Προσωρινές ονομασίες στην αστρονομία - Άλλες γλώσσες