Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δυαδικό ψηφίο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Το δυαδικό ψηφίο ή μπιτ (αγγλικά: bit, συμβολίζεται και ως b) είναι η στοιχειώδης μονάδα πληροφορίας στην Επιστήμη Υπολογιστών και στις Τηλεπικοινωνίες. Ένα bit είναι η ποσότητα της πληροφορίας που μπορεί να αποθηκευτεί από μία δυαδική συσκευή, ή από άλλο φυσικό σύστημα το οποίο μπορεί να υπάρχει σε μία από δύο διακριτές καταστάσεις (για παράδειγμα, αυτές οι καταστάσεις μπορούν να είναι οι δύο στάσεις ενός δισταθούς πολυδονητή (flip-flop), οι δύο θέσεις ενός διακόπτη, οι δύο τάσεις ηλεκτρικού ρεύματος που επιτρέπονται σε ένα κύκλωμα, δύο διακριτές εντάσεις φωτός, δύο κατευθύνσεις μαγνητισμού ή πόλωσης, κλπ.).

Στην επιστήμη των υπολογιστών, ένα δυαδικό ψηφίο μπορεί επιπλέον να οριστεί ως μια μεταβλητή, ή ως μια υπολογίσιμη ποσότητα η οποία μπορεί να έχει μόνο δύο πιθανές τιμές. Αυτές οι δύο τιμές συνήθως ερμηνεύονται ως δυαδικά ψηφία και αναπαρίστανται με τους αριθμούς 0 και 1. Η λέξη bit στα αγγλικά προκύπτει από των λέξεων BInary digiT, αλλά κυριολεκτικά σημαίνει και «μικροσκοπικό τμήμα, κομματάκι». Στα ελληνικά έχει αποδοθεί δυφίο (κατά τον ΕΛΟΤ, και ακολουθώντας το σκεπτικό σύντμησης από τα αγγλικά), από τη σύντμηση των λέξεων ΔΥαδικό ψηΦΙΟ, όρος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου στη βιβλιογραφία. Οι δύο τιμές που μπορεί να πάρει ένα bit μπορούν να ερμηνευθούν ως λογικές τιμές (αληθές/ψευδές, ναι/όχι), ως al values (true/false, yes/no), ως αλγεβρικά πρόσημα (+/−), ως καταστάσεις ενεργοποίησης (ενεργό/ανενεργό, on/off), ή ως οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα η οποία μπορεί να πάρει μονάχα δύο τιμές. Η αντιστοιχία μεταξύ αυτών των δύο τιμών και της φυσικής κατάστασης της συσκευής, είναι απλά θέμα σύμβασης, και μπορεί να χρησιμοποιούνται με διαφορετικό τρόπο ακόμα και μέσα στην ίδια συσκευή ή πρόγραμμα. Το μήκος ενός ψηφιακού αριθμού ονομάζεται «μήκος bit».

Οι υπολογιστές εργάζονται με το δυαδικό σύστημα αρίθμησης και χρησιμοποιούν δυαδικά ψηφία για να συμβολίζουν εντολές και δεδομένα. Από φυσική σκοπιά, οι τιμές 0 και 1 υλοποιούνται στο υλικό ως καταστάσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας ενός τρανζίστορ. Στους υπολογιστές χρησιμοποιούμε συνήθως τα bit σε ομάδες των 8, 16, 32, 64, 128 κ.λπ., δηλαδή δυνάμεις του 2. Μια λέξη 8 δυαδικών ψηφίων - μπιτς (bits) αντιστοιχεί σε ένα μπάιτ (byte). Υπάρχουν πολλά πολλαπλάσια του Bit όπως KBit, MBit, GBit, TBit, PBit κ.λπ.

  • Qubit (quantum bit, κβαντικό μπιτ)
  • Byte