Οίκος της Μπραγκάνσα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
μ
* [[Πέτρος Β΄ της Βραζιλίας|Πέτρος Β΄]] (1831-89)
 
==Γενεαλογία τού Οίκου της ΜπραγκάντσαΜπραγκάνσα==
{{familytree/start}}
{{familytree | |,|-|-|-|.}}
{{familytree | Φερ | | ΙωΑ |Φερ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Πορτογαλίας|Φερδινάνδος Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας<br>[[Οίκος των Αβίς|ΟΙΚΟΣ ΑΒΙΣ]]}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΕδΑ | | ΕρΘ | | | | | | Αλφ |ΕδΑ=[[Εδουάρδος της Πορτογαλίας|Εδουάρδος Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΕρΘ=[[Ερρίκος ο Θαλασσοπόρος|Ερρίκος]]<br>ο θαλασσοπόρος|Αλφ=[[Αλφόνσος της Μπραγκάνζα|Αλφόνσος]]<br>δούκας της ΜπραγκάντσαΜπραγκάνσα<br>'''ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΣΑΜΠΡΑΓΚΑΝΣΑ'''}}
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | | | | | |,|-|-|-|(}}
{{familytree | ΑλΕ | | Φερ | | | | | | Αλφ | | ΦεΑ |ΑλΕ=[[Αλφόνσος Ε΄ της Πορτογαλίας|Αλφόνσος Ε΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Φερ=[[Φερδινάνδος του Βιζέου|Φερδινάνδος]]<br>δούκας του Βιζέου, Μπέζα|Αλφ=[[Αλφόνσος της Βαλένσα|Αλφόνσος]]<br>μαρκήσιος της Βαλένσα|ΦεΑ=[[Φερδινάνδος Α΄ της Μπραγκάνσα|Φερδινάνδος Α΄]]<br>δούκας της Μπραγκάνσα}}
{{familytree | |!| | | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | ΙωΒ | | ΕμΑ | | | | | | | | | | ΦεΒ | | ΙωΑ |ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Β΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΕμΑ=[[Εμμανουήλ Α΄ της Πορτογαλίας|Εμμανουήλ Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΦεΒ=[[Φερδινάνδος Β΄ της Μπραγκάνσα|Φερδινάνδος Β΄]]<br>δούκας της ΜπραγκάντσαΜπραγκάνσα|ΙωΑ=[[Ιωάννης του Μοντεμόρ-ο-Νόβο|Ιωάννης]]<br>μαρκήσιος του Μοντεμόρ-ο-Νόβο}}
{{familytree | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | ΙωΓ | | Ερρ | | | | | | Ιακ | | Διο |ΙωΓ=[[Ιωάννης Γ΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Γ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Ερρ=[[Ερρίκος της Πορτογαλίας|Ερρίκος]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Ιακ=[[Ιάκωβος της Μπραγκάνσα|Ιάκωβος]]<br>δούκας της ΜπραγκάντσαΜπραγκάνσα|Διο=[[Διονύσιος του Λέμος|Διονύσιος]]<br>κόμης του Λέμος}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | Τζο | | | | | | | | | | ΘεΑ | | Κων |Τζο=[[Ιω΄ννης Εμμανουήλ της Πορτογαλίας|Ιωάννης-Εμμανουήλ]]<br>πρίγκιπας της Πορτογαλίας|ΘεΑ=[[Θεοδόσιος Α΄ της Μπραγκάνσα|Θεοδόσιος Α΄]]<br>δούκας της ΜπραγκάντσαΜπραγκάνσα|Κων=[[Κωνσταντίνος της Μπραγκάνσα|Κωνσταντίνος]]<br>αντιβασιλιάς της Πορτογαλικής Ινδίας}}
{{familytree | | | | | |!| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | Σεβ | | | | | | | | | | ΙωΑ |Σεβ=[[Σεβαστιανός της Πορτογαλίας|Σεβαστιανός]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ της Μπραγκάνσα|Ιωάννης Α΄]]<br>δούκας της ΜπραγκάντσαΜπραγκάνσα}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΘεΒ |ΘεΒ=[[Θεοδόσιος Β΄ της Μπραγκάνζα|Θεοδόσιος Β΄]]<br>δούκας της ΜπραγκάντσαΜπραγκάνσα}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΔ |ΙωΔ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Ιωάννης Δ΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Δ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας}}
{{familytree | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | | | | | Θεδ | | ΑΣΤ | | ΠεΒ |Θεδ=[[Θεοδόσιος της ΜπραγκάνζαΜπραγκάνσsuo jureα|Θεοδόσιος]]<br>πρίγκιπας Βραζιλίας|ΑΣΤ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Αλφόνσος ΣΤ΄ της Πορτογαλίας|Αλφόνσος ΣΤ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|ΠεΒ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Πέτρος Β΄ της Πορτογαλίας|Πέτρος Β΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΙωΕ | | Φρα | | Αντ | | Εμμ |ΙωΕ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Ιωάννης Ε΄ της Πορτογαλίας|Ιωάννης Ε΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας|Φρα=[[Φραγκίσκος της Μπέζα|Φραγκίσκος]]<br>δούκας της Μπέζα|Αντ=[[Αντώνιος, πρίγκιπας της Πορτογαλίας|Αντώνιος]]<br>πρίγκιπας της Πορτογαλίας|Εμμ=[[Εμμανουήλ του Ουρέμ|Εμμανουήλ]]<br>κόμης του Ουρέμ}}
{{familytree | | | | | ΠεΑ | | | | | | | | | | ΜιΑ |ΠεΑ=[[File:Koronamala.png|30px]][[File:Imperial Crown Brazil.svg|30px]]<br>[[Πέτρος Α΄ της Βραζιλίας|Πέτρος Δ΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας<br>Α΄ αυτ. της Βραζιλίας|ΜιΑ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Μιχαήλ Α΄ της Πορτογαλίας|Μιχαήλ Α΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας}}
{{familytree | |,|-|-|-|(| | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | ΜαΒ | | ΠεΒ | | | | | | | | | | ΜιΒ |ΜαΒ=[[File:Koronamala.png|30px]]<br>[[Μαρία Β΄ της Πορτογαλίας|Μαρία Β΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας<br><small>σύζ.[[Φερδινάνδος Β΄ της Πορτογαλίας|Φερδινάνδος Β΄]]<br>βασ. της Πορτογαλίας<br>[[Οίκος της Μπραγκάντσα-Σάξεν-Κόμπουργκ και Γκότα|ΟΙΚΟΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ - ΚΟΜΠΟΥΡΓΚ & ΓΚΟΤΤΑ]]|ΠεΒ=[[File:Imperial Crown Brazil.svg|30px]]<br>[[Πέτρος Β΄ της Βραζιλίας|Πέτρος Β΄]]<br>αυτ. της Βραζιλίας|ΜιΒ=[[Μιχαήλ Β΄ της Μπραγκάνζα|Μιχαήλ (Β΄)]]<br>δούκας της ΜπραγκάντσαΜπραγκάνσα}}
{{familytree | | | | | |!| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(}}
{{familytree | | | | | Ισα | | Μιχ | | ΦΙω | | ΕδΒ |Ισα=[[Ισαβέλλα της Βραζιλίας|Ισαβέλλα]]<br>διάδοχος της Βραζιλίας<br><small>σύζ. [[Γκαστόν ντ'Ορλεάν (1842-1922)|Γκαστόν]]<br>κόμης του Ε<br>[[Οίκος της Ορλεάνης-Μπραγκάνσα|ΟΙΚΟΣ ΟΡΛΕΑΝΗΣ-ΜΠΡΑΓΚΑΝΣΑ]]|Μιχ=[[Μιχαήλ του Βιζέου|Μιχαήλ]]<br>δούκας του Βιζέου|ΦΙω=[[Φραγκίσκος Ιωσήφ της Μπραγκάνσα|Φραγκίσκος-Ιωσήφ]]<br>πρίγκιπας της Μπραγκάνσα|ΕδΒ=[[Ντουάρτε Β΄ της Μπραγκάντσα|Εδουάρδος (Β΄)]]<br>δούκας της ΜπραγκάντσαΜπραγκάνσα}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΝτΠ |ΝτΠ=[[Ντουάρτε Πίο]]<br>δούκας της ΜπραγκάντσαΜπραγκάνσα}}
{{familytree/end}}
 

Μενού πλοήγησης