Αλλαγές

Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
* Εξυπηρετητής ήχου (sound server)
* Εξυπηρετητής γραφικής απεικόνισης
Μερικοί εξυπηρετητές όπως εκτυπώσεων, ήχου, γραφικής διεπαφής θεωρούνται αυτονόητο ότι εξυπηρετούν τον ίδιο υπολογιστή, όμως αυτό δεν είναι απαραίτητο, για παράδειγμα ένας υπολογιστής μπορεί να μην εκτυπώνει στον δικό του εκτυπωτή αλλά να στέλνη τις εκτυπώνεισελίδες σε άλλοάλλον υπολογιστήεκτυπωτή του δικτύου, όμοιοςόμοίως και με τον εξυπηρετητή που απεικονίζει [[Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη|γραφικές διεπαφές]], θα μπορούσε να απεικονίζει τα προγράμματα σε μία οθόνη ενός άλλου υπολογιστή του δικτύου.
 
Συνηθισμένοι εξυπηρετητές-προγράμματα στο Ίντερνετ είναι:
Ανώνυμος χρήστης

Μενού πλοήγησης