–36
 7. A. Vollstedt, M. Robinson, E. Wang, Using robotics to enhance science, technology, engineering, and mathematics curricula, in: Proceedings of American Society for Engineering Education Pacific Southwest Annual Conference, 2007
 8. M. Mataric, N. Koenig, D. Feil-Seifer, Materials for enabling hands-on robotics and STEM education, in: AAAI Spring Symposium: Semantic Scientific Knowledge Integration, 2007, pp. 99–102. Retrieved, September 2012 from http://www.aaai.org/Papers/Symposia/Spring/2007/SS-07-09/SS07-09-022.pdf
 9. R. Mead, S. Thomas, J. Weinberg, From grade school to grad school: An integrated STEM pipeline model through robotics, in: Robot K-12 Education: A New Technology for Learning, IGI Global, 2012, pp. 302–325. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-0182-6.ch015 (Chapter 15)
 10. Ψαρά Ε. (2016). Εκπαιδευτική ρομποτική και ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης: η επίδραση των ρόλων των μαθητών κατά τη συνεργασία. http://ikee.lib.auth.gr/record/282778/files/GRI-2016-16447.pdf
 11. Θεοχάρη Μ. (2013). Υποστήριξη Υπολογιστικής Σκέψης μαθητών µε Εκπαιδευτική Ρομποτική: Εφαρμογή σε Δημοτικό και Γυμνάσιο. http://ikee.lib.auth.gr/record/133979/files/ΘΕΟΧΑΡΗ%20ΜΑΡΙΑ.pdf
 12. εδώ παραθέτεις την παραπομπή τεκμηρίωσης αυτών που γράφεις

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]