Διακήρυξη Ανεξαρτησίας του Σλοβακικού Έθνους του Σλοβακικού Εθνικού Συμβουλίου

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Η Διακήρυξη Ανεξαρτησίας του Σλοβακικού Έθνους του Σλοβακικού Εθνικού Συμβουλίου ήταν ψήφισμα του Σλοβάκου Εθνικού Συμβουλίου στις 17 Ιουλίου 1992, με το οποίο τα μέλη του Συμβουλίου απαίτησαν την ανεξαρτησία της Σλοβακίας. Η εκδήλωση αυτή ήταν μέρος μιας διαδικασίας, η οποία ολοκληρώθηκε με τη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας και τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Σλοβακίας την 1η Ιανουαρίου 1993.

Το κείμενο της διακήρυξης στα Σλοβακικά:

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada,

slávnostne vyhlasujeme,

že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť

sa naplnilo.

V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie.

Uznávajúc právo národov na sebaurčenie, vyhlasujeme, že aj my si chceme slobodne utvárať spôsob a formu národného a štátneho života, pričom budeme rešpektovať práva všetkých, každého občana, národov, národnostných menšín a etnických skupín, demokratické a humanistické odkazy Európy a sveta.

Touto deklaráciou Slovenská národná rada vyhlasuje zvrchovanosť Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa.

Bratislava 17. júl 1992

Ελληνική μετάφραση:

Εμείς, το δημοκρατικά εκλεγμένο Σλοβακικό Εθνικό Συμβούλιο,

δηλώνουμε επίσημα

ότι ο χιλιετής αγώνας του Σλοβακικού έθνους για ανεξαρτησία έχει εκπληρωθεί.

Σε αυτή την ιστορική στιγμή, δηλώνουμε το φυσικό δικαίωμα του σλοβακικού έθνους για αυτοδιάθεση, όπως ενσωματώνεται από όλες τις διεθνείς συμφωνίες και συνθήκες σχετικά με το δικαίωμα των εθνών για αυτοδιάθεση.

Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των εθνών για αυτοδιάθεση, δηλώνουμε ότι επιθυμούμε επίσης να δημιουργήσουμε ελεύθερα τον τρόπο και τη μορφή της εθνικής και κρατικής ζωής, σεβόμενοι τα δικαιώματα όλων, όλων των πολιτών, εθνών, εθνικών μειονοτήτων, εθνικών ομάδων, τη δημοκρατική και ανθρωπιστική κληρονομιά της Ευρώπης και του κόσμου.

Με τη δήλωση αυτή, το Σλοβακικό Εθνικό Συμβούλιο δηλώνει την κυριαρχία της Σλοβακικής Δημοκρατίας ως βάση για ένα κυρίαρχο κράτος του Σλοβακικού έθνους.

Μπρατισλάβα, 17 Ιουλίου 1992

Αναφορές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]