Βοήθεια:Πρότυπο

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Όταν το λογισμικό συναντήσει σε μια σελίδα οτιδήποτε ανάμεσα σε διπλές αγκύλες θεωρεί ότι πρόκειται για πρότυπο και ενσωματώνει την αντίστοιχη σελίδα. Αρχικά ελέγχει αν υπάρχει σελίδα του ονοματοχώρου Πρότυπο, με αυτήν την ονομασία και κατόπιν αν υπάρχει οποιοδήποτε άρθρο με αυτήν την ονομασία. Αν π.χ. σε μια σελίδα περιλαμβάνεται το {{Κάποια περίεργη ονομασία}} το λογισμικό θα ελέγξει αρχικά αν υπάρχει σελίδα με το όνομα «Πρότυπο:Κάποια περίεργη ονομασία». Σε περίπτωση που δεν τη βρει θα ελέγξει αν υπάρχει άρθρο με τον τίτλο «Κάποια περίεργη ονομασία» και αν τη βρει θα ενσωματώσει το κείμενο τη σελίδας. Δηλαδή, θεωρητικά, οποιαδήποτε σελίδα της Βικιπαίδειας μπορεί να είναι «πρότυπο». Αν δεν βρεθεί ούτε τέτοια σελίδα τότε θα εμφανίσει έναν «κόκκινο» σύνδεσμο: Πρότυπο:Κάποια περίεργη ονομασία

Μπορείτε να πειραματιστείτε τοποθετώντας μέσα στο προσωπικό σας πρόχειρο (ή στο αμμοδοχείο) τον κώδικα:

{{Χρήστης:''Το όνομα χρήστη που έχετε''}} (αντικαθιστώντας βέβαια το όνομα...) 

Θα δείτε ότι θα εμφανιστεί ότι έχετε στη σελίδα Χρήστη σας.

Φυσικά υπάρχουν και πρόχειρα για τα πρότυπα στα οποία μπορείτε επίσης να πειραματίζεστε. Ή μπορείτε να δημιουργείτε υποσελίδες της σελίδας σας και να τις χρησιμοποιείτε σαν πρόχειρα προτύπων.

  • Δεν θα εμφανιστεί στη σελίδα οποιοδήποτε κείμενο βρίσκεται στο πρότυπο ανάμεσα σε <noinclude></noinclude>.
    • Ερώτηση: Γιατί να θέλω να εμφανιστεί κάτι στη σελίδα του προτύπου αλλά να μη θέλω να εμφανιστεί στη σελίδα που θα το χρησιμοποιήσω;
    • Απάντηση: Για πολλούς λόγους. Ένας βασικός είναι αν θέλουμε να ενσωματώσουμε βοήθεια για το πρότυπο την οπία φυσικά δεν θέλουμε να εμφανίσουεμ στη σελίδα που θα χρησιμοποιήσουμε το πρότυπο.
  • Δεν θα εμφανιστεί στη σελίδα του προτύπου (αλλά θα ενσωματωθεί) οποιοδήποτε κείμενο βρίσκεται ανάμεσα σε <includeonly></includeonly>. Επομένως θα εμφανίζεται μόνο σε όποια σελίδα περιέχει αυτό το πρότυπο.
    • Ερώτηση: Γιατί να μη θέλω να εμφανιστεί κάτι στη σελίδα του προτύπου αλλά να θέλω να εμφανιστεί στη σελίδα που θα το χρησιμοποιήσω;
    • Απάντηση: Μπορεί το πρότυπο να εμφανίζει πληροφορία από τη σελίδα που ενσωματωθεί η οποία όμως δεν είναι διαθέσιμη όταν κοιτάζουμε τη σελίδα του προτύπου, δημιουργώντας σφάλμα στην εμφάνιση εκεί.
Παραδείγματα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στο Πρότυπο:!! περιέχεται κείμενο με κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές βρίσκονται ανάμεσα σε <noinclude></noinclude>. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η σελίδα του προτύπου να ανήκει στην κατηγορίες αυτές, αλλά οι σελίδες που περιέχουν το πρότυπο να μην ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες.

Μερικά πρότυπα μπορεί να χρειάζονται παραμέτρους για να εμφανίσουν σωστά το αποτέλεσμα. Οι παράμετροι χωρίζονται από το όνομα του πρότυπου με το σύμβολο "|" (χωρίς τα εισαγωγικά). Για παράδειγμα το πρότυπο {{Κατηγορία κύριο}} μπορεί να πάρει δύο παραμέτρους :

{{Κατηγορία κύριο|κάποιοάρθρο|κάποιο άλλο άρθρο}}

Η πρώτη παράμετρος είναι το: κάποιοάρθρο και η δεύτερη το: κάποιο άλλο άρθρο.

Οι παράμετροι μπορεί να είναι υποχρεωτικές ή προαιρετικές.

Επίσης οι παράμετροι μπορεί να είναι ονομαστικές ή αριθμητικές.

Ονομαστικές παράμετροι[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ονομαστικές λέγονται οι παράμετροι που περιέχουν το σύμβολο του ίσον (=) το οποίο διαχωρίζει το όνομα της παραμέτρου από την τιμή της παραμέτρου.

Για να μπορεί το λογισμικό να καταλάβει ότι μία παράμετρος είναι ονομαστική θα πρέπει να έχει το ίσον στο τέλος του ονόματός της ακόμα κι αν δεν δοθεί η τιμή της μετά το ίσον.

Αριθμητικές παράμετροι (ανώνυμες)[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Αριθμητικές (ή ανώνυμες) λέγονται οι παράμετροι που δεν περιέχουν το σύμβολο του ίσον (=) και έτσι περιλαμβάνουν μόνο την τιμή της παραμέτρου. Για παράδειγμα αν το Πρότυπο:Κατηγορία κύριο χρησιμοποιηθεί ως: {{Κατηγορία κύριο|κάποιοάρθρο|κάποιο άλλο άρθρο}} τότε το: κάποιοάρθρο θεωρείται η παράμετρος 1 και το κάποιο άλλο άρθρο η παράμετρος 2.

Σημαντική παρατήρηση 1: Οι παράμετροι αριθμούνται ακόμα κι αν είναι κενές. Για παράδειγμα το {{ανακρίβεια}} δεν έχει καμία παράμετρο όμως το {{ανακρίβεια|}} έχει μία κενή αριθμητική παράμετρο με αριθμό 1.
Σημαντική παρατήρηση 2: Ονομαστικές παράμετροι οι οποίες έχουν για όνομα έναν αριθμό μεταβάλλουν την αρίθμηση.

Επεξεργασία των παραμέτρων από το πρότυπο[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Στον κώδικα του προτύπου οι παράμετροι αναγνωρίζονται από τη χρήση τριπλών αγκυλών. Έτσι όταν στο πρότυπο υπάρχει το {{{5}}} το λογισμικό το αντικαθιστά με την τιμή που έχει δοθεί για την 5η αριθμητική παράμετρο. Αν υπάρχει το {{{κάποιοόνομαπαραμέτρου}}} το λογισμικό το αντικαθιστά με την τιμή που έχει δοθεί για την παράμετρο: κάποιοόνομαπαραμέτρου.

Παράδειγμα[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το Πρότυπο:" περιέχει βασικά μόνο τον κώδικα <q>{{{1}}}</q> (τα υπόλοιπα περιέχονται σε <noinclude></noinclude> και δεν θα εμφανιστούν).

Γράφοντας στη σελίδα μας το {{"|Μια πολύ σημαντική παρατήρηση}} το λογισμικό θα αντικαταστήσει το {{{1}}} με την πρώτη παράμετρο δηλαδή με το: Μια πολύ σημαντική παρατήρηση, δημιουργώντας το καινούριο κείμενο:

<q>Μια πολύ σημαντική παρατήρηση</q>

Φυσικά στη σελίδα μας θα εμφανιστεί ως:

ένα κείμενο που θέλουμε

αφού ο φυλλομετρητής μας μετατρέπει τα <q></q> σε κάτι διαφορετικό.