Αμοιβαίος αποκλεισμός (υπολογιστές) - Άλλες γλώσσες