Βικιπαίδεια:Επιχείρηση Γράμματα και λογοτεχνία/Κατάλογος των σημαντικότερων βιβλίων

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Ο κατάλογος αυτός περιέχει τα σημαντικότερα βιβλία που έχουν γραφεί ή καταγραφεί από καταβολής γραφής. Ή τουλάχιστον, πολλά απ’ αυτά. Κριτήριο της «σημαντικότητας» των έργων είναι η εμφάνισή τους σε τρεις τουλάχιστον από τις έξι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν. Το κριτήριο αυτό είναι και το μοναδικό αντικειμενικό ως προς την επιλογή των έργων : περαιτέρω εξέταση των επί μέρους καταλόγων, δείχνει ότι όλο το βάρος δόθηκε στον Δυτικό Πολιτισμό (με εξαίρεση κάποια εκτός αυτού έργα που θεωρείται ότι τον επηρέασαν) και ότι όλοι -πλην Durand- είχαν «εθνικό» προσανατολισμό. Από την σύγκριση εξ άλλου των πηγών προκύπτει ότι υπάρχουν διιστάμενες απόψεις ως προς το «καλύτερο έργο» ενός συγγραφέα, με αποτέλεσμα κάποιοι συγγραφείς και κάποια έργα να μη πληρούν τελικά την προϋπόθεση των «τριών πηγών». Κάποιες πηγές αδικούν τον 19ο και τον 20ο αιώνα γιατί δεν φτάνουν ως αυτούς αλλά σε αντιστάθμισμα οι υπόλοιπες πηγές φαίνεται να μεροληπτούν υπέρ του 20ου αιώνα. Εννοείται λοιπόν ότι πολλοί σπουδαίοι συγγραφείς και βιβλία έμειναν εκτός του καταλόγου αυτού, ο οποίος δεν είναι με κανένα τρόπο οριστικός, αποκλειστικός, ή «αυθεντικός» αλλά έχει τον χαρακτήρα υπόδειξης και μόνο. Άλλες πηγές ίσως να τον διαμόρφωναν (κάπως) διαφορετικά.

Τα έργα δίνονται με χρονολογική -κατά βάσιν- σειρά. Μετά τον τίτλο του έργου αναφέρονται οι επί μέρους κατάλογοι που χρησιμοποιήθηκαν και οι οποίοι είναι οι εξής (περισσότερα στο κεφάλαιο Πηγές) :

D = Will Durand, The Story of Civilization
B = Great Books of the Western World
H =Harvard Classics
N =Norwegian Book Club
Z =ZEIT Magazine
W =The Western Canon (Bloom)
Χρονολογία Συγγραφέας Τίτλος έργου – Πηγές στις οποίες αναφέρεται Είδος
18ος–17ος αι. π.Χ. Το έπος του Γκιλγκαμές (D, N, W) Ποίηση (επική)
850–750 π.Χ. Όμηρος Ιλιάς (D, B, N, Z, W) Ποίηση (επική)
8ος αι. π.Χ. Όμηρος Οδύσσεια (D, B, H, N, W) Ποίηση (επική)
6ος αι. π.Χ. Αίσωπος Μύθοι (D, H, W) πεζογραφία
6ος– 4ος αι. π.Χ. Παλαιά Διαθήκη - Εκκλησιαστής (D, H, Z, W) πεζογραφία
6ος– 4ος αι. π.Χ. Παλαιά Διαθήκη - Ιώβ (D, H, N, Z, W) πεζογραφία
6ος– 4ος αι. π.Χ. Παλαιά Διαθήκη - Ψαλμοί (D, H, Z, W) πεζογραφία
5ος αι. π.Χ. Ηρόδοτος Ιστορίαι (D, B, H, W) Ιστορία
458 π.Χ. Αισχύλος Αγαμέμνων (D, B, H, W) Δράμα
458 π.Χ. Αισχύλος Χοηφόροι (D, B, H, W) Δράμα
458 π.Χ. Αισχύλος Ευμενίδες (D, B, H, W) Δράμα
; Αισχύλος Προμηθεύς δεσμώτης (D, B, H, W) Δράμα
442 π.Χ. Σοφοκλής Αντιγόνη (D, B, H, W) Δράμα
430 π.Χ. Σοφοκλής Οιδίπους τύραννος (D, B, H, N, W) Δράμα
401 π.Χ. ; Σοφοκλής Οιδίπους επί Κολωνώ (D, B, W) Δράμα
438 π.Χ. Ευριπίδης Άλκηστις (Ευριπίδη) (D, B, W) Δράμα
431 π.Χ. Ευριπίδης Μήδεια (D, B, N, W) Δράμα
428 π.Χ. Ευριπίδης Ιππόλυτος (D, B, H, W) Δράμα
425 π.Χ. Ευριπίδης Εκάβη (D, B, W) Δράμα
412 π.Χ. Ευριπίδης Ελένη (D, B, W) Δράμα
412 π.Χ. Ευριπίδης Ίων (D, B, W) Δράμα
; Ευριπίδης Βάκχαι (D, B, H, W) Δράμα
; Ευριπίδης Ιφιγένεια η εν Αυλίδι (D, B, W) Δράμα
424 π.Χ. Αριστοφάνης Ιππείς (D, B, W) Δράμα
423 π.Χ. Αριστοφάνης Νεφέλαι (D, B, W) Δράμα
422 π.Χ. Αριστοφάνης Σφήκες (D, B, W) Δράμα
414 π.Χ. Αριστοφάνης Όρνιθες (D, B, W) Δράμα
411 π.Χ. Αριστοφάνης Λυσιστράτη (D, B, W) Δράμα
405 π.Χ. Αριστοφάνης Βάτραχοι (D, B, H, W) Δράμα
392 π.Χ. Αριστοφάνης Εκκλησιάζουσαι (D, B, W) Δράμα
5ος αι. π.Χ. Θουκυδίδης Ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου (D, B, W) Ιστορία
400-387 π.Χ. Πλάτων Απολογία Σωκράτους (D, B, H, Z, W) Φιλοσοφία
400-387 π.Χ. Πλάτων Ευθύφρων(D, B, W) Φιλοσοφία
400-387 π.Χ. Πλάτων Κρίτων (D, B, H, W) Φιλοσοφία
400-387 π.Χ. Πλάτων Πρωταγόρας (D, B, W) Φιλοσοφία
400-387 π.Χ. Πλάτων Χαρμίδης (D, B, W) Φιλοσοφία
386-367 π.Χ. Πλάτων Γοργίας (D, B, W) Φιλοσοφία
386-367 π.Χ. Πλάτων Θεαίτητος (D, B, W) Φιλοσοφία
386-367 π.Χ. Πλάτων Κρατύλος (D, B, W) Φιλοσοφία
386-367 π.Χ. Πλάτων Μένων (D, B, W) Φιλοσοφία
386-367 π.Χ. Πλάτων Παρμενίδης (D, B, W) Φιλοσοφία
386-367 π.Χ. Πλάτων Πολιτεία (D, B, Z, W) Φιλοσοφία
386-367 π.Χ. Πλάτων Συμπόσιον (D, B, W) Φιλοσοφία
386-367 π.Χ. Πλάτων Φαίδρος (D, B, W) Φιλοσοφία
386-367 π.Χ. Πλάτων Φαίδων (D, B, H, W) Φιλοσοφία
366-348 π.Χ. Πλάτων Η εβδόμη επιστολή (D, B, W) Φιλοσοφία
366-348 π.Χ. Πλάτων Νόμοι (D, B, W) Φιλοσοφία
366-348 π.Χ. Πλάτων Πολιτικός (D, B, W) Φιλοσοφία
366-348 π.Χ. Πλάτων Σοφιστής (D, B, W) Φιλοσοφία
366-348 π.Χ. Πλάτων Τίμαιος (D, B, W) Φιλοσοφία
366-348 π.Χ. Πλάτων Φίληβος (D, B, W) Φιλοσοφία
4ος αι. π.Χ. Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (D, B, W) Φιλοσοφία
4ος αι. π.Χ. Αριστοτέλης Περί Ποιητικής (D, B, W) Φιλοσοφία
4ος αι. π.Χ. Αριστοτέλης Πολιτικά (D, B, Ζ) Φιλοσοφία
4ος αι. π.Χ. Ευκλείδης Στοιχεία (D, B, Z) Γεωμετρία
4ος αι. π.Χ.– 4ος αι. μ.Χ. Βυάσα Μαχαβαράτα (D, H, N, W) Ποίηση (επική)
3ος αι. π.Χ.– 3ος αι. μ.Χ. Βαλμίκι Ραμαγιάνα (D, N, W) Ποίηση (επική)
1ος αι. π.Χ. Lucretius (Λουκρήτιος) De rerum natura (Περί της φύσεως των πραγμάτων) (D, B, W) Ποίηση
29–19 π.Χ. Vergilius (Βιργίλιος) Aeneis (Αινειάς) (D, B, H, N, Z, W) Ποίηση (επική)
1ος αι. μ.Χ. Ovidius (Οβίδιος) Metamorphoses (Μεταμορφώσεις) (D, N, W) Ποίηση
1ος αι. μ.Χ. Καινή Διαθήκη - Πράξεις των Αποστόλων (D, H, Z, W) Ιστορία
1ος αι. μ.Χ. Καινή Διαθήκη - Προς Κορινθίους Α΄ (D, H, Z, W) πεζογραφία
1ος αι. μ.Χ. Καινή Διαθήκη - Προς Κορινθίους Β΄ (D, H, Z, W) πεζογραφία
1ος αι. μ.Χ. Καινή Διαθήκη - Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον (D, H, Z, W) Ιστορία
98 μ.Χ. Tacitus (Τάκιτος) Germania (D, H, Z) Ιστορία
1ος-2ος αι. μ.Χ. Πλούταρχος Βίοι Παράλληλοι (D, B, H, Ζ, W) Ιστορία
2ος αι. μ.Χ. Επίκτητος Διατριβαί (D, B, H) Φιλοσοφία
170-180 Marcus Aurelius (Μάρκος Αυρήλιος) Τα εις εαυτόν (D, B, Ζ, H) Φιλοσοφία
398 Augustinus (Αυγουστίνος) Confessiones (Eξομολογήσεις) (D, B, H, Z, W) Αυτοβιογραφία
413-1426 Augustinus (Αυγουστίνος) De civitate Dei (D, B, Z, ) Φιλοσοφία
7ος αι. Κοράνι (D, H, W) πεζογραφία
8ος-11ος αι. Beowulf (Μπέοβουλφ) (D, H, W) Ποίηση (επική)
700–1500 Χίλιες και Μία νύχτες (H, N, Z, W) πεζογραφία
12ος αι. La Chanson de Roland (Το άσμα του Ρολάνδου) (D, H, W) Ποίηση (επική)
1180-1210 Das Nibelungenlied (Το τραγούδι των Νιμπελούνγκεν) (D, H, Z, W) Ποίηση (επική)
1210 ; Wolfram von Eschenbach (Βόλφραμ φον Έσενμπαχ) Parzival (Πάρτσιφαλ) (D, Z, W) Ποίηση
1265-1273 Thomas Aquinas (Θωμάς Ακινάτης) Summa Theologica (D, Β, Z) Φιλοσοφία
1265–1321 Dante Alighieri (Δάντης) Divina Commedia (Θεία κωμωδία) (D, B, H, N, Z, W) Ποίηση
1349–53 Giovanni Boccaccio (Βοκάκιος) Decamerone (Το Δεκαήμερο) (D, N, Z, W) Διηγήματα
14ος αι. Geoffrey Chaucer (Τζέφρι Τσόσερ) The Canterbury Tales (Οι ιστορίες του Καντέρμπουρι) (D, B, N, W) Ποίηση
14ος αι. Geoffrey Chaucer (Τζέφρι Τσόσερ) Troilus and Criseyde (Τρωϊλος και Χρυσηίδα) (D, B, W) Ποίηση
1511 Erasmus (Έρασμος) Morias Enkomion (D, B, Z, W) Φιλοσοφία
1513 Niccolò Machiavelli (Νικολό Μακιαβέλι) Il Principe (Ο Ηγεμόνας) (D, B, H, Z, W) Φιλοσοφία
1516 Thomas More (Τόμας Μορ) Utopia (D, H, Z, W) Φιλοσοφικό Μυθιστόρημα
1532–34 François Rabelais (Φρανσουά Ραμπελαί) Pantagruel (Πανταγκρυέλ) και Gargantua (Γαργαντούας)]] (D, B, N, W) Μυθιστόρημα
1543 Nicolaus Copernicus (Νικόλαος Κοπέρνικος) De Revolutionibus Orbium Coelestium (Περί των περιστροφών των ουρανίων σφαιρών) (D, B, Ζ) Αστρονομία
1558-1566 Benvenuto Cellini (Μπενβενούτο Τσελίνι) La vita di Benvenuto Cellini (Η ζωή του Μπενβενούτο Τσελίνι) (D, H, W) αυτοβιογραφία
1592-93 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) Richard ΙΙΙ (Ριχάρδος Γ΄) (D, B, W) Δράμα
1595 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) Romeo and Juliet (Ρωμαίος και Ιουλιέτα) (D, B, W) Δράμα
1595-97 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) Richard ΙΙ (Ριχάρδος Β΄) (D, B, W) Δράμα
1596-98 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) The Merchant of Venice (Ο Έμπορος της Βενετίας) (D, B, W) Δράμα
1597 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) Henry IV part 1 (Ερρίκος Δ΄, μέρος 1) (D, B, W) Δράμα
1597 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) Henry IV part 2 (Ερρίκος Δ΄, μέρος 2) (D, B, W) Δράμα
1597 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) The Merry Wives of Windsor (Οι Εύθυμες Κυράδες του Ουίνδσορ ) (D, B, W) Δράμα
1599 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) Julius Caesar (Ιούλιος Καίσαρ) (D, B, W) Δράμα
1599 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) Henry V (Ερρίκος Ε΄) (D, B, W) Δράμα
1600 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) As You Like It (Όπως σας αρέσει) (D, B, W) Δράμα
1603 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) Hamlet (Άμλετ) (D, B, H, N, W) Δράμα
1606 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) Macbeth (Μάκβεθ) (D, B, H, W) Δράμα
1606-7 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) Antony and Cleopatra (Αντώνιος και Κλεοπάτρα) (D, B, W) Δράμα
1608 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) King Lear (Ο βασιλιάς Ληρ) (D, B, H, N, W) Δράμα
1609 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) Othello (Οθέλος) (D, B, N, W) Δράμα
1609 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) Sonnets (τα σονέττα) (D, B, W) Ποίηση
1611 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) The Tempest (Η Τρικυμία) (D, B, H, W) Δράμα
1608 William Shakespeare (Ουίλλιαμ Σαίξπηρ) Timon of Athens (Τίμων ο Αθηναίος) (D, B, W) Δράμα
1594 Christopher Marlowe (Κρίστοφερ Μάρλοου) Edward ΙΙ (Εδουάρδος Β΄) (D, H, W) Δράμα
1604 Christopher Marlowe (Κρίστοφερ Μάρλοου) Dr. Faustus (Δόκτωρ Φάουστους) (D, H, W) Δράμα
1595 Michel de Montaigne (Μισέλ ντε Μονταίν) Essays (δοκίμια) (D, B, H, N, Z, W) Φιλοσοφία
1597 Francis Bacon (Φράνσις Μπέικον) Essays (δοκίμια) (D, H, W) Φιλοσοφία
1624 Francis Bacon (Φράνσις Μπέικον) Nova Atlantis (Νέα Ατλαντίς) (D, B, H) Φιλοσοφικό Μυθιστόρημα
1605 & 1615 Miguel de Cervantes (Μιγκέλ ντε Θερβάντες) Don Quijote (Δον Κιχώτης) (D, B, H, N, Z, W) Μυθιστόρημα
1610 Ben Jonson (Μπεν Τζόνσον) The Alchemist (Ο Αλχημιστής) (D, H, W) Δράμα
1613 John Webster (Τζον Ουέμπστερ) The Duchess of Malfi (Η δούκισσα του Μάλφι) (D, H, W) Δράμα
1635 Calderon de la Barca (Καλντερόν δε λα Μπάρκα) La vida es sueno (Η ζωή είναι όνειρο ) (D, H, W) Δράμα
1637 René Descartes (Ρενέ Ντεκάρτ) Discours de la méthode (Ο περί μεθόδου λόγος) (D, B, H, Ζ) Φιλοσοφία
1644 John Milton (Τζον Μίλτον) Areopagitica (Αρεοπαγιτικά) (B, H, W) πεζογραφία
1664 John Milton (Τζον Μίλτον) Paradise Lost (Ο χαμένος Παράδεισος) (D, B, H, W) Ποίηση (επική)
1671 John Milton (Τζον Μίλτον) Samson Agonistes (Σαμψών αγωνιστής) (D, B, H, W) Δράμα
1651 Thomas Hobbes (Τόμας Χομπς) Leviathan (Λεβιάθαν) (D, B, H, Ζ, W) Φιλοσοφία
1662 Molière (Μολιέρος) L'école des femmes (Το σχολείο των γυναικών) (D, B, W) Δράμα
1664 Molière (Μολιέρος) Tartuffe (Ταρτούφος) (D, B, H, W) Δράμα
1665 Molière (Μολιέρος) Don Juan (Δον Ζουάν) (D, B, W) Δράμα
1668 Molière (Μολιέρος) L'Avare (Ο Φιλάργυρος) (D, B, W) Δράμα
1670 Molière (Μολιέρος) Le Bourgeois gentilhomme (Ο Αρχοντοχωριάτης) (D, B, W) Δράμα
1673 Molière (Μολιέρος) Le Malade imaginaire (Ο κατά φαντασίαν ασθενής) (D, B, W) Δράμα
1669 Blaise Pascal (Μπλεζ Πασκάλ) Pensées (Σκέψεις) (D, B, H, Z, W) Φιλοσοφία
1677 Baruch Spinoza (Μπαρούχ Σπινόζα) Ethica (Ηθικά) (D, B, Ζ) Φιλοσοφία
1677 Jean Racine (Ρακίνας) Phèdre (Φαίδρα) (D, B, H, W) Δράμα
1690 John Locke (Τζον Λοκ) An Essay Concerning Human Understanding (Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση) (D, B, Ζ) Φιλοσοφία
1719 Daniel Defoe (Ντάνιελ Ντεφόε) Robinson Crusoe (Ροβινσώνας Κρούσος) (D, Z, W) Μυθιστόρημα
1726 Jonathan Swift (Τζόναθαν Σουίφτ) Gulliver's Travels (Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ) (D, B, N, Z, W) Μυθιστόρημα
1748 Montesquieu (Μοντεσκιέ ) De L'esprit des Loix (Περί του πνεύματος των νόμων) (D, Β, Z) Φιλοσοφία
1748 David Hume (Ντέιβιντ Χιουμ) An Enquiry Concerning Human Understanding (Έρευνα που αφορά την ανθρώπινη νόηση) (D, B, H, Ζ) Φιλοσοφία
1749 Henry Fielding (Χένρυ Φήλντινγκ) Tom Jones (Τομ Τζόουνς) (D, B, H, Z, W) Μυθιστόρημα
1759 Voltaire (Βολταίρος ) Candide (Καντίντ) (D, B, Z, W) Μυθιστόρημα
1760 Laurence Sterne (Λώρενς Στερν) Tristram Shandy (Τρίστραμ Σάντυ) (D, B, N, Z, W) Μυθιστόρημα
1755 Jean Jacques Rousseau (Ζαν Ζακ Ρουσσώ ) L'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (H καταγωγή και oι βάσεις της μεταξύ των ανθρώπων ανισότητος) (D, B, H) Φιλοσοφία
1762 Jean Jacques Rousseau (Ζαν Ζακ Ρουσσώ ) Émile, ou de l’ education (Αιμίλιος, ή Περί Αγωγής) (D, H, W) Φιλοσοφία
1762 Jean Jacques Rousseau (Ζαν Ζακ Ρουσσώ ) Du Contract Social (Περί του κοινωνικού συμβολαίου) (D, Β, Ζ) Φιλοσοφία
1782 Jean-Jacques Rousseau (Ζαν Ζακ Ρουσσώ) Les Confessions (Εξομολογήσεις) (D, Z, W) αυτοβιογραφία
1761-72 Denis Diderot (Ντενί Ντιντερό) Le Neveu de Rameau (Ο ανιψιός του Ραμώ) (D, B, W) Φιλοσοφία
1796 Denis Diderot (Ντενί Ντιντερό) Jacques le fataliste (Ζακ ο μοιρολάτρης και ο αφέντης του) (D, N, Z) Μυθιστόρημα
1773 Oliver Goldsmith (Όλιβερ Γκόλντσμιθ) She Stoops to Conquer (Ταπεινώνεται για να κατακτήσει) (D, H, W) Δράμα
1774 Johann Wolfgang von Goethe (Γκαίτε) Die Leiden des jungen Werthers (Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου) (D, H, Z, W) Μυθιστόρημα
1795-96 Johann Wolfgang von Goethe (Γκαίτε) Wilhelm Meisters Lehrjahre (Τα χρόνια της μαθητείας του Βίλελμ Μάιστερ) (D, H, W) Μυθιστόρημα
1797 Johann Wolfgang von Goethe (Γκαίτε) Hermann und Dorothea (Έρμαν και Δωροθέα) (D, H, W) Ποίηση (επική)
1808 & 1832 Johann Wolfgang von Goethe (Γκαίτε) Faust (Φάουστ) (D, B, H, N, W) Δράμα
1809 Johann Wolfgang von Goethe (Γκαίτε) Die Wahlverwandtschaften (Εκλεκτικές συγγένειες) (D, Z, W) Μυθιστόρημα
1776 Adam Smith (Άνταμ Σμιθ) An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Έρευνα για τη Φύση και τα Αίτια του Πλούτου των Εθνών) (D, B, H, Ζ) Φιλοσοφία
1781 Immanuel Kant (Ιμμάνουελ Καντ) Kritik der reinen Vernunft (Κριτική του καθαρού λόγου) (D, Β, Ζ) Φιλοσοφία
1785 Immanuel Kant (Ιμμάνουελ Καντ) Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Θεμελιώδεις αρχές της Μεταφυσικής των ηθών) (D, B, H) Φιλοσοφία
1776-89 Gibbon (Έντουαρντ Γκίμπον) The Decline and Fall of the Roman Empire (Η παρακμή και πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας) (D, B, W) Ιστορία
1791 James Boswell (Τζέιμς Μπόσγουελ) The Life of Samuel Johnson (Η ζωή του Σάμουελ Τζόνσον) (D, B, W) βιογραφία
1795 Friedrich Schiller (Φρήντριχ Σίλερ) Über die ästhetische Erziehung des Menschen (Περί της αισθητικής αγωγής των ανθρώπων) (D, H, Z) Φιλοσοφία
1812 Die Brüder Grimm (αδελφοί Γκριμ) Kinder- und Hausmärchen (Παραμύθια) (H, Z, W) παραμύθια
1813 Jane Austen (Τζέιν Ώστεν) Pride and Prejudice (Περηφάνια και Προκατάληψη) (D, H, N, W) Μυθιστόρημα
1827 Alessandro Manzoni (Αλεσσάντρο Μαντσόνι) I Promessi Sposi (Οι αρραβωνιασμένοι) (D, H, W) Μυθιστόρημα
1830 Stendhal (Σταντάλ) Le Rouge et le Noir (Το κόκκινο και το μαύρο) (D, H, N, Z, W) Μυθιστόρημα
1833-1850 Edgar Allan Poe (Έντγκαρ Άλλαν Πόε) διηγήματα (H, N, Z, W) Διηγήματα
1835 Honoré de Balzac (Ονορέ ντε Μπαλζάκ) Le Père Goriot (Ο Μπάρμπα-Γκοριό) (H, N, W) Μυθιστόρημα
1835–37 Hans Christian Andersen (Χανς Κρίστιαν Άντερσεν) Eventyr (Παραμύθια) (H, N, Z) Παραμύθια
1838 Charles Dickens (Τσαρλς Ντίκενς) Oliver Twist (Όλιβερ Τουίστ) (D, Z, W) Μυθιστόρημα
1850 Charles Dickens (Τσαρλς Ντίκενς) David Copperfield (Ντέιβιντ Κόπερφηλντ) (D, H, W) Μυθιστόρημα
1842 Νικολάι Γκόγκολ Νεκρές ψυχές (N, Z, W) Μυθιστόρημα
1847 Emily Brontë (Έμιλι Μπροντέ) Wuthering Heights (Ανεμοδαρμένα Ύψη) (D, N, W) Μυθιστόρημα
1851 Herman Melville (Χέρμαν Μέλβιλ) Moby-Dick (Μόμπυ Ντικ) (D, B, N, Z, W) Μυθιστόρημα
1857 Gustave Flaubert (Γκυστάβ Φλωμπέρ) Madame Bovary (Μαντάμ Μποβαρί) (D, N, Z, W) Μυθιστόρημα
1859 John Stuart Mill (Τζον Στιούαρτ Μιλλ) On Liberty (Περί ελευθερίας) (B, H, W) Φιλοσοφία
1859 Charles Darwin (Κάρολος Δαρβίνος) On the Origin of Species by Means of Natural Selection (Περί της καταγωγής των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής) (D, B, H, Ζ) Βιολογία
1860 George Eliot (Τζορτζ Έλιοτ) The Mill on the Floss (Ο μύλος στον Φλος) (B, H, W) Μυθιστόρημα
1863 Ιβάν Τουργκένιεφ Πατέρες και παιδιά (H, Z, W) Μυθιστόρημα
1864 Ιούλιος Βερν Ταξίδι στο κέντρο της Γης (B, H, W) Μυθιστόρημα
1865και1869 Λέων Τολστόι Πόλεμος και Ειρήνη (D, B, N, Z, W) Μυθιστόρημα
1867 Λέων Τολστόι Άννα Καρένινα (H, N, W) Μυθιστόρημα
1866 Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι Έγκλημα και τιμωρία (D, H, N, W) Μυθιστόρημα
1868 Ιούλιος Βερν Τα παιδιά του πλοίαρχου Γκράντ (H, Z, W) Μυθιστόρημα
1870 Ιούλιος Βερν 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα (H, N, W) Μυθιστόρημα
1871 Ιούλιος Βερν Η πλωτή πολιτεία]] (H, N, W) Μυθιστόρημα
1872 Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι Οι δαιμονισμένοι (N, Z, W) Μυθιστόρημα
1873 Ιούλιος Βερν Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες (H, Z, W) Μυθιστόρημα
1876 Ιούλιος Βερν Μιχαήλ Στρογκώφ (D, B, N, Z, W) Μυθιστόρημα
1879-1880 Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι Αδελφοί Καραμάζοφ (D, B, N, W) Μυθιστόρημα
1867 Karl Marx (Καρλ Μαρξ) Das Kapital (Το Κεφάλαιο) (D, B, Ζ) Φιλοσοφία
1884 Mark Twain (Μαρκ Τουαίην) Adventures of Huckleberry Finn (Οι περιπέτειες του Χάκλμπερι Φιν) (D, B, N, W) Μυθιστόρημα
1886 Αντόν Τσέχωφ διηγήματα (N, Z, W) Διηγήματα
1890 Knut Hamsun (Κνουτ Χάμσουν) Sult (Η πείνα) (N, Z, W) Μυθιστόρημα
1913–27 Marcel Proust (Μαρσέλ Προυστ) À la recherche du temps perdu (Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο) (D, B, N, Z, W) Μυθιστόρημα
1922 James Joyce (Τζαίημς Τζόυς) Ulysses (Οδυσσέας) (D, N, Z, W) Μυθιστόρημα
1924 Thomas Mann (Τόμας Μαν) Der Zauberberg (Το μαγικό βουνό) (D, N, W) Μυθιστόρημα
1924 Franz Kafka (Φραντς Κάφκα) διηγήματα (N, Z, W) Διηγήματα
1925 Franz Kafka (Φραντς Κάφκα) Der Prozess (Η Δίκη) (D, N, W) Μυθιστόρημα
1926 Franz Kafka (Φραντς Κάφκα) Das Schloss (Ο Πύργος) (N, Z, W) Μυθιστόρημα
1925 F. Scott Fitzgerald (Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ The Great Gatsby (Ο μεγάλος Γκάτσμπυ) (D, B, W) Μυθιστόρημα
1927 Virginia Woolf (Βιρτζίνια Γουλφ) To the Lighthouse (Στο φάρο) (B, N, W) Μυθιστόρημα
1928 Federico García Lorca (Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα) Romancero gitano (Τσιγγάνικο τραγουδιστάρι) (D, N, W) Ποίηση
1929 Alfred Döblin (Άλφρεντ Ντέμπλιν) Berlin Alexanderplatz (Μπερλίν, Αλεξάντερπλατς) (N, Z, W) Μυθιστόρημα
1929 William Faulkner (Γουίλιαμ Φώκνερ) The Sound and the Fury (Η βουή και η αντάρα) (D, N, Z, W) Μυθιστόρημα
1932 Louis-Ferdinand Céline (Λουί Φερντινάντ Σελίν) Voyage au bout de la nuit (Ταξίδι στο τέλος της νύχτας) ( D, N, W) Μυθιστόρημα
194 Albert Camus (Αλμπέρ Καμύ) L'Étranger (Ο Ξένος) (D, N, Z, W) Μυθιστόρημα
1949 George Orwell (Τζορτζ Όργουελ) Nineteen Eighty-Four (Χίλια ενακόσια ογδόντα τέσσερα (1984) (D, N, W) Μυθιστόρημα
1952 Samuel Beckett Σάμιουελ Μπέκετ En attendant Godot (Περιμένοντας τον Γκοντό) (D, B, W) Δράμα
1955 Vladimir Nabokov Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ Lolita (Λολίτα) (D, N, W) Μυθιστόρημα
1959 Günter Grass (Γκύντερ Γκρας) Die Blechtrommel (Το τενεκεδένιο ταμπούρλο) (N, Z, W) Μυθιστόρημα
1967 Gabriel García Márquez (Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες) Cien años de soledad (Εκατό Χρόνια Μοναξιάς) (D, N, W) Μυθιστόρημα
1981 Salman Rushdie (Σαλμάν Ρασντί) Midnight's Children (Τα παιδιά του μεσονυκτίου) (D, N, W) Μυθιστόρημα


Πηγές[επεξεργασία κώδικα]

  • Will (and Ariel) Durant, The Story of Civilization, 1935-1975. (Ελληνική μετάφραση Παγκόσμιος Ιστορία του Πολιτισμού, εκδ. Αφοί Συρόπουλοι-Κουμουνδουρέας, 1965). Έργο πληρέστατο (11 τόμοι) και αντικειμενικό, που φτάνει όμως μόνο ώς το τέλος του 18ου αιώνα. Προς αναπλήρωσιν του κενού χρησιμοποιήθηκαν για μεν τον 19ο αιώνα οι μη συστηματικές αναφορές των λημμάτων Λογοτεχνία και Μυθιστόρημα της εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος-Larousse-Britannica και της Ιστορίας του Πολιτισμού του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1954, μετάφρ. Άγγελος Νίκας, "Εκδοτική"), για δε τον εικοστό αιώνα το λήμμα-κατάλογος της ΒΠ Τα 100 βιβλία του Αιώνα (Λε Μοντ).
  • Great Books of the Western World. Έκδοση της Encyclopædia Britannica του 1952 με επανέκδοση το 1990 σε εξήντα τόμους.
  • The Harvard Classics. Ανθολογία κλασσικών έργων από τον πρόεδρο του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ Τσαρλς Έλιοτ. Α΄έκδοση το 1909 σε 51 τόμους. Περιλαμβάνεται επίσης και η από τον ίδιο ανθολόγο The Harvard Classics Shelf of Fiction.
  • Bloom, Harold. The Western Canon: The Books and School of the Ages. Appendixes. New York: Harcourt Brace & Company, 1994. © 1994 by Harold Bloom.
  • Τα 100 καλύτερα βιβλία όλων των εποχών. Κατάλογος που συντάχθηκε το 2002 από τη Νορβηγική Λέσχη του Βιβλίου. Όλο το βάρος στην λογοτεχνία (κυρίως αφηγηματική) και ιδιαίτερο βάρος στον εικοστό αιώνα.
  • Βιβλιοθήκη των 100 βιβλίων (ZEIT). Κατάλογος που καταρτίστηκε ύστερα από έρευνα του γερμανικού περιοδικού Der Zeit. Γερμανοκεντρικός οπωσδήποτε στο πρώτο μέρος του που αφορά την λογοτεχνία (ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher), αντικειμενικότερος στο δεύτερο για Ιστορία, Φιλοσοφία, επιστήμες (ZEIT-Bibliothek der 100 Sachbücher). Βλ. [|de|ZEIT-Bibliothek der 100 Bücher το γερμανικό άρθρο].