Πύλη:Κύρια/Επιλεγμένα Γεγονότα/4 Νοεμβρίου - Άλλες γλώσσες