Οίκος της Μπραγκάνσα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μ
{{familytree | |,|-|-|-|.}}
{{familytree | Φερ | | ΙωΑ |Φερ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Πορτογαλίας|Φερδινάνδος Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας<br>[[Οίκος των Αβίς|ΟΙΚΟΣ ΑΒΙΣ]]}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΕδΑ | | |!| | | ΕρΘ | | | | | | Αλφ |ΕδΑ=[[Εδουάρδος της Πορτογαλίας|Εδουάρδος Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΕρΘ=[[Ερρίκος ο Θαλασσοπόρος|Ερρίκος]]<br>ο θαλασσοπόρος|Αλφ=[[Αλφόνσος της Μπραγκάνσα|Αλφόνσος]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα<br>'''ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΡΑΓΚΑΝΣΑ'''}}
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | | !| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{familytree | ΑλΕ | | Φερ | | |Ιωα |~| Ισα | | Αλφ | | ΦεΑ |ΑλΕ=[[Αλφόνσος Ε΄ της Πορτογαλίας|Αλφόνσος Ε΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Φερ=[[Φερδινάνδος του Βιζέου|Φερδινάνδος]]<br>δούκας του Βιζέου, Μπέζα|Ισα=Ισαβέλλα|Ιωα=[[Ιωάννης, κοντόσταυλος της Πορτογαλίας|Ιωάννης]]<br>κοντόσταυλος της Πορτογαλίας|Αλφ=[[Αλφόνσος της Βαλένσα|Αλφόνσος]]<br>μαρκήσιος της Βαλένσα|ΦεΑ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Μπραγκάνσα|Φερδινάνδος Α΄]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα}}
{{familytree | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | ΙωΒ | | ΕμΑ | | | | | | | | | | | | | | ΦεΒ | | ΙωΑ | | Αλβ |ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Β΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΕμΑ=[[Εμμανουήλ Α΄ της Πορτογαλίας|Εμμανουήλ Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΦεΒ=[[Φερδινάνδος Β΄ της Μπραγκάνσα|Φερδινάνδος Β΄]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα|ΙωΑ=[[Ιωάννης του Μοντεμόρ-ο-Νόβο|Ιωάννης]]<br>μαρκήσιος του Μοντεμόρ-ο-Νόβο|Αλβ=[[Άλβαρο της Μπραγκάνσα|Άλβαρο]]<br>κύριος των Φερρέιρα,<br>Καντάβαλ, Τεντούγκαλ}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΙωΓ | | Ερρ | | Εδο | | | | | | Ιακ | | Διο |ΙωΓ=[[Ιωάννης Γ΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Γ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Ερρ=[[Ερρίκος της Πορτογαλίας|Ερρίκος]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Εδο=[[Εδουάρδος του Γκιμαράες|Εδουάρδος]]<br>δούκας του Γκιμαράες|Ιακ=[[Ιάκωβος της Μπραγκάνσα|Ιάκωβος]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα|Διο=[[Διονύσιος του Λέμος|Διονύσιος]]<br>κόμης του Λέμος}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |!| | | | | | | |)|-|-|-|!|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Τζο | | | | | | |!| | | | | | | ΘεΑ |~| Ισα | | Κων |Τζο=[[Ιωάννης Εμμανουήλ της Πορτογαλίας|Ιωάννης-Εμμανουήλ]]<br>πρίγκιπας της Πορτογαλίας|ΘεΑ=[[Θεοδόσιος Α΄ της Μπραγκάνσα|Θεοδόσιος Α΄]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα|Ισα=Ισαβέλλα|Κων=[[Κωνσταντίνος της Μπραγκάνσα|Κωνσταντίνος]]<br>αντιβασιλιάς της Πορτογαλικής Ινδίας}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | |!| | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Σεβ | | | | | | |Αικ | ~| ~|~|~|~| ΙωΑ |Σεβ=[[Σεβαστιανός της Πορτογαλίας|Σεβαστιανός]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Αικ=Αικατερίνη|ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ της Μπραγκάνσα|Ιωάννης Α΄]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΘεΒ |ΘεΒ=[[Θεοδόσιος Β΄ της Μπραγκάνσα|Θεοδόσιος Β΄]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΔ |ΙωΔ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Ιωάννης Δ΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Δ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | Θεδ | | ΑΣΤ | | ΠεΒ |Θεδ=[[Θεοδόσιος της Μπραγκάνσα|Θεοδόσιος]]<br>πρίγκιπας της Βραζιλίας|ΑΣΤ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Αλφόνσος ΣΤ΄ της Πορτογαλίας|Αλφόνσος ΣΤ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΠεΒ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Πέτρος Β΄ της Πορτογαλίας|Πέτρος Β΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΕ | | | | | | | | | | | | | | Φρα | | Αντ | | Εμμ | | Μιχ | | Ιωσ | |ΙωΕ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Ιωάννης Ε΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Ε΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Φρα=[[Φραγκίσκος της Μπέζα|Φραγκίσκος]]<br>δούκας της Μπέζα|Αντ=[[Αντώνιος, πρίγκιπας της Πορτογαλίας|Αντώνιος]]<br>πρίγκιπας της Πορτογαλίας|Εμμ=[[Εμμανουήλ του Οουρέμ|Εμμανουήλ]]<br>κόμης του Οουρέμ|Μιχ=(νόθος) [[Μιχαήλ της Μπραγκάνσα|Μιχαήλ]]<br>ευγενής|Ιωσ=(νόθος) [[Ιωσήφ της Μπραγκάνσα, αρχιεπίσκοπος της Μπράγκα|Ιωσήφ]]<br>αρχιεπίσκοπος της Μπράγκα}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|v|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΙωΑ | | Καρ | | ΠεΓ | | Αντ | | Γασ | | Ιωσ | | ΙνΜ | | | | | | | | | | ΙΚα |ΙωΑ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Ιωσήφ Α΄ της Πορτογαλίας|Ιωσήφ]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Καρ=[[Κάρολος της Πορτογαλίας|Κάρολος]]<br>πρίγκιπας|ΠεΓ=[[Πέτρος Γ΄ της Πορτογαλίας|Πέτρος Γ΄]]<br>συμβασ. της Πορτογαλίας|ΙνΜ=[[Ιωάννης ντα Μπεμπόστα|Ιωάννης]]<br>ναύαρχος|ΙΚα=[[Ιωάννης Κάρολος του Λαφόες|Ιωάννης-Κάρολος]]<br>δούκας τού Λαφόες|Αντ=[[Αντώνιος της Μπραγκάνσα, ιππότης|Αντώνιος]]<br>ιππότης Τάγματος Χριστού|Γασ=[[Γασπάρ της Μπραγκάνσα, αρχιεπίσκοπος|Γασπάρ]]<br>αρχιεπίσκοπος της Μπράγκα|Ιωσ=[[Ιωσήφ της Μπραγκάνσα, ιεροεξεταστής|Ιωσήφ]]<br>υψηλός Ιεροεξεταστής}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΜαΑ | | Iωσ | | Ιω6 |ΜαΑ=[[File:Koronamala.png|30px]][[File:Imperial Crown Brazil.svg|30px]]<br>[[Μαρία Α΄ της Πορτογαλίας|Μαρία Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας,<br>βασ. της Βραζιλίας|Iωσ=[[Ιωσήφ της Βραζιλίας|Ιωσήφ]]<br>πρίγκιπας Βραζιλίας|Ιω6=[[File:Koronamala.png|30px]][[File:Imperial Crown Brazil.svg|30px]]<br>[[Ιωάννης ΣΤ΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης ΣΤ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας,<br>βασ. μετά αυτ. της Βραζιλίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | ΠεΑ | | | | | | | | | | ΜιΑ |ΠεΑ=[[File:Koronamala.png|30px]][[File:Imperial Crown Brazil.svg|30px]]<br>[[Πέτρος Α΄ της Βραζιλίας|Πέτρος Δ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας<br>Α΄ αυτ. της Βραζιλίας|ΜιΑ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Μιχαήλ Α΄ της Πορτογαλίας|Μιχαήλ Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας}}
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | ΜαΒ | | ΠεΒ | | | | | | | | | | ΜιΒ |ΜαΒ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Μαρία Β΄ της Πορτογαλίας|Μαρία Β΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Β΄ της Πορτογαλίας|Φερδινάνδος Β΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας<br>[[Οίκος της Σαξονίας-Κόμπουρκ & Γκότα|ΟΙΚΟΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ-ΚΟΜΠΟΥΡΓΚ & ΓΚΟΤΤΑ]]|ΠεΒ=[[File:Imperial Crown Brazil.svg|30px]]<br>[[Πέτρος Β΄ της Βραζιλίας|Πέτρος Β΄]]<br>αυτ. της Βραζιλίας|ΜιΒ=[[Μιχαήλ (Β΄) της Μπραγκάνσα|Μιχαήλ (Β΄)]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα}}
{{familytree | | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | Ισα | | Μιχ | | ΦΙω | | ΕδΒ |Ισα=[[Ισαβέλλα της Βραζιλίας|Ισαβέλλα]]<br>διάδοχος της Βραζιλίας<br><small>σύζ. [[Γκαστόν ντ'Ορλεάν (1842-1922)|Γκαστόν]]<br>κόμης του Ε<br>[[Οίκος της Ορλεάνης-Μπραγκάνσα|ΟΙΚΟΣ ΟΡΛΕΑΝΗΣ-ΜΠΡΑΓΚΑΝΣΑ]]|Μιχ=[[Μιχαήλ του Βιζέου|Μιχαήλ]]<br>δούκας του Βιζέου|ΦΙω=[[Φραγκίσκος Ιωσήφ της Μπραγκάνσα|Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>πρίγκιπας της Μπραγκάνσα|ΕδΒ=[[Ντουάρτε Β΄ της Μπραγκάνσα|Εδουάρδος (Β΄)]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΝτΠ |ΝτΠ=[[Ντουάρτε Πίο]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα}}
{{familytree/end}}
 

Μενού πλοήγησης