Βοηθητικά μηχανήματα πλοίων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Βοηθητικά μηχανήματα πλοίων εννοούμε όλα τα εγκατεστημένα ή φορητά μηχανήματα και συσκευές που είναι απαραίτητα για την πρόωση και τις λοιπές λειτουργίες του σκάφους.

Πίνακας περιεχομένων

Βοηθητικά μηχανήματα προώσεως[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα βοηθητικά μηχανήματα προώσεως είναι :

 • Ηλεκτρογεννήτριες
 • Αντλία παροχής ή τροφοδοτήσεως πετρελαίου
 • Αντλία λαδιού λιπάνσεως
 • Ψυγεία λαδιού
 • Φιλτροδιαχωριστές νερού/ καυσίμου
 • Φυγοκεντρικός καθαριστής λαδιού
 • Αντλία ψύξεως κυλίνδρων και πωμάτων
 • Ψυγείο νερού κύριας μηχανής
 • Αντλία ψύξεως εμβόλων και κυρίας μηχανής
 • Ψυγείο ψύξεως του ψυκτικού υγρού των εμβόλων
 • Αντλία κυκλοφορίας
 • Αεροσυμπιεστές
 • Φιάλες πεπιεσμένου αέρα (αεριοφυλάκια)
 • Βραστήρας

Βοηθητικά μηχανήματα χειρισμών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα βοηθητικά μηχανήματα χειρισμών είναι:

 • Μηχανήματα πηδαλιουχήσεως
 • Πρωραία έλικα χειρισμών
 • Σταθερωτής (stabilizer)
  • με πλευρικές δεξαμενές αντιδιατοιχίσεως
  • με γυροσκοπική συσκευή
  • με αντιδιατοιχιστικά πτερύγια
 • Εργάτες και βαρούλκα προσδέσεως
 • Βοηθητικά μηχανήματα ασφαλείας
 • Αντλία πυρκαγιάς
 • Αντλία ραντισμού νερού κατασβέσεως της πυρκαϊάς
 • Αντλία κύτους
 • Αντλία κινδύνου εξαντλήσεως κυτών.
 • Μηχανήματα τηλεχειρισμού θυρών στεγανών φρακτών

Βοηθητικά μηχανήματα βοηθητικών χρήσεων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Αντλία γενικής χρήσεως
 • Αντλία υγιεινής
 • Αντλία πόσιμου νερού
 • Αντλία νερού «λάτρας»
 • Αντλία ανάγκης πόσιμου-λάτρας
 • Μηχανήματα εξαντλήσεως βόθρων
 • Αντλίες έρματος
 • Αντλία μεταγγίσεως πετρελαίου
 • Ψυκτική εγκατάσταση
 • Εγκατάσταση κλιματισμού
 • Εγκατάσταση αερισμού. Μηχανήματα καθαρισμού νερού κυτών
 • Αντλία εξαερισμού δικτύου κύτους

Δίκτυα βοηθητικών εγκαταστάσεων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Δίκτυο κατασβέσεως της πυρκαγιάς
 • Δίκτυο εξαντλήσεως κυτών και αντιμετωπίσεως διαρροής, σωσίβια, διακλάδωση
 • Δίκτυο υγιεινής
 • Δίκτυο πόσιμου νερού
 • Δίκτυο λάτρας
 • Δίκτυο έρματος
 • Δίκτυο παραλαβής και μεταγγίσεως πετρελαίου

Δίκτυα της προωστήριας εγκατάστασης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Δίκτυο καυσίμου μηχανής (πετρελαίου)
 • Δίκτυο ψύξεως
 • Δίκτυο λιπάνσεως
 • Δίκτυο αέρος εκκινήσεως μηχανής
 • Περιγραφή δικτύου καυσίμου μηχανής

Αντλία τροφοδοσίας καυσίμου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η αντλία τροφοδοσίας καυσίμου εξηρτημένη γραναζωτή, αναρροφά το πετρέλαιο μέσω ενός αυτοκαθαριζόμενο προφίλτρου και δύο φίλτρων πετρελαίου από τη δεξαμενή καυσίμου και το καταθλίβει σε αγωγό της αντλίας εγχύσεως υψηλής πίεσης, όπου αυτή στη συνέχεια μέσω χαλύβδινων σωληνώσεων υψηλής πιέσεως και εγχυτήρων το διοχετεύει (εγχύει) στους θαλάμους καύσεως της μηχανής με τη μορφή λεπτότατων σταγονιδίων προκειμένου να επιδιωχθεί η διάσπαση – διάχυση – διείσδυση των σταγονιδίων, μέχρι των ακρότατων σημείων του στους θαλάμους καύσεως του κυλίνδρου της μηχανής, ώστε να αναμιχθεί με τον αέρα για την τέλεια καύση και την ανάπτυξη της μέγιστης ισχύος της μηχανής. Επίσης υπάρχουν οι γραμμές των αγωγών επιστροφής καυσίμου και επιστροφές υπολοίπων καυσίμου από εγχυτήρες που επιστρέφουν στο κύριο αγωγό καυσίμου.

Περιγραφή δικτύου ψύξεως μηχανής[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Σε ένα δίκτυο ψύξεως σύγχρονης μηχανής, το δίκτυο είναι κλειστό με γλυκό νερό ψυχόμενο με θάλασσα. Η φυγοκεντρική αντλία νερού ψύξεως εξηρτημένη από την Κ.Μ. αναρροφά το γλυκό νερό από τη δεξαμενή διαστολής γλυκού νερού (ψυγείο) το οποίο καταθλίβει μέσω του ψυγείου λαδιού στους κεντρικούς αγωγούς ψύξεως διανομής των δύο πλευρών της μηχανής και στη συνέχεια μέσω αγωγών διοχετεύεται για την ψύξη των χιτωνίων κυλίνδρων, των κυλινδροκεφαλών, την εξαγωγή καυσαερίων (πολλαπλή). Από τους κεντρικούς αγωγούς ψύξεως το νερό ψύξεως διοχετεύεται στον αγωγό νερού ψύξεως υπερπλήρωσης, όπου καταθλίβεται στο ψυγείο, αέρας υπερπλήρωσης καθώς και στους υπερπληρωτές καυσαερίων (turbo charger). Η θερμοκρασία του νερού ψύξεως ρυθμίζεται από τον ρυθμιστή θερμοκρασίας (θερμοστάτη). Η θάλασσα που αναρροφάται από την αντλία θάλασσας (bilge) μέσω αγωγού ψύχει το γλυκό νερό του ψυγείου διαστολής και μέρους του θαλασσινού νερού ψύχει το λάδι του αναστροφέα καθώς και τα έδρανα (κουζινέτα) του στροφαλοφόρου άξονα.

Περιγραφή δικτύου λιπάνσεως μηχανής[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • H αντλία λαδιού Κ.Μ. (αναρροφήσεως) αναρροφά το λάδι μέσω φίλτρου από το στροφαλοθάλαμο (καρτέρ) και μέσω αντλίας λαδιού Κ.Μ. (πιέσεως) το καταθλίβει μέσω ψυγείου (προς ψύξη) και φίλτρων λαδιού στο κεντρικό κανάλι (οχετό) διανομής. Η πίεση του δικτύου ρυθμίζεται από ρυθμιστική βαλβίδα (μεταβιβαστή λαδιού πιέσεως) καθώς και από διακόπτες ελέγχου πιέσεως και βαλβίδες τροφοδοσίας λαδιών. Η θερμοκρασία λαδιού ρυθμίζεται μέσω θερμοστάτη.
 • Από το κεντρικό κανάλι διανομής, το λάδι στέλνεται μέσω εκχυτών λαδιού στα έδρανα της βάσεως και μέσα από ελαιαγωγούς που είναι ανοιγμένοι στο εσωτερικό του στροφαλοφόρου άξονα φτάνει στα κομβία των μπιελών. Στη συνέχεια περνώντας με πίεση μέσα από αγωγούς στο εσωτερικό των μπιελών εκτινάσσεται με δύναμη από εκχυτές. Στο εσωτερικό των εμβόλων παίρνει τη θερμότητα και επιστρέφει στο καρτέρ και ακολουθείται εκ νέου αυτή η πορεία καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας της μηχανής. Από δευτερεύουσες λήψεις με βοηθητικούς αγωγούς διανομής από το κύριο κανάλι τροφοδοσίας λιπαίνονται τα αξονικά έδρανα και γρανάζια των εκκεντροφόρων καθώς και ένα κανάλι που λιπαίνει τον turbo charger (υπερπληρωτή καυσαερίων).
 • Με το δίκτυο λιπάνσεως επιδιώκεται η κυκλοφορία του λαδιού σε διάφορα σημεία της μηχανής για το περιορισμό τριβών και φθορών, ψύξη των διαφόρων εξαρτημάτων (εμβόλων, κομβίων κ.λπ.) καθώς επίσης και για τον καθαρισμό των διαφόρων επιφανειών από τα εξανθρακώματα και ρινίσματα των μετάλλων, τα οποία συμπαρασύρει το λάδι.

Αντιπροσωπευτικοί τύποι των ψυγείων που χρησιμοποιούνται στις Μ.Ε.Κ.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στις Μ.Ε.Κ. χρησιμοποιούνται πολύ τα ψυγεία των διαφόρων ρευστών που σχετίζονται με τη λειτουργία τους. Αυτά είναι κατά κανόνα ψυγεία-ψυκτήρες (δεδομένου ότι μέσα σ’ αυτά δεν γίνεται συμπύκνωση ατμών), τύπου επιφανειακής μεταδόσεως της θερμότητας, αυλωτά, κυψελωτά, ή με πλάκες.

 • Ψυγείο νερού ψύξεως της μηχανής
 • Ψυγείο λαδιού
 • Ψυγεία νερού ψύξεως καυστήρων

Περιγραφή ψυγείου νερού ψύξεως και ψυγείου λαδιού της Μ.Ε.Κ.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στο ψυγείο νερού πραγματοποιείται η ψύξη του νερού ψύξεως της μηχανής, το οποίο κυκλοφορείται από την αντλία σε κλειστό κύκλωμα. Το θαλασσινό νερό κυκλοφορεί μέσα στους αυλούς, ενώ εξωτερικά από αυτούς σε πολλαπλές διαδρομές, λόγω των διαφραγμάτων κυκλοφορεί το ψυχόμενο γλυκό νερό.

Το ψυγείο λαδιού χρησιμεύει για την ψύξη του λαδιού λιπάνσεως της μηχανής. Είναι τύπου αυλωτού ή κυψελωτού ή με επίπεδες ψυκτικές πλάκες και η ψύξη γίνεται με κυκλοφορία θαλασσινού νερού, που καταθλίβεται από την αντλία κυκλοφορίας θάλασσας και αφού πρώτα πραγματοποιήσει την ψύξη του νερού ψύξεως της μηχανής. Εφοδιάζεται όπως και το ψυγείο νερού με θερμοστατική βαλβίδα ελέγχου.

Ανεμιστήρες και κατηγορίες κατάταξης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ανεμιστήρες είναι μηχανήματα με τα οποία επιτυγχάνουμε την κυκλοφορία του αέρα (ή και αερίων) και τις επιθυμητές κάθε φορά μεταβολές της εντάσεως του ρεύματος αυτής.

Τους χρησιμοποιούμε στις μηχανολογικές εγκαταστάσεις στα πλοία ως:

 • Ανεμιστήρες τεχνητού ελκυσμού των λεβήτων
 • Ανεμιστήρες ή και εξαεριστήρες χώρων και διαμερισμάτων

Περιγραφή εγκατάστασης παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η εγκατάσταση αυτή αποσκοπεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διανομή της για ηλεκτροφωτισμό του πλοίου και κίνηση ή λειτουργία των ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων συσκευών ή μηχανισμών του.

Είναι η πιο μεγάλη βοηθητική εγκατάσταση, από την οποία εξαρτώνται το μεγαλύτερο μέρος των βοηθητικών λειτουργιών του πλοίου που σχετίζονται με την ασφάλεια, τους χειρισμούς και το φορτίο. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξαρτάται ακόμη και η λειτουργία της εγκαταστάσεως προώσεως.

Αποτελείται κατά κανόνα :

 • από μία ή περισσότερες ηλεκτρογεννήτριες, και μία πετρελαιογεννήτρια κινδύνου που κινούνται με κατάλληλες θερμικές μηχανές, και
 • από συστοιχίες συσσωρευτών ή εγκατάσταση χαμηλής τάσεως.

Επίσης ανήκουν σ’ αυτήν και ο κύριος πίνακας διανομής, ο πίνακας γεννήτριας κινδύνου και άλλοι βοηθητικοί πίνακες διανομής των διαφόρων υποσταθμών ελέγχου του πλοίου. Τέλος η εγκατάσταση ολοκληρώνεται από τις απαραίτητες ηλεκτρικές καλωδιώσεις, τους ηλεκτροκινητήρες των διαφόρων μηχανημάτων και τους πίνακες ελέγχου αυτών

Μέσα που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί η πρόωση του πλοίου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Κινητήρια μηχανή
 • Ενδιάμεση άτρακτος
 • Ελικοφόρα άτρακτος
 • Έλικα.
 • Ωστικός τριβέας

Ο ωστικός τριβέας που χρησιμεύει για να παραλαμβάνει την ώθηση της έλικας και να τη μεταφέρει στο σκάφος, το οποίο έτσι κινείται. Το ειδικής κατασκευής κουμπί του περιστρέφεται μαζί με την ενδιάμεση άτρακτο ή ιδιαίτερο τμήμα ατράκτου που λέγεται ωστική άτρακτος, ενώ το πλαίσιό του προσαρμόζεται σταθερά στο σκάφος.

 • Χοάνη
 • Μειωτήρας
 • Ακροπρυμναία στηρίγματα
 • Μειωτήρας – αναστροφέας – ρεβέρσα Μ.Ε.Κ.

Είναι σύστημα μηχανισμού για την αναπόδιση του πλοίου από πρόσω σε ανάποδα και αντίστροφα με την μηχανή στρεφόμενη πάντοτε κατά την αυτήν φορά.

Μειωτήρας γιατί είναι παράλληλα και μηχανισμός περιορισμού της περιστροφικής ταχύτητας του ελικοφόρου άξονα σε σχέση με την περιστροφή του κινητήρα π.χ. κινητήρας 2.500 rpm (στροφές/λεπτό) – ελικοφόρος άξονας 1000 rpm (στροφές/λεπτό). Στο παράδειγμα αυτό η σχέση μετάδοσης είναι 2,5:1.

Περιγραφή της χοάνης και των ακροπρυμναίων στηριγμάτων του ελικοφόρου άξονος (ατράκτου)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Το σημείο όπου η ελικοφόρα άτρακτος διαπερνά το σκάφος και τοποθετείται ο τριβέας εδράσεώς της, λέγεται γενικά χοάνη (χωνί). Εκεί τοποθετείται στυπειοθλίπτης, για να διατηρείται η στεγανότητα μεταξύ του εσωτερικού του σκάφους και της θάλασσας. Έτσι δεν εισέρχεται θαλασσινό νερό μέσα στο σκάφος. Η χοάνη λιπαίνεται ιδιαίτερα με παχύρρευστο λάδι, που εισέρχεται σ’ αυτήν λόγω βαρύτητας ή με τη βοήθεια μικρής χειραντλίας.
 • Σε πλοία με δύο ή και περισσότερες έλικες, λόγω του ειδικού σχήματος της πρύμνης τους, οι ακροπρυμναίοι τριβείς τοποθετούνται σε ορισμένη απόσταση από τις χοάνες για την καλύτερη υποστήριξη του άξονα και την χωρίς κραδασμούς κίνηση αυτού και της έλικας.
 • Οι τριβείς είναι κρεμαστοί ή στηρίζονται με ειδικούς βραχίονες σε σχήμα «V», «Η» ή «A».
 • Λίπανση των τριβέων χοάνης και ακροπρυμναίων στηριγμάτων.
 • Με την βοήθεια χειραντλίας το λάδι αναρροφάται από δεξαμενή λαδιού λιπάνσεως και μέσω σωλήνα κααταθλίψεως του λαδιού λιπαίνεται ο τριβέας χοάνης καθώς και τα ακροπρυμναία στηρίγματα.
 • Μέρος του λαδιού μετά τη λίπανση διαφεύγει προς τη θάλασσα και γι’ αυτό πρέπει κατά συχνά διαστήματα να συμπληρώνεται το λάδι, όταν δε το πλοίο δεξαμενίζεται, να ελέγχεται η κατάσταση της συσκευής στεγανότητας.

Πρωραίος έλικας χειρισμών – τοποθέτηση και χρησιμότητα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Στο τμήμα της πρώρας κάτω από την ίσαλο γραμμή του πλοίου τοποθετείται εγκάρσιος στεγανός σωλήνας, ο οποίος διαπερνά το πλοίο από τη μια στην άλλη πλευρά. Μέσα στον σωλήνα αυτόν περιστρέφεται η έλικα χειρισμών. Τα πτερύγια της έχουν μεταβλητή κλίση και μεταβλητό βήμα. Περιστρέφεται μέσω οδοντοτών τροχών από κατακόρυφο ηλεκτροκινητήρα ευρισκόμενο μέσα στο σκάφος.
 • Αντλίες - ανεξάρτητες / εξαρτημένες.
 • Αντλίες γενικά ονομάζονται μηχανήματα που αναρροφούν υγρό από έναν χώρο (αναρρόφηση) και το καταθλίβουν με πίεση σε άλλο. Για να πραγματοποιήσουν τον σκοπό τους καταναλώνουν μηχανικό έργο και δημιουργούν δυναμική ή κινητική ενέργεια στο υγρό. Γι' αυτό χαρακτηρίζονται ως εργομηχανές, σε αντιδιαστολή με τις γνωστές μας κινητήριες μηχανές. Για τη λειτουργία των αντλιών χρησιμοποιούνται μηχανήματα που την κινούν και λέγονται κινητήρια μηχανήματα της αντλίας. Αυτά είναι σε μεγάλη κλίμακα ηλεκτροκινητήρες. Μπορεί όμως μία αντλία μικρής παροχής να είναι και χειροκίνητη.

Κατηγορίες κατάταξης αντλιών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι αντλίες των ναυτικών εγκαταστάσεων κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις αντλίες εκτοπίσεως και τις κεντρόφυγες αντλίες.

Α) Αντλίες εκτοπίσεως

Σ΄ αυτές το υγρό μετακινείται από την αναρρόφηση προς τη κατάθλιψη με μηχανική μεταβολή του όγκου ενός η περισσοτέρων θαλάμων. Υποδιαιρούνται σε:

 • εμβολοφόρες
 • περιστροφικές

Β) Αντλίες κεντρόφυγες.

Σ’ αυτές το υγρό μετακινείται με την κεντρόφυγα δύναμη, η οποία μεταδίδεται σ’ αυτό από κατάλληλό περιστρεφόμενο στροφείο ή στροφεία, μέσω των οποίων το υγρό ρέει από την αναρρόφηση στην κατάθλιψη.

Κατ’ άλλη κατάταξη οι αντλίες διαιρούνται σε παλινδρομικές και περιστροφικές. Ως παλινδρομικές νοούνται οι εμβολοφόρες εκτοπίσεως. Οι περιστροφικές εξάλλου υποδιαιρούνται σε:

 • περιστροφικές αντλίες εκτοπίσεως και
 • περιστροφικές αντλίες ροής.

Κάθε αντλία χαρακτηρίζεται από ορισμένα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν τις ικανότητες της. Τα στοιχεία αυτά είναι:

 • Τα διάφορα ύψη της αντλίας
 • Η παροχή της
 • Οι διάφοροι βαθμοί αποδόσεως και το έργο της
 • Η ισχύς ή ιπποδύναμη που απαιτείται για την κίνησή της

Τα ύψη των αντλιών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Στατικό ύψος αναρροφήσεως Ηα
 • Στατικό ύψος καταθλίψεως Ηκ
 • Στατικό ύψος Ησ
 • Ύψος αντιστάσεων Ηr
 • Ολικό ύψος Ηολ
 • Μανομετρικό ύψος της αντλίας Ημ είναι το ολικό ύψος Ηολ αν από αυτό αφαιρέσουμε τις εξωτερικές αντιστάσεις των σωληνώσεων αναρροφήσεως και καταθλίψεως ,δηλαδή εκείνες. που δημιουργούνται στις σωληνώσεις μέχρι τα περιαυχένια συνδέσεως τους με την αντλία .Το ύψος αυτό είναι αναγκαίο για να χαρακτηρίσει την ικανότητα της αντλίας μόνης.

Μέγιστο θεωρητικό ύψος από το οποίο θα μπορούσε να αναρροφήσει μια αντλία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το μέγιστο θεωρητικό ύψος από το οποίο θα μπορούσε να αναρροφήσει μια αντλία είναι 10,33 m ή 34,5 ft.To πραγματικό όμως ύψος αναρροφήσεως της ,από το οποίο νοείται η πραγματική ικανότητα της αντλίας για αναρρόφηση, είναι αισθητά μικρότερο από το θεωρητικό δεδομένου ότι η ικανότητα αυτή της αντλίας επηρεάζεται κατά ποικίλους τρόπους από διάφορους παράγοντες.

Αναρρόφηση της αντλίας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η αναρρόφηση της αντλίας οφείλεται στο κενό που δημιουργεί η αντλία μέσα στο θάλαμό της. Το κενό αυτό είναι ,κατά τα γνωστά, μία απόλυτη πίεση μικρότερη από εκείνη που επικρατεί στην ελεύθερη επιφάνεια του υγρού και η οποία συνήθως είναι η ατμοσφαιρική ή ορθότερα η κάθε φορά βαρομετρική πίεση. Έτσι το υγρό λόγω της διαφοράς αυτής των πιέσεων αναγκάζεται να κινηθεί μέσα στη σωλήνωση της αναρροφήσεως από το χώρο της ψηλότερης πιέσεως, δηλαδή της ατμοσφαιρικής, προς το χώρο της χαμηλότερης, δηλαδή προς το θάλαμο αναρροφήσεως της αντλίας.

Φαινόμενο σπηλαίωσης στις φυγοκεντρικές αντλίες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Όταν στην αναρρόφηση των φυγοκεντρικών αντλιών το υγρό εξατμίζεται με αποτέλεσμα τη δημιουργία φυσαλίδων , οι οποίες διακόπτουν τη συνέχεια της ροής ,υποβιβάζουν την απόδοση της αντλίας ,αλλά το σοβαρότερο είναι ότι προσπίπτουν στο στροφείο και το κέλυφος με δύναμη και προκαλούν τη μηχανική διάβρωση τους .

Κατηγορίες ρυθμιστών αντλιών και παράγοντες επηρρεασμού της[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

• Ρυθμιστές σταθερής πιέσεως καταθλίψεως. • Ρυθμιστές σταθερής ταχύτητας της αντλίας. • Ρυθμιστές διαφορικής πιέσεως. • Αυτόματοι διακόπτες υπερταχύνσεως. • Διακόπτες υπερβολικής αντιθλίψεως. Οι παράγοντες επηρεάζουν την ικανότητα αναρροφήσεως της αντλίας. • Από τη θερμοκρασία του υγρού. • Από το ειδικό βάρος του υγρού. • Από το ιξώδες του υγρού. • Από τις αντιστάσεις στη σωλήνωση της αναρροφήσεως. • Από τις βαλβίδες της αντλίας. • Από τη στεγανότητα του σωλήνα αναρροφήσεως. • Από διάφορες άλλες αιτίες που εξαρτώνται από τον τύπο της αντλίας.

Χρησιμότητα φυγοκεντρικών αντλιών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι φυγοκεντρικές αντλίες ακτινικής και αξονικής ροής χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση για τη διακίνηση όλων των μη ιξωδών ρευστών στα πλοία.

Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα των φυγόκεντρων αντλιών.

 • Η απλότητα της κατασκευής τους.
 • Το συμπαγές της κατασκευής τους .
 • Το ταχύστροφό τους.
 • Οικονομία σε όγκο και βάρος και χαμηλό κόστος.
 • Υψηλή και συνεχής παροχή.
 • Ομαλή λειτουργία.

Αντίθετα μειονεκτούν επειδή δεν αναρροφούν ευχερώς .Επίσης δεν παρέχουν μεγάλα ύψη καταθλίψεως, αυτό όμως αντιμετωπίζεται ,αν κατασκευάζονται ως πολυβάθμιες. Εγκατάσταση των αντλιών.

 • Η εγκατάσταση των αντλιών πρέπει να γίνεται κατά κανόνα όσο το δυνατό πλησιέστερα στην πηγή του υγρού και έτσι ,ώστε η επιθεώρηση και η παρακολούθηση τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους να είναι ευχερής.
 • Η διάταξη των σωληνώσεων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερη και με τον ελάχιστο δυνατόν αριθμό καμπυλών και οργάνων παρακολουθήσεως και ελέγχου. Οι ηλεκτροκινητήρες των αντλιών ,όταν τοποθετούνται σε υγρούς χώρους μέσα στα πλοία ,πρέπει να είναι προστατευμένου τύπου.

Ένα άλλο σημείο ,όπου πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εγκατάσταση των αντλιών ,είναι η ευθυγράμμιση μεταξύ του ηλεκτροκινητήρα και της αντλίας. Μέθοδοι λιπάνσεως τριβέων των φυγόκεντρων αντλιών.

 • -Με περιστρεφόμενο δακτύλιο.
 • -Με σφαιροτριβείς που λιπαίνονται με λίπος.
 • -Με σφαιροτριβείς που λιπαίνονται με λάδι.
 • -Με σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας λαδιού.

Διατάξεις των Νηογνωμόνων που αφορούν τις αντλίες. Περιλαμβάνουν διατάξεις για τις αντλίες και αναφέρονται στην εξάντληση των κυτών ή την άντληση νερού πυρκαϊάς ή τα μέσα διακινήσεως για μεταφορά υγρών ή εύφλεκτων καυσίμων ή υγροποιημένων αερίων κλπ. Πηδάλιο – Κύρια μέρη της εγκατάστασης ηλεκτροϋδραυλικού πηδαλίου . Το πηδάλιο είναι το μέσο με το οποίο το πλοίο- σκάφος αλλάζει κατεύθυνση και ακολουθεί την επιθυμητή κάθε φορά πορεία.

 • Το σύστημα τηλεκινήσεως .
 • Το μηχάνημα κινήσεως του πηδαλίου.
 • Το μηχανισμό στροφής του πηδαλίου.

Με το σύστημα τηλεκινήσεως επιτυγχάνεται από τη γέφυρα η μετάδοση των κινήσεων του οιακοστρόφιου προς το μηχάνημα του πηδαλίου δηλαδή ο έλεγχος του μηχανήματος από τον πηδαλιούχο. Διακρίνεται σε δύο γενικά τύπους ,δηλαδή τον τύπο με οδηγό κινητήρα συνεχούς ρεύματος και τον τύπο με σύγχρονους κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος. To κύριο στοιχείο του μηχανήματος του ηλεκτροϋδραυλικού πηδαλίου είναι μια ή κατά κανόνα δύο αντλίες που μπορούν να εργάζονται χωριστά ή και ταυτόχρονα εν παραλλήλω. Η αντλία του μηχανήματος συνδέεται με το μηχανισμό στρέψεως του πηδαλίου με δυο σωλήνες , οι οποίοι χρησιμεύουν άλλοτε ως αναρροφητικοί και άλλοτε ως καταθλιπτικοί του λαδιού. Η αντλία στρέφεται συνεχώς από κατάλληλο ηλεκτροκινητήρα.

 • Παλινδρομικός εμβολοφόρος μηχανισμός στρέψης του πηδαλίου.

Ο παλινδρομικός εμβολοφόρος αποτελείται από δύο κυλίνδρους με ένα ή δύο έμβολα βυθίσεως. Μέσα σ’ αυτά επενεργεί η αναρρόφηση και η κατάθλιψη της αντλίας του μηχανήματος πηδαλίου και η ενέργεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση των εμβόλων. Η μετακίνηση αυτή μέσω βραχιόνων ή ζυγώματος μεταδίδεται στον κορμό του πηδαλίου και τα στρέφει.

Ηλεκτροκίνητα συστήματα πηδαλίου και τηλεχειρισμός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Ο τηλεχειρισμός σκοπό έχει να μας παρέχει την δυνατότητα του εξ αποστάσεως ελέγχου του μηχανήματος πηδαλίου.
  • Μηχανήματα αγκυροβολίας και προσδέσεως.
 • Για την αγκυροβολία γενικά η οποία συνίσταται σε πόντιση και ανάσπαση της άγκυρας χρησιμοποιείται ο εργάτης της άγκυρας. Για την πρυμνοδέτηση ή γενικά την πρόσδεση του πλοίου χρησιμοποιούνται τα βαρούλκα προσδέσεως.
  • Με τους όρους εργάτης και βαρούλκο άγκυρας εννοούμε μηχανισμό με κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα που φέρει προσαρμοσμένο τύμπανο ή έλικτρο με ιδιαίτερο σχήμα. Το τύμπανο έχει μικρότερη διάμετρο γύρω από το μέσο του, μπορεί να περιστραφεί και κατά τις δύο φορές περιστροφής και φέρει ειδικής μορφής οδοντώσεις ή γλυφές, οι οποίες κατά την περιστροφή του δέχονται τους κρίκους της μετακινούμενης αλυσίδας, γι’ αυτό ονομάζεται αλυσέλικτρο.
  • Ηλεκτροκίνητος και Ηλεκτροϋδραυλικός εργάτης.
  • Ο ηλεκτροκίνητος εργάτης κινείται από ηλεκτροκινητήρα συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος. Οι εναλλασσόμενου ρεύματος εργάτες έχουν δυο βαθμίδες ταχύτητας, δηλαδή μια πλήρους ταχύτητας και μία μισής ενώ οι συνεχούς ρεύματος έχουν από τρεις έως πέντε ταχύτητες κινήσεως.

Σ’ έναν ηλεκτροϋδραυλικό εργάτη διακρίνουμε τον ηλεκτροκινητήρα που στρέφει με σταθερή ταχύτητα δύο αντλίες τύπου Waterbury με περιστρεφόμενα έμβολα μεταβλητής διαδρομής κατά την αξονική έννοια.

 • Ψύξη και Κλιματισμός- Μέρη μιας συνηθισμένης ψυκτικής εγκατάστασης με συμπιεστή.
 • Ψύξη είναι ο υποβιβασμός της θερμοκρασίας με αφαίρεση γενικώς θερμότητας από τα προς ψύξη σώματα ή χώρους.

Κλιματισμός είναι η προπαρασκευή του αέρα με τις κατάλληλες τιμές ποσοτήτων υδρατμών ώστε να κυκλοφορεί και να χρησιμοποιείται κάθε φορά σε διάφορους χώρους ανάλογα με τις συνθήκες και τις ειδικές περιπτώσεις που προκύπτουν από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο κλιματισμός αποτελείται από τα επιμέρους εξαρτήματα:

 • Συμπιεστής
 • Συμπυκνωτής ή ψυγείο του αερίου.
 • Εκτονωτής ή εκτονωτική βαλβίδα.
 • Εξατμιστής.

Κλιματιστικές εγκαταστάσεις –Σκοπός[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι κλιματιστικές εγκαταστάσεις είναι εργομηχανές αντίστοιχες προς τις ψυκτικές και αποσκοπούν στο να αποκτήσει ο αέρας τις κατάλληλες τιμές ανάλογα με τις περιπτώσεις των διαφόρων χαρακτηριστικών του.

Υγρασία-Σχετική υγρασία και τι προκαλεί.[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το ποσό των υδρατμών που περιέχεται στον αέρα, έχει μεγάλη επίδραση στην άνεση του ανθρώπου . Ο όρος υγρασία χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιεκτικότητας του αέρα σε υδρατμούς. Όταν ο αέρας περιέχει μεγάλο ποσοστό υγρασίας ,προκαλεί αίσθημα δυσφορίας.

Σχετική υγρασία είναι ο λόγος του βάρους των υδρατμών σε δείγμα αέρα προς το βάρος των υδρατμών που θα συγκρατούσε το ίδιο μίγμα αέρα σε κατάσταση κορεσμού. Ο λόγος αυτός αναφέρεται πάντοτε επι τοίς εκατό.

Η σχετική υγρασία προκαλεί την ευεξία ή τη δυσφορία στον άνθρωπο και ως εκ τούτου η σημασία της είναι μεγάλη.

Κυκλοφορία αέρα μέσα στους διάφορους χώρους του πλοίου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η κυκλοφορία αέρα μέσα στους διάφορους χώρους του πλοίου γίνεται με τους αγωγούς διανομής ανεμιστήρων. Για τους χώρους εργασίας και ενδιαιτήσεως αυτό επιτυγχάνεται με αγωγούς διανομής από το δίκτυο παροχής και το κεντρικό δίκτυο εξαερισμού. Η μεγάλη χρησιμοποίηση φορητών ανεμιστήρων ,ειδικά σε χώρους ενδιαιτήσεως, βελτιώνει ουσιωδώς την κυκλοφορία. Στους θερμούς χώρους μηχανημάτων ο ψυχρός αέρας οδηγείται απευθείας στη θέση της φυλακής και ο εξαεριστήρας είναι τοποθετημένος πάνω από τα θερμά σημεία. Έτσι χρησιμοποιείται καλύτερα ο εξαερισμός.

Φυγόκεντροι διαχωριστές[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι φυγόκεντροι διαχωριστές που χαρακτηρίζονται ως καθαριστές( μέσα στους οποίους διαχωρίζεται το φυγοκεντριζόμενο υγρό από το νερό και τις στερεές ύλες και ιζήματα) και ως διαυγαστήρες(μέσα στους οποίους το ήδη καθαρισμένο υγρό απαλλαγμένο από το νερό, υποβάλλεται σε φυγοκέντριση για την απαλλαγή του από λεπτότατες μόνο ξένες ύλες και ιζήματα, τα οποία μετά τον καθαρισμό παρέμειναν σ’ αυτό). είναι περιστροφικά μηχανήματα, με τα οποία , και με τη βοήθεια της φυγόκεντρης δυνάμεως, επιτυγχάνουμε την κάθαρση του πετρελαίου και του λαδιού από το νερό και τις ξένες ύλες που περιέχουν. Ακολουθεί λίστα:

 • Εκχυτήρες. Οι εγχυτήρες είναι γενικά αντλητικές συσκευές που χρησιμοποιούν γρήγορη ροή ενός ρευστού για την αναρρόφηση και διακίνηση ενός άλλου.

Οι εγχυτήρες χαρακτηρίζονται ως ανυψωτικοί και μη ανυψωτικοί ανάλογα με το αν αναπτύσσουν κενό στη σωλήνωση της αναρροφήσεως κατά την εκκίνηση ή όχι. Οι μη ανυψωτικοί εκχυτήρες τοποθετούνται πάντοτε κάτω από τη στάθμη του προς άντληση υγρού και ανάλογα με τον τρόπο χρησιμοποιήσεώς τους στα πλοία οι εκχυτήρες διακρίνονται σε:

 • Εκχυτήρες εξαντλήσεως κυτών ή απλά εκχυτήρες κύτους.
 • Εκχυτήρες ακαθάρτων ή εκχυτήρες βόθρου.
 • Εκχυτήρες έρματος.
 • Εκχυτήρες τροφοδοτήσεως.
 • Εκχυτήρες προπληρώσεως.
 • Εκχυτήρες κενού ή εκχυτήρες αέρα κ.τ.λ.
 • Αεροσυμπιεστές. Οι αεροσυμπιεστές είναι μηχανήματα, με τα οποία επιτυγχάνουμε την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα. Αναρροφούν τον αέρα από το περιβάλλον, τον συμπιέζουν σε πιέσεις μεγαλύτερες από την ατμοσφαιρική και τον καταθλίβουν συμπιεσμένο για αποθήκευση σε ελεγχόμενους κλειστούς χώρους , που ονομάζονται αεριοφυλάκια ή αεροφιάλες, και στα κατάλληλα δίκτυα για παραπέρα χρησιμοποίηση του.

Χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα στα πλοία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο πεπιεσμένος αέρας χρησιμοποιείται ευρύτερα στα ποία σε πολλές και ποικίλες περιπτώσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

 • Εκκίνηση Μ.Ε.Κ.
 • Λειτουργία αεροθαλάμων συμπλέκτη- αναστροφέα μικρών Ντηζελοκίνητων πλοίων.
 • Τροφοδότηση λεβήτων που λειτουργούν με καύση υπό πίεση.
 • Τροφοδότηση αεροστροβίλων.
 • Καθαρισμός λήψεως θάλασσας που έχουν τυχόν αποφραχθεί.
 • Σάρωση δίχρονων Μ.Ε.Κ.
 • Υπερπλήρωση δίχρονων και τετράχρονων Μ.Ε.Κ.
 • Λειτουργία αεροκίνητου μηχανισμού στρέψεως κυρίων μηχανών (κρίκος).
 • Λειτουργία πέδης (φρένου) ελικοφώρων αξόνων.
 • Πλήρωση πνευμόνων δικτύου υγιεινής, πόσιμου κ.λ.π.
 • Πλήρωση αεροκωνωδών αντλιών.
 • Εκδίωξη και αερισμός δικτύων υγρού φορτίου πετρελαιοφόρων.
 • Λειτουργία αεροκίνητων εργαλείων, όπως αερόσφυρες, αεροκοπίδες, αεροτρύπανα, εκτονωτικά αυλών(αεροκίνητα σύσπαστα).

Τύποι αεροσυμπιεστών[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Α) Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές.
 • Σε απλής ενέργειας.
 • Σε διπλής ενέργειας.
  • Β) Περιστροφικοί αεροσυμπιεστές εκτοπίσεως.
  • Γ)Περιστροφικοί αεροσυμπιεστές ροής.
  • Μέρη του εμβολοφόρου συμπιεστή.
 • Το σύστημα συμπιέσεως.
 • Το σύστημα κινήσεως.
 • Το σύστημα λιπάνσεως.
 • Το σύστημα ψύξεως.
 • Το σύστημα εκφορτώσεως.
 • Ο αυτόματος μηχανισμός κρατήσεως.
 • Η διάταξη ελέγχου σταθερής ταχύτητας.
 • Το σύστημα αποθηκεύσεως και διανομής.
 • Το σύστημα αυτόματης εκκινήσεως- κρατήσεως του αεροσυμπιεστή ή σύστημα σταθερής πιέσεως του αέρα καταθλίψεως.

Εναλλακτήρες θερμότητας(ψυγεία) και ψυκτήρες[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομάζονται συσκευές, με τις οποίες επιτυγχάνεται η μεταβίβαση ποσού θερμότητας από ένα ρευστό σε ένα άλλο με χαμηλότερη θερμοκρασία.

Με τους εναλλακτήρες θερμότητας επιδιώκεται είτε η θέρμανση ενός ρευστού από άλλο με υψηλότερη θερμοκρασία, οπότε γενικά ονομάζονται θερμαντήρες, είτε η αφαίρεση θερμότητας, δηλαδή η ψύξη ενός ρευστού από ένα άλλο με χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε ονομάζονται ψυγεία ή ψυκτήρες. Σε περιπτώσεις που κατά την εναλλαγή πραγματοποιείται εξάτμιση ή συμπύκνωση του ενός ρευστού με σταθερή , ως γνωστό, θερμοκρασία, τότε οι εναλλακτήρες ονομάζονται ειδικότερα εξατμιστήρες και συμπυκνωτές.

  • Ψυγεία ή ψυκτήρες(coolers).

Με τον όρο ψυγεία εννοούμε γενικά εναλλακτήρες, με τους οποίους επιτυγχάνουμε τον υποβιβασμό της θερμοκρασίας ή την ψύξη ενός ρευστού από ένα άλλο, το οποίο γι’ αυτό καλείται ψυκτικό μέσο.

Όταν το ψυχόμενο ρευστό βρίσκεται σε κατάσταση ατμών γίνεται μετάβαση του ρευστού σε υγρή κατάσταση. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις ψυγείων ατμομηχανών και ψυκτικών μηχανών, οπότε τα ψυγεία καλούνται ορθότερα ψυγεία συμπυκνώσεως ή απλά συμπυκνωτές. Όταν το ψυχόμενο ρευστό είναι υγρό, π. χ λάδι λιπάνσεως, νερό ,τότε τα ψυγεία ονομάζονται ψυκτήρες.

  • Εναλλακτήρες επιφάνειας( Αυλωτοί-Κυψελωτοί-Με επίπεδες ψυκτικές πλάκες).

Χρησιμοποιούνται στα πλοία. Τα δύο ρευστά, το θερμό και το ψυχρό, διαχωρίζονται πάντοτε μεταξύ τους από διαχωριστικό μεταλλικό σώμα ορισμένου πάχους. Αυτό μπορεί να είναι διαχωριστική πλάκα ή συνηθέστερα το σώμα σωλήνα μέσα στον οποίο κυκλοφορεί το ένα ρευστό, ενώ εξωτερικά ο σωλήνας αυτός περιβάλλεται από το άλλο.

Επιθεώρηση –έλεγχος- συντήρηση των ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων του πλοίου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Σε όλα τα κυκλώματα να είναι ορθά συνδεδεμένα.
 • Στις ηλεκτρικές επαφές να είναι καθαρές και γενικά χαμηλής αντίστασης.
 • Στα κινητά μέρη των μηχανημάτων να λειτουργούν ελεύθερα.
 • Οι διάφορες μονώσεις να είναι σε καλή κατάσταση και υψηλής αντίστασης.

Απαιτήσεις ικανοποιητικής λειτουργίας των ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων του πλοίου[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Ο περιοδικός καθαρισμός και έλεγχος των ηλεκτρικών μηχανημάτων έχει σαν αποτέλεσμα την ομαλή τους λειτουργία και τον έγκαιρο εντοπισμό ελαττωμάτων πριν αυτά εξελιχθούν σε σοβαρή πηγή ανωμαλίας.
 • Η αφαίρεση χρώματος από τις ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να αποφεύγεται. Η σκόνη των χρωμάτων αποτελείται από διαβρωτικές και ημιαγωγικές ουσίες που βλάπτουν την μόνωση. Ποτέ δεν πρέπει να εκτελείται βαφή μονωτικών επιφανειών σε ηλεκτρικές συσκευές.

Συσκευές και μηχανήματα χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία από το νερό και την υγρασία.

 • Ο πίνακας γεννητριών.
 • Οι γεννήτριες.
 • Οι ακροδέκτες γεννητριών ή μετασχηματιστών.
 • Ο Πίνακας διανομής ή ελέγχου ανοιχτού τύπου.

Ο Καθαρισμός των ηλεκτρικών συσκευών από την σκόνη και τις ξένες ουσίες.

 • Με ύφασμα που δεν αφήνει χνούδι.
 • Με ξηρό και καθαρό πεπιεσμένο αέρα πίεσης περίπου 30 LB/IN2
 • Με ηλεκτρική σκούπα κενού, που θεωρείται ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος.

• Με χρήση διαλυτικών υγρών για την αφαίρεση λιπωδών επικαθήσεων που καλό είναι να αποφεύγεται γιατί είναι τοξικές, διαβρωτικές κα επιβλαβείς όταν έλθουν σε επαφή με τις ψήκτρες. Επιθεώρηση ελίκων αφού προηγουμένως καθαριστούν για να διαπιστωθεί:

 • Αν υπάρχει στρέβλωση ή αποκοπή τεμαχίων των πτερυγίων.
 • Αν υπάρχουν σπηλαιώσεις.
 • Αν υπάρχουν ρωγμές.

Έλεγχος- επιθεώρηση στις χοάνες των ελικοφόρων αξόνων.

Οι χοάνες των ελικοφόρων αξόνων θα εξετάζονται προσεχτικά αν είναι καλά στερεωμένες πάνω στο κέλυφος του σκάφους ή αν παρουσιάζουν ρωγμές ή επικίνδυνες διαβρώσεις στα σημεία στήριξής τους. Θα εξακριβώνεται και θα επαληθεύεται η ευθυγράμμιση των χοανών των ελικοφόρων αξόνων και των ακροστηριγμάτων αυτών. Θα ελέγχεται η στεγανότητα των στυπιοθλιπτών η στεγανότητα στο μπροστινό μέρος της χοάνης του ελικοφόρου άξονα και η στερέωση τους τη χοάνη.

 • Αντικατάσταση των ελαστικών τριβέων των μπρακέτων χοανών των ελικοφόρων αξόνων.
 • Επιβάλλεται όταν έχει καταστραφεί (ή συνηθέστερα αποκολληθεί από το κέλυφός του) το ελαστικό των τριβέων ή όταν η μέγιστη ελευθερία (χάρη) τριβέα- άξονα υπερβαίνει το 2% της αξονικής διαμέτρου. Εφόσον δεν γίνεται εξαγωγή του άξονα, στα μη στεγανά συστήματα οι ελευθερίες μεταξύ του άξονα και του τελικού τριβέα χοάνης και ‘V’ λαμβάνονται με κατάλληλα ‘φίλερ’.
 • Μετρήσεις ελευθεριών μεταξύ του άξονα και του τελικού τριβέα χοάνης και ‘V’.
 • Οι μετρήσεις των ελευθεριών μεταξύ των γίνονται με κατάλληλα ‘φίλερ’.
 • Εξαγωγή του άξονα για επιθεώρηση.
 • Εφόσον δεν υπάρχουν υπερβολικές ελευθερίες μεταξύ του τελικού τριβέα και του άξονα, ή κάτι άλλο ασυνήθιστο που να επιβάλλει την άμεση εξαγωγή του άξονα για επιθεώρηση ,οι άξονες που είναι ανοξείδωτοι επιθεωρούνται με εξαγωγή ανά τέσσερα (4) χρόνια.

Στοιχεία ελέγχου που αφορούν τα πηδάλια[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Κατά την παραμονή του σκάφους στη ξηρά θα ελέγχεται επίσης η κατάσταση του πηδαλίου. Θα λαμβάνεται η ελευθερία του άξονα του πηδαλίου και του τριβέα του , καθώς και των γόμφων αν υπάρχουν .Η ελευθερία αυτή για ανοικτό σύστημα , δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 2% της διαμέτρου του άξονα
 • Κραδασμοί στο σκάφος που εντοπίζονται συχνά και ποιες είναι οι αιτίες του.
 • Αν στο σκάφος παρατηρούνται κραδασμοί τότε συχνά η αιτία τους εντοπίζεται στο αξονικό σύστημα. Μπορεί να οφείλονται σε υπερβολικές ελευθερίες , ή έλλειψης ευθυγράμμισης των αξονικών συστημάτων ή ελαττώματα της έλικας που δυνατόν να μη διαπιστώνονται χωρίς ειδικές μετρήσεις και ελέγχους , όπως για παράδειγμα ανομοιομορφία βήματος ,έλλειψη ζυγοστάθμισης κλπ. Αν οι παρουσιαζόμενοι κραδασμοί συνοδεύονται από υπερθέρμανση των τριβέων , θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση τριβέα έστω και αν οι ελευθερίες είναι μικρότερες το 2% της διαμέτρου.

Κατασκευαστικά στοιχεία των ψυγείων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • α)Το κέλυφος και τα πώματα.
 • β)Αυλοφόρες πλάκες –αυλοί-στυπειοθλίπτες αυλών.
 • γ)Αντιδιαβρωτική προστασία των ψυγείων.
 • δ)Τα εξαρτήματα του ψυγείου.

Κυριότερη ένδειξη ικανοποιητικής λειτουργίας του ψυγείου. Κατά τη λειτουργία της κύριας μηχανής η κυριότερη ένδειξη ικανοποιητικής ανταποκρίσεως του ψυγείου στις απαιτήσεις της μηχανολογικής εγκαταστάσεως του πλοίου είναι η τιμή του κενού, του οποίου η σημασία άλλωστε είναι μεγίστη για την απόδοση της. Το κενό το μετράμε με το κενόμετρο. Κυριότερες αιτίες χαμηλού κενού στις απαιτήσεις της μηχανολογικής εγκατάστασης του πλοίου.

 • -Διαρροή αέρα μέσα στα μηχανήματα και συσκευές που βρίσκονται υπό κενό.
 • -Αντικανονική λειτουργία της συσκευής απαγωγής αέρα .
 • -Αντικανονική απαγωγή του συμπυκνώματος από το ψυγείο .
 • -Υψηλή θερμοκρασία του νερού κυκλοφορίας (σε θερμά κλίματα)
 • -Ανεπαρκής ροή νερού κυκλοφορίας οφειλόμενη σε μικρή ταχύτητα της αντλίας κυκλοφορίας ή μερική έμφραξη των αυλών.
 • -Υπερφόρτιση του ψυγείου και υπερθέρμανση του.
 • -Ακάθαρτο ψυγείο στο εσωτερικό των αυλών λόγω αλάτων και στο εξωτερικό λόγω επικαθήσεων λαδιού που ενδεχομένως μπορούν να προέρχονται είτε από την εσωτερική λίπανση μηχανημάτων είτε και από διαρροή του θερμαντήρα λαδιού λιπάνσεως των φυγοκεντρικών καθαριστών.

Εργασίες συντήρησης που απαιτούνται για την προφύλαξη των ψυγείων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • α) Για την προφύλαξη του ψυγείου από την ενέργεια διαβρώσεως λόγω ηλεκτρολυτικής ενέργειας χρησιμοποιούνται προστατευτικές πλάκες από ψευδάργυρο ή μαλακό χάλυβα.Για την προστασία των αυλών εξωτερικά από τη μηχανική ενέργεια του ρευστού τοποθετούνται πριν από την εισαγωγή του σ’αυτό προφυλακτικά ελάσματα ,ώστε να μην προσπίπτει αυτός κατευθείαν επάνω τους.
 • β)Στα εμπορικά πλοία συνήθως καθαρίζονται οι επιφάνειες του ψυγείου που είναι σε επαφή με τη θάλασσα από τη λάσπη και τις καθαλατώσεις με χημικά παρασκευάσματα.
 • γ)Για την αφαίρεση των ελαιωδών επικαθήσεων επάνω στους αυλούς εκτελείται ο βρασμός του ψυγείου.
 • δ)Τα σε ακινησία ψυγεία πρέπει να συντηρούνται ή τελείως γεμάτα νερό προς το χώρο της θάλασσας ή τελείως κενά ,ανάλογα με τη μέθοδο στεγανοποιήσεως των άκρων των αυλών.

Τρόποι εκτέλεσης δοκιμής στεγανότητας των ψυγείων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Θέτουμε το χώρο ρευστού υπό πίεση αέρα 5 p.s.i. και γεμίζουμε σιγά-σιγά το χώρο θάλασσας του ψυγείου με νερό τοποθετώντας τις θυρίδες επιθεωρήσεως επάνω στα πώματα, καθώς το νερό ανέρχεται κοντά στα ανοίγματά τους .Σε περίπτωση διαρροής αυλού θα παρουσιασθούν φυσαλίδες αέρα. Για τον έλεγχο διαρροής των αυλών ,που βρίσκονται πάνω από το κατώτερο άκρο της ψηλότερης θυρίδας ,χρησιμοποιούμε φλόγα κεριού ή επάλειψη με παχύ στρώμα διαλύσεως σαπουνιού, οπότε ο εξερχόμενος αέρας σε περίπτωση διαρροής θα διαταράξει ή θα σβήσει τη φλόγα ή θα δημιουργήσει φυσαλίδες με περίβλημα σαπουνιού
 • Για τον έλεγχο μεγάλων διαρροών που οφείλονται σε διάρρηξη αυλών αφαιρούμε τις θυρίδες επιθεωρήσεως και θέτουμε σε λειτουργία τους εγχυτήρες . Προσεγγίζουμε φλόγα στα άκρα των αυλών ,οπότε αυτή θα απορροφάται από τα διαρρέοντα. Κατά την εκτέλεση της δοκιμής ,η ψύξη των ψυγείων εγχυτήρων πρέπει να εξασφαλίζεται με τη λειτουργία της αντλίας συμπυκνώματος στην επανακυκλοφορία.
 • Ένας εύκολος τρόπος ελέγχου των διαρροών είναι αυτός που εκτελείται με τον ανιχνευτή διαρροών της εταιρείας Βull και Roberts.

• Μέρη του ψυγείου στα οποία γίνονται συνήθως επισκευές. • Οι επισκευές των ψυγείων αφορούν κυρίως τις αυλοφόρες πλάκες και τους αυλούς. • .Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να ληφθούν (πολύ σύντομα) τα κατάλληλα μέτρα –έλεγχοι για να αποφευχθούν φθορές –βλάβες των ψυγείων.

• Σε περίπτωση μεγάλης εκτάσεως εισόδου αέρα στο ψυγείο το κενό θα ελαττωθεί σοβαρά και πρέπει να ληφθούν πολύ γρήγορα τα κατάλληλα μέτρα αποκαταστάσεως . • Βαλβίδες – επιστόμια – διακόπτες. • Είναι εξαρτήματα ελέγχου της ροής των ρευστών. • Αποτελούνται κατά κανόνα από κιβώτιο με δύο ανοίγματα ,ένα για την • εισαγωγή και ένα για την έξοδο του ρευστού. • Υλικά και εξαρτήματα σωληνώσεων. • Για την κατασκευή των σωλήνων των πλοίων χρησιμοποιούνται: ο χυτοσίδηρος , ο ελατός σίδηρος , ο χάλυβας , ο χαλκός , ο ορείχαλκος , ο μόλυβδος και ορισμένα σιδηρούχα ή μη σιδηρούχα κράματα μετάλλων . • Ως εξαρτήματα που προσαρμόζονται στους σωλήνες θεωρούνται οι διάφορες ενώσεις , βαλβίδες , διακόπτες , ασφαλιστικά επιστόμια , μειωτήρες πιέσεως , αποχωριστές, ατμοπαγίδες κλπ. • Τα υλικά στεγανότητας αυτών και διάφορα παρεμβύσματα είναι ινώδη ή μεταλλικά. • Σύνδεση των σωλήνων. • Η σύνδεση των σωλήνων πραγματοποιείται με τους συνδέσμους (κ.ρακόρ), περιαυχένια (κ.φλάντζες), ολισθαίνουσες ενώσεις (κ.γλίστρες) και τις ενώσεις ή καμπύλες διαστολής και κατά τρόπο , ώστε να επιτρέπουν την ευχερή αποσύνδεση τμημάτων των σωληνώσεων για • επιθεώρηση, επισκευή, αντικατάσταση ή τροποποίηση . • Φίλτρα και που τοποθετούνται. • Σε κατάλληλα σημεία των σωληνώσεων ατμού , νερού , λαδιού, πετρελαίου τοποθετούνται φίλτρα και στραγγιστήρια. Αυτά έχουν ως σκοπό τη διήθηση και την απαλλαγή των ρευστών που κυκλοφορούν από τις ακαθαρσίες και τις ξένες ύλες που περιέχονται σ’ αυτά.

Κυριότεροι τύποι φίλτρων[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Μεταλλικά
 • Δικτυωτά.
 • Φίλτρα απορροφητικά τα οποία είναι δύο ειδών :
  • -φίλτρα βαμβακερά.
  • -φίλτρα τσόχας.
 • Διηθητικά φίλτρα.
 • Μαγνητικά φίλτρα.

Τομείς ενός πλοίου και τι περιλαμβάνει ο καθένας[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

 • Ναυπηγικός- Ναυτιλιακός- Ηλεκτρομηχανολογικός.
 • Ηλεκτρομηχανολογικός τομέας ενός σκάφους.
 • Μηχανές πρόωσης , πρωστήρια εγκατάσταση, δίκτυα , ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, αντλίες , όργανα μηχανής γέφυρας , μετάδοση κίνησης , αξονικά συστήματα, έλικες – πηδάλια , ηλεκτρομηχανές , συσσωρευτές , πίνακες διανομής , καλωδιώσεις φωτισμού και ηλεκτρικών συστημάτων, βοηθητικά μηχανήματα και όλες οι αντλίες εξαρτημένες Κ.Μ. και ανεξάρτητες ηλεκτροκίνητες , μέσα συνεννόησης , τηλέφωνα ναυτικού τύπου, φωναγωγοί , VHF / UHF , SSB.

Τύποι εγκατάστασης μηχανών στα σκάφη-πλοία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι εγκαταστάσεως μηχανών για τα σκάφη:

 • Ι) Εσωλέμβιες

Η μηχανή είναι εγκατεστημένη μέσα στο σκάφος και συνδέεται με την προπέλα μέσω άξονα , που περνά από μια οπή της πρύμνης ή μια τσιμούχα στο πίσω μέρος της . Ένα παρόμοιο σύστημα με την προπέλα είναι το σύστημα «τζετ»: η μηχανή που βρίσκεται μέσα στο σκάφος οδηγεί μια αντλία ή ένα στροφείο προωθήσεως , που παράγουν δύναμη νερού , η οποία προωθεί και οδηγεί.

 • ΙΙ) Εξωλέμβιες

Η μηχανή και ο άξονας μεταδόσεως είναι τοποθετημένα σε ένα κέλυφος , που αναρτάται στην πρύμνη του σκάφους.

 • ΙΙΙ) Εξωτερική μετάδοση κινήσεως , ή έσω – έξω

Εδώ η μηχανή είναι μέσα στο σκάφος , αλλά αντι για άξονα και «περάσματα» του άξονα από την πρύμνη , υπάρχει μια μονάδα μεταδόσεως έξω από το σκάφος παρόμοια με εξωλέμβια , αλλά συνδεδεμένη με αυτή τη μηχανή μέσα στο σκάφος.

Κινητήρας εσωτερικής καύσης[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι τύπος κινητήρα στον οποίο το καύσιμο καίγεται στο εσωτερικό του και η υψηλή πίεση που δημιουργεί, χρησιμοποιείται άμεσα για την παραγωγή κίνησης. Η κίνηση αυτή μπορεί να μεταδίδεται είτε από τα έμβολα όπως στους συμβατικούς κινητήρες βενζίνης και πετρελαιοκινητήρες είτε από ένα στροφείο στον περιστροφικό κινητήρα (ΒΑΝΚΕΛ) και στους στροβιλοκινητήρες.

 • Κυλινδρισμός (κυβισμός) ενός κινητήρα.

Κυλινδρισμός/ Κυβισμός ενός κινητήρα είναι η συνολική χωρητικότητα όλων των κυλίνδρων του κινητήρα από το επάνω μέχρι το κάτω σημείο της διαδρομής των εμβόλων. Μετριέται σε κυβικά εκατοστά, λίτρα και Η. Π. Α σε ΙΝ3 .

 • Κυλινδροκεφαλή

Κυλινδροκεφαλή είναι το τμήμα εκείνο της μηχανής που βιδώνεται στο επάνω μέρος του κορμού της και είναι συμπαγές σώμα από χυτοσίδηρο ή κράμα αλουμινίου. Συνήθως φέρει τους θαλάμους καύσης, το μηχανισμό των βαλβίδων και τους αγωγούς νερού ή τα πτερύγια στους αερόψυκτους κινητήρες.

 • Κάρτερ της μηχανής.

Κάρτερ μηχανής είναι δεξαμενή λαδιού βιδωμένη στο κάτω μέρος του στροφαλοθαλάμου. Συνήθως το λάδι αναρροφάται από την αντλία του λαδιού και διανέμεται στους τριβείς του κινητήρα και τα άλλα κινούμενα εξαρτήματα.

 • Πολλαπλή εισαγωγής -Πολλαπλή εξαγωγής.
  • Πολλαπλή εισαγωγής είναι χυτός μεταλλικός αγωγός ή συγκρότημα σωλήνων βιδωμένο στον κινητήρα για την μεταφορά του μίγματος βενζίνας- αέρα από το καρμπυρατέρ (βενζινοκινητήρες) ή μεταφορά αέρα εισαγωγής στους πετρελαιοκινητήρες.
  • Πολλαπλή εξαγωγής είναι μονοκόμματο συγκρότημα σωλήνων ή χωριστοί σωλήνες από χυτοσίδηρο, βιδωμένο ή στον κινητήρα για την μεταφορά των καυσαερίων στο σύστημα εξάτμισης ή στον στροβιλοσυμπιεστή για την κίνηση του, προκειμένου μέσω του φυσητήρα να προκαλέσει εισαγωγή- συμπίεση αέρα – μεταφορά στην πολλαπλή εισαγωγής στους πετρελαιοκινητήρες και βενζινοκινητήρες.
 • Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου κινητήρα.

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου είναι ένας ηλεκτρονικός εγκέφαλος που ρυθμίζει την λειτουργία του κινητήρα με χρήση πληροφοριών που παίρνει από διάφορους αισθητήρες που ελέγχουν συγκεκριμένα μεγέθη λειτουργίας του κινητήρα (ΣΤΡΟΦΕΣ –ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ-ΡΟΗ ΑΕΡΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ- ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ κ. τ. λ)

 • Στροβιλοσυμπιεστής- στροβιλοφυσητήρας(TURBO) - Μηχανικός υπερσυμπιεστής.
  • Στροβιλοσυμπιεστής είναι ένας συμπιεστής αέρα που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του κινητήρα με περισσότερο αέρα (υπερπλήρωση) απ’ αυτόν που μπορεί να αναρροφήσει μόνος του και η κίνηση του γίνεται – επιτυγχάνεται με την κινητική ενέργεια των καυσαερίων και πολλές φορές ονομάζεται υπερσυμπιεστής εξάτμισης(TURBO)
  • Μηχανικός υπερσυμπιεστής ονομάζεται επειδή παίρνει κίνηση από την μηχανή (εξηρτημένος) και στην περίπτωση αυτή δεν γίνεται – επιτυγχάνεται η κίνηση του μέσω των καυσαερίων όπως στον στροβιλοσυμπιεστή.

Ο όρος υπερσυμπιεστής είναι γενικός κα περιγράφει τόσο τους υπερσυμπιεστές εξάτμισης όσο και τους μηχανικούς υπερσυμπιεστές.

 • Σύστημα έγχυσης (ψεκασμού) καυσίμου.
 • Σύστημα έγχυσης (ψεκασμού) κινητήρα είναι οποιοδήποτε σύστημα ρυθμίζει την τροφοδοσία καυσίμου στον κινητήρα σύμφωνα με την στοιχειομετρική αναλογία που απαιτείται κάθε χρονική στιγμή. Το καύσιμο ψεκάζεται από ειδικά ακροφύσια (μπεκ) εγχυτήρες με την βοήθεια μιας αντλίας (Υ. Π) αντί να εξαερώνεται στο καρμπυρατέρ για τους βενζινοκινητήρες.
 • Φαινόμενο της σπηλαίωσης και αερισμού.
  • Σπηλαίωση είναι το φαινόμενο εκείνο όταν η ροή του νερού δεν μπορεί να ακολουθήσει το περίγραμμα ενός γρήγορα κινούμενου υποθαλάσσια αντικειμένου, όπως ένα κέλυφος ποδιού ή μια προπέλα. Σπηλαίωση προκαλεί διάβρωση στην επιφάνεια του ποδιού ή της προπέλας.
  • Αερισμός δημιουργείται από την ροή αέρος στην επιφάνεια ή από αέρια εξατμίσεως που μαζεύονται γύρω από την προπέλα με αποτέλεσμα την υπερτάχυνση της προπέλας και την μείωση της ταχύτητας του σκάφους.
  • Καθοδική προστασία.

Καθοδική προστασία είναι εάν δύο διαφορετικά μέταλλα ή κράματα μετάλλων βρεθούν βυθισμένα μέσα σε ένα υγρό όπως είναι το θαλασσινό νερό και σε μικρή απόσταση ένα από τα δύο παρουσιάζει το φαινόμενο της σκωρίασης.

 • Τοποθέτηση ανοδίων στα σκάφη.
 • Στη πρύμνη του πλοίου.
 • Στα πηδάλια.
 • Στους έλικες-άξονες.
 • Στα ψυγεία των μηχανών.
 • Στις εξαγωγές ψύξεως μηχανών.
 • Στις δεξαμενές θαλασσίου έρματος.
 • Στις ηλεκτρομηχανές.(Η/Ζ)
 • Επιθέωρηση ελίκων(αφού προηγουμένως καθαριστούν).
 • Επιθεωρούνται για στρέβλωση ή αποκοπή τεμαχίων των πτερυγίων και αν υπάρχουν σπηλαιώσεις ή ρωγμές
                 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ
                 ΤΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΛΣ(ΕΑ)ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
                 ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ε.Ν