Αυτό το αρχείο προέρχεται από την Κοινή Wikimedia

Αρχείο:Chess d45.svg

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Πήδηση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Εικόνα σε υψηλότερη ανάλυση(Αρχείο SVG, ονομαστικό μέγεθος 45 × 45 εικονοστοιχεία, μέγεθος αρχείου: 319 bytes)


Σύνοψη

Περιγραφή
English: Dark square, default size 45x45
Ημερομηνία
Πηγή Έργο αυτού που το ανεβάζει
Inkscape-un.svg
Αυτή η διανυσματική εικόνα δημιουργήθηκε με Inkscape.
Δημιουργός en:User:Cburnett
Άδεια
(Επαναχρησιμοποίηση αυτού του αρχείου)

GFDL & BSD & GPL

άλλες εκδόσεις

Derivative works of this file: ChessCastlingMovie en.svg


English: This image is used in the standard chess diagram template.
Deutsch: Dieses Bild wird in dem Diagramm Standardschach Matrize verwendet.
Français : Cette image est utilisée dans le modèle de diagramme d'échecs standard.
Español: Esta imagen se utiliza en la plantilla de ajedrez diagrama estándar.
Русский: Это изображение используется в стандартном шаблоне диаграммы шахматы.
English: Any modifications should be confirmed in WikiProject Chess.
Deutsch: Etwaige Änderungen sollten bestätigt werden (in englischer Sprache) WikiProject Chess werden.
Français : Toute modification doit être confirmée (en anglais) dans les échecs WikiProject.
Español: Cualquier modificación debe ser confirmado (en Inglés) en Ajedrez WikiProject.
Русский: Любые изменения должны быть подтверждены (на английском языке) в шахматы WikiProject.
English: The naming is as follows: chess_xyz45.svg where
Deutsch: Die Namensgebung (aus dem Englischen) lautet wie folgt: chess_xyz45.svg wo:
Français : La désignation (de l'anglais) est la suivante: chess_xyz45.svg où:
Español: La denominación (de Inglés) es como sigue: chess_xyz45.svg donde:
Русский: Именования (с английского) выглядит следующим образом: chess_xyz45.svg где:
 • English: x is the first letter of the piece (k for king, q for queen, r for rook, n for knight, b for bishop, p for pawn.)
  Deutsch: x ist der erste Buchstabe der Figur (k für König, q für die Dame, r für Turm, b für Läufer, n für Springer, p für Bauer.)
  Français : x est la première lettre de la pièce (k pour le roi, la dame q, r pour tour, fou de b, n pour cavalier, p pour pion.)
  Español: x es la primera letra de la pieza (k para el rey, q para dama, torre de r, b para el alfil, n para caballo, p para peón.)
  Русский: х-первой букве произведения (k, для царя, q, для королевы, r для ладьи, b для епископа, n для рыцаря, p для пешку.) (Прошу прощения за надписи; система именования был создан на английском языке.)
 • English: y is l or d according as the piece is a white piece or a black piece,
  Deutsch: y l oder d je nachdem das Stück ist ein weißes Stück (l) oder ein schwarzes Stück (d),
  Français : y est l ou d selon que la pièce est une pièce blanc (l) ou une pièce noire (d),
  Español: y es l o d según que la pieza es una pieza blanca (l) o un pedazo negro (d),
  Русский: у-l или d зависимости от того, кусок белой части (l) или черный кусок (d),
 • English: z is l or d according as the piece stands on a light square or a dark square.
  Deutsch: z l oder d je nachdem das Stück steht auf einem hellen Quadrat (l) oder ein dunkles Rechteck (d).
  Français : z est l ou d selon que la pièce est dans une lumière carrée (l) ou un carré noir (d).
  Español: z es l o d según que la pieza se encuentra en una luz cuadrado (l) o un cuadrado oscuro (d).
  Русский: z-является l или d зависимости от того, часть стоит на светлом квадрате (l) или темный квадрат (d).
 • Deutsch: Es gibt auch hervorgehoben Fliesen, verwenden Hauptstadt L oder D für die z-Parameter, um den Platz in rot hervorgehoben machen.
  English: There are also highlighted tiles, use capital L or D for the z parameter to make the square highlighted in red.
  Español: También hay cuadros resaltados, utilizar el capital L o D para el parámetro z para que la plaza se destaca en rojo.
  Français : Il ya aussi des tuiles en surbrillance, utilisez le capital L ou D pour le paramètre z pour faire de la place en surbrillance rouge.
  Русский: Есть также подчеркнул плитки, используйте заглавные L или D для параметра z, чтобы сделать квадратные выделены красным цветом.

Additionally / zusätzlich / además / En outre / дополнительно :

 1. Chess_x1l45.svg & Chess_x1d45.svg are empty squares with a number '1' on them.
 2. Chess_x2l45.svg & Chess_x2d45.svg are empty squares with a number '2' on them.
 3. Chess_x3l45.svg & Chess_x3d45.svg are empty squares with a number '3' on them.
 4. Chess_x4l45.svg & Chess_x4d45.svg are empty squares with a number '4' on them.
 5. Chess_x5l45.svg & Chess_x5d45.svg are empty squares with a number '5' on them.
 6. Chess_x6l45.svg & Chess_x6d45.svg are empty squares with a number '6' on them.
 7. Chess_x7l45.svg & Chess_x7d45.svg are empty squares with a number '7' on them.
 8. Chess_x8l45.svg & Chess_x8d45.svg are empty squares with a number '8' on them.
 9. Chess_x9l45.svg & Chess_x9d45.svg are empty squares with a number '9' on them.

Other information / otra información / autres informations / Weitere Informationen / Другая информация :

 • The dark square color is #d18b47 and light square color is #ffce9e.
 • The font used in numbers is Arial, bold, 30pt, smooth.

Αδειοδότηση

Εγώ, ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού του έργου, το δημοσιεύω δια του παρόντος υπό τις εξής άδειες χρήσης:
GNU head Παραχωρείται η άδεια προς αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτού του εγγράφου υπό τους όρους της Άδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU, Έκδοση 1.2 ή οποιασδήποτε νεότερης έκδοσης δημοσιευμένης από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού· χωρίς Απαράλαχτους Τομείς, χωρίς Κείμενα Εξωφύλλου, και χωρίς Κείμενα Οπισθοφύλλου. Αντίγραφο της άδειας περιλαμβάνεται στην σελίδα με τίτλο GNU Free Documentation License.
BSD wordmark.svg Copyright © The author

Αναδιανομή και χρήση σε πηγαία και εκτελέσιμη μορφή, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπονται εφόσον ισχύουν οι παρακάτω όροι:

 1. Αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, με το όνομα του επιφορτωτή, και αυτό τον κατάλογο όρων.
 2. Αναδιανομές σε εκτελέσιμη μορφή πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, με το όνομα του επιφορτωτή, και αυτό τον κατάλογο όρων στην τεκμηρίωση και/ή σε άλλα υλικά που παραχωρούνται με την διανομή.
 3. Ούτε το όνομα του δημιουργού ούτε τα ονόματα των συνεισφέροντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση προϊόντων που απορρέουν από αυτό το λογισμικό χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ? ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

GNU head Το έργο αυτό είναι ελεύθερο λογισμικό. Μπορείς να το αναδιανείμεις και/ή να το τροποποιήσεις υπό τους όρους της GNU General Public License όπως αυτή έχει δημοσιευθεί από το Ίδρυμα Ελευθέρου Λογισμικού, είτε με την έκδοση 2 αυτής της Άδειας ή με κάποια μεταγενέστερη. Το έργο αυτό αναδιανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά χωρίς καμία εγγύηση, και χωρίς καν την ενδεικτική εγγύηση της εμπορευσιμότητας ή της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Δείτε την version 2 και version 3 της GNU General Public License για περισσότερες λεπτομέρειες.
Μπορείτε να επιλέξετε την άδεια της προτίμησής σας.

Ιστορικό αρχείου

Κλικάρετε σε μια ημερομηνία/ώρα για να δείτε το αρχείο όπως εμφανιζόταν εκείνη τη στιγμή.

Ώρα/Ημερομ.ΜικρογραφίαΔιαστάσειςΧρήστηςΣχόλια
τελευταία15:34, 10 Μαρτίου 2012Μικρογραφία για την έκδοση της 15:34, 10 Μαρτίου 201245 × 45 (319 bytes)Antonsusivalid file header
02:38, 10 Μαρτίου 2010Μικρογραφία για την έκδοση της 02:38, 10 Μαρτίου 201045 × 45 (171 bytes)Joey-das-WBFcleaned up markup
23:31, 30 Οκτωβρίου 2008Μικρογραφία για την έκδοση της 23:31, 30 Οκτωβρίου 200845 × 45 (751 bytes)J.delanoysmaller version
01:17, 30 Δεκεμβρίου 2006Μικρογραφία για την έκδοση της 01:17, 30 Δεκεμβρίου 200645 × 45 (2 KB)CburnettFix color to current images
03:40, 27 Δεκεμβρίου 2006Μικρογραφία για την έκδοση της 03:40, 27 Δεκεμβρίου 200645 × 45 (2 KB)Cburnett{{Information |Description='''en:''' Dark square, default size 45x45 |Source=Own work with Inkscape |Date=December 27, 2006 |Author=en:User:Cburnett |Permission=GFDL |other_versions= }}

Καθολική χρήση αρχείου

Τα ακόλουθα άλλα wiki χρησιμοποιούν αυτό το αρχείο:

Δείτε περισσότερη καθολική χρήση αυτού του αρχείου.

Μεταδεδομένα