Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Οίκος των Ασκάνια»

Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση
==Γενεαλογία του Οίκου των Ασκάνια==
{{familytree/start}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Εζι |Εζι=[[Έζικο του Μπάλλενστετ|Έζικο]]<br>κόμης του Μπάλλενστετ<br>'''ΟΙΚΟΣ ΑΣΚΑΝΙΑ'''}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΑδΒ |ΑδΒ=[[Αδαλβέρτος Β΄ του Μπάλλενστετ|Αδαλβέρτος Β΄]]<br>κόμης του Μπάλλενστετ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Οθω |Οθω=[[Όθων του Μπάλλενστετ|Όθων]]<br>κόμης του Μπάλλενστετ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Αλβ |Αλβ=[[Αλβέρτος η Άρκτος|Αλβέρτος]] η ''Άρκτος''<br>δούκας της Σαξονίας,<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου,<br>κόμης του Άνχαλτ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | ΟθΑ | | Ζηγ | | Βερ |ΟθΑ=[[Όθων Α΄ του Βρανδεμβούργου|Όθων Α΄]]<br>μάργραβος του Βρανδεμβούργου<br>[[Οίκος των Ασκάνια#Κλάδος Ασκάνια-Βρανδεμβούργου|ΚΛΑΔΟΣ ΒΡΑΝΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ]]|Ζηγ=[[Ζήγκφρητ της Βρέμης|Ζήγκφρητ]]<br>αρχιεπίσκοπος της Βρέμης|Βερ=[[Βερνάρδος του Άνχαλτ|Βερνάρδος]]<br>κόμης του Άνχαλτ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΧΑΛΤ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΕρΑ | | ΑλΑ |ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Άνχαλτ|Ερρίκος Α΄]]<br>κόμης του Άνχαλτ|ΑλΑ=[[Αλβέρτος Α΄ της Σαξονίας|Αλβέρτος Α΄]]<br>δούκας της Σαξονίας<br>[[Οίκος των Ασκάνια#Κλάδος Ασκάνια-Σαξονίας|ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΞΟΝΙΑΣ]]}}
{{familytree | | ,| -| -| -| -| -| -| -|!-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(}}
{{familytree | ΕρΑ | | | | | | | | | | ΒεΑ | | | | | | Ζηγ |ΕρΑ=[[Ερρίκος Α΄ του Άνχαλτ-Άσερσλεμπεν|Ερρίκος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Άσερσλαμπεν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΕΡΣΛΕΜΠΕΝ|ΒεΑ=[[Βερνάρδος Α΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βερνάρδος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΜΠΕΡΝΜΠΟΥΡΚ|Ζηγ=[[Ζήγκφρητ Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ζήγκφρητ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|(| | | | | | | |!}}
{{familytree | ΟθΑ | | ΕρΓ | | ΙωΑ | | ΒεΒ | | | | | | ΑλΑ |ΟθΑ=[[Άθων Α΄ του Άνχαλτ-Άσερσλεμπεν|Όθων Α΄]]<br>πρίγκιπας του Άνχαλτ-Άσερσλεμπεν|ΙωΑ=[[Ιωάννης Α΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Ιωάννης Α΄ ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΒεΒ=[[Βερνάρδος Β΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βερνάρδος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΕρΓ=[[Ερρίκος Γ΄ του Άνχαλτ-Άσερσλεμπεν|Ερρίκος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Άνχαλτ-Άσερσλεμπεν|ΑλΑ=[[Αλβέρτος Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | ΟθΒ | | | | | | | | | | ΒεΓ | | | | | | ΑλΒ | | ΒαΑ |ΟθΒ=[[Όθων Β΄ του Άνχαλτ-Άσερσλεμπεν|Όθων Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Άσερσλεμπεν|ΒεΓ=[[Βερνάρδος Γ΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βερνάρδος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΑλΒ=[[Αλβέρτος Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΒαΑ=[[Βάλντεμαρ Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | ,|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|(| | | |,|-|-|-|(| | | |!|}}
{{familytree | ΒεΔ | | ΕρΔ | | | | | | ΟθΓ | | ΑλΓ | | ΙωΒ | | ΒαΒ |ΒεΔ=[[Βερνάρδος Δ΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βερνάρδος Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΕρΔ=[[Ερρίκος Δ΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Ερρίκος Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΟθΓ=[[Όθων Γ΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Όθων Γ΄]]<br> πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΙωΒ=[[Ιωάννης Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΑλΓ=[[Αλβέρτος Γ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Αλβέρτος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΒαΒ=[[Βάλντεμαρ Β΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Β΄]]<br>πρίγκιπας του Α.Τσερμπστ|ΙνΓ=[[Ιωάννης Γ΄ της Σαξονίας-Λάουνεμπουρκ|Ιωάννης Γ΄]]<br>δούκας της Σαξονίας-Λάουενμπουρκ}}
{{familytree | | | | | |!| | | |,|-|-|-|(| | | | | | | |)|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | ΒεΕ | | Βε6 | | ΟθΔ | | | | | | ΣιΑ | | | | | | | | | | | | | | ΑλΔ | | ΒαΓ |ΒεΕ=[[Βερνάρδος Ε΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βερνάρδος Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Βε6=[[Βερνάρδος ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Βερνάρδος ΣΤ¨]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΟθΔ=[[Όθων Δ΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Όθων Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|ΣιΑ=[[Σιγισμούνδος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑλΔ=[[Αλβέρτος Δ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αλβέρτος Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Α. Κέτεν<br>ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΤΕΝ|ΒαΓ=[[Βάλντεμαρ Γ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βάλντεμαρ Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΒαΔ | | ΓεΑ | | ΣιΒ | | ΑλΕ | | | | | | ΑδΑ | | ΒαΕ | | ΑΣΤ |ΒαΔ=[[Βάλντεμαρ Δ΄ τυ Άνχαλτ-Ντεσάου|Βάλντεμαρ Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΓεΑ=[[Γεώργιος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΣιΒ=[[Σιγισμούνδος Β΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑλΕ=[[Αλβέρτος Ε΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Αλβέρτος Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΑδΑ=[[Αδόλφος Α΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αδόλφος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΒαΕ=[[Βάλντεμαρ Ε΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Βάλντεμαρ Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΑΣΤ=[[Αλβέρτος ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αλβέρτος ΣΤ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|.| | | |!}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | Βα6 | | ΕρΑ | | ΓεΒ | | ΣιΓ | | ΡοΔ | | Μαγ | | ΑδΒ | | Φιλ |Βα6=[[Βάλντεμαρ ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Βάλντεμαρ ΣΤ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΕρΑ=[[Ερνέστος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ερνέστος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΓεΒ=[[Γεώργιος Β΄ του Ντεσάου|Γεώργιος Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΣιΓ=[[Σιγισμούνδος Γ΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Σιγισμούνδος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΡοΔ=[[Ροδόλφος Δ΄του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ροδόλφος Δ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|Μαγ=[[Μάγκνους του Άνχαλτ-Κέτεν|Μάγκνους]]<br>canon της Κολωνίας|ΑδΒ=[[Αδόλφος Β΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Αδόλφος Β΄]]<br>επίσκοπος του Μέρσενμπουρκ|Φιλ=[[Φίλιππος του Άνχαλτ-Κέτεν|Φίλιππος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | Βολ | | ΙωΕ | | ΓεΓ | | ΙωΑ |Βολ=[[Βόλφγκανκ του Άνχαλτ-Κέτεν|Βόλφγκανκ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΙωΕ=[[Ιωάννης Ε΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης Ε΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΓεΓ=[[Γεώργιος Γ΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Γεώργιος Γ΄]]<br>πρίγκιπας του Α.Ντεσάου|ΙωΑ=[[Ιωακείμ Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ιωακείμ Α΄]]<br>πρίγκιπας του Α.Ντεσάου}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|+|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | ΚαΑ | | ΙΕρ | | ΒεΖ |ΚαΑ=[[Κάρολος Α΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Κάρολος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|ΙΕρ=[[Ιωακείμ Ερνέστος του Άνχαλτ|Ιωακείμ-Ερνέστος]]<br>πρίγκιπας του Άνχαλτ|ΒεΖ=[[Βερνάρδος Ζ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Βερνάρδος Ζ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | |),|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-^|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.|}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΓΑ | | | | | | | | | | | | | | ΧρΑ | | | | | | | | | | | | | | Αυγ | | | | | | Ροδ | | ΛοΑ |ΙΓΑ=[[Ιωάννης Γεώργιος Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ιωάννης-Γεώργιος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΝΤΕΣΑΟΥ|ΧρΑ=[[Χριστιανός Α΄ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Χριστιανός Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΝΤΕΣΑΟΥ-ΜΠΕΡΝΜΠΟΥΡΚ|Αυγ=[[Αύγουστος του Άνχαλτ-Πλέτσκαου|Αύγουστος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλέτσκαου<br>ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΕΤΣΚΑΟΥ-ΚΕΤΕΝ|Ροδ=[[Ροδόλφος του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ροδόλφος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ<br>ΚΛΑΔΟΣ ΤΣΕΡΜΠΣΤ|ΛοΑ=[[Λουδοβίκος Α΄ του Άνχαλτ-Κέτεν|Λουδοβίκος Α΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ}}
{{familytree | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | | | | | | | | | |)|-|-|-|.| | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | | | | | |!| | | |)|-|-|-|.}}
{{familytree | | | | | | | | | ΙΚα | | ΓΑρ | | | | | | | | | | ΧρΒ | | Φρε | | ΕΓκ | | Λεμ | | Εμμ | | | | | | ΙΣΤ | | Λου | | ΓΛο |ΙΚα=[[Ιωάννης Καζιμίρ του Άνχαλτ-Ντεσάου|Ιωάννης-Καζιμίρ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΓΑρ=[[Γεώργιος Άριμπερτ του Άνχατ-Ντεσάου|Γεώργιος-Άριμπερτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Ντεσάου|ΧρΒ=[[Χριστιανός Β΄ του Άνχαλτ-Μπέρνμπουρκ|Χριστιανός Β΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Μπέρνμπουρκ|Φρε=[[Φρειδερίκος του Άνχαλτ-Χάρτσγκεροντε|Φρειδερίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Χάρτσγκεροντε|ΕΓκ=[[Ερνέστος Γκότλημπ του Άνχαλτ-Πλέτσκαου|Ερνέστος-Γκότλημπ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Πλέτσκαου|Λεμ=[[Λέμπρεχτ του Άνχαλτ-Κέτεν|Λέμπρεχτ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|Εμμ=[[Εμμανουήλ του Άνχαλτ-Κέτεν|Εμμανουήλ]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΙΣΤ=[[Ιωάννης ΣΤ΄ του Άνχαλτ-Τσερμπστ|Ιωάννης ΣΤ΄]]<br>πρίγκιπας του Ά.Τσερμπστ|Λου=[[Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν (1607-1624)|Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν|ΓΛο=[[Γουλιέλμος Λουδοβίκος του Άνχαλτ-Κέτεν|Γουλιέλμος-Λουδοβίκος]]<br>πρίγκιπας του Ά.Κέτεν}}
100.165

επεξεργασίες

Μενού πλοήγησης