Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικιπαίδεια:Διαιτησία

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Η παρακάτω είναι προτεινόμενη πολιτική, οδηγία ή διαδικασία της Βικιπαίδειας. Η πρόταση βρίσκεται πιθανώς υπό ανάπτυξη, υπό συζήτηση ή στη διαδικασία εξασφάλισης συναίνεσης για υιοθέτηση. (Η πλειοψηφία σε μια πρόταση δεν συνιστά συναίνεση). Αναφορές ή σύνδεσμοι προς αυτή τη σελίδα δεν θα πρέπει να την περιγράφουν ως «πολιτική».
Error: no shortcuts were specified and the |msg= parameter was not set.

Η διαδικασία διαιτησίας εντός της κοινότητας της Βικιπαίδειας υπάρχει για να επιβάλει δεσμευτικές αποφάσεις στις διαφωνίες μεταξύ μελών της κοινότητας, τις οποίες δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν ούτε η διαλογική συζήτηση της κοινότητας ούτε οι διαχειριστές, οι Γραφειοκράτες ούτε η διαδικασία της Διαμεσολάβησης. Τα θέματα διαιτησίας διαχειρίζεται ομάδα έμπειρων χρηστών, η Επιτροπή Διαιτησίας. Εκτός από την εξέταση διαφωνιών, η Επιτροπή χειρίζεται θέματα για τα οποία δεν ενδείκνυται δημόσια συζήτηση, όπως τα ζητήματα ιδιωτικότητας. Η επιτροπή διαθέτει σημαντική αυτονομία, προκειμένου να χειριστεί τέτοια θέματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται από την Πολιτική διαιτησίας.

Επιλογή και διορισμός[επεξεργασία κώδικα]

Γίνονται μία φορά τον χρόνο, τον μήνα ΧΧΧΧΧ. Οι υποψήφιοι προτείνονται συνήθως έναν μήνα νωρίτερα. Αποδεκτοί υποψήφιοι είναι συνήθως μακροχρόνια συνεισφέροντες και έμπειροι συντάκτες της Βικιπαίδειας. Εντούτοις οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ενήλικες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας διαμονής τους προκειμένου να διοριστούν.

Πεδίο της Διαιτησίας[επεξεργασία κώδικα]

Η επιτροπή αποδέχεται προς εξέταση περιπτώσεις σχετικές με τη συμπεριφορά χρηστών (συμπεριλαμβανομένης της ακατάλληλης συνεισφοράς), εφόσον όλα τα άλλα μέσα προσέγγισης έχουν αποτύχει και λαμβάνει αποφάσεις για την επίλυση προβλημάτων της συντακτικής κοινότητας. Ωστόσο, η επιτροπή δεν προχωρεί σε διορθωτικές δηλώσεις ή αποφάσεις ως προς το τι πρέπει να αναφέρεται στα λήμματα («αποφάσεις περιεχομένου») και οι χρήστες δεν πρέπει να ζητούν από την επιτροπή να λάβει τέτοιου είδους αποφάσεις, διότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.

Η διαιτησία είναι το τελευταίο μέσο στη διαδικασία Επίλυσης Διαφωνιών. Αποτελεί το έσχατο καταφύγιο, που θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν κάθε τι άλλο έχει αποτύχει ή υπάρχει σοβαρός λόγος να θεωρούμε ότι δεν θα βοηθήσει. Δοκιμάστε προηγουμένως άλλα βήματα, όπως τη συζήτηση μεταξύ των διαφωνούντων και, όπου είναι κατάλληλο, τη διαμεσολάβηση. Η επιτροπή διαιτησίας ασχολείται μόνο με τις σοβαρότερες, τις πλέον επίμονες ή βαθιά ριζωμένες διαφωνίες, καθώς και με περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων, όταν κάθε άλλο λογικό μέσο έχει αποτύχει.

Αίτημα για διαιτησία[επεξεργασία κώδικα]

Για να ζητήσετε μια διαφορά να υποβληθεί σε διαιτησία, δείτε την σελίδα αιτημάτων για διαιτησία.

Τα Αιτήματα για Διαιτησία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να παρουσιάσουν ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με προηγούμενες υποθέσεις που έχουν κλείσει. Αυτές περιλαμβάνουν διασάφηση του σκοπού και της σκεπτικού μιας απόφασης, εφέσεις για κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, και αιτήματα για βελτίωση των θεραπειών και των μέτρων επιβολής.

Υποθέσεις χωρίς να έχει προηγηθεί άλλη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς[επεξεργασία κώδικα]

Η επιτροπή διαιτησίας σε γενικές γραμμές θα αποδέχεται προς εξέταση υποθέσεις όπως οι ακόλουθες τρεις, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί άλλη επίσημη διαδικασία ή μέσο για την επίλυση της διαφοράς:

  • Επανεξέταση επειγουσών ενεργειών για την αφαίρεση διαχειριστικών δικαιωμάτων
  • Ασυνήθιστα διαιρετικές διαμάχες μεταξύ διαχειριστών ή της κοινότητας
  • Ζητήματα που παραπέμπονται στην επιτροπή διαιτησίας κατ' ευθείαν από τον Τζίμπο Γουέιλς

Ειδάλλως, αναμένεται ότι κάθε άλλο μέσο επίλυσης διαφωνιών θα έχει εξαντληθεί προτού υποβληθεί η υπόθεση στην επιτροπή διαιτησίας. Η διαιτησία αποτελεί το έσχατο καταφύγιο, όχι το πρώτο, σχετικά με την αντιμετώπιση των συγκρούσεων.

Περισσότερες πληροφορίες[επεξεργασία κώδικα]

Για πληροφορίες σχετικά με αιτήματα Διαιτησίας, και του πως οι υποθέσεις γίνονται δεκτές και αντιμετωπίζονται, παρακαλούμε να δείτε τον οδηγό Διαιτησίας, όπου περιέχονται σημαντικές πληροφορίες. Ενδεχομένως να θέλετε επίσης να δείτε τις ακόλουθες σελίδες:

  • Βικιπαίδεια:Διαιτησία/Αιτήματα/Εφαρμογή – Παραβιάσεις υπαρχόντων αποφάσεων διαιτησίας αναφέρονται στη διαδικασία εφαρμογής της Επιτροπής. Αν και η εφαρμογή είναι εντός της δικαιοδοσίας της Επιτροπής Διαιτησίας, η πραγματική διαδικασία στελεχώνεται από διαχειριστές της Βικιπαίδειας. Περαιτέρω οδηγίες για αιτήματα εφαρμογής μια απόφασης διαιτησίας βρίσκονται σε αυτή τη σελίδα.
  • σημειωματάριο της Επιτροπής Διαιτησίας - για γενικές ανακοινώσεις σχετικά με τη διαδικασία της Διαιτησίας
  • Βικιπαίδεια:Διαιτησία/Ευρετήριο: Αρχεία υποθέσεων της Επιτροπής Διαιτησίας που έχουν κλείσει.


Η πολιτικής διαιτησίας είναι στο /Πολιτική. Ο Οδηγός για τη Διαιτησία βρίσκεται στο /Οδηγός Διαιτησίας.