Ιωάννης Δ΄ της Σαξονίας-Λάουενμπουργκ - Άλλες γλώσσες