Γενεαλογία Βυζαντινών Αυτοκρατόρων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Έτη 286-474[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Παρακάτω εμφανίζονται οι συγγενικές σχέσεις των Δυναστειών των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων:

 • Κωνσταντίνου Α΄
 • Θεοδοσίου Α΄
 • Ουαλεντινιανού Α΄ της Δύσης
 • Κωνστάντιου Γ΄ της Δύσης
 • Μαρκιανού
 • Λέοντος Α΄
 • Ζήνωνος
 • Ιουστινιανού Α΄
 • Ηρακλείου
 • Ισαύρων (Συριακής δυναστείας)
 • Νικηφόρου Α΄ του Λογοθέτου
 • Αμορίου (Φρυγικής δυναστείας)
 • Μακεδόνων
 • Αργυρών
 • Κουρκούα
 • Φωκάδων
 • Παφλαγόνων
 • Δουκών
 • Κομνηνών
 • Αγγέλων
 • Λασκαριδών
 • Βατάτζηδων
 • Παλαιολόγων
 • Καντακουζηνών

Γενεαλογία ετών 286-1462, από Κωνσταντίνου Α΄ έως Κωνσταντίνου ΙΒ΄[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαξιμιανός
αυτ. Ανατολής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αγία Ελένη
εκ Νικομηδίας
 
 
 
 
 
 
 
Κωνστάντιος Α΄ Χλωρός
 
 
 
 
 
 
 
Θεοδώρα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μινερβίνη
 
Κωνσταντίνος Α΄
 
Φαύστα
(κόρη Μαξιμιανού)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φλάβιος Δαλμάτιος
τιμητής
 
Γάλλα
 
 
 
Ιούλιος
Κωνστάντιος
 
 
 
Βασιλίνα
εξ Ελλάδος
 
Ιουλία Κωνσταντία
σύζ.Λικίνιος
αυτ.Δύσης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κρίσπος
 
Κωνσταντίνα
σύζ.1.Αννιβαλιανός
2.Γάλλος
 
Κωνσταντίνος Β΄
 
Κωνστάντιος Β΄
σύζ. 1.(1η κόρη
Ιουλίου Κωνστάντιου)
2.Ευσεβία
3.Φαυστίνα
 
Κώνστας Α΄
 
Ελένη
σύζ. Ιουλιανός
αυτ.(360-363)
 
Αννιβαλιανός
σύζ.Κωνσταντίνα
(κόρη Κωνσταντίνου Α΄)
 
Γάλλος
σύζ.Κωνσταντίνα
(κόρη Κωνσταντίνου Α΄)
 
1η κόρη
σύζ.Κωνστάντιος Β΄
 
2η κόρη
σύζ.Ιούστος
 
Ιουλιανός
σύζ.Ελένη
(κόρη Κωνσταντίνου Α΄)
 
Λικίνιος
ο νεότερος
καίσαρ Ανατολής
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ουάλης
αυτ.Ανατολής (364-378)
 
Μαρίνα Σεβέρα
 
 
 
 
Ουαλεντινιανός Α΄
αυτ.Δύσης (364-375)
 
 
 
 
 
 
 
Ιουστίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωσταντία
 
 
 
 
Γρατιανός
αυτ.Δύσης (375-383)
 
Ουαλεντινιανός Β΄
αυτ.Δύσης (383-392)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αιλία Φλασίλλα
 
Θεοδόσιος Α΄
αυτ.Ανατολής (379-392)
αυτ.(392-395)
 
Γάλλα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρκάδιος
αυτ.Ανατολής (395-408)
 
Ονώριος
αυτ.Δύσης (393-423)
 
Γάλλα Πλακιδία
 
Κωνστάντιος Γ΄
αυτ.Δύσης (421)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρκιανός
αυτ.Ανατολής
(450-457)
 
Πουλχερία
 
Θεοδόσιος Β΄
αυτ.Ανατολής (408-450)
 
Ευδοκία
 
Ουαλεντινιανός Γ΄
αυτ.Δύσης (425-455)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Ουαλεντινιανός Γ΄
αυτ. Δύσης (425-455)
 
Λικινία Ευδοξία
 
2.Πετρώνιος Μάξιμος
αυτ. Δύσης (455)
 
Πλακιδία
 
Ολύβριος
αυτ. Δύσης (472)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βασιλίσκος
αυτ.Ανατολής (475-476)
 
Βηρίνα
 
Λέων Α΄ Θράξ
Αυτ. Ανατολής (457-474)
 
Μαρκία Ευφημία
 
Ανθέμιος
αυτ.Δύσης (467-472)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
αδελφ.
 
 
 
 
 
Αναστάσιος Α΄
αυτ.Ανατολής (491-518)
 
Αριάδνη
 
Ζήνων
Αυτ. Ανατολής (474-75, 76-91)
 
Λεοντία
 
Μαρκιανός
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
κόρη
 
Ιουστίνος Α΄
(518-527)
 
Βιγιλαντία
 
Σαββάτιος
 
Λέων Β΄
Αυτ. Ανατολής (474)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοδώρα
 
Ιουστινιανός Α΄
Αυτ. Ρωμαίων (527-565)
 
Βιγιλαντία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναστάσιος
ύπατος το 517
 
(νόθη) Θεοδώρα
 
 
 
 
 
Ιουστίνος Β΄
(565-574)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρεόβινδος
 
 
 
Παύλος
 
 
 
(θετός) Τιβέριος Β΄
(574-582)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναστασία Αρεόβινδα
 
Πέτρος
 
Μαυρίκιος
(582-602)
 
Κωνσταντίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρία
 
Χοσρόης Β΄
 
αδελφή
 
Σαχρμπαράζ
 
 
 
 
 
Ηράκλειος
(610-641)
 
 
 
 
 
Μαρία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νίκη
 
Θεοδόσιος
 
Κωνσταντίνος Γ΄
(641)
 
Ηρακλεωνάς
(641)
 
γιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κώνστας Β΄
(641-668)
 
 
 
 
 
Ανδρέας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέων Γ΄ Ίσαυρος
(717-741)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Δ΄
(668-685)
 
 
 
 
 
Μαρτίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Ε΄ Ισαύρων
718-741-775
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νικηφόρος Α΄
802-811
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιουστινιανός Β΄
(685-695, 705-711)
 
 
 
 
 
γιος
Μαρτινάκιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέων Δ΄ Ισαύρων
750-775-780
 
Ειρήνη η Αθηναία
752-803
797-802
 
Θεοφανώ
 
Σταυράκιος
811-812
 
Προκοπία
770-813
 
Μιχαήλ Α΄ Ραγκαβές
770-844
811-813
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοφύλακτος Μαρτινάκιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος ΣΤ΄ Ισαύρων
771-780-797
 
 
 
 
 
 
 
Βαρδάνης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναστάσιος Μαρτινάκιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευφροσύνη Ισαύρων
790-839
 
Μιχαήλ Β΄ Αμορίου
770-820-829
 
Θέκλα
; - 823
 
Μπάρκα
 
Λέων Ε΄ Αρμένιος
775-813-820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ίγγκερ Μαρτινάκιος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεόφιλος Αμορίου
813-829-842
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
κόρη
Μαρτινάκιου
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Γ΄ Αμορίου
839-842-867
 
Ευδοκία Ιγγερίνα
840-882
 
Βασίλειος Α΄ Μακεδών
811-867-886
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρωμανός Α΄ Λεκαπηνός
870-948
920-944
 
Λέων ΣΤ΄ Μακεδόνων
866-886-912
 
Αλέξανδρος Μακεδόνων
872-912-913
 
Βάρδας Φωκάς
ο πρεσβύτερος
878-968
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ελένη Λεκαπηνή
910-961
 
Κωνσταντίνος Ζ΄ Μακεδόνων
905-920-959
 
 
 
 
 
 
 
 
κόρη
Φωκά
 
Κουρκούας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ρωμανός Β΄ Μακεδόνων
939-959-963
 
Θεοφανώ
941-976
 
Νικηφόρος Β΄ Φωκάς
912-963-969
 
Θεοδώρα Μακεδόνων
946- ;
 
Ιωάννης Α΄ Κουρκούας
925-969-976
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βασίλειος Β΄ Μακεδόνων
958-976-1025
 
Κωνσταντίνος Η΄ Μακεδόνων
960-1025-1028
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θεοδώρα Μακεδόνων
981-1055-1056
 
1.Ρωμανός Γ΄ Αργυρός
968-1028-1034
 
Ζωή Μακεδόνων
978-1028-1050
σύζ. 3.Κωνσταντίνος Θ΄ ο Μονομάχος
 
2.Μιχαήλ Δ΄ ο Παφλαγών
1010-1034-1041
 
Μαρία Παφλαγώνος
 
Στέφανος Καλαφάτης
 
Βασίλειος Αργυρός
γενν. 970
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Δούκας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Ε΄ Καλαφάτης
1015-1041-1042
 
Κωνσταντίνος
Διογένης
 
κόρη
Αργυρού
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Δούκας
απεβ. π.1088
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Ι΄ Δούκας
1006-1059-1067
 
Ευδοκία Μακρεμβολίτισσα
1021-1096
 
Ρωμανός Δ΄ Διογένης
1032-1072
1068-71
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Δούκας
απεβ. 1077
 
Ισαάκιος Α΄ Κομνηνός
(1057-1059)
 
Ιωάννης Κομνηνός
μέγας Δομέστικος
 
Μιχαήλ Ζ΄ Δούκας
1050-1090
1071-1078
 
Μαρία Βαγρατιδών "Αλανή"
1050-1103
 
Νικηφόρος Γ΄ Βοτανειάτης
1002-1081
1078-1081
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ειρήνη Δούκαινα
π.1066-1138
 
 
 
 
 
Αλέξιος Α΄ Κομνηνός
1048/56-1081-1118
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Άγγελος
1085-1166
 
Θεοδώρα Κομνηνή
1096- ;
 
 
 
Ιωάννης Β΄ Κομνηνός
1087-1118-1143
 
 
 
 
 
 
 
 
Άννα Κομνηνή
1083–1153
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισαάκιος Κομνηνός
1093-1152
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Άγγελος
γενάρχης
δεσποτών Ηπείρου
 
Ανδρόνικος Άγγελος
1122-1185
 
 
 
 
 
Μανουήλ Α΄ Κομνηνός
1118-1143-1180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός
1118-1183-1185
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ισαάκιος Β΄ Άγγελος
1156-1204
1185-1195
 
 
 
 
 
Αλέξιος Γ΄ Άγγελος
1153-1211
1195-1203
 
Αλέξιος Β΄ Κομνηνός
1169-1180-1183
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μανουήλ Λάσκαρης
 
 
 
Μανουήλ Κομνηνός
αρχηγέτης Μεγαλοκομνηνών
αυτοκρατόρων Τραπεζούντος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Δ΄ Άγγελος
1182-1203-1204
 
Αλέξιος Ε΄ Δούκας
1140-1204
1204
 
Ευδοκία Αγγελίνα
 
 
 
 
 
 
Βασίλειος Βατάτζης
 
 
 
Άννα Αγγελίνα
1176-1212
 
Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρης
1175-1204-1222
 
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Λάσκαρης
; -1204-1205
 
Αλέξιος Α΄
της Τραπεζούντας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Παλαιολόγος
 
Ειρήνη Αγγελίνα
 
Ισαάκιος Βατάτζης
; -1261
 
Ιωάννης Γ΄ Βατάτζης
1193-1222-1254
 
Ειρήνη Λασκαρίνα
;-1239
 
 
 
 
 
 
 
Μανουήλ Α΄
της Τραπεζούντας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Παλαιολόγος
 
Θεοδώρα Παλαιολογίνα
; - μεταξύ 1226-9
 
 
 
 
 
Ιωάννης Βατάτζης
1215- ;
 
 
 
Θεόδωρος Β΄ Βατάτζης
1222-1254-1258
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Β΄
της Τραπεζούντας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος
1223-1259-1282
 
 
 
 
 
Θεοδώρα Βατάτζη
1240-1303
 
 
 
Ιωάννης Δ΄ Βατάτζης
1250-1305
1258-1261
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Β΄
της Τραπεζούντας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΙΒάν Γ' Μίτσο-Ασέν
ηγεμόνας Βουλγάρων
1259-1303
 
Ειρήνη Παλαιολογίνα
π.1256-πριν το 1328
 
 
 
Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος
1259-1332
1282-1328
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βασίλειος
της Τραπεζούντας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Μίτσο-Ασέν
; -1322
 
 
 
 
 
Μιχαήλ Θ΄ Παλαιολόγος
1277-1294-1320
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Γ΄
της Τραπεζούντας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης ΣΤ΄ Καντακουζηνός
π.1292-1383
1341/1347-1354
 
Ειρήνη Μίτσο-Ασέν
; - πριν το 1379
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Γ΄ Παλαιολόγος
1297-1328-1341
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μανουήλ Γ΄
της Τραπεζούντας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ματθαίος Καντακουζηνός
1325-1383
1353-1357
 
Ελένη Καντακουζηνή
1333-1396
 
 
 
 
 
Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος
1332-1391
1341-76, 1379-90, 1390-91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αλέξιος Δ΄
της Τραπεζούντας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Δ΄ Παλαιολόγος
1348-1385
1376-1379
 
 
 
 
 
Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος
1350-1391-1425
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Ζ΄ Παλαιολόγος
π.1370-1408
1390
 
Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος
1392-1425-1448
 
Κωνσταντίνος ΙΒ΄ Παλαιολόγος
1405-1449-1453
 
Θωμάς Παλαιολόγος
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ανδρόνικος Ε΄ Παλαιολόγος
1398-1403-1407
 
 
 
 
 
Ιβάν Γ΄ της Ρωσίας
 
Ζωή (Σοφία) Παλαιολογίνα
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βασίλειος Γ΄ της Ρωσίας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιβάν Δ΄ ο τρομερός
τσάρος της Ρωσίας

Πηγές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Ostrogorsky, George (1997). History of the Byzantine State. New Jersey: Rutgers University Press. ISBN 978-0-8135-1198-6.
Στο λήμμα αυτό έχει ενσωματωθεί κείμενο από το λήμμα Family tree of the Byzantine emperors της Αγγλικής Βικιπαίδειας, η οποία διανέμεται υπό την GNU FDL και την CC-BY-SA 3.0. (ιστορικό/συντάκτες).