Γενεαλογία Ρωμαίων Αυτοκρατόρων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση


Έτη 286-474[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παρακάτω εμφανίζονται οι συγγενικές σχέσεις των Δυναστειών των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων:

 • Κωνσταντίνου Α΄
 • Θεοδοσίου
 • Ουαλεντινιανού Α΄ της Δύσης
 • Κωνστάντιου Γ΄ της Δύσης
 • Μαρκιανού
 • Λέοντος Α΄
 • Ζήνωνος

Γενεαλογία ετών 286-474[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαξιμιανός
αυτ. Ανατολής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγία Ελένη
εκ Νικομηδίας
 
 
 
 
 
 
 
Κωνστάντιος Α΄ Χλωρός
 
 
 
 
 
 
 
Θεοδώρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μινερβίνη
 
Κωνσταντίνος Α΄
 
Φαύστα
(κόρη Μαξιμιανού)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φλάβιος Δαλμάτιος
τιμητής
 
Γάλλα
 
 
 
Ιούλιος
Κωνστάντιος
 
 
 
Βασιλίνα
εξ Ελλάδος
 
Ιουλία Κωνσταντία
σύζ.Λικίνιος
αυτ.Δύσης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κρίσπος
 
Κωνσταντίνα
σύζ.1.Αννιβαλιανός
2.Γάλλος
 
Κωνσταντίνος Β΄
 
Κωνστάντιος Β'
σύζ. 1.(1η κόρη
Ιουλίου Κωνστάντιου)
2.Ευσεβία
3.Φαυστίνα
 
Κώνστας Α'
 
Ελένη
σύζ. Ιουλιανός
αυτ.(360-363)
 
Αννιβαλιανός
σύζ.Κωνσταντίνα
(κόρη Κωνσταντίνου Α')
 
Γάλλος
σύζ.Κωνσταντίνα
(κόρη Κωνσταντίνου Α')
 
1η κόρη
σύζ.Κωνστάντιος Β'
 
2η κόρη
σύζ.Ιούστος
 
Ιουλιανός
σύζ.Ελένη
(κόρη Κωνσταντίνου Α')
 
Λικίνιος
ο νεότερος
καίσαρ Ανατολής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ουάλης
αυτ.Ανατολής (364-378)
 
Μαρίνα Σεβέρα
 
 
 
 
Ουαλεντινιανός Α΄
αυτ.Δύσης (364-375)
 
 
 
 
 
 
 
Ιουστίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωσταντία
 
 
 
 
Γρατιανός
αυτ.Δύσης (375-383)
 
Ουαλεντινιανός Β'
αυτ.Δύσης (383-392)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αιλία Φλακίλλα
 
Θεοδόσιος Α'
αυτ.Ανατολής (379-392)
αυτ.(392-395)
 
Γάλλα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρκάδιος
αυτ.Ανατολής (395-408)
 
Ονώριος
αυτ.Δύσης (393-423)
 
Γάλλα Πλακιδία
 
Κωνστάντιος Γ΄
αυτ.Δύσης (421)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρκιανός
αυτ.Ανατολής
(450-457)
 
Πουλχερία
 
Θεοδόσιος Β'
αυτ.Ανατολής (408-450)
 
Ευδοκία
 
Ουαλεντινιανός Γ΄
αυτ.Δύσης (425-455)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Ουαλεντινιανός Γ΄
αυτ.Δύσης (425-455)
 
Λικινία Ευδοξία
 
2.Πετρώνιος Μάξιμος
αυτ.Δύσης (455)
 
Πλακιδία
 
Ολύβριος
αυτ.Δύσης (472)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βασιλίσκος
αυτ.Ανατολής (475-476)
 
Βηρίνα
 
Λέων Α'
αυτ.Ανατολής (457-474)
 
Μαρκία Ευφημία
 
Ανθέμιος
αυτ.Δύσης (467-472)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζήνων
αυτ.Ανατολής (474-75, 76-91)
 
Αριάδνη
 
Αναστάσιος Α'
αυτ.Ανατολής (491-518)
 
Λεοντία
 
Μαρκιανός
 
 
 
 
 
 
Λέων Β'
αυτ.Ανατολής (474)

Έτη 717-1453[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παρακάτω εμφανίζονται οι συγγενικές σχέσεις των Δυναστειών των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων:

 • Ισαύρων (Συριακής δυναστείας)
 • Νικηφόρου Α΄ του Λογοθέτου
 • Αμορίου
 • Μακεδόνων
 • Αργυρών
 • Κουρκούα
 • Φωκάδων
 • Παφλαγόνων
 • Δουκών
 • Κομνηνών
 • Αγγέλων
 • Λασκαριδών
 • Βατάτζηδων
 • Καντακουζηνών
 • Παλαιολόγων

Γενεαλογία ετών 717-1453[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Λέων Γ' Ίσαυρος
685-717-741
 
 
 
Κωνσταντίνος Ε' Ισαύρων
718-741-775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικηφόρος Α'
802-811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέων Δ' Ισαύρων
750-775-780
 
Ειρήνη η Αθηναία
752-803
797-802
 
Θεοφανώ
 
Σταυράκιος
811-812
 
Προκοπία
770-813
 
Μιχαήλ Α' Ραγκαβές
770-844
811-813
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος ΣΤ' Ισαύρων
771-780-797
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευφροσύνη Ισαύρων
790-839
 
Μιχαήλ Β' Αμορίου
770-820-829
 
Θέκλα
; - 823
 
Barca
 
Λέων Ε' Αρμένιος
775-813-820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεόφιλος Αμορίου
813-829-842
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Γ' Αμορίου
839-842-867
 
Ευδοκία Ιγγερίνα
840-882
 
Βασίλειος Α' Μακεδών
811-867-886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρωμανός Α' Λεκαπηνός
870-948
920-944
 
Λέων ΣΤ' Μακεδόνων
866-886-912
 
Αλέξανδρος Μακεδόνων
872-912-913
 
Βάρδας Φωκάς
ο πρεσβύτερος
878-968
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελένη Λεκαπηνή
910-961
 
Κωνσταντίνος Ζ' Μακεδόνων
905-920-959
 
 
 
 
 
 
 
Φωκά
 
 
Κουρκούας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρωμανός Β' Μακεδόνων
939-959-963
 
Θεοφανώ
941-976
 
Νικηφόρος Β' Φωκάς
912-963-969
 
Θεοδώρα Μακεδόνων
946- ;
 
Ιωάννης Α' Κουρκούας
925-969-976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βασίλειος Β' Μακεδόνων
958-976-1025
 
Κωνσταντίνος Η' Μακεδόνων
960-1025-1028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοδώρα Μακεδόνων
981-1055-1056
 
Ρωμανός Γ' Αργυρός
968-1028-1034
 
Ζωή Μακεδόνων
978-1028-1050
 
Μιχαήλ Δ΄ ο Παφλαγών
1010-1034-1041
 
Μαρία Παφλαγώνος
 
Στέφανος Καλαφάτης
 
Βασίλειος Αργυρός
b.970
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Δούκας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Ε'
Καλαφάτης

1015-1041-1042
 
Κωνσταντίνος
Διογένης
 
Αργυρού
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Δούκας
; -π.1088
 
Κωνσταντίνος Ι' Δούκας
1006-1059-1067
 
Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα
1021-1096
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρωμανός Δ' Διογένης
1032-1072
1068-71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Δούκας
; -1077
 
 
 
Μιχαήλ Ζ' Δούκας
1050-1090
1071-1078
 
 
Μαρία Βαγρατιδών "Αλανή"
1050-1103
 
 
Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης
1002-1081
1078-1081
 
 
 
 
 
 
 
Ειρήνη Δούκαινα
π.1066-1138
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Α' Κομνηνός
1048/56-1081-1118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Άγγελος
1085-1166
 
Θεοδώρα Κομνηνή
1096- ;
 
 
 
Ιωάννης Β' Κομνηνός
1087-1118-1143
 
Ισαάκιος Κομνηνός
1093-1152
 
Άννα Κομνηνή
1083–1153
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Άγγελος
1122-1185
 
Ιωάννης Άγγελος
γενάρχης
δεσποτών Ηπείρου
 
 
 
Μανουήλ Α' Κομνηνός
1118-1143-1180
 
Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός
1118-1183-1185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισαάκιος Β΄ Άγγελος
1156-1204
1185-1195
 
 
 
 
 
Αλέξιος Γ' Άγγελος
1153-1211
1195-1203
 
 
 
Αλέξιος Β' Κομνηνός
1169-1180-1183
 
Μανουήλ Κομνηνός
αρχηγέτης Μεγαλοκομνηνών
αυτοκρατόρων Τραπεζούντος
 
 
 
 
 
Μανουήλ Λάσκαρης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Δ΄ Άγγελος
1182-1203-1204
 
Αλέξιος Ε΄ Δούκας
1140-1204
1204
 
Ευδοκία Αγγελίνα
 
 
 
 
 
 
Βασίλειος Βατάτζης
 
Άννα Αγγελίνα
1176-1212
 
Θεόδωρος Α' Λάσκαρης
1175-1204-1222
 
Κωνσταντίνος Λάσκαρης
; -1204-1205
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Παλαιολόγος
 
Ειρήνη Αγγελίνα
 
Ισαάκιος Βατάτζης
; -1261
 
Ιωάννης Γ' Βατάτζης
1193-1222-1254
 
Ειρήνη Λασκαρίνα
;-1239
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Παλαιολόγος
 
Θεοδώρα Παλαιολογίνα
; - μεταξύ 1226-9
 
 
 
Ιωάννης Βατάτζης
1215- ;
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Β' Βατάτζης
1222-1254-1258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος
1223-1259-1282
 
 
 
Θεοδώρα Βατάτζαινα
1240-1303
 
 
 
 
 
Ιωάννης Δ' Βατάτζης
1250-1305
1258-1261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιβάν Γ' Μίτσο-Ασέν
ηγεμόνας Βουλγάρων
1259-1303
 
Ειρήνη Παλαιολογίνα
π.1256-πριν το 1328
 
 
 
Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος
1259-1332
1282-1328
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Μίτσο-Ασέν
; -1322
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγος
1277-1294-1320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός
π.1292-1383
1341/1947-1354
 
Ειρήνη Μίτσο-Ασέν
; - πριν το 1379
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος
1297-1328-1341
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ματθαίος Καντακουζηνός
1325-1383
1353-1357
 
 
 
Ελένη Καντακουζηνή
1333-1396
 
 
 
Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος
1332-1391
1341-76, 1379-90, 1390-91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος
1348-1385
1376-1379
 
 
 
Μανουήλ Β' Παλαιολόγος
1350-1391-1425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος
π.1370-1408
1390
 
Ιωάννης Η' Παλαιολόγος
1392-1425-1448
 
Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος
1405-1449-1453
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Ε' Παλαιολόγος
1398-1403-1407