Καζακική Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία - Άλλες γλώσσες