Βικιπαίδεια:Αξιόπιστες πηγές/Παρατηρητήριο πηγών

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Η παρακάτω είναι προτεινόμενη πολιτική, οδηγία ή διαδικασία της Βικιπαίδειας. Η πρόταση βρίσκεται πιθανώς υπό ανάπτυξη, υπό συζήτηση ή στη διαδικασία εξασφάλισης συναίνεσης για υιοθέτηση. (Η πλειοψηφία σε μια πρόταση δεν συνιστά συναίνεση). Αναφορές ή σύνδεσμοι προς αυτή τη σελίδα δεν θα πρέπει να την περιγράφουν ως «πολιτική».
Error: no shortcuts were specified and the |msg= parameter was not set.

Ακολουθεί μια μη εξαντλητική λίστα πηγών των οποίων η αξιοπιστία και η χρήση στη Βικιπαίδεια αναφέρεται σε άλλες σελίδες της πολιτικής ρητά ή κατά συνέπεια ή έχει συζητηθεί. Αυτή η λίστα συνοψίζει την συναίνεση σύμφωνα με τις οδηγίες της Βικιπαίδειας με ανάλογες παρατηρήσεις ανά πηγή και ενοποιεί συνδέσμους προς τις πιο εμπεριστατωμένες και πρόσφατες συζητήσεις από τις σελίδες συζητήσεις πηγών και αλλού στη Βικιπαίδεια.

Υπενθυμίζεται πως το πλαίσιο έχει σημασία και ορισμένες πηγές μπορεί να είναι κατάλληλες ή να μην είναι κατάλληλες για ορισμένες χρήσεις ανάλογα με την κατάσταση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ανατρέξτε στις συνδεδεμένες συζητήσεις για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη πηγή και τη χρήση της. Η συναίνεση μπορεί να αλλάξει και εάν οι πιο πρόσφατες συζητήσεις που εξετάζουν νέα στοιχεία ή επιχειρήματα καταλήξουν σε διαφορετική συναίνεση, αυτή η λίστα θα πρέπει να ενημερωθεί για να αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές.

Η αξιοπιστία είναι μια έρευνα που πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική επαληθευσιμότητας και τις οδηγίες αξιόπιστων πηγών. Σημειώστε ότι η επαληθευσιμότητα είναι μόνο μία από τις βασικές πολιτικές περιεχομένου της Βικιπαίδειας, η οποία περιλαμβάνει επίσης ουδέτερη οπτική γωνία και καμία πρωτότυπη έρευνα. Αυτές οι πολιτικές συνεργάζονται για να καθορίσουν εάν θα πρέπει να συμπεριληφθούν ή να εξαιρεθούν πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές.

Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λίστα[επεξεργασία κώδικα]

Ανατρέξτε στο υπόμνημα για τους ορισμούς των χαρακτηρισμών στη λίστα, αλλά σημειώστε ότι οι περιλήψεις συζητήσεων παρέχουν πιο συγκεκριμένη καθοδήγηση σχετικά με τις πηγές από τους χαρακτηρισμούς στη στήλη "Κατάσταση". Σε περίπτωση αμφιβολίας, ανατρέξτε στις τυχόν συνδεδεμένες συζητήσεις, οι οποίες παρέχουν σε βάθος επιχειρήματα σχετικά με το πότε είναι σκόπιμο να χρησιμοποιήσετε μια πηγή. Η λίστα δεν είναι ανεξάρτητο έγγραφο. προέρχεται από τα συμπεράσματα των αναφερόμενων συζητήσεων και αναφορών σε σελίδες πολιτικής και οδηγιών. Αυτή η λίστα ευρετηριάζει πηγές και προορίζεται ως χρήσιμη περίληψη και μπούσουλας.

Το πλαίσιο έχει τεράστια σημασία όταν προσδιορίζεται η αξιοπιστία των πηγών και η κατάλληλη χρήση τους στη Βικιπαίδεια. Πηγές που είναι γενικά αναξιόπιστες μπορεί να εξακολουθούν να είναι χρήσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ακόμη και πηγές εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιηθούν ως αυτοδημοσιευμένες πηγές για συνήθεις πληροφορίες σχετικά με τα ίδια τα θέματα. Αντίθετα, ορισμένες πηγές υψηλής ποιότητας, κατά τα άλλα, ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστες για υψηλά τεχνικά θέματα που ξεφεύγουν από τους συνήθεις τομείς εξειδίκευσής τους, και ακόμη και πηγές πολύ υψηλής ποιότητας μπορεί περιστασιακά να κάνουν λάθη ή να ανακαλούν κομμάτια που έχουν δημοσιεύσει στο σύνολό τους. Ακόμη και αν λάβουμε υπόψη το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από μία μόνο πηγή, ορισμένα μπορεί να αντιπροσωπεύουν επαγγελματική δημοσιογραφία υψηλής ποιότητας, ενώ άλλο περιεχόμενο μπορεί να είναι απλώς άρθρα γνώμης, τα οποία αντιπροσωπεύουν κυρίως τις προσωπικές απόψεις του συγγραφέα και εξαρτώνται από την προσωπική αξιοπιστία του συγγραφέα ως πηγή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με χορηγούμενο περιεχόμενο, γιατί ενώ είναι συνήθως αναξιόπιστο ως πηγή, έχει σχεδιαστεί για να εμφανίζεται διαφορετικά.

Λάβετε επίσης υπόψη το βάρος των ισχυρισμών που υποστηρίζετε, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί παράλληλα με την αξιοπιστία των πηγών που αναφέρονται. Οι τετριμμένες, αδιαμφισβήτητες λεπτομέρειες έχουν το χαμηλότερο βάρος απόδειξης , ενώ οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη βιοϊατρική και τα ζωντανά πρόσωπα έχουν το υψηλότερο.

Η απουσία μιας πηγής από τη λίστα δεν σημαίνει ότι είναι περισσότερο ή λιγότερο αξιόπιστη από τις πηγές που υπάρχουν. Μπορείτε να την συζητήσετε με την κοινότητα ή να κοιτάξετε για παρόμοιες πηγές που υπάρχουν και να εκτιμήσετε αν ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις ή/και επιφυλάξεις.

  • Γενικά αξιόπιστη στους τομείς εξειδίκευσής της: Οι συντάκτες δείχνουν συναίνεση ότι η πηγή είναι αξιόπιστη στις περισσότερες περιπτώσεις για θέματα στους τομείς εξειδίκευσής της. Η πηγή έχει τη φήμη για τον έλεγχο γεγονότων, την ακρίβεια και τη διόρθωση λαθών, συχνά με τη μορφή μιας ισχυρής συντακτικής ομάδας. Κανονικά θα εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να αναλυθεί πόση βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην πηγή και πώς να περιγραφούν οι δηλώσεις της. Τα επιχειρήματα για τον πλήρη αποκλεισμό μιας τέτοιας πηγής πρέπει να είναι ισχυρά και πειστικά, π.χ. το υλικό αντικρούεται από πιο έγκυρες πηγές, είναι εκτός των αποδεκτών τομέων εξειδίκευσης της πηγής (ένας καθιερωμένος οργανισμός ειδήσεων είναι συνήθως αξιόπιστος για την πολιτική αλλά όχι για τη φιλοσοφία), μια συγκεκριμένη υποκατηγορία της πηγής είναι λιγότερο αξιόπιστη (όπως άρθρα γνώμης σε εφημερίδα), [ή] η πηγή προβάλλει έναν εξαιρετικό ισχυρισμό ή διαφορετικά στάνταρ τεκμηρίωσης (ΒΠ:ΖΩ) για τον εν λόγω ισχυρισμό.
  • Χωρίς συναίνεση, μη ξεκάθαρο, ή με επιφυλάξεις: Η πηγή είναι οριακά αξιόπιστη (δηλαδή ούτε γενικά αξιόπιστη ούτε γενικά αναξιόπιστη ) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το πλαίσιο. Οι συντάκτες μπορεί να μην μπορούν να συμφωνήσουν για το αν η πηγή είναι κατάλληλη ή μπορεί να συμφώνησαν ότι είναι αξιόπιστη μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Ενδέχεται να είναι απαραίτητο να αξιολογείται κάθε χρήση της πηγής κατά περίπτωση, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες μοναδικούς για την εν λόγω πηγή. Ελέγξτε προσεκτικά τη στήλη Σημειώσεις του πίνακα για λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση της πηγής και τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
  • Γενικά αναξιόπιστη: Οι συντάκτες συμφωνούν ότι η πηγή είναι αμφισβητήσιμη στις περισσότερες περιπτώσεις. Η πηγή ενδέχεται να στερείται συντακτικής ομάδας, να έχει κακή φήμη για τον έλεγχο γεγονότων, να μην διορθώνει σφάλματα, να είναι αυτοδημοσιευμένη ή να παρουσιάζει περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες. Εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, η πηγή δεν πρέπει κανονικά να χρησιμοποιείται και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για πληροφορίες σχετικά με ένα ζωντανό πρόσωπο. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η πηγή μπορεί να είναι έγκυρη, είναι συνήθως καλύτερο να βρείτε μια πιο αξιόπιστη πηγή. Εάν δεν υπάρχει τέτοια πηγή, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ότι οι πληροφορίες είναι ανακριβείς. Η πηγή μπορεί να εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για μη αμφισβητούμενες αυτοπεριγραφές, και είναι επίσης αποδεκτό το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους ίδιους ή δημιουργείται από χρήστες και έχει δημιουργηθεί από καθιερωμένους ειδικούς σε συγκεκριμένα θέματα.
  • Εντελώς αναξιόπιστη: Υπάρχει συναίνεση της κοινότητας ότι η πηγή θεωρείται ολοκληρωτικά αναξιόπιστη και η χρήση της πηγής αποθαρρύνεται έντονα. Παρόλα αυτά, η πηγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μη αμφισβητούμενες αυτοπεριγραφές, αν και εξακολουθούν να προτιμώνται αξιόπιστες δευτερογενείς πηγές.
πηγή Άποψη συμμετεχόντων σχόλιο
Ιστορια του Ελληνικου Εθνους Η συζήτηση συνεχίζεται
Πρώτο Θέμα Η συζήτηση συνεχίζεται
Ιστορικά ελευθεροτυπίας Η συζήτηση συνεχίζεται
Ιστορικά Documento Η συζήτηση συνεχίζεται
Μηχανή του Χρόνου Η συζήτηση συνεχίζεται
Ιστορικά αρθρα του Τάσου Κωστόπουλου Η συζήτηση συνεχίζεται