Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Φυσικές Επιστήμες/Χημεία/Οργανική/Υδρογονάνθρακες

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Υδρογονάνθρακες

Αλκάνια[επεξεργασία κώδικα]

C1-3[επεξεργασία κώδικα]

 1. μεθάνιο: CH4
 2. αιθάνιο: CH3CH3
 3. προπάνιο: CH3CH2CH3

C4[επεξεργασία κώδικα]

 1. βουτάνιο: CH3(CH2)2CH3
 2. μεθυλοπροπάνιο: 2-methylpropane.png

C5[επεξεργασία κώδικα]

 1. πεντάνιο: CH3(CH2)3CH3
 2. μεθυλοβουτάνιο: 2-methylbutanestr.png
 3. διμεθυλοπροπάνιο: Dimethylpropane.png

C6[επεξεργασία κώδικα]

 1. εξάνιο: CH3(CH2)4CH3
 2. 2-μεθυλοπεντάνιο: 2-methylpentane1.png
 3. 3-μεθυλοπεντάνιο: 3-methypentane.png
 4. 2,2-διμεθυλοβουτάνιο: 2,2-dimethylbutane formula.png
 5. 2,3-διμεθυλοβουτάνιο: 2,3-dimethylbutane.png

C7[επεξεργασία κώδικα]

 1. επτάνιο: CH3(CH2)5CH3
 2. 2-μεθυλοεξάνιο
 3. 3-μεθυλοεξάνιο
 4. αιθυλοπεντάνιο
 5. 2,2-διμεθυλοπεντάνιο
 6. 2,3-διμεθυλοπεντάνιο
 7. 2,4-διμεθυλοπεντάνιο
 8. 3,3-διμεθυλοπεντάνιο
 9. τριμεθυλοβουτάνιο

C8[επεξεργασία κώδικα]

 1. οκτάνιο: CH3(CH2)6CH3
 2. 2-μεθυλοεπτάνιο
 3. 3-μεθυλοεπτάνιο
 4. 4-μεθυλοεπτάνιο
 5. 2,2-διμεθυλοεξάνιο
 6. 2,3-διμεθυλοεξάνιο
 7. 2,4-διμεθυλοεξάνιο
 8. 2,5-διμεθυλοεξάνιο
 9. 3,3-διμεθυλοεξάνιο
 10. 3,4-διμεθυλοεξάνιο
 11. αιθυλοεξάνιο
 12. 2,2,3-τριμεθυλοπεντάνιο
 13. 2,2,4-τριμεθυλοπεντάνιο
 14. 2,3,3-τριμεθυλοπεντάνιο
 15. 2,3,4-τριμεθυλοπεντάνιο
 16. αιθυλο-2-μεθυλοπεντάνιο
 17. αιθυλο-3-μεθυλοπεντάνιο
 18. τετραμεθυλοβουτάνιο

Αλκένια[επεξεργασία κώδικα]

C2-3[επεξεργασία κώδικα]

 1. αιθένιο: CH2=CH2
 2. προπένιο: CH3CH=CH2

C4[επεξεργασία κώδικα]

 1. βουτένιο-1: CH3CH2CH=CH2
 2. βουτένιο-2: CH3CH=CHCH3
 3. μεθυλοπροπένιο: Isobuten.svg

C5[επεξεργασία κώδικα]

 1. πεντένιο-1: CH3(CH2)2CH=CH2
 2. πεντένιο-2: CH3CH2CH=CHCH3
 3. 2-μεθυλοβουτένιο-1: 2-methyl-1-butene.png
 4. 3-μεθυλοβουτένιο-1: 3-methyl-1-butene.png
 5. μεθυλοβουτένιο-2: Methyl-2-butene.png

C6[επεξεργασία κώδικα]

 1. εξένιο-1: CH3(CH2)3CH=CH2
 2. εξένιο-2: CH3(CH2)2CH=CHCH3
 3. εξένιο-3: CH3CH2CH=CCH2HCH3
 4. 2-μεθυλοπεντένιο-1: 2-methylexane.svg
 5. 3-μεθυλοπεντένιο-1: 3-methylhexane.svg
 6. 4-μεθυλοπεντένιο-1
 7. 2-μεθυλοπεντένιο-2
 8. 3-μεθυλοπεντένιο-2
 9. 4-μεθυλοπεντένιο-2
 10. αιθυλοβουτένιο
 11. 2,3-διμεθυλοβουτένιο-1
 12. 3,3-διμεθυλοβουτένιο-1
 13. διμεθυλοβουτένιο-2

C7[επεξεργασία κώδικα]

 1. επτένιο-1: CH3(CH2)4CH=CH2
 2. επτένιο-2: CH3(CH2)3CH=CHCH3
 3. επτένιο-3: CH3(CH2)2CH=CHCH2CH3
 4. 2-μεθυλοεξένιο-1:
 5. 3-μεθυλοεξένιο-1:
 6. 4-μεθυλοεξένιο-1:
 7. 5-μεθυλοεξένιο-1:
 8. 3-μεθυλοεξένιο-2:
 9. 4-μεθυλοεξένιο-2:
 10. 5-μεθυλοεξένιο-2:
 11. 2-μεθυλοεξένιο-3:
 12. 3-μεθυλοεξένιο-3:
 13. 4-μεθυλοεξένιο-3:
 14. 5-μεθυλοεξένιο-3:
 15. 2-αιθυλοπεντένιο-1:
 16. 3-αιθυλοπεντένιο-1:
 17. αιθυλοπεντένιο-2:
 18. 2,3-διμεθυλοπεντένιο-1:
 19. 2,4-διμεθυλοπεντένιο-1:
 20. 3,3-διμεθυλοπεντένιο-1:
 21. 3,4-διμεθυλοπεντένιο-1:
 22. 4,4-διμεθυλοπεντένιο-1:
 23. 2,3-διμεθυλοπεντένιο-2:
 24. 2,4-διμεθυλοπεντένιο-2:
 25. 3,4-διμεθυλοπεντένιο-2:
 26. 4,4-διμεθυλοπεντένιο-2:
 27. αιθυλομεθυλοβουτένιο-1:
 28. αιθυλομεθυλοβουτένιο-2:
 29. τριμεθυλοβουτένιο:

πολυμερή[επεξεργασία κώδικα]

 1. πολυαιθυλένιο
 2. πολυπροπυλένιο
 3. πολυβουτυλένιο-α
 4. πολυβουτυλένιο-β
 5. πολυβουτυλένιο-γ
 6. πολυπεντυλένιο-α
 7. πολυπεντυλένιο-β

Κυκλοαλκάνια[επεξεργασία κώδικα]

C3[επεξεργασία κώδικα]

 1. κυκλοπροπάνιο: Cyclopropane-skeletal.png

C4[επεξεργασία κώδικα]

 1. κυκλοβουτάνιο: Cyclobutane skeletal 2.svg
 2. μεθυλοκυκλοπροπάνιο: MethylCyclopropane.png

C5[επεξεργασία κώδικα]

 1. κυκλοπεντάνιο: Cyclopentane2d.png
 2. μεθυλοκυκλοβουτάνιο: MethylCyclobutane.png
 3. αιθυλοκυκλοπροπάνιο: EthylCyclopropane.png
 4. 1,1-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο: 1 1 dimethylcyclopropane.png
 5. 1,2-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο: 1 2-DimethylCyclopropane.png

C6[επεξεργασία κώδικα]

 1. κυκλοεξάνιο:
 2. μεθυλοκυκλοπεντάνιο:
 3. αιθυλοκυκλοβουτάνιο:
 4. 1,1-διμεθυλοκυκλοβουτάνιο:
 5. 1,2-διμεθυλοκυκλοβουτάνιο:
 6. 1,3-διμεθυλοκυκλοβουτάνιο:
 7. προπυλοκυκλοπροπάνιο:
 8. ισοπροπυλοκυκλοπροπάνιο:
 9. 1-αιθυλο-1-μεθυλοκυκλοπροπάνιο:
 10. 1-αιθυλο-2-μεθυλοκυκλοπροπάνιο:
 11. 1,1,2-τριμεθυλοκυκλοπροπάνιο:
 12. 1,2,3-τριμεθυλοκυκλοπροπάνιο:

C7[επεξεργασία κώδικα]

 1. κυκλοεπτάνιο:
 2. μεθυλοκυκλοεξάνιο:
 3. αιθυλοκυκλοπεντάνιο:
 4. 1,1-διμεθυλοκυκλοπεντάνιο:
 5. 1,2-διμεθυλοκυκλοπεντάνιο:
 6. 1,3-διμεθυλοκυκλοπεντάνιο:
 7. προπυλοκυκλοβουτάνιο:
 8. ισοπροπυλοκυκλοβουτάνιο:
 9. 1-αιθυλο-1-μεθυλοκυκλοβουτάνιο:
 10. 1-αιθυλο-2-μεθυλοκυκλοβουτάνιο:
 11. 1-αιθυλο-3-μεθυλοκυκλοβουτάνιο:
 12. 1,1,2-τριμεθυλοκυκλοβουτάνιο:
 13. 1,1,3-τριμεθυλοκυκλοβουτάνιο:
 14. 1,2,3-τριμεθυλοκυκλοβουτάνιο:
 15. 1-κυκλοπροπυλοβουτάνιο:
 16. 2-κυκλοπροπυλοβουτάνιο:
 17. 1-κυκλοπροπυλομεθυλοπροπάνιο:
 18. 2-κυκλοπροπυλομεθυλοπροπάνιο:

Αλκίνια[επεξεργασία κώδικα]

C2-3[επεξεργασία κώδικα]

 1. αιθίνιο: HC ≡ CH
 2. προπίνιο: CH3C ≡ CH

C4[επεξεργασία κώδικα]

 1. βουτίνιο-1: CH3CH2C ≡ CH
 2. βουτίνιο-2: CH3C ≡ CCH3

C5[επεξεργασία κώδικα]

 1. πεντίνιο-1: CH3(CH2)2C ≡ CH
 2. πεντίνιο-2: CH3CH2C ≡ CCH3
 3. μεθυλοβουτίνιο: Methylbutyne.png

C6[επεξεργασία κώδικα]

 1. εξίνιο-1: CH3(CH2)3C ≡ CH
 2. εξίνιο-2: CH3(CH2)2C ≡ CCH3
 3. εξίνιο-3: CH3CH2C ≡ CCH2CH3
 4. 3-μεθυλοπεντίνιο-1:
 5. 4-μεθυλοπεντίνιο-1:
 6. μεθυλοπεντίνιο-2:
 7. διμεθυλοβουτίνιο:

C7[επεξεργασία κώδικα]

 1. επτίνιο-1: CH3(CH2)4C ≡ CH
 2. επτίνιο-2: CH3(CH2)3C ≡ CCH3
 3. επτίνιο-3: CH3(CH2)2C ≡ CCH2CH3
 4. 3-μεθυλοεξνιο-1:
 5. 4-μεθυλοεξνιο-1:
 6. 5-μεθυλοεξνιο-1:
 7. αιθυλοπεντίνιο:
 8. 3,3-διμεθυλοπεντίνιο-1:
 9. 3,4-διμεθυλοπεντίνιο-1:
 10. 4,4-διμεθυλοπεντίνιο-1:
 11. διμεθυλοπεντίνιο-2:

Αλκαδιένια[επεξεργασία κώδικα]

C3[επεξεργασία κώδικα]

 1. προπαδιένιο: CH2=C=CH2

C4[επεξεργασία κώδικα]

 1. βουταδιένιο-1,2: CH3CH=C=CH2
 2. βουταδιένιο-1,3: CH2=CHCH=CH2

C5[επεξεργασία κώδικα]

 1. πενταδιένιο-1,2: CH3CH2CH=C=CH2
 2. πενταδιένιο-1,3: CH3CH=CHCH=CH2
 3. πενταδιένιο-1,4: CH2=CHCH2CH=CH2
 4. πενταδιένιο-2,3: CH3CH=C=CHCH3
 5. μεθυλοβουταδιένιο-1,2: Methyl-1,2-butadiene.png
 6. μεθυλοβουταδιένιο-1,3: Methyl-1,3-butadiene.png

C6[επεξεργασία κώδικα]

 1. εξαδιένιο-1,2: CH3(CH2)2CH=C=CH2
 2. εξαδιένιο-1,3: CH3CH2CH=CHCH=CH2
 3. εξαδιένιο-1,4: CH3CH=CHCH2CH=CH2
 4. εξαδιένιο-1,4: CH2=CH(CH2)2CH=CH2
 5. εξαδιένιο-2,3: CH3CH2CH=C=CHCH3
 6. εξαδιένιο-2,4: CH3CH=CHCH=CHCH3
 7. 3-μεθυλοπενταδιένιο-1,2:
 8. 4-μεθυλοπενταδιένιο-1,2:
 9. 2-μεθυλοπενταδιένιο-1,3:
 10. 3-μεθυλοπενταδιένιο-1,3:
 11. 4-μεθυλοπενταδιένιο-1,3:
 12. 2-μεθυλοπενταδιένιο-1,4:
 13. 3-μεθυλοπενταδιένιο-1,4:
 14. 2-μεθυλοπενταδιένιο-2,3:
 15. 4-μεθυλοπενταδιένιο-2,3:
 16. αιθυλοβουταδιένιο:
 17. διμεθυλοβουταδιένιο:

C7[επεξεργασία κώδικα]

 1. επταδιένιο-1,2: CH3(CH2)3CH=C=CH2
 2. επταδιένιο-1,3: CH3(CH2)2CH=CHCH=CH2
 3. επταδιένιο-1,4: CH3CH2CH=CHCH2CH=CH2
 4. επταδιένιο-1,5: CH2=CH(HCH2)2CH=CH2
 5. επταδιένιο-2,3: CH3(CH2)2CH=C=CHCH3
 6. επταδιένιο-2,4: CH3CH2CH=CHCH=CHCH3
 7. επταδιένιο-3,4: CH3CH2CH=C=CHCH2CH3
 8. 3-μεθυλοεξαδιένιο-1,2:
 9. 4-μεθυλοεξαδιένιο-1,2:
 10. 5-μεθυλοεξαδιένιο-1,2:
 11. 2-μεθυλοεξαδιένιο-1,3:
 12. 3-μεθυλοεξαδιένιο-1,3:
 13. 4-μεθυλοεξαδιένιο-1,3:
 14. 5-μεθυλοεξαδιένιο-1,3:
 15. 2-μεθυλοεξαδιένιο-1,4:
 16. 3-μεθυλοεξαδιένιο-1,4:
 17. 4-μεθυλοεξαδιένιο-1,4:
 18. 5-μεθυλοεξαδιένιο-1,4:
 19. 2-μεθυλοεξαδιένιο-2,3:
 20. 4-μεθυλοεξαδιένιο-2,3:
 21. 5-μεθυλοεξαδιένιο-2,3:
 22. 2-μεθυλοεξαδιένιο-2,4:
 23. 3-μεθυλοεξαδιένιο-2,4:
 24. 3-μεθυλοεξαδιένιο-2,4:
 25. αιθυλοπενταδιένιο-1,2:
 26. 2-αιθυλοπενταδιένιο-1,3:
 27. 3-αιθυλοπενταδιένιο-1,3:
 28. 2-αιθυλοπενταδιένιο-1,4:
 29. 3-αιθυλοπενταδιένιο-1,4:
 30. 3,4-διμεθυλοπενταδιένιο-1,2:
 31. 4,4-διμεθυλοπενταδιένιο-1,2:
 32. 2,3-διμεθυλοπενταδιένιο-1,3:
 33. 2,4-διμεθυλοπενταδιένιο-1,3:
 34. 3,4-διμεθυλοπενταδιένιο-1,3:
 35. διμεθυλοπενταδιένιο-2,3:
 36. προπυλοβουταδιένιο:
 37. ισοπροπυλοβουταδιένιο:
 38. αιθυλομεθυλοβουταδιένιο:

Κυκλοαλκένια[επεξεργασία κώδικα]

C3[επεξεργασία κώδικα]

 1. κυκλοπροπένιο: Cyclopropene 2D skeletal.svg

C4[επεξεργασία κώδικα]

 1. κυκλοβουτένιο: Cyclobutene.svg
 2. 1-μεθυλοκυκλοπροπένιο: 1-Methylcyclopropene.svg
 3. 3-μεθυλοκυκλοπροπένιο: 3-methylcyclopropene.png
 4. μεθυλενοκυκλοπροπάνιο: Methylencyclopropane.png

C5[επεξεργασία κώδικα]

 1. κυκλοπεντένιο
 2. 1-μεθυλοκυκλοβουτένιο
 3. 3-μεθυλοκυκλοβουτένιο
 4. μεθυλενοκυκλοβουτάνιο
 5. 1,2-διμεθυλοκυκλοπροπένιο
 6. 1,3-διμεθυλοκυκλοπροπένιο
 7. 3,3-διμεθυλοκυκλοπροπένιο
 8. μεθυλενομεθυλοκυκλοπροπάνιο
 9. 1-αιθυλοκυκλοπροπένιο
 10. 3-αιθυλοκυκλοπροπένιο
 11. αιθυλιδενοκυκλοπροπάνιο
 12. βινυλοκυκλοπροπάνιο

C6[επεξεργασία κώδικα]

 1. κυκλοεξένιο
 2. 1-μεθυλοκυκλοπεντένιο
 3. 3-μεθυλοκυκλοπεντένιο
 4. 4-μεθυλοκυκλοπεντένιο
 5. μεθυλενοκυκλοπεντάνιο
 6. 1,2-διμεθυλοκυκλοβουτένιο
 7. 1,3-διμεθυλοκυκλοβουτένιο
 8. 1,4-διμεθυλοκυκλοβουτένιο
 9. 3,3-διμεθυλοκυκλοβουτένιο
 10. 3,4-διμεθυλοκυκλοβουτένιο
 11. 1-μεθυλενο-2-μεθυλοκυκλοβουτάνιο
 12. 1-μεθυλενο-3-μεθυλοκυκλοβουτάνιο
 13. 1-αιθυλοκυκλοβουτένιο
 14. 3-αιθυλοκυκλοβουτένιο
 15. αιθυλιδενοκυκλοβουτάνιο
 16. βινυλοκυκλοβουτάνιο
 17. 1-προπυλοκυκλοπροπένιο
 18. 1-ισοπροπυλοκυκλοπροπένιο
 19. 3-προπυλοκυκλοπροπένιο
 20. 3-ισοπροπυλοκυκλοπροπένιο
 21. προπυλιδενοκυκλοπροπάνιο
 22. ισοπροπυλιδενοκυκλοπροπάνιο
 23. 1-κυκλοπροπυλοπροπένιο
 24. 2-κυκλοπροπυλοπροπένιο
 25. 3-κυκλοπροπυλοπροπένιο
 26. 1-αιθυλο-2-μεθυλοκυκλοπροπένιο
 27. 1-αιθυλο-3-μεθυλοκυκλοπροπένιο
 28. 3-αιθυλο-1-μεθυλοκυκλοπροπένιο
 29. 3-αιθυλο-3-μεθυλοκυκλοπροπένιο
 30. αιθυλομεθυλενοκυκλοπροπάνιο
 31. αιθυλιδενομεθυλοκυκλοπροπάνιο
 32. 1-βινυλο-1-μεθυλοκυκλοπροπάνιο
 33. 1-βινυλο-2-μεθυλοκυκλοπροπάνιο
 34. 1,2,3-τριμεθυλοκυκλοπροπένιο
 35. 1,3,3-τριμεθυλοκυκλοπροπένιο
 36. 2,2-διμεθυλο-1-μεθυλενοκυκλοπροπάνιο
 37. 2,3-διμεθυλο-1-μεθυλενοκυκλοπροπάνιο

C7[επεξεργασία κώδικα]

 1. κυκλοεπτένιο
 2. 1-μεθυλοκυκλοεξένιο
 3. 3-μεθυλοκυκλοεξένιο
 4. 4-μεθυλοκυκλοεξένιο
 5. μεθυλενοκυκλοεξάνιο
 6. 1-αιθυλοκυκλοπεντένιο
 7. 3-αιθυλοκυκλοπεντένιο
 8. 4-αιθυλοκυκλοπεντένιο
 9. αιθυλιδενοκυκλοπεντάνιο
 10. βινυλοκυκλοπεντάνιο
 11. 1,2-διμεθυλοκυκλοπεντένιο
 12. 1,3-διμεθυλοκυκλοπεντένιο
 13. 1,4-διμεθυλοκυκλοπεντένιο
 14. 2,3-διμεθυλοκυκλοπεντένιο
 15. 3,3-διμεθυλοκυκλοπεντένιο
 16. 3,4-διμεθυλοκυκλοπεντένιο
 17. 3,5-διμεθυλοκυκλοπεντένιο
 18. 4,4-διμεθυλοκυκλοπεντένιο
 19. 2-μεθυλομεθυλεντοκυκλοπεντάνιο
 20. 3-μεθυλομεθυλεντοκυκλοπεντάνιο
 21. 1-προπυλοκυκλοβουτένιο
 22. 1-ισοπροπυλοκυκλοβουτένιο
 23. 3-προπυλοκυκλοβουτένιο
 24. 3-ισοπροπυλοκυκλοβουτένιο
 25. προπυλιδενοκυκλοβουτάνιο
 26. ισοπροπυλιδενοκυκλοβουτάνιο
 27. 1-κυκλοβουτυλοπροπένιο
 28. 2-κυκλοβουτυλοπροπένιο
 29. 3-κυκλοβουτυλοπροπένιο
 30. 1-αιθυλο-2-μεθυλοκυκλοβουτένιο
 31. 1-αιθυλο-3-μεθυλοκυκλοβουτένιο
 32. 1-αιθυλο-4-μεθυλοκυκλοβουτένιο
 33. 3-αιθυλο-1-μεθυλοκυκλοβουτένιο
 34. 4-αιθυλο-1-μεθυλοκυκλοβουτένιο
 35. 3-αιθυλο-3-μεθυλοκυκλοβουτένιο
 36. 3-αιθυλο-4-μεθυλοκυκλοβουτένιο
 37. 1-βινυλο-1-μεθυλοκυκλοβουτάνιο
 38. 1-αιθυλιδενο-2-μεθυλοκυκλοβουτάνιο
 39. 1-βινυλο-2-μεθυλοκυκλοβουτάνιο
 40. 1-αιθυλιδενο-3-μεθυλοκυκλοβουτάνιο
 41. 1-βινυλο-3-μεθυλοκυκλοβουτάνιο
 42. 2-αιθυλο-1-μεθυλενοκυκλοβουτάνιο
 43. 3-αιθυλο-1-μεθυλενοκυκλοβουτάνιο
 44. 1,2,3-τριμεθυλοκυκλοβουτένιο
 45. 1,2,3-τριμεθυλοκυκλοβουτένιο
 46. 1,3,3-τριμεθυλοκυκλοβουτένιο
 47. 1,3,4-τριμεθυλοκυκλοβουτένιο
 48. 3,3,4-τριμεθυλοκυκλοβουτένιο
 49. 2,2-διμεθυλο-1-μεθυλενοκυκλοβουτάνιο
 50. 2,3-διμεθυλο-1-μεθυλενοκυκλοβουτάνιο
 51. 2,4-διμεθυλο-1-μεθυλενοκυκλοβουτάνιο
 52. 1-βουτυλοκυκλοπροπένιο
 53. 1-(1'-μεθυλοπροπυλο)κυκλοπροπένιο
 54. 1-(2'-μεθυλοπροπυλο)κυκλοπροπένιο
 55. 1-(διμεθυλοαιθυλο)κυκλοπροπένιο
 56. 3-βουτυλοκυκλοπροπένιο
 57. 3-(1'-μεθυλοπροπυλο)κυκλοπροπένιο
 58. 3-(2'-μεθυλοπροπυλο)κυκλοπροπένιο
 59. 3-(διμεθυλοαιθυλο)κυκλοπροπένιο
 60. βουτυλιδενοκυκλοπροπάνιο
 61. (1'-μεθυλοπροπυλιδενο)κυκλοπροπάνιο
 62. (2'-μεθυλοπροπυλιδενο)κυκλοπροπάνιο
 63. (διμεθυλοαιθλιδενο)κυκλοπροπάνιο
 64. 1-κυκλοπροπυλοβουτένιο-1
 65. 2-κυκλοπροπυλοβουτένιο-1
 66. 3-κυκλοπροπυλοβουτένιο-1
 67. 4-κυκλοπροπυλοβουτένιο-1
 68. 1-κυκλοπροπυλοβουτένιο-2
 69. 2-κυκλοπροπυλοβουτένιο-2
 70. 1-κυκλοπροπυλο-2-μεθυλοπροπένιο
 71. 3-κυκλοπροπυλο-2-μεθυλοπροπένιο
 72. 2-μεθυλο-1-προπυλοκυκλοπροπένιο
 73. 1-ισοπροπυλο-2-μεθυλοκυκλοπροπένιο
 74. 3-μεθυλο-1-προπυλοκυκλοπροπένιο
 75. 1-ισοπροπυλο-3-μεθυλοκυκλοπροπένιο
 76. 1-μεθυλο-3-προπυλοκυκλοπροπένιο
 77. 3-ισοπροπυλο-1-μεθυλοκυκλοπροπένιο
 78. 2-μεθυλο-1-προπυλιδενοκυκλοπροπάνιο
 79. 1-ισοπροπυλιδενο-2-μεθυλοκυκλοπροπάνιο
 80. 1-(1'-μεθυλοκυκλοπροπυλο)προπένιο
 81. 1-(2'-μεθυλοκυκλοπροπυλο)προπένιο
 82. 2-(1'-μεθυλοκυκλοπροπυλο)προπένιο
 83. 2-(2'-μεθυλοκυκλοπροπυλο)προπένιο
 84. μεθυλενοπροπυλοκυκλοπροπάνιο
 85. ισοπροπυλομεθυλενοκυκλοπροπάνιο
 86. 1,2-διαιθυλοκυκλοπροπένιο
 87. 1,3-διαιθυλοκυκλοπροπένιο
 88. 3,3-διαιθυλοκυκλοπροπένιο
 89. αιθυλενοαιθυλιδενοκυκλοπροπάνιο
 90. 1-αιθυλο-1-βινυλοκυκλοπροπάνιο
 91. 2-αιθυλο-1-βινυλοκυκλοπροπάνιο
 92. 1-αιθυλο-2-μεθυλοκυκλοπροπένιο
 93. 1-αιθυλο-3-μεθυλοκυκλοπροπένιο
 94. 3-αιθυλο-1-μεθυλοκυκλοπροπένιο
 95. 1-αιθυλιδενο-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο
 96. 1-αιθυλιδενο-2,3-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο
 97. 1-βινυλο-1,2-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο
 98. 1-βινυλο-1,3-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο
 99. 1-βινυλο-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο
 100. 1-βινυλο-2,3-διμεθυλοκυκλοπροπάνιο
 101. 2-αιθυλο-2-μεθυλο-1-μεθυλενοκυκλοπροπάνιο
 102. 2-αιθυλο-3-μεθυλο-1-μεθυλενοκυκλοπροπάνιο
 103. τετραμεθυλοκυκλοπροπένιο
 104. μεθυλενοτριμεθυλοκυκλοπροπάνιο

Δικυκλοαλκάνια[επεξεργασία κώδικα]

C4[επεξεργασία κώδικα]

 1. δικυκλοβουτάνιο

C5[επεξεργασία κώδικα]

 1. δικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 2. δικυκλο(1.1.1)πεντάνιο
 3. 1-μεθυλοδικυκλοβουτάνιο
 4. 2-μεθυλοδικυκλοβουτάνιο
 5. σπειροπεντάνιο

C6[επεξεργασία κώδικα]

 1. δικυκλο(3.1.0)εξάνιο
 2. δικυκλο(2.2.0)εξάνιο
 3. δικυκλο(2.1.1)εξάνιο
 4. 1-μεθυλοδικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 5. 2-μεθυλοδικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 6. 5-μεθυλοδικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 7. 1-μεθυλοδικυκλο(1.1.1)πεντάνιο
 8. 2-μεθυλοδικυκλο(1.1.1)πεντάνιο
 9. 1-αιθυλοδικυκλοβουτάνιο
 10. 2-αιθυλοδικυκλοβουτάνιο
 11. 1,2-διμεθυλοδικυκλοβουτάνιο
 12. 1,3-διμεθυλοδικυκλοβουτάνιο
 13. δικυκλοπροπύλιο
 14. σπειροεξάνιο
 15. μεθυλοσπειροπεντάνιο

C7[επεξεργασία κώδικα]

 1. δικυκλο(4.1.0)επτάνιο
 2. δικυκλο(3.2.0)επτάνιο
 3. δικυκλο(3.1.1)επτάνιο
 4. δικυκλο(2.2.1)επτάνιο
 5. 1-μεθυλοδικυκλο(3.1.0)εξάνιο
 6. 2-μεθυλοδικυκλο(3.1.0)εξάνιο
 7. 3-μεθυλοδικυκλο(3.1.0)εξάνιο
 8. 6-μεθυλοδικυκλο(3.1.0)εξάνιο
 9. 1-μεθυλοδικυκλο(2.2.0)εξάνιο
 10. 2-μεθυλοδικυκλο(2.2.0)εξάνιο
 11. 1-μεθυλοδικυκλο(2.1.1)εξάνιο
 12. 2-μεθυλοδικυκλο(2.1.1)εξάνιο
 13. 5-μεθυλοδικυκλο(2.1.1)εξάνιο
 14. 1-αιθυλοδικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 15. 2-αιθυλοδικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 16. 5-αιθυλοδικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 17. 1,2-διμεθυλοδικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 18. 1,3-διμεθυλοδικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 19. 1,4-διμεθυλοδικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 20. 1,5-διμεθυλοδικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 21. 2,2-διμεθυλοδικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 22. 2,3-διμεθυλοδικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 23. 2,5-διμεθυλοδικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 24. 5,5-διμεθυλοδικυκλο(2.1.0)πεντάνιο
 25. 1-αιθυλοδικυκλο(1.1.1)πεντάνιο
 26. 2-αιθυλοδικυκλο(1.1.1)πεντάνιο
 27. 1,2-διμεθυλοδικυκλο(1.1.1)πεντάνιο
 28. 1,3-διμεθυλοδικυκλο(1.1.1)πεντάνιο
 29. 2,2-διμεθυλοδικυκλο(1.1.1)πεντάνιο
 30. 2,4-διμεθυλοδικυκλο(1.1.1)πεντάνιο
 31. 1-προπυλοδικυκλοβουτάνιο
 32. 1-ισοπροπυλοδικυκλοβουτάνιο
 33. 2-προπυλοδικυκλοβουτάνιο
 34. 2-ισοπροπυλοδικυκλοβουτάνιο
 35. 1-αιθυλο-2-μεθυλοδικυκλοβουτάνιο
 36. 2-αιθυλο-1-μεθυλοδικυκλοβουτάνιο
 37. 1-αιθυλο-3-μεθυλοδικυκλοβουτάνιο
 38. 2-αιθυλο-2-μεθυλοδικυκλοβουτάνιο
 39. 2-αιθυλο-4-μεθυλοδικυκλοβουτάνιο
 40. 1,2,2-τριμεθυλοδικυκλοβουτάνιο
 41. 1,2,3-τριμεθυλοδικυκλοβουτάνιο
 42. 1,2,4-τριμεθυλοδικυκλοβουτάνιο
 43. 2,2,4-τριμεθυλοδικυκλοβουτάνιο
 44. κυκλοπροπυλοκυκλοβουτάνιο
 45. 1-μεθυλοδικυκλοπροπύλιο
 46. 2-μεθυλοδικυκλοπροπύλιο
 47. δικυκλοπροπυλομεθάνιο
 48. σπειρο(4.2)επτάνιο
 49. σπειρο(3.3)επτάνιο
 50. 2-μεθυλοσπειροεξάνιο
 51. 2-μεθυλοσπειροεξάνιο
 52. 4-μεθυλοσπειροεξάνιο
 53. 5-μεθυλοσπειροεξάνιο
 54. αιθυλοσπειροπεντάνιο
 55. 2,2-διμεθυλοσπειροπεντάνιο
 56. 2,3-διμεθυλοσπειροπεντάνιο
 57. 2,4-διμεθυλοσπειροπεντάνιο

Αρωματικοί υδρογονάνθρακες[επεξεργασία κώδικα]

C6[επεξεργασία κώδικα]

 1. βενζόλιο

C7[επεξεργασία κώδικα]

 1. τολουόλιο

C8[επεξεργασία κώδικα]

 1. ο-ξυλόλιο
 2. μ-ξυλόλιο
 3. π-ξυλόλιο
 4. αιθυλοβενζόλιο
 5. στυρόλιο

C9[επεξεργασία κώδικα]

 1. 1,2,3-τριμεθυλοβενζόλιο
 2. 1,2,4-τριμεθυλοβενζόλιο
 3. μεσιτυλένιο
 4. 1-αιθυλο-2-μεθυλοβενζόλιο
 5. 1-αιθυλο-3-μεθυλοβενζόλιο
 6. 1-αιθυλο-4-μεθυλοβενζόλιο
 7. 1-βινυλο-2-μεθυλοβενζόλιο
 8. 1-βινυλο-3-μεθυλοβενζόλιο
 9. 1-βινυλο-4-μεθυλοβενζόλιο
 10. προπυλοβενζόλιο
 11. κουμένιο
 12. 1-φαινυλοπροπένιο
 13. 2-φαινυλοπροπένιο
 14. 3-φαινυλοπροπένιο
 15. ινδένιο

C10[επεξεργασία κώδικα]

 1. ναφθσλίνιο
 2. αζουλένιο

C13[επεξεργασία κώδικα]

 1. φλουορένιο

C14[επεξεργασία κώδικα]

 1. φαιναλένιο
 2. φαινανθρένιο
 3. ανθρακένιο

C18[επεξεργασία κώδικα]

 1. τριφαινυλένιο
 2. χρυσένιο
 3. ναφθακένιο
 4. πλειαδένιο

C22[επεξεργασία κώδικα]

 1. πικένιο

C24[επεξεργασία κώδικα]

 1. πενταφαίνιο
 2. πεντακένιο

C26[επεξεργασία κώδικα]

 1. ρουμπικένιο

C28[επεξεργασία κώδικα]

 1. εξαφαίνιο
 2. εξακένιο

C30[επεξεργασία κώδικα]

 1. επταφαίνιο
 2. επτακένιο
 3. πυρανθρένιο


πολυμερή[επεξεργασία κώδικα]

 1. πολυστυρόλιο

Αντιαρωματικοί υδρογονάνθρακες[επεξεργασία κώδικα]

C8[επεξεργασία κώδικα]

 1. πενταλένιο

C12[επεξεργασία κώδικα]

 1. επταλένιο
 2. διφαινυλένιο
 3. ας-ινδακένιο
 4. ς-ινδακένιο
 5. ακεναφθυλένιο

C16[επεξεργασία κώδικα]

 1. φλουορανθένιο
 2. ακεφαινανθρυλένιο
 3. ακεανθρυλένιο
 4. πυρένιο

C20[επεξεργασία κώδικα]

 1. περυλένιο

C24[επεξεργασία κώδικα]

 1. τετραφαινυλένιο

C24[επεξεργασία κώδικα]

 1. κορωνένιο

C30[επεξεργασία κώδικα]

 1. τριναφθυλένιο

C42[επεξεργασία κώδικα]

 1. οβαλένιο