Γενεαλογία Ρωμαίων Αυτοκρατόρων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Παρακάτω εμφανίζονται οι συγγενικές σχέσεις των Δυναστειών των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων:

 • Ισαύρων (Συριακής δυναστείας)
 • Νικηφόρου Α' του Λογοθέτου
 • Αμορίου
 • Μακεδόνων
 • Αργυρών
 • Κουρκούα (Τσιμισκή)
 • Φωκάδων
 • Παφλαγόνων
 • Δουκών
 • Κομνηνών
 • Αγγέλων
 • Λασκαριδών
 • Βατάτζηδων
 • Καντακουζηνών
 • Παλαιολόγων

Γενεαλογία ετών 286-474[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαξιμιανός
αυτ.Ανατολής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγία Ελένη
εκ Νικομηδίας
 
 
 
 
 
 
 
Κωνστάντιος Α΄ Χλωρός
 
 
 
 
 
 
 
Θεοδώρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μινερβίνη
 
Κωνσταντίνος Α'
 
Φαύστα
(κόρη Μαξιμιανού)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φλάβιος Δαλμάτιος
τιμητής
 
Γάλλα
 
 
 
Ιούλιος
Κωνστάντιος
 
 
 
Βασιλίνα
εξ Ελλάδος
 
Ιουλία Κωνσταντία
σύζ.Λικίνιος
αυτ.Δύσης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κρίσπος
 
Κωνσταντίνα
σύζ.1.Αννιβαλιανός
2.Γάλλος
 
Κωνσταντίνος Β'
 
Κωνστάντιος Β'
σύζ. 1.(1η κόρη
Ιουλίου Κωνστάντιου)
2.Ευσεβία
3.Φαυστίνα
 
Κώνστας Α'
 
Ελένη
σύζ. Ιουλιανός
αυτ.(360-363)
 
Αννιβαλιανός
σύζ.Κωνσταντίνα
(κόρη Κωνσταντίνου Α')
 
Γάλλος
σύζ.Κωνσταντίνα
(κόρη Κωνσταντίνου Α')
 
1η κόρη
σύζ.Κωνστάντιος Β'
 
2η κόρη
σύζ.Ιούστος
 
Ιουλιανός
σύζ.Ελένη
(κόρη Κωνσταντίνου Α')
 
Λικίνιος
ο νεότερος
καίσαρ Ανατολής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ουάλης
αυτ.Ανατολής (364-378)
 
Μαρίνα Σεβέρα
 
 
 
 
Ουαλεντινιανός Α'
αυτ.Δύσης (364-375)
 
 
 
 
 
 
 
Ιουστίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωσταντία
 
 
 
 
Γρατιανός
αυτ.Δύσης (375-383)
 
Ουαλεντινιανός Β'
αυτ.Δύσης (383-392)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αιλία Φλακίλλα
 
Θεοδόσιος Α'
αυτ.Ανατολής (379-392)
αυτ.(392-395)
 
Γάλλα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρκάδιος
αυτ.Ανατολής (395-408)
 
Ονώριος
αυτ.Δύσης (393-423)
 
Γάλλα Πλακιδία
 
Κωνστάντιος Γ΄
αυτ.Δύσης (421)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρκιανός
αυτ.Ανατολής
(450-457)
 
Πουλχερία
 
Θεοδόσιος Β'
αυτ.Ανατολής (408-450)
 
Ευδοκία
 
Ουαλεντινιανός Γ΄
αυτ.Δύσης (425-455)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Ουαλεντινιανός Γ΄
αυτ.Δύσης (425-455)
 
Λικινία Ευδοξία
 
2.Πετρώνιος Μάξιμος
αυτ.Δύσης (455)
 
Πλακιδία
 
Ολύβριος
αυτ.Δύσης (472)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βασιλίσκος
αυτ.Ανατολής (475-476)
 
Βηρίνα
 
Λέων Α'
αυτ.Ανατολής (457-474)
 
Μαρκία Ευφημία
 
Ανθέμιος
αυτ.Δύσης (467-472)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζήνων
αυτ.Ανατολής (474-75, 76-91)
 
Αριάδνη
 
Αναστάσιος Α'
αυτ.Ανατολής (491-518)
 
Λεοντία
 
Μαρκιανός
 
 
 
 
 
 
Λέων Β'
αυτ.Ανατολής (474)

Γενεαλογία ετών 717-1453[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Λέων Γ' Ίσαυρος
685-717-741
 
 
 
Κωνσταντίνος Ε' Ισαύρων
718-741-775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικηφόρος Α'
802-811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέων Δ' Ισαύρων
750-775-780
 
Ειρήνη η Αθηναία
752-803
797-802
 
Θεοφανώ
 
Σταυράκιος
811-812
 
Προκοπία
770-813
 
Μιχαήλ Α' Ραγκαβές
770-844
811-813
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος ΣΤ' Ισαύρων
771-780-797
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευφροσύνη Ισαύρων
790-839
 
Μιχαήλ Β' Αμορίου
770-820-829
 
Θέκλα
; - 823
 
Barca
 
Λέων Ε' Αρμένιος
775-813-820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεόφιλος Αμορίου
813-829-842
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Γ' Αμορίου
839-842-867
 
Ευδοκία Ιγγερίνα
840-882
 
Βασίλειος Α' Μακεδών
811-867-886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρωμανός Α' Λεκαπηνός
870-948
920-944
 
Λέων ΣΤ' Μακεδόνων
866-886-912
 
Αλέξανδρος Μακεδόνων
872-912-913
 
Βάρδας Φωκάς
ο πρεσβύτερος
878-968
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελένη Λεκαπηνή
910-961
 
Κωνσταντίνος Ζ' Μακεδόνων
905-920-959
 
 
 
 
 
 
 
Φωκά
 
 
Κουρκούας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρωμανός Β' Μακεδόνων
939-959-963
 
Θεοφανώ
941-976
 
Νικηφόρος Β' Φωκάς
912-963-969
 
Θεοδώρα Μακεδόνων
946- ;
 
Ιωάννης Α' Κουρκούας
925-969-976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βασίλειος Β' Μακεδόνων
958-976-1025
 
Κωνσταντίνος Η' Μακεδόνων
960-1025-1028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοδώρα Μακεδόνων
981-1055-1056
 
Ρωμανός Γ' Αργυρός
968-1028-1034
 
Ζωή Μακεδόνων
978-1028-1050
 
Μιχαήλ Δ΄ ο Παφλαγών
1010-1034-1041
 
Μαρία Παφλαγώνος
 
Στέφανος Καλαφάτης
 
Βασίλειος Αργυρός
b.970
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Δούκας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Ε'
Καλαφάτης

1015-1041-1042
 
Κωνσταντίνος
Διογένης
 
Αργυρού
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Δούκας
; -π.1088
 
Κωνσταντίνος Ι' Δούκας
1006-1059-1067
 
Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα
1021-1096
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρωμανός Δ' Διογένης
1032-1072
1068-71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Δούκας
; -1077
 
 
 
Μιχαήλ Ζ' Δούκας
1050-1090
1071-1078
 
 
Μαρία Βαγρατιδών "Αλανή"
1050-1103
 
 
Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης
1002-1081
1078-1081
 
 
 
 
 
 
 
Ειρήνη Δούκαινα
π.1066-1138
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Α' Κομνηνός
1048/56-1081-1118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Άγγελος
1085-1166
 
Θεοδώρα Κομνηνή
1096- ;
 
 
 
Ιωάννης Β' Κομνηνός
1087-1118-1143
 
Ισαάκιος Κομνηνός
1093-1152
 
Άννα Κομνηνή
1083–1153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Άγγελος
1122-1185
 
Ιωάννης Άγγελος
γενάρχης
δεσποτών Ηπείρου
 
 
 
Μανουήλ Α' Κομνηνός
1118-1143-1180
 
Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός
1118-1183-1185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισαάκιος Β΄ Άγγελος
1156-1204
1185-1195
 
 
 
 
 
Αλέξιος Γ' Άγγελος
1153-1211
1195-1203
 
 
 
Αλέξιος Β' Κομνηνός
1169-1180-1183
 
Μανουήλ Κομνηνός
αρχηγέτης Μεγαλοκομνηνών
αυτοκρατόρων Τραπεζούντος
 
 
 
 
 
Μανουήλ Λάσκαρης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Δ΄ Άγγελος
1182-1203-1204
 
Αλέξιος Ε΄ Δούκας
1140-1204
1204
 
Ευδοκία Αγγελίνα
 
 
 
 
 
 
Βασίλειος Βατάτζης
 
Άννα Αγγελίνα
1176-1212
 
Θεόδωρος Α' Λάσκαρης
1175-1204-1222
 
Κωνσταντίνος Λάσκαρης
; -1204-1205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Παλαιολόγος
 
Ειρήνη Αγγελίνα
 
Ισαάκιος Βατάτζης
; -1261
 
Ιωάννης Γ' Βατάτζης
1193-1222-1254
 
Ειρήνη Λασκαρίνα
;-1239
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Παλαιολόγος
 
Θεοδώρα Παλαιολογίνα
; - μεταξύ 1226-9
 
 
 
Ιωάννης Βατάτζης
1215- ;
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Β' Βατάτζης
1222-1254-1258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος
1223-1259-1282
 
 
 
Θεοδώρα Βατάτζαινα
1240-1303
 
 
 
 
 
Ιωάννης Δ' Βατάτζης
1250-1305
1258-1261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιβάν Γ' Μίτσο-Ασέν
ηγεμόνας Βουλγάρων
1259-1303
 
Ειρήνη Παλαιολογίνα
π.1256-πριν το 1328
 
 
 
Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος
1259-1332
1282-1328
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Μίτσο-Ασέν
; -1322
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγος
1277-1294-1320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός
π.1292-1383
1341/1947-1354
 
Ειρήνη Μίτσο-Ασέν
; - πριν το 1379
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος
1297-1328-1341
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ματθαίος Καντακουζηνός
1325-1383
1353-1357
 
 
 
Ελένη Καντακουζηνή
1333-1396
 
 
 
Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος
1332-1391
1341-76, 1379-90, 1390-91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος
1348-1385
1376-1379
 
 
 
Μανουήλ Β' Παλαιολόγος
1350-1391-1425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος
π.1370-1408
1390
 
Ιωάννης Η' Παλαιολόγος
1392-1425-1448
 
Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος
1405-1449-1453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Ε' Παλαιολόγος
1398-1403-1407