Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Βικιπαίδεια:Επαληθευσιμότητα»

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
γλωσσ. επιμέλεια
Ετικέτες: Επεξεργασία από κινητό Διαδικτυακή επεξεργασία από κινητό
(γλωσσ. επιμέλεια)
Ετικέτα: επεξεργασία κώδικα 2017
 
 
Στη Βικιπαίδεια, η '''επαληθευσιμότητα''' σημαίνει ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν και επεξεργάζονται την εγκυκλοπαίδεια μπορούν να ελέγξουν ότι οι πληροφορίες προέρχονται από μια αξιόπιστη πηγή.
 
Η Βικιπαίδεια δεν δημοσιεύει [[Βικιπαίδεια:πρωτότυπη έρευνα|πρωτότυπη έρευνα]]. Το περιεχόμενό της προσδιορίζεται από '''προηγουμένως δημοσιευμένα στοιχεία''' και όχι από τις προσωπικές πεποιθήσεις ή τις εμπειρίες των συντακτών της. Ακόμα και αν είστε σίγουροςότι υρος πως κάτι είναικάτληθινόι αλήθεια, πρέπει να είναι επαληθεύσιμο για να μπορέσετε να το προσθέσετε.<ref>ΑυτήΑυτείχε η αρχή αναφερότανδιατυπωθεί χαρακτηριστικά και ιστορικάιστορικ σε αυτήν τη σελίδασεξής: εΤίδα ως «το όριο για να συμπεριληφθεί κάτισυμπεριληφθείκάτι στην Βικιπαίδεια είναι η '''επαληθευσιμότητα, όχι η αλήθεια'''».</ref> Όταν παρατίθενται αξιόπιστες πηγές που τυχαίνει να διαφωνούν μεταξύ τους, τότε η σύγκρουση θα πρέπει να παρουσιάζεταιπαρουσιάζ από μια [[Βικιπαίδεια:Ουδετερότητα|ουδέτερη οπτική γωνία]], δίνοντας σε κάθε πλευρά τηντη δέουσα βαρύτητα.
 
Όλο το υλικό στον χώρο των λημμάτων, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτεοποιωνδήποτε στοιχείων που βρίσκονταιπεριέχονται σε καταλόγους και λεζάντες, πρέπει να είναι επαληθεύσιμο. Όλα τα παραθέματα και κάθε υλικό του οποίου η επαληθευσιμότητα έχει αμφισβητηθεί ή είναι πιθανόν να αμφισβητηθεί, πρέπει να περιλαμβάνει μια ενσωματωμένη παραπομπή που υποστηρίζει άμεσα το υλικό. Κάθε υλικό που απαιτεί μια πηγή αλλά δεν την έχει, είναι δυνατόν να απομακρυνθεί από οποιονδήποτε· μάλιστα, υλικό ατεκμηρίωτο που θα μπορούσε να βλάψει την υπόληψη [[Βικιπαίδεια:Βιογραφίες ζώντων προσώπων|ανθρώπων εν ζωή]], πρέπει να αφαιρείται αμέσως. Για το πώς να γράφετεσυντάσσετε παραπομπές, δείτε [[Βικιπαίδεια:Παράθεση πηγών]].
 
ΗΟι Επαληθευσιμότητατρεις αυτές αρχές, επαληθευσιμότητα, [[Βικιπαίδεια:Όχι πρωτότυπη έρευνα|Όχιόχι πρωτότυπη έρευνα]] και [[Βικιπαίδεια:Ουδετερότητα|Ουδέτερηουδέτερη οπτική γωνία]] αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής περιεχομένου της Βικιπαίδειας. Συνεργάζονται για να καθορίσουν το περιεχόμενο· έτσισυνεπώς, οι συντάκτες των λημμάτων θα πρέπει να κατανοήσουν τα βασικά σημεία και των τριών αυτών πολιτικών. Τα λήμματα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με την [[Βικιπαίδεια:Πνευματικά δικαιώματα|πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων]].
 
== Η ευθύνη της επαλήθευσης: βασικέςΒασικές αρχές ==
 
# Όλο το περιεχόμενο ενός λήμματος πρέπει να είναι επαληθεύσιμο. Είναι υποχρέωση των συντακτών/κτριών που συνεισφέρουν σε ένα λήμμα, προσθέτοντας υλικό, μεταβάλλοντας ή αποκαθιστώντας ένα τμήμα του, να το επαληθεύουν με την προσθήκη μέσα στοεντός κείμενοκειμένου παραπομπών σε αξιόπιστες πηγές, οι οποίες υποστηρίζουν άμεσα τη συνεισφοράσυμβολή τους στο λήμμα κάθε φορά.
# Κάθε παράθεμα και οποιοδήποτε υλικό σε ένα λήμμα αμφισβητείται ή ενδέχεται να αμφισβητηθεί, πρέπει να αποκτήσει παραπομπές σε πηγές που το στηρίζουν ξεκάθαρα, όπως αυτό είναι διατυπωμένο μέσα στο λήμμα. Οι παραπομπές στις πηγές πρέπει να είναι ακριβείς και συγκεκριμένες, με παράθεση όλων των απαραίτητων στοιχείων (π.χ. αριθμός σελίδας βιβλίου, ή κάθε αντίστοιχουαντίστοιχο στοιχείουστοιχείο που εκάστοτε απαιτείται κάθε φορά, ανάλογα με τη μορφή της πηγής).
# Υλικό των λημμάτων που δεν υποστηρίζεται άμεσα από αξιόπιστες πηγές μπορεί να αφαιρεθεί και δεδεν θα πρέπει να επανέλθει στο λήμμα, αν δεν υποστηριχθεί από παραπομπή σε αξιόπιστη πηγή.
 
== Επαληθευσιμότητα, όχι αλήθεια ==
 
Ένα από τα κλειδιά γιατής το γράψιμοσυγγραφής καλών εγκυκλοπαιδικών λημμάτων, είναι να γίνει κατανοητό ότι οι συντάκτες πρέπει να αναφέρονται μόνο στα γεγονότα, τους ισχυρισμούς, τις θεωρίες, τις ιδέες, τις αξιώσεις, τις απόψεις, και τα επιχειρήματα '''που έχουν ήδη δημοσιευθεί ήδη από έναν αξιόπιστο εκδότη'''. Ο στόχος της Βικιπαίδειας είναι να γίνει μια πλήρης και αξιόπιστη εγκυκλοπαίδεια· έτσισυνεπώς, οι συντάκτες πρέπει να αναφέρουνπροσκομίζουν αξιόπιστες πηγές, ώστεπροκειμένου η επεξεργασία που κάνουντους να μπορεί να ελεγχθεί από τους αναγνώστες και άλλους συντάκτες.
 
"Επαληθευσιμότητα" σε αυτό το πλαίσιο δεν σημαίνει ότι οι συντάκτες αναμένεται να ελέγξουν εάν, παραδείγματος χάριν, το περιεχόμενο ενός άρθρου των New York Times είναι αληθές. Στην πραγματικότητα, οι συντάκτες πρέπει να αποθαρρύνονται έντονα από το να πραγματοποιήσουν αυτό το είδος έρευνας, επειδή μιαη πρωτότυπη έρευνα δεν μπορεί να δημοσιευθεί στηνστη Βικιπαίδεια. Τα λήμματα πρέπει να περιέχουν μόνο υλικό που έχει δημοσιευθεί από αξιόπιστες πηγές, ανεξάρτητα από το εάν μεμονωμένοι συντάκτες βλέπουν εκείνοθεωρούν το υλικό ωςαυτό αληθές ή ψευδές. Όσο αντι-διαισθητικό κικαι εάν μπορεί να φανεί, το κατώφλιόριο γιαεισόδου τηνμιας συμπερίληψηπληροφορίας στηνστη Βικιπαίδεια είναι η '''επαληθευσιμότητα, όχι η αλήθεια'''.
 
Ένας καλός τρόπος να γίνει κατανοητή η διάκριση μεταξύ της επαληθευσιμότητας και της αλήθειας είναι με το ακόλουθο παράδειγμα.: Υποθέστε ότι γράφετε ένα λήμμα στηνστη Βικιπαίδεια για τηντη θεωρία Χ ενός διάσημου φυσικού, η οποία έχει δημοσιευθεί σε αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά και είναι επομένως ένα κατάλληλο θέμα για έναεγκυκλοπαιδικό λήμμα στην Βικιπαίδεια. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια συγγραφής του λήμματος έρχεστε σε επαφή με τον εν λόγω φυσικό και σας λέει: "Πραγματικά«Αλήθεια, θεωρώ τώρα τη θεωρία Χ απολύτως λάθοςλανθασμένη»." Ακόμα κικαι αν έχετε αυτήναυτή την ομολογία από τον ίδιο τον επιστήμονα, δεν μπορείτε να περιλάβετετη συμπεριλάβετε στο λήμμα σας στη Βικιπαίδεια. Γιατί όχι; Επειδή δεν είναι επαληθεύσιμη με τρόπο που θα ικανοποιούσε το γεγονόςαναγνωστικό αυτήςκοινό της ομολογίαςΒικιπαίδειας ή άλλους συντάκτες. Οι αναγνώστες δεν ξέρουν ποιος είστε ούτε μπορείτε να παραθέσετε τον αριθμό του στοτηλεφώνου λήμμασας, έτσι ώστε κάθε αναγνώστης του λήμματος να μπορεί να σας στηνζητήσει Βικιπαίδειατην επιβεβαίωση. Και αν ακόμα αυτό ήταν δυνατόν, γιατί θα έπρεπε να σας πιστέψουν;
 
Για να είναι αποδεκτές οι πληροφορίες που παραθέτετε στηνστη Βικιπαίδεια, θα έπρεπε να πείσετε πρώτα έναν αξιόπιστο ειδησεογραφικό οργανισμό να δημοσιεύσει την ιστορία σας, η οποία πριν από τη δημοσίευσή της θα περνούσε από μια διαδικασία ελέγχου-αξιολόγησης. Θα ελεγχόταν από έναν δημοσιογράφο, έναν συντάκτη, και εάν η ιστορία ήταν προβληματική, θα μπορούσε να ελεγχθεί περαιτέρω από δικηγόρους και τον αρχισυντάκτη. Αυτοί οι έλεγχοι και οι ισορροπίες υπάρχουν για να εξασφαλίζουν ότι στην εφημερίδα εμφανίζονται ακριβείς και αληθείς ιστορίες.
Γιατί όχι; Επειδή δεν είναι επαληθεύσιμο με έναν τρόπο που θα ικανοποιούσε το αναγνωστικό κοινό της Βικιπαίδειας ή άλλους συντάκτες. Οι αναγνώστες δεν ξέρουν ποιος είστε· ούτε μπορείτε να παραθέσετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας, έτσι ώστε κάθε αναγνώστης του λήμματος να μπορεί να σας ζητήσει την επιβεβαίωση. Και αν ακόμα αυτό ήταν δυνατόν, γιατί θα έπρεπε να σας πιστέψουν;
 
Για να είναι αποδεκτές οι πληροφορίες που παραθέτετε στην Βικιπαίδεια, θα έπρεπε να πείσετε πρώτα έναν αξιόπιστο ειδησεογραφικό οργανισμό να δημοσιεύσει την ιστορία σας, η οποία πριν από τη δημοσίευσή της θα περνούσε από μια διαδικασία ελέγχου-αξιολόγησης. Θα ελεγχόταν από έναν δημοσιογράφο, έναν συντάκτη, και εάν η ιστορία ήταν προβληματική, θα μπορούσε να ελεγχθεί περαιτέρω από δικηγόρους και τον αρχισυντάκτη. Αυτοί οι έλεγχοι και οι ισορροπίες υπάρχουν για να εξασφαλίζουν ότι στην εφημερίδα εμφανίζονται ακριβείς και αληθείς ιστορίες.
 
Η Βικιπαίδεια δεν είναι σε θέση να παρέχει αυτή τη διαδικασία ελέγχου γεγονότων και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι πολιτικές της '''[[Βικιπαίδεια:Όχι πρωτότυπη έρευνα|μη πρωτότυπης έρευνας]]''' και της '''επαληθευσιμότητας''' είναι τόσο σημαντικές.
Η λέξη «πηγή», ''όταν παραπέμπουμε σε πηγές μέσα στη Βικιπαίδεια'', έχει τρεις σχετιζόμενες σημασίες:
* το ίδιο το έργο (π.χ. άρθρο, βιβλίο)
* τον δημιουργό του έργου (συγγραφέαςσυγγραφέα, δημοσιογράφοςδημοσιογράφο κ.λπ.)
* τον εκδότη του έργου (π.χ. Oxford University Press, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης).
 
Αξιόπιστες πηγές μπορεί να είναι δημοσιευμένα υλικά με αξιόπιστη διαδικασία δημοσίευσης, συγγραφείς που θεωρούνται έγκυροι σε σχέση με το αντικείμενο ή και τα δύο. Και οι δυο περιπτώσεις θα πρέπει να μπορούν να αποδειχθούν.
 
Τα λήμματα θα πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστες, τρίτες (ανεξάρτητες), δημοσιευμένες πηγές με καλή φήμη για τον έλεγχο και την ακρίβειά τους. Το πηγαίο υλικό πρέπει να έχει δημοσιευτεί (να έχει διατεθεί στο κοινό με κάποια μορφή)· αδημοσίευτα υλικά δεν θεωρούνται αξιόπιστα. Οι πηγές πρέπει να στηρίζουν άμεσα το υλικό που παρουσιάζεται σε ένα λήμμα και θα πρέπει να είναι κατάλληλοκατάλληλες για τους ισχυρισμούς που προβάλλονται. Η καταλληλότητα της κάθε πηγής εξαρτάται από τα [[εννοιολογικό πλαίσιο|συμφραζόμενα]]. Σε γενικές γραμμές, οι καλύτερες πηγές έχουν επαγγελματική δομή σχετικά με τον έλεγχο ή την ανάλυση των γεγονότων, τα νομικά θέματα, τα στοιχεία και τα επιχειρήματα. Ως κανόνας, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ελέγχου στα θέματα αυτά, τόσο πιο αξιόπιστη είναι η πηγή. Περιεχόμενο που σχετίζεται με [[Βικιπαίδεια:Βιογραφίες ζώντων προσώπων|ανθρώπους πουεν ζουνζωή]] ή φάρμακα πρέπει να βασίζεται σε πηγές και μάλιστα με ιδιαίτερη προσοχή.
 
Όπου υπάρχουν, οι ακαδημαϊκές και αξιολογημένες δημοσιεύσεις είναι συνήθως οι πιο αξιόπιστες πηγές, όπως στην ιστορία, την ιατρική και την επιστήμη εν γένει. Αλλά δεν είναι οι μόνες αξιόπιστες πηγές στους τομείς αυτούς. Υλικό από αξιόπιστες μη ακαδημαϊκές πηγές μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, ιδίως όταν εμφανίζεται σε σεβαστές, επικρατούσας ή κυρίαρχης τάσης (mainstream) δημοσιεύσεις. Άλλες αξιόπιστες πηγές περιλαμβάνουν πανεπιστημιακού επιπέδου εγχειρίδια, βιβλία που έχουν εκδοθεί από σεβαστούς εκδοτικούς οίκους, περιοδικά, επιστημονικά περιοδικά, κύριες εφημερίδες. Ηλεκτρονικά μέσα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν, με την επιφύλαξη τωνότι πληρούνται τα ίδιωνίδια κριτηρίωνκριτήρια.
 
=== Ιστολόγια εφημερίδων και περιοδικών ===
 
Αρκετές εφημερίδες, περιοδικά και άλλες ειδησεογραφικές οργανώσεις φιλοξενούν στήλες στις ιστοσελίδες τους που τις ονομάζουν [[ιστολόγιο|ιστολόγια (μπλογκ)]]. Αυτές μπορεί να είναι αποδεκτές ως πηγές, αν οι συγγραφείς είναι επαγγελματίες, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, γιατί το blogιστολόγιο μπορεί να μην υπόκειται στην κανονική διαδικασία ελέγχου του ειδησεογραφικού οργανισμού.<ref>Να θυμάστε ότι οι εξαιρετικοί ισχυρισμοί απαιτούν εξαιρετικές πηγές.</ref> Όταν ο ειδησεογραφικός οργανισμός ​​δημοσιεύει ένα άρθρο άποψης σε ιστολόγιο, να αποδίδετε τη δήλωση στον συντάκτη (π.χ. "η Μαρία Παπαδοπούλου έγραψε..."). Ποτέ μη χρησιμοποιείτε άρθρα ιστολογιώνιστολογίων που δημοσιεύονται από τους αναγνώστες ως πηγές. Για τα ιστολόγια που δεν είναι αξιόπιστες πηγές, δείτε [[Βικιπαίδεια:Αξιόπιστες_πηγές#Αυτοδημοσιευμένες πηγές (δικτυακές και έντυπες)]].
 
== Προσβασιμότητα ==
=== Πρόσβαση στις πηγές ===
 
Κάποιες αξιόπιστες πηγές μπορεί να μην είναι εύκολα διαθέσιμες. Για παράδειγμα, μια διαδικτυακή πηγή μπορεί να απαιτεί πληρωμή, ή μια έντυπη πηγή μπορεί να είναι διαθέσιμη μόνο σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες ή άλλους μη διαδικτυακούς τόπους. Μην απορρίπτετε πηγές απλάαπλώς επειδή είναι δύσκολο ή ακριβό για να έχετε πρόσβαση. Αν έχετε πρόβλημα στο να έχετε πρόσβαση σε μια πηγή, άλλοι μπορεί να μπορούν να το κάνουν για λογαριασμό σας (δείτε το [[Βικιπαίδεια:Βιβλιοθήκη/Βρείτε]].
 
=== Μη ελληνικές πηγές ===
==== Παραπομπή προς μη ελληνικές πηγές ====
Παραπομπές προς μη ελληνικές πηγές επιτρέπονται. Ωστόσο, επειδή αυτή είναι η ελληνόγλωσση Βικιπαίδεια, πηγές στην ελληνική γλώσσα πρέπει να προτιμούνταιπροτιμώνται από τις ξενόγλωσσες πηγές, όποτε είναι διαθέσιμες ελληνικές πηγές ίσης ποιότητας και σχετικότητας. Όπως και με τις πηγές στα ελληνικάΕλληνικά, αν δημιουργηθεί ζήτημα σχετικά με μια παραπομπή προς μια μη ελληνική πηγή, οι συντάκτες μπορεί να ζητήσουν να παραχωρηθείπροσκομιστεί ένα παράθεμα σχετικών αποσπασμάτων από την αρχική πηγή, είτε εντός του κειμένου, σε μια υποσημείωση, ήείτε στηνστη σελίδα συζήτησης του λήμματος.
 
==== Παράθεση μη ελληνικών πηγών ====
 
Όταν παραθέτετε μια μη ελληνική πηγή (είτε στο κυρίως κείμενο είτε σε υποσημείωση), μιατο μετάφραση στα Ελληνικάπαράθεμα θα πρέπει να συνοδεύεισυνοδεύεται τοαπό παράθεμαμετάφραση στα Ελληνικά. Μεταφράσεις δημοσιευμένες από αξιόπιστες πηγές προτιμούνταιπροτιμώνται έναντι μεταφράσεων από Βικιπαιδιστές, αλλά οι μεταφράσεις από Βικιπαιδιστές προτιμούνταιπροτιμώνται έναντι μηχανικών μεταφράσεων. Όταν χρησιμοποιείτε μηχανική μετάφραση πηγαίου υλικού, οι συντάκτες θα πρέπει να βεβαιώνουνβεβαιώνονται εντός λογικώνλογικού πλαισίωνπλαισίου ότι η μετάφραση είναι ακριβής και η πηγή κατάλληλη. Οι συντάκτες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν μηχανικές μεταφράσεις μη ελληνικών πηγών σε αμφιλεγόμενα λήμματα ή βιογραφίες ζώντων προσώπων. Αν χρειάζεται, ζητήστε την από ένακάποιον συντάκτη που μπορείγνωρίζει τη γλώσσα να μεταφράσει για εσάς.
 
Σε λήμματα, το πρωτότυπο κείμενο συνήθως περιλαμβάνεται, όταν τοη μεταφρασμένο κείμενομετάφραση έχει μεταφραστείγίνει από Βικιπαιδιστές, και τότε ο μεταφραστής συντάκτης δεν αναφέρεται. Όταν παραθέτετε οποιοδήποτε υλικό, είτε Ελληνικόελληνικό είτε σε άλλη γλώσσα, να προσέχετε να μην παραβιάζετε πνευματικά δικαιώματα.
 
== Άλλα ζητήματα ==
=== Η επαληθευσιμότητα δεν εγγυάται την ένταξη ===
Αν και η πληροφορία θα πρέπει να είναι επαληθεύσιμη για να συμπεριληφθεί σε ένα λήμμα, αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι επαληθεύσιμες πληροφορίες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονταιενταχθούν σε ένα λήμμααυτό. Η [[Βικιπαίδεια:συναίνεση|συναίνεση]] μπορεί να ορίσειοδηγήσει στο συμπέρασμα ότι μιακάποια συγκεκριμένη πληροφορία δεν βελτιώνει ένατο λήμμα, και ότι θα πρέπει να παραληφθείπαραλειφθεί ή να παρουσιαστεί εναλλακτικά σε άλλο λήμμα. Η ευθύνη για την επίτευξη συναίνεσης γιασχετικά με την ένταξη είναιαπόκειται σε εκείνους που επιδιώκουν να συμπεριλάβουν το αμφισβητούμενο περιεχόμενο.
 
=== Σήμανση μιας φράσης, ενότητας, ή λήμματος ===
 
Αν θέλετε να ζητήσετε μιαεπαλήθευση από πηγή για μια μη υποστηριζόμενη δήλωση, μπορείτε να επισημάνετε μιατην πρόταση με το πρότυπο {{tl|παραπομπή}}. Υπάρχουν και άλλα πρότυπα εδώ για σήμανση ενοτήτων ή ολόκληρων λημμάτων. Μπορείτε επίσης να αφήσετε ένασχετική σχετικόσημείωση σημείωμαή παράκληση στη σελίδα συζήτησης ζητώντας για μιατην πηγή, ή να μετακινήσετε το υλικό στη σελίδα συζήτησης και να ζητήσετε για μια πηγή εκεί. Υλικό που αποτυγχάνει στονδεν έλεγχοεπαληθεύεται μπορεί να αφαιρεθεί. Όταν χρησιμοποιείτε πρότυπα για να επισημάνετε υλικό, θα είναι χρήσιμο σεστους άλλους συντάκτες, αν μπορείτε να εξηγήσετε το σκεπτικό σας στο πρότυπο, στη σύνοψη επεξεργασίας, ή στη σελίδα συζήτησης.
Προσέξτε ιδιαίτερα με το υλικό σχετικά με ζωντανούςπρόσωπα ανθρώπουςεν ζωή. Αμφιλεγόμενο υλικό για ανθρώπους πουεν ζουνζωή, πουτο δενοποίο έχειστερείται πηγέςπηγών ή έχει φτωχές πηγές, θα πρέπει να απομακρύνεται αμέσως, χωρίς να επισημανθεί ή να μετακινηθεί στη σελίδα συζήτησης.
 
== Επαληθευσιμότητα και άλλες αρχές ==
{{δείτε|Βικιπαίδεια:Πνευματικά δικαιώματα}}
 
Προσέξτε ώστε να αποφύγετε τηντη λογοκλοπή, καθώς και παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων όταν χρησιμοποιείτε πηγές. Συνοψίστε το πηγαίο υλικό με δικά σας λόγια όσο περισσότερο δυνατόγίνεται. Όταν παραθέτετε ή παραφράζετε μια πηγή, χρησιμοποιήσετε μια ενσωματωμένη παραπομπή και αποδίδετεαποδώστε το κείμενο ανάλογα με την περίπτωση.
 
Υλικό που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων δεν θα πρέπει να αναφέρεται. Η σύνδεση με δικτυακούς τόπους που εμφανίζουν έργα με πνευματικά δικαιώματα είναι αποδεκτή εφόσον η ιστοσελίδα έχει άδεια για το έργο, ή χρησιμοποιεί το έργοχρησιμοποιεί με τρόπο συμβατό μεπρος την εύλογη χρήση. ΕνΗ γνώσειεσκεμμένη καθοδήγηση άλλων σε υλικό που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα μπορεί να θεωρηθεί διευκόλυνση της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν υπάρχει λόγος να πιστεύετε ότι μια πηγή παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, μην παραπέμπετε σε αυτήαυτήν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικόσημαντικό, όταν συνδέετεπαραπέμπετε σε δικτυακούς τόπους όπως το [[YouTube]], όπου δέουσα προσοχή θα πρέπει να λαμβάνεταιδείχνεται η δέουσα προσοχή για να αποφευχθεί η σύνδεση με υλικό που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
 
=== Ουδετερότητα ===
{{δείτε|Βικιπαίδεια:Ουδετερότητα}}
 
Ακόμα και όταν οι πληροφορίες αναφέρονται σε αξιόπιστες πηγές, πρέπει να παρουσιάζονται σύμφωνα με την [[Βικιπαίδεια:Ουδετερότητα|πολιτική ουδέτερης οπτικής γωνίας (NPOV)]]. Όλα τα λήμματα πρέπει να τηρούν ουδέτερη οπτική γωνία, να αντιπροσωπεύουν δίκαια όλες τις πλειοψηφικές και τις σημαντικές μειοψηφικές απόψεις που δημοσιεύονται από αξιόπιστες πηγές, σε αναλογίααναλογικά προς την αποδοχήαποδεκτότητα της κάθε άποψης. Ιδιαίτερα μειοψηφικές απόψεις δεν χρειάζεται να περιλαμβάνονται, εκτός από λήμματα που είναι αφιερωμένα σε αυτές. Όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των πηγών, χρησιμοποιήστε απόδοσηδιατύπωση εντόςτου κειμένουτύπου: "ο Γιάννης Παπαδόπουλος υποστηρίζει ότι Χ, ενώ ο Γιώργος Ιωάννου ισχυρίζεται ότι Υ," ακολουθούμενη από μια ενσωματωμένη παραπομπή. Οι πηγές οι ίδιες δεν χρειάζεται να διατηρούν μιαδιακρατούν ουδέτερη άποψη· πράγματιστην πραγματικότητα, πολλές αξιόπιστες πηγές, δεν είναι ουδέτερες. Η δουλειά μας ως συντάκτεςσυντακτών είναι απλάαπλώς να παρουσιάσουμε ό,τι λένε οι αξιόπιστες πηγές.
 
=== Εγκυκλοπαιδικότητα ===
{{δείτε|Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα}}
 
Αν δεν μπορούν να βρεθούν αξιόπιστες τρίτες πηγές σχετικά με ένα θέμα, η Βικιπαίδεια δεν θα πρέπει να έχει ένα λήμμα σχετικά με αυτό.
 
===Πρωτότυπη έρευνα ===
{{δείτε|Βικιπαίδεια: Όχι πρωτότυπη έρευνα}}
 
Η πολιτική [[Βικιπαίδεια: Όχι πρωτότυπη έρευνα| Όχι πρωτότυπη έρευνα]] είναι στενά συνδεδεμένη με την πολιτική Επαληθευσιμότηταςεπαληθευσιμότητας. Μεταξύ των απαιτήσεωναπαιτήσεών της είναι:
 
# Όλο το υλικό σε άρθρα της Βικιπαίδειας πρέπει να αποδίδεται σε μια δημοσιευμένη αξιόπιστη πηγή. Αυτό σημαίνει ότι μια πηγή πρέπει να υπάρχει πηγή για αυτό, άσχεταασχέτως αν αυτή αναφέρεται ή όχι στο λήμμα.
# Οι πηγές πρέπει να υποστηρίζουν το υλικό σαφώς και ευθέως:. Η εξαγωγή συμπερασμάτων από πολλαπλές πηγές που προωθεί ένα νέο συμπέρασμα απαγορεύεται από την πολιτική.<ref name=r7>Όταν υπάρχει διαφωνία για το αν ένα κομμάτιτμήμα του κειμένου υποστηρίζεται πλήρως από μια δεδομένη πηγή, άμεσα παραθέματα και άλλες σχετικές λεπτομέρειες από την πηγή θα πρέπει να παρέχονται σε άλλους συντάκτες ωςγια εξυπηρέτησηβοήθεια. Μην παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα της πηγής όταν το κάνετε αυτό.</ref>
# Βασίζετε τα λήμματα κυρίως σε αξιόπιστες δευτερογενείς πηγές. Ενώ οι πρωτογενείς πηγές είναι κατάλληλες σε ορισμένες περιπτώσεις, η στήριξη σε αυτές μπορεί να είναι προβληματική. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα [[Βικιπαίδεια:Όχι πρωτότυπη έρευνα#Πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές|πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές]] της πολιτικής.
 
3.685

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης