Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οίκος της Μπραγκάνσα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

μ
μΧωρίς σύνοψη επεξεργασίας
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | | | | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | ΑλΕ | | Φερ | | | | | | Αλφ | | ΦεΑ |ΑλΕ=[[Αλφόνσος Ε΄ της Πορτογαλίας|Αλφόνσος Ε΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Φερ=[[Φερδινάνδος του Βιζέου|Φερδινάνδος]]<br>δούκας του Βιζέου, Μπέζα|Αλφ=[[Αλφόνσος της Βαλένσα|Αλφόνσος]]<br>μαρκήσιος της Βαλένσα|ΦεΑ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Μπραγκάνσα|Φερδινάνδος Α΄]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα}}
{{familytree | |!| | | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | ΙωΒ | | ΕμΑ | | | | | | | | | | ΦεΒ | | ΙωΑ | | Αλβ |ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Β΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΕμΑ=[[Εμμανουήλ Α΄ της Πορτογαλίας|Εμμανουήλ Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΦεΒ=[[Φερδινάνδος Β΄ της Μπραγκάνσα|Φερδινάνδος Β΄]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα|ΙωΑ=[[Ιωάννης του Μοντεμόρ-ο-Νόβο|Ιωάννης]]<br>μαρκήσιος του Μοντεμόρ-ο-Νόβο|Αλβ=[[Άλβαρο της Μπραγκάνσα|Άλβαρο]]<br>}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΙωΓ | | Ερρ | | | | | | Ιακ | | Διο |ΙωΓ=[[Ιωάννης Γ΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Γ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Ερρ=[[Ερρίκος της Πορτογαλίας|Ερρίκος]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Ιακ=[[Ιάκωβος της Μπραγκάνσα|Ιάκωβος]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα|Διο=[[Διονύσιος του Λέμος|Διονύσιος]]<br>κόμης του Λέμος}}