Ποδηλασία στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 1896 – 100 χιλιόμετρα ανδρών - Άλλες γλώσσες