Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Λόγος απόδοσης»

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
γεγονός -> ενδεχόμενο
μ
(γεγονός -> ενδεχόμενο)
Ο '''λόγος απόδοσης''' (ΛΑ) ή '''σχετικός λόγος συμπληρωματικών πιθανοτήτων''' (ΣΛΣΠ) είναι ένα [[Στατιστικό μέτρο|στατιστικό μέτρο]] που ποσοτικοποιεί την ισχύ της [[Συσχέτιση και εξάρτηση|συσχέτισης]] μεταξύ δύο γεγονότωνενδεχομένων, Α και Β. Ο λόγος απόδοσης ορίζεται ως ο λόγος της [[Απόδοση (στατιστική)|απόδοσης]] του Α παρουσία του Β προς την απόδοση του Α απουσία του Β, ή ισοδύναμα (λόγω συμμετρίας), είναι ο λόγος της απόδοσης του Β παρουσία του Α προς την απόδοση του Β απουσία του Α. Δύο γεγονόταενδεχόμενα είναι ανεξάρτητα αν και μόνο αν ο ΛΑ ισούται με 1, δηλαδή αν οι αποδόσεις ενός γεγονότοςενδεχομένου είναι ίδιες είτε παρουσία είτε απουσία του άλλου γεγονότοςενδεχομένου. Εάν ο ΛΑ είναι μεγαλύτερος από 1, τότε τα Α και Β συνδέονται (συσχετίζονται), με την έννοια ότι η παρουσία Β, σε σύγκριση με την απουσία του, αυξάνει τις πιθανότητες του Α και συμμετρικά η παρουσία του Α, σε σύγκριση με την απουσία του, αυξάνει τις πιθανότητες του Β. Αντίθετα, εάν ο ΛΑ είναι μικρότερος από 1, τότε τα A και B συσχετίζονται αρνητικά που σημαίνει ότι η παρουσία ενός γεγονότοςενδεχομένου μειώνει τις πιθανότητες του άλλου γεγονότοςενδεχομένου.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο λόγος απόδοσης είναι συμμετρικός για τα δύο γεγονόταενδεχόμενα και δεν υπονοείται καμία [[Αιτιότητα|αιτιώδης]] κατεύθυνση (η [[Cum hoc ergo propter hoc|συσχέτιση δεν συνεπάγεται αιτιακότητα]]): έναςαν ΛΑ > 1, αυτό δεν αποδεικνύει ότι το Β προκαλεί Α ή ότι το Α προκαλεί Β.<ref>{{Cite journal|last=Szumilas|first=Magdalena|date=August 2010|title=Explaining Odds Ratios|journal=Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry|volume=19|issue=3|pages=227–229|issn=1719-8429|pmc=2938757|pmid=20842279}}</ref>
 
Δύο παρόμοια στατιστικά μέτρα που χρησιμοποιούνται συχνά για τον ποσοτικό προσδιορισμό μιας συσχέτισης είναι ο [[σχετικός κίνδυνος]] (ΣΚ) και η [[ Απόλυτη μείωση κινδύνου |απόλυτη μείωση κινδύνου]] (ΑΜΚ). Συχνά, η παράμετρος μεγαλύτερου ενδιαφέροντος είναι ο ΣΚ, ο οποίος υπολογίζεται με την διαίρεση δύο πιθανοτήτων, κατ' αντιστοιχία με τις αποδόσεις που διαιρούνται για τον υπολογισμό του ΛΑ. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα συχνά δεν επιτρέπουν τον υπολογισμό του ΣΚ ή της ΑΜΚ, αλλά επιτρέπουν τον υπολογισμό του ΛΑ, όπως συμβαίνει σε [[Μελέτη πασχόντων–μαρτύρων|μελέτες πασχόντων–μαρτύρων]], κάτι που εξηγείται παρακάτω. Από την άλλη, εάν ένα από τα γεγονόταενδεχόμενα (Α ή Β) είναι αρκετά σπάνιο (στην επιδημιολογία, αυτό ονομάζεται [[Παραδοχή σπανιότητας της νόσου|παραδοχή σπανιότητας της νόσου]]), τότε ο ΛΑ είναι περίπου ίσος με τον αντίστοιχο ΣΚ.
 
Ο λόγος απόδοσης αποτελεί το μέτρο συσχέτισης που παράγεται από την κατασκευή ενός μοντέλου λογιστικής παλινδρόμησης.
377

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης