Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικιπαίδεια:Εγκυκλοπαιδικότητα (γεωγραφία)

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Η παρακάτω είναι προτεινόμενη πολιτική, οδηγία ή διαδικασία της Βικιπαίδειας. Η πρόταση βρίσκεται πιθανώς υπό ανάπτυξη, υπό συζήτηση ή στη διαδικασία εξασφάλισης συναίνεσης για υιοθέτηση. (Η πλειοψηφία σε μια πρόταση δεν συνιστά συναίνεση). Αναφορές ή σύνδεσμοι προς αυτή τη σελίδα δεν θα πρέπει να την περιγράφουν ως «πολιτική».
Error: no shortcuts were specified and the |msg= parameter was not set.

Η εγκυκλοπαιδικότητα στη Βικιπαίδεια είναι ένα κριτήριο συμπερίληψης βασισμένο στην εγκυκλοπαιδική καταλληλότητα του θέματος του λήμματος. Σύμφωνα με τους πέντε πυλώνες της Βικιπαίδειας, η εγκυκλοπαίδεια λειτουργεί και ως χαρτογράφος. Ως εκ τούτου, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά που πληρούν τη γενική κατευθυντήρια εγκυκλοπαιδικότητα της Βικιπαίδεια θεωρούνται, αλλά δεν είναι εγγυημένα, ως αξιοσημείωτα. Ως εκ τούτου, μπορεί να αμφισβητηθεί η αξιοπιστία ορισμένων γεωγραφικών χαρακτηριστικών (τόποι, οδοί, αντικείμενα κ.λπ.).

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή συνοψίζει την υπάρχουσα συνολική συναίνεση για την αξιοσημείωτη γεωγραφική θέση και παρέχει καθοδήγηση για την συμπερίληψη πληροφοριών σχετικά με γεωγραφικά χαρακτηριστικά στη Βικιπαίδεια.

Για τους σκοπούς αυτής της κατευθυντήριας οδηγίας, ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό είναι οποιοδήποτε εύλογα μόνιμο ή ιστορικό χαρακτηριστικό της Γης, φυσικό ή τεχνητό.

Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή δεν ισχύει για τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά των φανταστικών έργων ή για τα χαρακτηριστικά άλλων αστρονομικών αντικειμένων.

Τα μικροέθνη δεν καλύπτονται από την παρούσα κατευθυντήρια οδηγία και υπόκεινται στη γενική κατευθυντήρια οδηγία εγκυκλοπαιδικότητας, ακόμη και αν είναι γεωγραφικά.

Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία αποκλείει ειδικά τους χάρτες και τους διάφορους πίνακες από την εξέταση κατά την καθιέρωση της εγκυκλοπαιδικότητας του θέματος, επειδή αυτές οι πηγές συχνά καθιερώνουν ελάχιστα εκτός από την ύπαρξη του θέματος. Παρόλα αυτά, συμβάλλουν στην ικανοποίηση της επαληθευσιμότητας.

Από την άλλη πλευρά, οι πηγές που περιγράφουν το θέμα αντί να το αναφέρουν απλώς, το καθιστούν αξιοσημείωτο.

Οι αναξιόπιστες πηγές όπως το Facebook και τα περισσότερα blog ή τα βίντεο του YouTube θα πρέπει να αποφεύγονται κατά τον καθορισμό της επαληθευσιμότητας ή της εγκυκλοπαιδικότητας ενός γεωγραφικού θέματος.

Γεωγραφικές περιοχές, τοποθεσίες και τόποι[επεξεργασία κώδικα]

  • Τα κατοικημένα, νόμιμα αναγνωρισμένα μέρη θεωρούνται συνήθως αξιοσημείωτα, ακόμη και αν ο πληθυσμός τους είναι πολύ χαμηλός. Ακόμη και τα εγκαταλελειμμένα μέρη μπορεί να είναι αξιοσημείωτα, διότι η εγκυκλοπαιδικότητα συμπεριλαμβάνει ολόκληρη την ιστορία τους. Μια εξαίρεση είναι οι εκτάσεις απογραφής που συνήθως δεν θεωρούνται αξιοσημείωτες.
  • Οι πληθυσμιακοί τόποι χωρίς νομική αναγνώριση εξετάζονται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη γενική οδηγία εγκυκλοπαιδικότητας. Παραδείγματα μπορεί να περιλαμβάνουν υποδιαιρέσεις, επιχειρηματικά πάρκα, αναπτύξεις κατοικιών, ανεπίσημες περιφέρειες ενός κράτους, ανεπίσημες γειτονιές κλπ. & Nbsp; - τα οποία μπορούν να θεωρηθούν αξιοσημείωτα κατά περίπτωση, δεδομένης της μη τετριμμένης κάλυψης από πολλαπλές, ανεξάρτητες αξιόπιστες πηγές. Εάν ένα λήμμα της Βικιπαίδειας δεν μπορεί να αναπτυχθεί με γνωστές πηγές, οι πληροφορίες σχετικά με τον άτυπο τόπο πρέπει να συμπεριληφθούν στο γενικότερο λήμμα σχετικά με τον νόμιμα αναγνωρισμένο τόπο ή τη διοικητική υποδιαίρεση που το περιέχει.
  • Οι αμφισβητούμενες περιοχές γενικά αξιολογούνται κατά περίπτωση. Η εγκυκλοπαιδικότητας τους για τη Βικιπαίδεια είναι ανεξάρτητη από την εγκυρότητα των αξιώσεων τους. Μερικές φορές μπορεί να είναι πιο ενδεδειγμένο να συγχωνευθούν τα λήμματα αυτά σε μια ευρύτερη σύγκρουση ή πολιτικό κίνημα ή να συγχωνευθούν λήμματα για πολλά αμφισβητούμενα ονόματα για την ίδια περιοχή σε ένα λήμμα.
  • Τα ονομαζόμενα φυσικά χαρακτηριστικά είναι συχνά αξιοσημείωτα, εφόσον είναι γνωστό ότι υπάρχουν πληροφορίες πέραν των στατιστικών στοιχείων και των συντεταγμένων. Αυτό περιλαμβάνει τα βουνά, τις λίμνες, τα ρέματα, τα νησιά κλπ. Ο αριθμός των γνωστών πηγών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει αρκετό επαληθεύσιμο περιεχόμενο για ένα εγκυκλοπαιδικό λήμμα. Εάν ένα λήμμα της Βικιπαίδεια δεν μπορεί να αναπτυχθεί με γνωστές πηγές, οι πληροφορίες σχετικά με το χαρακτηριστικό μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα γενικότερο λήμμα σχετικά με την τοπική γεωγραφία. Για παράδειγμα, ένα νησάκι ποταμού χωρίς διαθέσιμες πληροφορίες εκτός από το όνομα και την τοποθεσία θα πρέπει πιθανώς να περιγραφεί σε ένα λήμμα σχετικά με τον ποταμό.

Κτίρια και αντικείμενα[επεξεργασία κώδικα]

Πολλά τεχνητά γεωγραφικά χαρακτηριστικά μπορούν να αναφερθούν σε πολλές αξιόπιστες πηγές, αλλά μπορεί να μην είναι αναγκαστικά αξιοσημείωτα. Η συμπερίληψη ενός ανθρωπογενούς γεωγραφικού χαρακτηριστικού σε χάρτες ή σε καταλόγους είναι ανεπαρκής για την καθιέρωση της εγκυκλοπαιδικότητας.

  • Τα τεχνητά γεωγραφικά χαρακτηριστικά στα οποία έχει ανατεθεί επισήμως το καθεστώς της πολιτιστικής κληρονομιάς ή της εθνικής κληρονομιάς ή οποιουδήποτε άλλου προστατευόμενου καθεστώτος σε εθνικό επίπεδο και για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμες επαληθεύσιμες πληροφορίες πέραν των απλών στατιστικών θεωρούνται αξιοσημείωτα.
  • Τα κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κατοικιών και των εμπορικών αναπτύξεων, μπορεί να είναι αξιοσημείωτα λόγω της ιστορικής, κοινωνικής, οικονομικής ή αρχιτεκτονικής τους σημασίας, αλλά απαιτούν σημαντική κάλυψη από αξιόπιστες πηγές τρίτων με σκοπό τη δημιουργία εγκυκλοπαιδικότητας.
  • Τεχνητά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την υποδομή (για παράδειγμα, γέφυρες και φράγματα) μπορεί να είναι αξιοσημείωτα με βάση τη γενική οδηγία εγκυκλοπαιδικότητας. Όπου η εγκυκλοπαιδικότητας τους είναι ασαφής, γενικά ανακατεύθυνση σε γενικότερα λήμματα ή σε ένα φυσικό χαρακτηριστικό που προκάλεσε τη δημιουργία τους, π.χ. σε ένα λήμμα σχετικά με τον αξιοσημείωτο δρόμο που μεταφέρει ή το αξιοσημείωτο εμπόδιο που καλύπτει.

Τα διεθνή οδικά δίκτυα (όπως το Διεθνές δίκτυο Ε-οδών), οι διακρατικοί, εθνικοί, κρατικοί και επαρχιακοί αυτοκινητόδρομοι είναι συνήθως αξιοσημείωτοι. Οι τοπικές οδικές μεταφορές (όπως οι περιφερειακοί δρόμοι της Ιρλανδίας), οι τοπικοί δρόμοι, οδοί και αυτοκινητόδρομοι μπορεί να ποικίλλουν και θεωρούνται αξιοσημείωτοι, αν είναι αντικείμενο πολλαπλών δημοσιευμένων δευτερευουσών πηγών που είναι αξιόπιστες και ανεξάρτητες από το θέμα.

Η εγκυκλοπαιδικότητα δεν κληροδοτείται[επεξεργασία κώδικα]

Οι γεωγραφικές οντότητες πρέπει να είναι αξιοσημείωτες με βάση τα δικά τους προτερήματα. Δεν κληρονομούν την εγκυκλοπαιδικότητα οργανισμών, την εγκυκλοπαιδικότητα ανθρώπων ή την εγκυκλοπαιδικότητα γεγονότων.