Διοίκηση Κατεχόμενων Εχθρικών Εδαφών - Άλλες γλώσσες