Διαχείριση στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η διαχείριση στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μια διαλειτουργική προσέγγιση για την προμήθεια, παραγωγή και παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών για εφαρμογές στρατιωτικού υλικού . Το ευρύ πεδίο διαχείρισης περιλαμβάνει τους υπο-προμηθευτές, τους προμηθευτές, την εσωτερική πληροφόρηση και τη ροή κεφαλαίων.[1]

Εφοδιασμός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ένας εφοδιασμός είναι η προμήθεια, η διανομή, η συντήρηση κατά την αποθήκευση και η διάσωση των προμηθειών, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού του είδους και της ποσότητας των προμηθειών. Η φάση παραγωγής ενός στρατιωτικού εφοδιασμού εκτείνεται από τον καθορισμό των προμηθειών μέχρι την αποδοχή των τελικών προμηθειών από τις στρατιωτικές υπηρεσίες . Η καταναλωτική φάση ενός στρατιωτικού εφοδιασμού εκτείνεται από την παραλαβή των τελικών προμηθειών από τις στρατιωτικές υπηρεσίες, μέσω της έκδοσης για χρήση ή κατανάλωση.[2]

Εφοδιαστική αλυσίδα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η εφοδιαστική αλυσίδα είναι οι συνδεδεμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή υλικού στον τελικό χρήστη από το στάδιο της πρώτης ύλης ως το τελικό αγαθό.[3] Ο έλεγχος εφοδιασμού είναι η διαδικασία με την οποία ελέγχεται ένα στοιχείο εφοδιασμού εντός του συστήματος τροφοδοσίας, περιλαμβανομένης της αίτησης, της παραλαβής, της αποθήκευσης, του ελέγχου των αποθεμάτων, της αποστολής, της διάθεσης, της αναγνώρισης και της λογιστικής.[4] Η τοποθεσία όπου βρίσκονται και διανέμονται τα εφόδια, οι υπηρεσίες και τα υλικά ονομάζεται σημείο εφοδιασμού. Αυτές οι θέσεις είναι προσωρινές και κινητές, που κανονικά καταλαμβάνονται για μέχρι και 72 ώρες.[5]

Επιμελητεία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Στρατιωτική Διοικητική Μέριμνα ή Επιμελητεία είναι η επιστήμη του σχεδιασμού και της εκτέλεσης της κίνησης και της συντήρησης των ενόπλων δυνάμεων . Με την πιο ολοκληρωμένη έννοια της, αυτές οι πτυχές των στρατιωτικών επιχειρήσεων που ασχολούνται με: α. σχεδιασμό και ανάπτυξη, απόκτηση, αποθήκευση, μετακίνηση, διανομή, συντήρηση, εκκένωση και διάθεση υλικού. β. μετακίνηση, εκκένωση και νοσηλεία του προσωπικού, γ. απόκτημα ή κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και διάθεση εγκαταστάσεων, και δ. απόκτηση ή παροχή υπηρεσιών.[6]

Επιμελητεία έναντι διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η κύρια διαφορά μεταξύ της έννοιας της διαχείρισης της διοικητικής μέριμνας ή επιμελητείας και της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) είναι το επίπεδο της συγκέντρωσης πληροφοριών, των διαδικασιών, της ανάλυσης και της λήψης αποφάσεων. Ένας οργανισμός που βασίζεται στην ΔΕΑ, όχι μόνο έχει ανησυχίες με τους άμεσους πελάτες του, αλλά επίσης διαχειρίζεται και προβλέπει τους παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές τους ή τον πελάτη ή τους πελάτες τους. Εάν αποκλείσουμε αυτές τις πληροφορίες από το μοντέλο της εφοδιαστικής αλυσίδας, τότε μπορούμε να δούμε το τμήμα της επιχείρησης που αφορά την διαχείριση διοικητικής μέριμνας.

Περιορισμοί της στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σε αντίθεση με τις συνήθεις πρακτικές της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας παγκοσμίως, ορισμένες σημαντικές έννοιες δεν υποστηρίζονται στον στρατιωτικό τομέα. Για παράδειγμα, το μοντέλο "Just-In-Time" (JIT) υπογραμμίζει ότι κατέχει λιγότερα (ή όχι) αποθέματα, ενώ στις στρατιωτικές εφοδιαστικές αλυσίδες, λόγω του υψηλού κόστους ενός αποθέματος (ενδεχομένως θέτοντας ζωές σε κίνδυνο) η διατήρηση τεράστιου αποθέματος είναι μια πιο αποδεκτή πρακτική. Μερικά παραδείγματα αυτών είναι η αποθήκη πυρομαχικών και η αποθήκη πετρελαίου .

Ομοίως, η στρατιωτική διαδικασία προμηθειών έχει πολύ διαφορετικά κριτήρια από τη συνήθη διαδικασία προμηθειών των επιχειρήσεων. Οι στρατιωτικές ανάγκες απαιτούν την αξιοπιστία του εφοδιασμού κατά τη διάρκεια της ειρήνης και του πολέμου, σε σύγκριση με τους παράγοντες των τιμών και της τεχνολογίας.

  1. «DOD Dictionary of Military and Associated Terms – Supply Chain Management». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 29 Ιουνίου 2011. Ανακτήθηκε στις 3 Απριλίου 2020. 
  2. «DOD Dictionary of Military and Associated Terms – Supply». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 29 Ιουνίου 2011. Ανακτήθηκε στις 3 Απριλίου 2020. 
  3. «DOD Dictionary of Military and Associated Terms – Supply Chain». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 29 Ιουνίου 2011. Ανακτήθηκε στις 3 Απριλίου 2020. 
  4. «DOD Dictionary of Military and Associated Terms – Supply Control». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 29 Ιουνίου 2011. Ανακτήθηκε στις 3 Απριλίου 2020. 
  5. «DOD Dictionary of Military and Associated Terms – Supply Point». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 29 Ιουνίου 2011. Ανακτήθηκε στις 3 Απριλίου 2020. 
  6. «DOD Dictionary of Military and Associated Terms – Logistics». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 8 Δεκεμβρίου 2011. Ανακτήθηκε στις 3 Απριλίου 2020.