Βαρτσίσουαφ Γ΄ της Πομερανίας-Ντεμμίν - Άλλες γλώσσες